Nye Borgerlige: Regeringens klimamål er trukket ud af den blå luft

Illustration: Nye Borgerlige

»Det parlamentariske flertals mål om CO2-reduktion i 70 % i 2030 er et tal trukket ud af den blå luft«, mener Peter Seier Christensen, som er Nye Borgerliges ordfører for klima, forskning, energi samt en del mere.

Peter Seier Christensen, 51, er kemiingeniør (ph.d.) med et kvart århundredes ansættelse i den forskningstunge ingeniørvirksomhed Haldor Topsøe A/S, som han netop har fået orlov fra.

Nye Borgerlige erklærer sig som klimarealister. Det indebærer, at reduktion af drivhusgasser skal foregå på kommercielle vilkår og ikke skade konkurrenceevne eller vækst.

»Det store problem i den røde bloks klimapolitik er, at den tænker primært i en national ramme. Hvad nytter det at sænke f.eks. landbrugsproduktionen i Danmark? Det betyder bare, at produktionen flytter til et andet land. Det kan godt være, at vi isoleret set reducerer noget CO2 i Danmark, men det flytter bare til et andet land. Så det har ingen effekt«, mener han.

Nytter kun sammen med de store udlederlande

Argumentet om lækage (flytning af udledning til udlandet) gælder også elproduktionen, som er kvotebelagt i EU.

»Når man bygger vindmøller i Danmark, så bliver der bare udledt i et andet EU-land, så det har ikke en reel effekt. Det er ren symbolpolitik, og vi bryder os ikke om symbolpolitik. Vi kan godt lide politik, som har en effekt i forhold til de mål, man vil opnå.«

»Derfor nytter det ikke kun at tænke i en dansk ramme. Det nytter heller ikke at tænke på EU-plan, som kun står for 10-15 % af verdens udledning. Vi er nødt til at tænke globalt. Hvis vi ikke får kineserne og inderne med, så nytter det ikke noget at sætte vores egen økonomiske vækst over styr«, fortsætter NB's klimaordfører.

Menneskeskabte klimaændringer

Han stiller ikke spørgsmål ved, om klimaforandringerne er menneskeskabte, om end omfanget kan diskuteres.

»Det er fornuftigt at bidrage til at sænke CO2-udledningen. Vi er ikke et klimaskeptisk parti – en mærkelig betegnelse – vi siger bare, at reduktioner skal have optimal effekt i forhold til de brugte penge. Vi er nødt til at tænke på et større niveau end på dansk udledning isoleret«, siger Peter Seier Christensen.

Naiv forestilling om lederskab

Øverst i forståelsespapiret, som danner grundlag for den socialdemokratiske etpartiregering, hedder det: ”Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling.”

»Det er naivt at forstille sig, at eksempelvis Kina ændrer deres politik alt efter hvad Danmark vælger som nationalt reduktionsmål. Selvfølgelig skal vi reducere, men det giver ikke mening at reducere væsentligt mere end alle andre, når Danmark står for én promille af verdens CO2-udledning og i øvrigt flytter en del af den udledning til andre lande.«

»Danmark kan bidrage som et højteknologisk land, der er med til at udvikle løsninger. Det har vi vist med vindmøllerindustrien – skabe teknologi som også kan bruges i andre lande. Det skulle vi fra dansk side fokusere mere på end udelukkende se på specifikke tal på hvor mange procent vi sparer på den danske udledning.«

Atomkraft skal ikke udelukkes

Han fremhæver kernekraft og CO2-sekvestrering (CO2-fangst) som eksempler på mulige rentable teknologíer, der kan bruges til reduktion af drivhusgasudledningen.

Nye Borgerlige har i sit program, at forbuddet mod offentlig finansieret forskning i atomkraft fjernes.

»Muligheden for kernekraft skal være åben og skal bedømmes i forhold til andre muligheder for sikkerhed og balance. Jeg siger ikke, at vi skal have kernekraft, men at det ikke skal udelukkes på forhånd.«

Daxit

Peter Seier Christensen er også EU-ordfører for ikke at sige Daxit-ordfører:
»Vores ønske er en folkeafstemning, og der vil vi anbefale en udmeldelse. Det er ikke samhandlen, vi ser som et problem, men at EU tiltager sig stadig mere magt indenfor områder, der bedre kan varetages af nationalstaten.«

»Når der er gået nogle år og man ser, at Storbritannien faktisk klarer sig fornuftigt, så vil der igen være mulighed for at tale om en dansk udmeldelse.«

14 ordførerskaber

Paraplybetegnelsen for Peter Seier Christensens ordførerskaber er fremskridtsordfører, hvilket omfatter de tekniske områder. Foruden klima og EU er det energi, miljø, forskning, uddannelse, landbrug, fiskeri, fødevarer, forsvar, udenrigs, nordisk samarbejde, Grønland og Færøerne.

Han tillader sig at sætte sig ind i sagerne, før han udtaler sig i detaljer om de fleste af sine politikområder.

»Jeg får nok tiden til at gå. Man kan sige, at vi er privilegerede, fordi der er tid henover sommeren til at forberede os på tingene. Når Folketinget åbner, så kører toget«, slutter Peter Seier Christensen.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Her gik jeg lige at frygtede at jeg og mine skulle gøre noget. Det kan vi heldigvis overlade til nogen andre....

 • 44
 • 16

ja det er blot populisme /varmt luft de Danske politikers klima politik..Hvis udledning af CO2 skal begrænses..??? det første sted det er alle de fly,som der i den grad forurener vores jord/verden . Men det vil politikerene ikke tale om, da de i den grad selv er forurenere i deres store ministerbiler og fly rejser.. Danmark kan ikke gøre en skid ..Det eneste politikerne opnår det er at belaste den Danske økonomi .. Politikerne de har,som sædvanlig ingen jordforbindelse what so ever .. De vil have Danskerne til at køre i elbiler ,, El Infrastrukturen i Danmark kan ikke trække det ..

Danmark kan kun følge den øvrige verden, og håbe på at resten af verden indser problemet ..

 • 7
 • 63

Lad os dog være lidt ambitiøse. Det er skønt med en regering der tør være dette. Hvis alle løsninger SKAL være på plads og intet må koste noget så kommer vi ikke videre. Lad os som land gøre noget (selvom vores antal ikke betyder meget i den store sammenhæng), men vi kan vise omverdenen hvordan man KAN gøre det. Jeg er sikker på at de teknologier de danske virksomheder kan komme op med kan vise sig at være det næste vindmølleeventyr.

 • 41
 • 24

"Nye Borgerlige har i sit program, at forbuddet mod offentlig finansieret forskning i atomkraft fjernes."

Jeg var ikke klar over, at vi ligefrem har et decideret forbud mod offentlig finansieret forskning i atomkraft. Hvorfor har vi egentlig det?

 • 25
 • 3

Hvis det er så angribeligt hvad NB siger, så lad mig høre det afgørende argument for at 70% reduktion er det helt rigtige tal. Hvorfor ikke 85% eller 60% ?

 • 28
 • 15

"Han tillader sig at sætte sig ind i sagerne, før han udtaler sig i detaljer om de fleste af sine politikområder."

Peter Seier Christensen burde måske sætte sig ind i udledning per indbygger her i sommerferien. I så fald ville han opdage at Indien udleder en del mindre co2 pr indbygger end Danmark og at USA udleder omkring det dobbelte af Kina målt per indbygger.

 • 31
 • 16

Hvis det er så angribeligt hvad NB siger, så lad mig høre det afgørende argument for at 70% reduktion er det helt rigtige tal. Hvorfor ikke 85% eller 60% ?

Argumentet for 70% er at det svært, men formodentlig muligt.

Eller som Kennedy udtrykte det: "We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too."

 • 38
 • 21

Når det manden siger vi skal gøre flugter mere med hvad IPCC siger vi skal gøre end nogle andre partier i landet siger vi skal gøre.

Man kan da for alvor sige at regeringen for travlt med atomkraft og synfuel hvis de 70% skal indfries i 2030. Men ja ok det bliver lettere på papiret når den energitunge produktion kommer på et andet lands CO2 regnskab og vi bare færdigsamler tingene som var det Ikea møbler, det sidste trin har EU dog sikret os på mange varer.

 • 16
 • 23

Når politikere desperate for presse-dækning siger noget fjollet i sommervarmen...

-mon ikke det er 'Ingeniøren, der har taget initiativ til interviewet?

Udtalelserne synes iøvrigt at afspejle NBs klimapolitiske program ret nøje:

Nye Borgerlige konstaterer, at der har været en global opvarmning i de sidste 150 år. Den menneskeskabte CO2-udledning har sandsynligvis haft en indflydelse. Hvor stor denne indflydelse har været, er forskerne ikke enige om...

https://nyeborgerlige.dk/politik/klimapoli...

 • 22
 • 13

Hvis det er så angribeligt hvad NB siger, så lad mig høre det afgørende argument for at 70% reduktion er det helt rigtige tal. Hvorfor ikke 85% eller 60% ?

Argumentet for 70% er at det svært, men formodentlig muligt.

Min mening om reduktionsmålet, som er politisk bestemt.

Set i forhold til 1990 havde vi nået 32,8% reduktion i 2018. Det efterlader at vi reducerer CO2 udledninger yderligere 67,2% inden 2050 som er målet i Paris aftalen.

Jævnt fordelt giver det en reduktion på 2,17% pr. år, og med 11 år til 2030, når vi rent teoretisk en reduktion på 56,65%.

Med et forsigtighedsskøn ville det sandsynligvis ikke være nok, da vi er ude at plukke de lavthængende frugter indtil 2030 - det svære frugter at plukke kom først sent i processen.

 • 6
 • 1

Der er langt mellem at nogle inde på borgen går imod det almindelige klima-hylekor, og udtrykker en anden holdning. Desværre er der for få der tør gå imod den eksisterende konsensus, og de få der er bliver ret sikkert skammet ud. Det ville ellers være en lejlighed til reelt at diskutere klima og vores klimaindsats. Sådan som politikerne har omtalt klimaet, som den største katastrofe menneskeheden stå overfor, er det egentlig sølle at de kun landede på 70%. Det ville også have været lettere at regne på hvis de havde sagt 100%.

 • 24
 • 31

Danskerne udleder en enorm mængde CO2 pr indbygger, og derfor skal vi reducere drastisk. At udledningen i absolutte tal er mere beskeden er ingen undskyldning for ikke at gøre noget.

 • 28
 • 15

Det ville ellers være en lejlighed til reelt at diskutere klima og vores klimaindsats

- hvilket det p.t. ligger ganske tungt med; der er dog heldigvis enkelte undtagelser:

EFTER EN VALGKAMP, hvor hovedrollen blev indtaget af uoplyst frygt for en nært forestående klimakatastrofe, er det på tide at returnere til virkeligheden. Aldrig før har så mange politikere ladet sig gribe af overdrivelse, begrebsforvirring og selvskabt plage. End ikke risikoen for atomkrig har svunget vore politikere til lignende udtalelser. Nu har vi fået så verdens angiveligt mest ambitiøse grønne regering...

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatind...

 • 12
 • 13

PSC udtaler: "Danmark kan bidrage som et højteknologisk land, der er med til at udvikle løsninger. Det har vi vist med vindmøllerindustrien – skabe teknologi som også kan bruges i andre lande....." Og hvad og hvem var så årsagen til at vi nåede dertil. I hvert fald ikke borgerlig tankegang og regeringer. Men vilje, idealisme og visioner fra idealister og socialister.

USA er en af verdens største udledere af CO2 pr. capita med ca. 17 tons pr år. Kina og DK ligger på knapt det halve. USA (Trump) har meldt sig ud af Parisaftalen og støtter deres mest forurenende og underskudsgivende industri. Kina arbejder på at "overopfylde" deres andel af Parisaftalen, og satser enormt på vedvarende energi (og er i dag det største elbilland i verden). PSC og NB repræsenterer for mig at se en taberkultur, så jeg glæder mig over deres minimale indflydelse i dansk politik.

 • 29
 • 15

Selvfølgelig er kvotesystemet ikke en løsning på klimaproblemerne med mindre kvoterne formindskes drastisk.

Men den option tier de så sjovt nok stille om.

Et citat som »Når man bygger vindmøller i Danmark, så bliver der bare udledt i et andet EU-land, så det har ikke en reel effekt. Det er ren symbolpolitik, og vi bryder os ikke om symbolpolitik. Vi kan godt lide politik, som har en effekt i forhold til de mål, man vil opnå.« er jo simpelthen lodret forkert. Vindmølleindustrien (Dansk og udenlandsk) er jo netop et eksempel på at langsigtede investeringer og satsninger på varige energikilder kan være med til at drive udviklingen for alternative energikilder til et niveau, hvor de bliver et reelt alternativ til fossil-afbrænding.

Men det er jo meget mere bekvemt, hvis vi kan gemme os bag "det nytter jo alligevel ikke med mindre de andre gør noget" mens verden brænder.

 • 25
 • 7

Kommer der sådan en fuld side fra alle partierne hvor man kan stå på en sæbekasse og sige sin mening? Eller er NB noget særligt? At manden er ingeniør er totalt ligegyldigt da artiklen handler om partiets politik og kritik af "de røde" og ikke hans kemiingeniør-arbejde. Føj!

 • 9
 • 24

Det var et rigtig godt indlæg i kristeligt dagblad. Og de må om nogle vide noget om tro og overtro. Hvor er optimismen fra min ungdom blevet af? Den er afløst af den ene dommedagsforudsigelse efter den anden, og alt nyt er sikkert dårligt for et eller andet. At det også er godt for noget tæller ikke.

 • 11
 • 20

Med et forsigtighedsskøn ville det sandsynligvis ikke være nok, da vi er ude at plukke de lavthængende frugter indtil 2030 - det svære frugter at plukke kom først sent i processen.

Karsten Henneberg

Jeg tror at de sidste frugter bliver de nemmeste.

Dels bliver teknologierne bedre og billigere og dels bliver økonomien større, så den relative investering bliver mere og mere insignifikant i forhold til økonomien.

Derudover bryder både fossil energi industrien og landbrug sammen med det samme uden direkte og indirekte subsidier.

Og endeligt har historisk ringe ledere som Merkel og Trump udløbsdatoer.

De kommende kan bare ikke blive ringere.

 • 3
 • 16

På verdensplan er der 3 ting, der virker: A-kraft, prævention og uddannelse.

Jens Ørts

På nuværende tidspunkt, så sparer LED's mere energi end alverdens KK værker producerer tilsammen, og besparelsen stiger markant år for år.

GE Haliade 12MW og 14MW beviser endnu engang at dygtige vindkraft ingeniører kan blive ved med at slå square cube reglen.

Der skal forbløffende lidt plads til og forbløffende få materialer til for at skifte hele kloden til vedvarende energi.

Hvis fx hele samfundet i USA skulle skifte til vedvarende energi til hele deres totale energiforbrug, så skal de bruge en mængde materialer svarende til 5 års skrot fra de køretøjer de skrotter. Og der skal færre end 1/3 så mange vindmøller til i forhold til USA's aktive olie og gasbrønde.

Solenergi voksede 25% og havvind voksede 31% sidste år målt på kapacitet, men skjult i det tal er at også kapacitetsfaktor og kvalitet steg samtidigt med at priserne faldt. For solenergi så meget at branchens omsætning faldt uanset den flotte stigning.

Havvind faldt kun ca. 24% i pris, så der var trods alt fremgang i omsætningen.

Vestas har i flere år hvert år solgt mere ny turbine kapacitet end hele klodens KK industri og korrigeret for kapacitetsfaktorer, så leverer Vestas og mere ny energigeneration hvert år end hele klodens KK industri.

Ørsted som vi alle sammen er medejere af er indtil videre i år steget med 35% i værdi og den offentlige andel af den værdistigning alene i år er større end alle vores samlede investeringer i vedvarende energi fra tidernes morgen til dato.

 • 25
 • 7

Hvor er optimismen fra min ungdom blevet af?

Svend. Den er afløst af en ansvarlig optimisme. Og tak for det. Ikke flere høje skorstene, så forureningen derfra kunne fortyndes. Ikke flere grusgrave til nedgavning af kemikalieaffald. Ikke mere affald kastet i havet. Etc. Også fint at vi nu ser ud til at få et stabilt flertal i Folketinget, som tager miljø og klima alvorligt. Et flertal som efter alt at dømme også vil bestå efter næste valg. Jo, der er grund til optimisme.

 • 24
 • 7

Det er vel ikke 70% CO2 reduktion, men 62,5% reduktion i drivhusgasser. Fordi de 20% er opnået og landbrugets metanudledning skal tælles med.

 • 1
 • 0

Hans Jørgen Nielsen, ethvert menneske på jorden kan med rette sige, at "min lille CO2-prut betyder jo ingenting i den store sammenhæng". Og med den logik er vi hver især i vores gode ret til at forurene videre.

 • 19
 • 1

Jeg tror det var Knud Heinesen der i sin sagde at vi kørte for fuld fart mod kanten til afgrunden. Dengang var det den økonomiske. Med NB retorik og tankegang skal vi bare fortsætte derud af for fuldt fart mod afgrunden. Markedet, De andre eller teknologien skal nok løse problemerne - bestem selv. Om ikke andet er stjerneargumentet, at det nytter alligevel ikke hvad du eller Danmark gør for de andre sviner meget mere end dig/os. Så - ja, fortsæt bare for fuld fart mod den klimamæssige afgrund med god samvittighed

 • 14
 • 9

Dem der starter med at udvikle markedet får også alle gevindsterne, og det fremtidige marked. Hvis vi skal vente på alle de andre, så kan du ligesågodt bestille gravstedet allerede imorgen.

 • 10
 • 5

"Nye Borgelige: Regeringens klimamål er trukket ud af den blå luft"

Et sjældent kompliment fra NB til regeringen.

Socialdemokratiet har ingen politik. Klimamålene er dikteret af venstrefløjen. Målene om uligheden ikke må stige er dikteret af venstrefløjen. At der skal mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark er dikteret af de radikale. At der skal bedre vilkår for flygtninge, indvandrere og kriminelle udviste asylansøgere er dikteret af venstrefløjen. Det var det regeringsgrundlag, der står jo ikke mere i det.

Mette ville være statsminister, det var det eneste krav fra socialdemokratiet. Politik kan man ikke kalde det.

 • 10
 • 16

Udsagnet fra Seier

Hvad nytter det at sænke f.eks. landbrugsproduktionen i Danmark? Det betyder bare, at produktionen flytter til et andet land. Det kan godt være, at vi isoleret set reducerer noget CO2 i Danmark, men det flytter bare til et andet land. Så det har ingen effekt«, mener han.

er i modstrid med konklusionerne fra forskerne i Det Miljøøkonomiske Råd og deres rapport fra maj 2019: https://dors.dk/vismandsrapporter/oekonomi...

Der har været noget polemik om formidlingen af usikkerheden i beregningen af CO2-lækage fra landbruget, der er et sted mellem 30 og 75 %. https://www.information.dk/indland/2019/07... ($)

Lars Gårn Hansen (økonomisk vismand) er citeret for

Uanset hvad er der en positiv effekt ved reduktioner i dansk landbrug.

Det skyldes sammenspillet mellem mange faktorer, at den globale drivhusgas-udledning falder selv hvis landbrugsproduktion rykker fra Danmark til et land udenfor Europa/EU.

Man kan sige at effektiviteten af drivhusgas-tiltag er vigtig, og at den kan være lav under visse omstændigheder for landbruget. Men effekten er langt fra nul, og aldrig negativ, ifølge Rådets undersøgelse.

Om de komplicerede bereginger skulle være mere upræcise end postulaterne fra Peter Seier (og lingende fra landbrugs-organisationer), er jo svært at bedømme ud fra de korte citater. Men hvis det "bare er lomme-filosofi", så vil jeg starte med at lægge mere vægt på forskernes konklusioner.

 • 7
 • 5

Hans Jørgen Nielsen, ethvert menneske på jorden kan med rette sige, at "min lille CO2-prut betyder jo ingenting i den store sammenhæng". Og med den logik er vi hver især i vores gode ret til at forurene videre.

Hvis det skal batte noget skal vi vedtage OG udføre en fælles global indsats. Alt andet er symbolpolitik. Jeg er ret sikker på at langt de fleste verdensborgere ikke aner hvad Danmark er, endsige hvad de gør for miljøet, så hvis vi pryder os med den fremmeste grønne attitude, med de følgende omkostninger, så har vi end ikke ret mange at prale med det overfor. Det giver kun bedre nattesøvn for "de fremmeste".

 • 5
 • 14

At høre det stærkt højreorienterde sammenrend. Nye Tarvelige, påkalde sig globale hensyn og overvejelser, er sørme nyt. I dét parti kan det elles ikke blive nok af Pærekøbing. Seier har ikke fattet, at når den danske landbrugsproduktion falder, så er det jo ikke fordi den skal flytte til andre lande, fx. Polen og Ukraine, og forurene dér. Næh, så er det fordi der spises langt mindre kød end i dag, og vegetabilier bliver det dominerende. DK skal ophøre med den enorme animalske husdyrproduktion, og vi skal væk fra troen på, at DK kan fodre resten af verden med koteletter.

 • 8
 • 14

Hvis det skal batte noget skal vi vedtage OG udføre en fælles global indsats.

Det har du helt ret i. Men der er aldrig nogensinde noget der er blevet løftet i fællesskab, ved at alle sidder på deres flade og venter på en fælles samtidig åbenbaring.

For at kunne gennemføre en global indsats så skal nogen gå forrest og trække i den rigtige retning.

Hver eneste lille enkelt person der reducerer sit klima- ressource- og miljøaftryk, og oplyser andre om det, trækker den globale indsats i den rigtige retning. Det også, selv om det kun er nogle få del elementer denne person gør en indsats for.

 • 17
 • 1

Argumentet for 70% er at det svært, men formodentlig muligt.

Eller som Kennedy udtrykte det: "We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too."

Kan sagtens lade sig gøre, men så er der lige en større flok hellige køer der skal sendes til Danish Crown for at blive lavet til bøffer først. F.eks. vil det nok være nødvendigt at indføre kernekraft, tage 100.000 ha lavbundsjorde ud af produktion, foretage CCS på alle fossile-og biomasseværker. Jeg kan forestille mig, at et krav om at tage 100.000 ha lavbundsjorde ud af produktion vil medføre et oprør fra landbrugets side, der vil få den franske revolution til at ligne et vræl i kravlegården.

 • 6
 • 8

Jens D - tror det PSC mener er at når vi sparer CO2 med VE, bliver kvoterne bare solgt til andre lande, og de sparede CO2 mængder udledt her

Karsten. Og hvis ingen gør noget med henvisning til det argumnt, ja så sker der heller ikke en reduktion i udledningen. Bare sådant rent fysisk. Kvoterne er et forsøg på at tvinge udledningen ned. Det ser da også ud til at det endeligt begynder at virke, fordi prisen på kvoter nu er på et niveau, som udløser projekter. Prisen er nu over 150 kr/ton.

https://orsted.dk/Erhverv/Mit-Oersted/Ener...

 • 8
 • 0

"... vindmøller i Danmark, så bliver der bare udledt i et andet EU-land, så det har ikke en reel effekt"

Argumentet er noget vås. Som andre allerede har påpeget ovenfor, så kan det muligvis anvendes om andre industrier, men ikke energiproduktion. Men hver gang vi sætter en vindmølle op, så erstatter den anden "sort" energiproduktion. Der er IKKE tale om at man stopper "sort" energiproduktion uden at erstatte det med noget andet, og så i stedet importere lige så sort energi fra udlandet. Og endelig har der hidtil ikke været mangel på CO2 kvoter så det har aldrig forhindret andre i at udsende mere CO2 hvis de havde lyst, og af samme grund vil "frigivelse" af kvoter derfor heller ikke automatisk føre til at andre bare bruger dem i stedet. Så jo - at opsætte vindmøller, solceller mv. vil rent faktisk reducere de samlede CO2 emissioner så længe der ikke er mangel på CO2 kvoter.

 • 7
 • 2

For at kunne gennemføre en global indsats så skal nogen gå forrest og trække i den rigtige retning.

Hver eneste lille enkelt person der reducerer sit klima- ressource- og miljøaftryk, og oplyser andre om det, trækker den globale indsats i den rigtige retning. Det også, selv om det kun er nogle få del elementer denne person gør en indsats for.

Jamen jeg synes da at det er glimrende at den enkelte går forrest, hvis det giver ham/hende et bedre liv. Ifølge det netop overståede folketingsvalg, så mener flertallet pludselig (som i et ud-af-ingenting-opstået-klima-frenzie) at Danmark skal redde - - hmm Danmark globalt set (hvordan skal man ellers tolke det?)

 • 3
 • 14

Hvis det skal batte noget skal vi vedtage OG udføre en fælles global indsats. Alt andet er symbolpolitik.

Hans Jørgen Nielsen

Der er ikke noget symbolsk i at Danmark er en gigant indenfor vindindustrien og har tjent strygende på vores satsning på vedvarende energi.

Svend Auken og andre fremsynede politikere lagde fundamentet for en utrolig succesfuld erhvervspolitik.

Kun de sædvanlige tilbageslag når rundforvirrede ideologiske manikere fra Venstre får indflydelse har slået skår i successen.

Hver en bøjet fem øre investeret i forskning og støtte til vedvarende energi er jo kommet mangefold tilbage og pengene formelig hamrer ind i statskassen med mere end en milliard kroner om ugen.

Hvad pokker kan der være symbolsk i det ??????

Og hvad dælen nøler alle de andre efter når vi nu har så gigantisk succes her i kongeriget?

 • 14
 • 5

Hver en bøjet fem øre investeret i forskning og støtte til vedvarende energi er jo kommet mangefold tilbage og pengene formelig hamrer ind i statskassen med mere end en milliard kroner om ugen.

Jeg tror at du misforstår mig, jeg er da stor tilhænger af forskning i vedvarende energi og i at fremstille vindmøller m.m. Som du måske har bemærket er jeg endda stor kritiker af at vindmølleejere ikke anvender disse møller mest mulig. De stopper dem når elprisen er lav, og jeg har endda stort set kun opnået negative thumbs, når jeg påtaler uvæsenet her på ing.dk Det jeg er mere kritiker af er denne illusion af at Danmark skulle være så verdenskendt for dets grønne profil og dets "kæmpe" bidrag. Hallo - get real! Jeg ville føle at de få andre verdensborgere, som tilfældigt skulle få øje på os vil kluklè af os, hvis vi alene trækker læsset. Det skal dog ikke afholde den enkelte for at redde egen nattesøvn, men jeg bryder mig ikke om at blive omklamret.

Kan vi få en god forretning ud af miljøvenlig teknik, så skal vi naturligvis gøre det. Imens tjener staten godt af afgifterne.

 • 3
 • 7

.......uden historisk viden og hukommelse for at helgenkåre Svend Auken. Vedvarende CO2 fri energi hedder Akraft ,der ikke behøver backup når det ikke blæser. Svend Auken og familien Auken kunne og kan ikke lide Akraft.

Bjarne Mønnike

Ok så siger vi det.

Jeg lader være med at helgenkåre Svend Auken og du hjælper til gengæld med til at tælle milliarderne som ruller ind i statskassen, hver eneste uge pga. hans politiske initiativer.

Om Aukenerne kan lide eller ikke lide KK er bedøvende ligegyldigt, da deres strategi har sejret globalt og bare Vestas sælger mere kapacitet årligt end nødvendigt for at producere mere elektricitet end hele den globale KK industri kan med nyinstalleret KK.

Vestas øgede salget 30% sidste år og i årets første 6måneder har salget ligget 40% over sidste år.

Indien har lige sat 1.8GW i udbud med en max pris på 25øre per kWh, så de kan jo passende sende en venlig tanke til vores lille land højt imod nord og til den bedste miljøminister i historien.

Backup fri KK findes endnu ikke og det har du og ligesindede vist fået læst og påskrevet et utal af gange.

 • 10
 • 5

......dine egne meninger Jens. I 1100 tallet troede man at kirkebyggeri kunne skaffe en et behageligt liv efter døden, en opfattelse der ikke er i overennsstemmelse med vor videnskabelige opfattelse af hvad der er muligt at garantere, al den stund at der ikke er valide tilbagemeldinger fra paradiset. Der bliver stadigt bygget flere himmelporte ( Læs kirker og moskeer) så ideen med et liv efter dette er jo bestemt ikke død endnu. Og ganske mange vil gå i døden for at opnå nirvana tilstande . Jeg spørger dig derfor Jens er to plus to stadig fire. For et "lille" Akraft værk på 1000 MW (Oscarshamn ca. 800MW) kræver mindst 100 møller der præsterer max ydelser med en driftstid der er ens. Men et Akraftværk har ikke det samme arealbehov som 100 10MW møller:).......og der dør flere af at bygge, opstille og vedligholde møller end der dør af Akraft. En viden der ikke er svær at skaffe sig.

 • 6
 • 12

Når det blæser så er vi mange der fyrer med brændsel. Det har jeg hørt betyder CO2 udledninger! Samtidig snurrer vindmøllerne lystigt rundt, men da efterspørgsel efter el varierer, så bliver vindmøllernes bidrag til tider lige rigelig til nettet, og vindmølleejere parkerer ellers funktionsdygtige møller. Ren spild! Så er det jeg tænker - - hvad nu hvis man ved hjælp af teknisk snilde kan fyre denne overskuds el af i elpatroner i folks varmeanlæg, så vandet forvarmes og derved sparer brændsel OG nedsætter CO2 udledningen. Som jeg fornemmer på stemningen i mange andre sammenhænge på ing.dk, så burde der en positiv holdning for det.

Kunne man for eksempel have en app, som følger med i elprisbørsen. Sammenholdt med et Nem-Id og en elpatron i varmeanlægget, så kobler man strøm til når prisen er så lav, at vindmølleejere ellers ville stoppe møllen. Om det så betyder gratis strøm - so be it! Er det ikke bedre at forære strøm væk, end at lukke det ud i det fri blot for at undgå afgiftsfrihed? Jeg mener, bør regeringen ikke lade handling følge valgparoler om grøn omstilling.

NB: De tekniske tilslutningsformaliteter burde primært været besværet af manglende vilje.

 • 3
 • 4

Når det blæser så er vi mange der fyrer med brændsel. Det har jeg hørt betyder CO2 udledninger! Samtidig snurrer vindmøllerne lystigt rundt, men da efterspørgsel efter el varierer, så bliver vindmøllernes bidrag til tider lige rigelig til nettet, og vindmølleejere parkerer ellers funktionsdygtige møller. Ren spild!

En bedre løsning, er at holde op med at fyre med brændsel, og at udskifte med en luft-luft varmepumpe. En god luft-luft varmepumpe opvarmer billigere end brændsel. Og samtidigt bruger den strøm. Når der bruges mere strøm, så kan vindmølleejerne bedre komme af med strømmen.

Dertil kommer, at det kun er i meget få procent af tiden, at vindmølleejerne ikke kan komme af med strømmen, og på nuværende tidspunkt, er det ikke et reelt problem. Og det svarer sig sandsynligvis ikke at løse med el-varmepatroner. Derimod varmepumper giver miljøvenlig energi - uanset om energien kommer fra vind eller ej. Så denne løsning betaler sig i alle tilfælde, og hænger ikke økonomisk sammen på, at bruge strømmen når møllerne må standses.

 • 6
 • 2

Kunne man for eksempel have en app, som følger med i elprisbørsen

HJN - Du sigter 180 gr forkert i dit angreb! Det har intet med vindmøller og deres ejere at gøre!

90-95% af din strømpris kommer fra afgifter til staten og transmissionsomkostninger til elselskaber.

Staten har en kanyle i armen, der hedder afgifter på el, og det har den ikke råd/ til hensigt at give op på.

Så send din galde den vej venligst....

 • 7
 • 3

HJN - Du sigter 180 gr forkert i dit angreb! Det har intet med vindmøller og deres ejere at gøre! 90-95% af din strømpris kommer fra afgifter til staten og transmissionsomkostninger til elselskaber. Staten har en kanyle i armen, der hedder afgifter på el, og det har den ikke råd/ til hensigt at give op på. Så send din galde den vej venligst....

@Karsten, man skal nu ikke dreje sig ret mange grader før fortovsopvarmningsfolket herinde himler op om at vi skal grave hele landet op frem for at benytte simple elpatroner/radiatorer/varmepumper til at lave fortrængt forbrug af brændsel.

Vi skal heller ikke fornæge at selv samme fortovsopvarmningsfolk har en kæmpe velsmurt lobbymaskine kørende, bare for at undgå at det bliver rentalbelt med individuel elvarme.

 • 4
 • 6

@Karsten, man skal nu ikke dreje sig ret mange grader før fortovsopvarmningsfolket herinde himler op om at vi skal grave hele landet op frem for at benytte simple elpatroner/radiatorer/varmepumper til at lave fortrængt forbrug af brændsel.

Michael - tror du glemmer, at en sådan investering skal underkastes en samfundsøkonomisk beregning!

Og jeg tvivler på at man kommer mange meter væk fra værket inden det ikke hænger sammen længere

Iøvrigt er det begrænset hvad der er rentabelt, når vi kun taler 50 timer/ år maks.

 • 3
 • 3

HJN - Du sigter 180 gr forkert i dit angreb! Det har intet med vindmøller og deres ejere at gøre!

90-95% af din strømpris kommer fra afgifter til staten og transmissionsomkostninger til elselskaber.

Staten har en kanyle i armen, der hedder afgifter på el, og det har den ikke råd/ til hensigt at give op på.

Så send din galde den vej venligst....

Alt dette er bare et spørgsmål om afgifter. Det kan løses med politisk vilje.

Jeg kan ikke begribe at de åh-så-miljøivrige kan acceptere at iagttage stillestående møller, som sagtens kan producere miljøvenlig strøm. Man ser dem jo i stort antal hver dag.

 • 2
 • 8

OK - jeg må vel konkludere at effektivisering af miljøvenlig energi nemt kan overdrives.

Det har intet med miljøvenlig energi at gøre - det er et generelt problem - uanset energikilde. Vores energiforbrug varierer betydeligt både over døgnet og over året. Skal du kunne forsyne Danmark med energi på fx en kold, blæsende 24 december hvor alle er ved at stege juleænder, så er der i sagens natur behov for betydeligt mere energi end der er på en varm sommeraften. Så at man kan se vindmøller stå stille når forbruget er lavt, selv om vinden blæser kan vel ikke undre. Du ville have samme problem hvis danmarks energiforsyning bestod af atomkraft - der ville en del af kraftværkerne også stå stille når forbruget var lavt. Og det samme var i øvrigt tilfældet for vores "fossilværker" før i tiden.

 • 14
 • 4

Der er bare den store forskel at vinden er gratis, OG at det blot burde kræve lidt smart teknik for at omdirigere vindstrømmen til opvarmning, og sætte konventionel brændsel på lavt blus imens. Desuden kan hardcore miljøfolk få en bedre nattesøvn.

Vi kan da sagtens blive enige om, at det ville være fedt at forskyde noget elforbrug hen til de perioder, hvor vindmøllerne er i stand til at producere mere, end der bliver forbrugt.

Der hvor kæden hopper af for mig, er din insisteren på, at det er vindmølleejerne, der foretager sig noget forkert ved at stoppe møllerne.

Det er da for pokker elforbrugerne, der ikke aftager elektricitet nok på det pågældende tidspunkt. Og derfor er man nødt til at stoppe møllerne.

Så ret skytset mod elforbrugerne. Og mod vores folketing, som ikke kan finde ud af at indføre en en struktur på elafgifterne, så den gode forbrugeradfærd kan betale sig.

 • 12
 • 2

Der er bare den store forskel at vinden er gratis, OG at det blot burde kræve lidt smart teknik for at omdirigere vindstrømmen til opvarmning, og sætte konventionel brændsel på lavt blus imens. Desuden kan hardcore miljøfolk få en bedre nattesøvn.

Hans Jørgen. Det findes og har været under udvikling siden 2009, nemligt som elkedler på fjernvarmeværkerne. Se: https://www.danskfjernvarme.dk/-/media/dan...

Ifølge dette notat er forventningen ca 700 MW elkedler ved udgangen af 2018. Vi må også se på hvor mange timer, vindmøller standses på grund af lave priser. Som normalt ikke fordi elnettet ikke kan håndtere mængden, men alene at elprisen er negativ. Der er 50 - 75 timer pr år, hvor elprisen er negativ. Her standses flere og flere møller. Dertil kommer et antal timer, hvor elprisen er nogle få øre/kWh. Også her standses en del vindmøller. Har du oplysninger om hvor ofte og hvilken elproduktion vi går glip af på, grund af stop på vindmøller. ?

 • 3
 • 2

Jeg kan godt følge argumentationen med landbruget - men, vindmøller og atomkraft?

Jens D - tror det PSC mener er at når vi sparer CO2 med VE, bliver kvoterne bare solgt til andre lande, og de sparede CO2 mængder udledt her

Jeg tror ikke, at vindmølleinvesteringerne styres af kvoter. Kvoter, er der nok af. Dertil kommer, at normalt vil kvoterne ikke blive solgt når man køber vindmøllestrøm. Idéen er jo netop, at man betaler for at få strøm fra vindmøller. Bygger vi flere vindmøller, og undlader at sælge kvoterne, så giver det CO2 besparelse. Og selvom kvoterne sælges, gør det sandsynligvis alligevel.

Ved landbrug spises sandsynligvis den samme mængde kød, uanset om vi ønsker at have dyr i dansk landbrug. Det meste kød vi spiser er importeret, og det går ikke ud over danskerne, at vi ikke producerer kød i Danmark. Det bliver englænderne der må skifte til bacon og æg fra Tyskland, Polen og New Zealand.

 • 1
 • 1

Hans Jørgen. Det findes og har været under udvikling siden 2009, nemligt som elkedler på fjernvarmeværkerne. Se: https://www.danskfjernvarme.dk/-/media/dan...

At opbevare vandet med elkedler på fjernvarmeværkerne, er en utrolig dårlig måde at anvende strømmen. Det er næsten ligeså godt, at lufte den ud til fuglene. Det er billigt - men dårligt.

En langt bedre løsning, er at placere luft-luft varmepumper i boligerne med fjernvarme, og når der er brug for at bruge strøm, så anvende luft-luft varmepumperne i stedet for fjernvarme til at varme op med. En luft-luft varmepumpe har en effektivitet på op til 6 i forhold til den strøm der bruges, plus der ikke er tab i rør. Fortrinsvis, så er det de huse, der er langt fra fjernvarmeværket, der automatisk skal omstilles til strøm, når der er strøm i overskud, eller fjernvarmen ikke rækker langt nok.

Næst bedste løsning, er sandsynligvis en luft-vand varmepumpe hos forbrugeren, og fortrinsvis aktivere den, ved stor afstand til varmeværket. Fordelene frem for en varmepumpe på det varme vand til at hæve temperaturen, er at man derved undgår, at skulle opbevarme det kolde vand yderligere. Tager man varmen udefra, så køles ned udenfor, og dette giver gevinst. Tager man varmen fra et fyr af en eller anden type, så køles ikke ned udenfor, da varmen kommer fra forbrænding, og varmepumpen er for sjov, og ikke for miljøet.

Tredje bedste løsning, er en luft-vand varmepumpe på fjernvarmeværket, der opvarmer det kolde returvand, inden det sendes ind i fyr eller kraft-varmeværk. Denne løsning er samtidigt nem at installere, og varmepumperne har stor effektivitet ved opvarmning af koldt returvand.

Dertil kommer, at det er en fordel at installere noget styring af temperaturen i husene, som sikrer at returvandet ikke er for varmt. En varmepumpe fungerer mest effektivt på koldt returvand.

 • 2
 • 5

Næst bedste løsning, er sandsynligvis en luft-vand varmepumpe hos forbrugeren, og fortrinsvis aktivere den, ved stor afstand til varmeværket. Fordelene frem for en varmepumpe på det varme vand til at hæve temperaturen, er at man derved undgår, at skulle opbevarme det kolde vand yderligere. Tager man varmen udefra, så køles ned udenfor, og dette giver gevinst. Tager man varmen fra et fyr af en eller anden type, så køles ikke ned udenfor, da varmen kommer fra forbrænding, og varmepumpen er for sjov, og ikke for miljøet.

Fik det ikke formuleret korrekt. En luft-vand varmepumpe til at hæve temperaturen på det varme vand er ok. Mens, en vand-vand varmepumpe, der tager varmen fra returvandet ikke er ok. Den sidste løsning medfører lavere temperatur på returvandet, og det skal så opvarmes yderligere på varmeværket, hvorved der bruges præcist samme mængde gas. Det er vigtigt, at varmen kommer et godt sted fra - det vil sige fra luften - for kommer den ikke fra omgivelserne, så er ingen gevinst, og det svarer til at elkedel løsningen, altså varmepumpen er koblet til at fungere som elkedel.

 • 1
 • 2

Det er fuldstændigt ligegyldigt hvad prisen er, hvis behovet ikke er der. Hvem forestiller du dig fx har brug for opvarmning på en varm sommerdag?

Jeg kniber mig i armen for at tjekke om vi oplever den samme virkelighed. Når jeg kører gennem det danske landskab med vindmølleparker på en dag med vind nok til møllerne (ikke stormvejr), så ser jeg typisk hver fjerde - femte gang en eller flere møller i en gruppe stå med kantstillede vinger, - som i - det er ganske udbredt! Kom ikke og fortæl mig at I ikke også ofte ser det, såfremt I tør bevæge jer ud over bygrænsen. SAMtidig med at de så står stille, kører mit fyr derhjemme og brænder træpiller af, og jeg er jo ikke den eneste. Hey - det er virkeligheden! SÅ er det jeg påstår at det burde være mulig at lede denne "overskudsstrøm" over i min til formålet installerede elpatron, for vi er mange som sagtens kan aftage det hele. Nej vi skal nok ikke opvarme huset, men vi skal stadig have varmt vand. Der er endda elbilejere, som nok også ville sætte pris på billig strøm, og sikkert mange andre - strømforbrugende applikationer. Alene planerne om at stille flere vindmølleparker op beviser at Danmark sagtens kan bruge strøm på en varm sommerdag. Det er altså prisen som står i vejen, ikke manglende behov for el.

 • 2
 • 7

Det er da for pokker elforbrugerne, der ikke aftager elektricitet nok på det pågældende tidspunkt. Og derfor er man nødt til at stoppe møllerne. Så ret skytset mod elforbrugerne.

Her har vi hele klimareligionen/ideologien i en nøddeskal: Det er ikke længere samfundet eller markedet der skal indrette sig til alles bedste, det er den enkeltes ansvar at havet ikke stiger! Indtil den nye religion byggede sine klimakirketårne havde vi et elsystem hvor det var et krav til producenter at de skulle levere efter nettets krav, altså at de skulle være i stand til at køre lastfølge både op og ned afhængig af forbruget. Sådan var det dengang og sådan fungerer elforsyning stadig i det meste af verden. Nu har man så vedtaget at nogle producenter er bedre end andre og skal favoriseres, så kommer man på kant med naturlovene, men i stedet for at erkende det så peger man på forbrugeren og påstår at det må blive forbrugerens ansvar at løse problemet! Systemet er ufejlbarligt, det virker bare ikke, så må vi lave mennesket om, den sang har vi hørt før!

 • 3
 • 8

Jeg kniber mig i armen for at tjekke om vi oplever den samme virkelighed. Når jeg kører gennem det danske landskab med vindmølleparker på en dag med vind nok til møllerne (ikke stormvejr), så ser jeg typisk hver fjerde - femte gang en eller flere møller i en gruppe stå med kantstillede vinger, - som i - det er ganske udbredt! Kom ikke og fortæl mig at I ikke også ofte ser det, såfremt I tør bevæge jer ud over bygrænsen. SAMtidig med at de så står stille, kører mit fyr derhjemme og brænder træpiller af, og jeg er jo ikke den eneste. Hey - det er virkeligheden! SÅ er det jeg påstår at det burde være mulig at lede denne "overskudsstrøm" over i min til formålet installerede elpatron, for vi er mange som sagtens kan aftage det hele. Nej vi skal nok ikke opvarme huset, men vi skal stadig have varmt vand. Der er endda elbilejere, som nok også ville sætte pris på billig strøm, og sikkert mange andre - strømforbrugende applikationer. Alene planerne om at stille flere vindmølleparker op beviser at Danmark sagtens kan bruge strøm på en varm sommerdag. Det er altså prisen som står i vejen, ikke manglende behov for el.

Inden man begynder med varmepumper og el-patroner osv. så var det måske mere smart at stoppe produktionen strøm fra kraftværker, når der er overskud af strøm i stedet for at begynde at finde metoder til at udtage strøm af nettet

Marts og April måned i år se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Når prisen en nul eller negativ og møllerne overproducerer så afsætter kraftværkerne stor produktion..

 • 2
 • 9

Det må da være op til dig, at bruge el i stedet for træpiller. Prisen på el bliver ikke lavere, end den du normalt betaler, da "overskudsstrøm" aldrig vil være at finde på nettet.

Det er vel en sandhed med modifikationer. I Østrig og Tyskland kan man vælge en el leverandør der afregner el pr timepris, så kunderne kan fra klokken 14 se næste dags priser på el. Selvfølgelig skal der stadigvæk betales for transmission og afgifter til staten.

Men prøv at se på priserne fra lørdag den 8-6.

I 19 timer er selve elprisen negativ.

aWATTar Deutschland https://www.awattar.de/

 • 3
 • 2

Godt. Du har tidligere lagt op til, årsagen var en konspiration blandt de onde vindmølleejere. Men jeg går ud fra, at du nu har forstået, at vindmølleejerne naturligvis ikke skal producere strøm, hvis ikke nogen vil forbruge den.

Og dermed er det på forbrugssiden, årsagen skal findes - ikke på produktionssiden.

Jeg vil hævde at der altid være aftagere af el hvis den er gratis. Møllerne stopper åbenbart når priser er nul eller ligefrem negativ. Så er det jeg beskriver at der bør opfindes en teknisk løsning, så netop vindmøllestrømmen fordeles gratis ud til de forbrugere, som kan/vil aftage den. Så lover jeg at jeg nok skal sætte pillefyret på standby og sætte elpatronen til. Eneste forskel udover bemeldte teknik, som dygtige ingeniører burde kunne opfinde, er at de parkerede møller alligevel kører rundt og producere strøm fra den gratis og miljørigtige vind. Vindmølleejeren taber ingenting, men sikres måske endda mod negative priser. Hvordan kan det ikke tiltale en miljøvenlig dansker?

 • 3
 • 5

Det må da være op til dig, at bruge el i stedet for træpiller. Prisen på el bliver ikke lavere, end den du normalt betaler, da "overskudsstrøm" aldrig vil være at finde på nettet.

Man kan monitere elpriser på elbørsen. Mange forbrugere har tilmeldt sig grøn strøm, ved at betale nogle ører ekstra per kilowatt. Man kan nok også monitere hvor mange møller der stopper og hvor meget el der potentielt ikke bliver produceret. Denne strøm burde kunne blive tilgængelig for abonnenter, som gerne vil aftage den gratis strøm, som vindmølleejerne ikke vil producere. Jeg vil i hvert fald, og så får pillefyret lige lov at hvile sig imens.

 • 0
 • 3

Så er det jeg beskriver at der bør opfindes en teknisk løsning, så netop vindmøllestrømmen fordeles gratis ud til de forbrugere, som kan/vil aftage den. Så lover jeg at jeg nok skal sætte pillefyret på standby og sætte elpatronen til.

Nu må du ikke udstille alt for åbenlyst at skatter og afgifter naturligvis er vigtigere end klimaet :-) Så længe elprisen til forbrugerne vinder over bilpriserne i afgiftsbyrde så vil interessen for "gratis" strøm nok være minimal, for det vil være utopisk at "gratis" også skulle omfatte afgifter!

 • 7
 • 1

@ Jens stubbe, hvad er det for noget sludder om at vindmøller tager mindre plads end a-kraft værker. Hvor meget fylder Barsebäck på dengang 1,2gw 1km2 ? og hvor meget fylder Anholt vindmøllepark på 400mw såmænd 111km2. Det er godt nok vanskeligt at få de tal til at passe ind i din påstand.

 • 5
 • 4

Anholt består af 111 Stk SWT-3.6-120, som med en fundamentdiameter på 5 m lægger møllerne beslag på 2200 M2, havoverflade.

Barsebæk lægger minimum beslag på 30.000 M2

Klart - Så vi kan da bare lægge villahaver klods op af et landmøllefundament.

Hverken et a-kraftværk eller en vindmølle er kønne naboer, men sat overfor valget, vil jeg langt hellere bo klods op af hegnet til et a-kraft værk end til et vindmøllefundament.

Et a-kraftværk er trods alt en fredelig nabo.

 • 6
 • 7

Her har vi hele klimareligionen/ideologien i en nøddeskal: Det er ikke længere samfundet eller markedet der skal indrette sig til alles bedste, det er den enkeltes ansvar at havet ikke stiger!

Der er ingen forskel, men prisen for strøm er ikke som den har været. Og det betyder, at det kan være en fordel for kunden, at tage de nye lavere elpriser når vinden blæser med i deres overvejelser. Kunderne tvinges ikke, men de vælger, fordi de derved sparer penge. I vores verden styrer vi kunder, ved hjælp af penge. Og de opfører sig særdeles eksemplarisk, uden at gøre oprør!

 • 1
 • 2

@niels. Ja vi kan da hurtigt blive enige om at en mølle har et mindre fundament men hvad plads kontra effekt så taber de stort. Og hvad er problemet med at lave en kunstig ø til et a-kraftværk?

 • 4
 • 1

@ Jens stubbe, hvad er det for noget sludder om at vindmøller tager mindre plads end a-kraft værker. Hvor meget fylder Barsebäck på dengang 1,2gw 1km2 ? og hvor meget fylder Anholt vindmøllepark på 400mw såmænd 111km2. Det er godt nok vanskeligt at få de tal til at passe ind i din påstand.

Christian Holmen

Ja det er noget værre sludder du fyrer af fra hoften.

Men det bygger jo på at du tager to fortidige anlæg, der ikke er repræsentative for moderne KK teknologi eller moderne vindteknologi.

Derefter ignorerer du behændigt zonerne omkring KK.

Det er specielt absurd da hovedårsagen til at Barsebeck blev lukket er at det ligger direkte oven skandinaviens største forkastningslinie og zonen omkring Barsebeck omkranser fx rådhuspladsen i København.

 • 5
 • 4

Hverken et a-kraftværk eller en vindmølle er kønne naboer, men sat overfor valget, vil jeg langt hellere bo klods op af hegnet til et a-kraft værk end til et vindmøllefundament.

Steen Christensen

Det er så bare ikke muligt medmindre du finder et hus, der er bygget klods op af et KK værk.

Det er heller ikke muligt at komme til at bygge et hus tæt på en større vindmølle i Danmark.

Jeg er tit forbi Risø på cykel båd eller kajak og er ikke videre bekymret for hverken det ene eller andet.

 • 3
 • 1

@jens Hvilke zoner taler du om. Der ligge adskillige byer ved Barsebäck. Du Kunne på ingen måde anbringe en vindmøllepark på størrelse med Anholt i Øresund. Og hvad er problemet med en forkastningszone, Japan har adskillige a-kraftværker, og de lukker fint ned ved jordskælv. Barsebäck blev lukket af politiske grunde og ubegrundet frygt i danmark.

 • 4
 • 6

Barsebäck blev lukket af politiske grunde og ubegrundet frygt i danmark.

Ja - og til dels også fordi det var for dyrt (som det er på vej med Ringhals og de andre). Så hellere billig fossil end dyr ren energi - - for at sætte tingene på spidsen.

Jeg har lidt svært ved følge VE prædikanterne helt - Vi skal have sol + vind, fordi det er billigt og fortrænger fossil, men ikke KK, fordi det er for dyrt??

Så hellere biomasse der, når det skal dyrkes specifikt, er en kæmpe belastning for naturen.

Hvis nu VE'erne og KK'erne stoppede med bekrige hinanden og kiggede på "modpartens" fordele i stedet for ulemper, tror jeg, vi ville kunne få en på alle måde mere miljø og naturvenlig energiforsyning.

 • 6
 • 2

Det er så bare ikke muligt medmindre du finder et hus, der er bygget klods op af et KK værk.

Her i Belgien ligger der huse 120 meter fra reaktorbygningen i Tisange. Afstandskravet til en vindmølle er 4 gange højden, så for en 150 meter møller giver det 600 meter afstand.

Men nej - jeg vil ikke bo i støjhelvedet fra en vindmølle.

Nu er jeg så priviligeret at jeg bor i en kommune hvor der er forbud imod at opsætte vindmøller pga af nærhed til en (næsten inaktiv) flyvebase. Støj? max et par gange om måneden ved en træningsflyvning.

 • 3
 • 3

@jens Hvilke zoner taler du om. Der ligge adskillige byer ved Barsebäck. Du Kunne på ingen måde anbringe en vindmøllepark på størrelse med Anholt i Øresund. Og hvad er problemet med en forkastningszone, Japan har adskillige a-kraftværker, og de lukker fint ned ved jordskælv. Barsebäck blev lukket af politiske grunde og ubegrundet frygt i danmark.

Christian Holmen

Man opererer med en række zoner omkring KK værker, hvor der er forskellige forbud og forskellige begrænsninger af fx forsikringsrettigheder samt med zoner med beredskabsplaner.

Det var umuligt at forsikre Danmark Barsebeck var det rene og skære glade vanvid

Diablo Canyon er så vidt jeg lige ved det eneste andet KK værk, der er direkte ovenpå en forkastningszone og det lukker også nu.

Man vil iøvrigt med lethed kunne anbringe 400MW i Øresund. Hvis det er for at matche Anholt på årlig produktion, så skal der 25 GE Haliade 12MW op og det kan gøre på en 25 km linie, så du kan sådan set opsætte det i København.

 • 4
 • 2

@ Jens, så du blander altså forsikringer ind i det når du taler zoner., jeg har aldrig hørt om nogen som helst der ikke kunne tegne en forsikring p.g.a. Barsebäck. Gad vide om man også har det ved lufthavne. 25 x 12 får jeg til 300 mw der mangler 8 stk. Men det er ikke så vigtigt, naturligvis kan man få plads, men tvivler på at du får lov da de Møller er 250 meter høje, og så mangler der stadigvæk 6x så mange for at kunne erstatte Barsebäck.

 • 1
 • 3

Eller rettere 160 mw i Øresund, og resten i Køge bugt. Tænker at svenskerne bliver glade for at se på 16 250 meter Møller. Det bliver også et langt kabel.

 • 0
 • 5

@ Jens, så du blander altså forsikringer ind i det når du taler zoner., jeg har aldrig hørt om nogen som helst der ikke kunne tegne en forsikring p.g.a. Barsebäck. Gad vide om man også har det ved lufthavne. 25 x 12 får jeg til 300 mw der mangler 8 stk. Men det er ikke så vigtigt, naturligvis kan man få plads, men tvivler på at du får lov da de Møller er 250 meter høje, og så mangler der stadigvæk 6x så mange for at kunne erstatte Barsebäck.

Christian Holmen

Det har du så hørt om nu.

Der er ikke nogen større risici omkring lufthavne - altså relativt til KK.

Og oops med den store regnefejl.

Det er vel så 1:1 i spørgsmålet om der kan opstilles møller som matcher Barsebeck i Østersøen.

Der er andre og videre zoner om forskellige KK værker i forskellige lande og de zoner er vel ret beset mere relevante for disponering af areal end opstilling af vindmøller.

 • 2
 • 1

Peter Seier Christensen input er vel nogen af de mere intelligente input der findes på denne netside. For alt for meget her er ren hønsegård. Peter kommer med nogle klare forståelige udsagn, og straks begynder alt kagleriet, hvoraf man kan udlede at manden bare er dum, selvom han har være ansat 25 år i Haldor Topsøe. Og da man her gerne fortsat vil bruge ham, har han fået orlov til at dyrke sin nye partidannelse.

 • 2
 • 10

For alt for meget her er ren hønsegård.

Takes one to know one - - -

Peter kommer med nogle klare forståelige udsagn, og straks begynder alt kagleriet

At de er "klart forståelige" er ikke ensbetydende med, at de er acceptable (for alle) - - -

hvoraf man kan udlede at manden bare er dum

Det tror jeg ikke, der er nogen, der antyder. Det jeg mener er, at den klimapolitik han promoverer sikkert er rigtigt fin, hvis man ikke har en tidshorinsont, der rækker ud over ens egen levetid.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten