Nye beregninger: Varmepumper sviner lige så meget CO2 som oliefyr
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Nye beregninger: Varmepumper sviner lige så meget CO2 som oliefyr

Regeringens pulje på 400 millioner kroner til at skrotte oliefyr og erstatte dem med varmepumper giver ingen klimagevinster.

Beregninger, som Dansk Fjernvarme har udført på baggrund af en hel ny model til at bestemme miljøeffekterne ved forskellige opvarmningsformer, viser, at varmepumpen er skyld i et næsten lige så stort CO2-udslip som det oliefyr, den erstatter.

Ifølge Dansk Fjernvarmes model udleder det helt nøjagtigt 101 kilo CO2 mindre årligt, at opvarme et dansk standardhus med en varmepumpe end med et oliefyr. Det svarer til en forskel på beskedne 1,7 procent. CO2-udslippet ligger i begge tilfælde på godt 5,5 tons årligt.

Føler nogen sig kaldet til at skifte naturgasfyret ud med en varmepumpe, hvilket regeringen ikke giver tilskud til, så er det skidt nyt for den globale opvarmning. CO2-udslippet fra de værker, som skal producere strømmen til varmepumpen, er nemlig 43 procent større end fra selve naturgasfyret.

Forklaringen er, at Dansk Fjernvarmes model tager udgangspunkt i, hvor den ekstra strøm, som varmepumpen bruger, vil blive produceret og ikke i den gennemsnitlige sammensætning af den danske elproduktion med både vindmøller, biomasser og affald. Den ekstra strøm - eller marginale produktion, som det hedder i fagsproget - kommer for langt hovedpartens vedkommende fra kulfyrede værker, som ikke udnytter spildvarmen til fjernvarme. Deres CO2-udslip per produceret kilowatttime er derfor skyhøjt.

Dansk Fjernvarme har taget udgangspunkt i Energistyrelsens opgørelse af den marginale elproduktion. Partner Hans Henrik Lindboe fra konsulentfirmaet EA Energianalyse mener, at beregningerne netop bør benytte den marginale elproduktion og ikke gennemsnitsstrømmen.

»Hvis du skal vurdere, hvor meget mere CO2 du får ved enten at tage den ene eller den anden beslutning, så skal du benytte marginalstrøm,« fastslår han.

Hans Henrik Lindboe erkender dog, at der er debat om metoden, først og fremmest fordi kraftværkerne er underlagt CO2-kvoter, der sætter et loft over deres udslip af drivhusgasser. Sviner de mere, end politikerne har tilladt, må de købe sig til ekstra udledningstilladelser, enten fra værker andre steder i Europa eller fra de såkaldte CDM-projekter i ulandene.

EA Energianalyse har selv udført beregninger, som giver et lignende resultat. Dog sparede varmepumpen i de beregninger mellem 10 og 15 procent af oliefyrets CO2-udslip, men så lille en forskel opstår ifølge Hans Henrik Lindboe ved selv ganske små forskydninger i forudsætningerne, først og fremmest virkningsgraden for oliefyr og varmepumpe.

EA Energianalyses vurderer, at en stor del af marginalstrømmen vil komme fra kulkraftværker helt frem til 2020 eller 2025.

»Der skal ske noget afgørende i elsystem, for at det er en rigtigt god ide at skifte til varmepumper,« fastslår han.

Regeringen giver op til 20.000 kroner i tilskud til at skifte oliefyret ud med en varmepumpe, hvis den etableres sammen med et jordvarmeanlæg.


Dansk Fjernvarmes beregning over CO2-udslip ved forskellige opvarmningsformer

.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;}

.OpvarmningsformBrændsels-forbrug lokalt i MWhCO2-udslip i kg pr. MWh varme CO2-effekt i kg ved opvarming af et 18,1 MWh standardhus
.Naturgasfyr (individuel) 1,0532153.896
.Oliefyr (individuel) 1,1763135.673
.Træpillefyr (individuel) 1,42900
.Elvarme (individuel) * 186215.602
.Eldrevet varmepumpe (individuel) * 0,3573085.572
.Naturgaskedel (fjernvarme) (*)1,0532153.896
.Oliekedel (fjernvarme) (*)1,2053215.809
.Biooliekedel (fjernvarme) (*)1,20500
.Fliskedel (fjernvarme) (*)1,17600
.Halmkedel (fjernvarme) (*)1,11100
.Affaldskedel (fjernvarme) 1,11100
.Naturgaskraftvarme (modtryk motor) (*)2-246-4.455
.Fliskraftvarme (modtryk) (*)1,754-359-6.501
.Halmkraftvarme (modtryk) (*)1,818-366-6.628
.Affaldskraftvarme (modtryk) 1,471-262-4.740
.Kulfyret kraftvarme (udtag) *0,3331142.063

Grunden til, at nogle af tallene er negative er, at Dansk Fjernvarme modregner den strømproduktion, der ellers ville have fundet sted. Køber en fjernvarmekunde for eksempel varme af sit lokale kraftvarmeværk, vil det samtidig producere strøm. Hvis ikke den strømproduktion havde fundet sted, så var den marginale strømproduktion - altså produktionen på de svinende kulkraftværker - i stedet steget.

Der passer ind i ens politiske dagsorden, og det er da interessant at netop kraftvarme trækker CO2 ud af atmosfæren.

Men oprigtigt talt, så burde analyse jo overveje hvordan elforbruget til varmepumper ligger tidsmæssigt set i forhold til CO2-neutral elproduktion (vindmøller).

Lur mig om der ikke bruges mest varme når vinden blæser, og vores møller gør eksport nødvendig.

  • 0
  • 0

Tvivler faktisk på om det er så simpelt at sige at når det blæser så fryser vi og har brug for mere varme.
For så skal man vel også se på om vindmølleparkerne rent faktisk var i drift på det givene tidspunkt( de har jo stået en del stille pga fejl)
Og endelig ville det så være passende at vindmølle industrien kunne vise et ægte regnskab for belastningen af miljø lige fra produktion, drift og skrotning af disse møller. Syntes vi høre om flere og flere uheldige bivirkninger ved vindmøller i drift.

  • 0
  • 0

Hvad nu hvis man lader varmepumpen drive fra en motor som kører på naturgas - og selvfølgelig også udnytter varmen fra motoren?
Hvordan ser regnskabet så ud?

  • 0
  • 0