Nye beregninger: Enormt svineri fra danske kraftværker

Nye beregninger fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at konventionel energiproduktion er endnu dyrere for samfundet i sundhedsudgifter end først antaget. Det fremgår af det seneste nummer af Danmarks Vindmølleforenings blad, Naturlig Energi.

Her har forskningsprofessor ved DMU, miIjøøkonom Mikael Skou Andersen, fremlagt resultaterne af et forskningsprojekt, hvor han har gennemregnet de eksterne omkostninger for tre konkrete, danske energianlæg på baggrund af den nyeste viden og modelberegninger på området.

Resultatet af beregningerne på de tre anlæg giver en meromkostning på 23 øre pr kWh til dækning af hospitalsophold, udgifter til sygefravær, medicin og for tidlig død. Tallet omfatter ikke effekterne af CO2-udslip og dermed bidraget til drivhuseffekten fra værkerne.

De tre værker er Fynsværket, Amagerværket og Affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup. Heraf forurener affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup mest med svovl, Nox og partikler - svarende til en ekstra sundhedsudgift på 33 øre pr kWh i 2004.

Amagerværket er årsag til ekstraomkostninger i størrelsesordenen otte øre pr. kWh, mens Fynsværket tegner sig for mellem 26 og 28 øre pr kWh. Tidligere beregninger på Fynsværket viste eksterne omkostninger på kun 17 øre pr kWh.

Stigningen skyldes først og fremmest - ifølge artiklen - at man nu ved, at partikel-udslippet fra kraftværkerne er farliget og at DMU har integreret miljøøkonomiske beregninger med anerkendte og validerede atmosfæriske modeller som er udviklet igennem mange års videnskabeligt arbejde.

Disse modeller beskriver transporten og spredningen af emissionerne på en mere detaljeret og realistisk måde, for eksempel ved at de nye beregninger tager højde for at vindretningerne er forskellige nede ved jorden og højere oppe i luftlagene.

Mikael Skou Andersen og hans medarbejdere har udviklet en integreret atmosfærisk og miljøøkonomisk model, som kan anvendes til at beregne de eksterne miljø-omkostninger fra energianlæg.