Nye akseltællere kan fjerne hver fjerde signalfejl
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Nye akseltællere kan fjerne hver fjerde signalfejl

Illustration: Christoffer Regild

På langt, langt hovedparten af de danske skinner holder en teknologi, der kun har gennemgået få ændringer i de seneste 100 år, øje med, hvor togene befinder sig. Den bliver udskiftet som en del af signalprojektet, selv om det sagtens kunne ske, uden at Danmark samtidig går over til den moderne, men endnu ufærdige ERTMS-standard.

Teknologien, der går under fagudtrykket sporisolationer, sender strøm gennem en sektion af skinnerne. Når jernhjulene fra et tog kører på strækningen, kortslutter de strømmen, hvilket et relæ holder øje med. Så snart toget er væk fra skinnesektionen, slår relæet igen ud og kan melde om fri bane, så der kan gives grønt signal til næste tog.

Illustration: Nanna Skytte

Skidt og støv giver signalfejl

Alene på arealet omkring Københavns Hovedbanegård er der over 1.000 sporisolationer, og de er årsag til en stor andel af de fejl, som Banedanmark tilskriver signalsystemet.

Det skyldes de mange fejlkilder på systemet. For det første holdes sektionerne adskilt med en rille mellem skinne-sektionerne. Den kan være fyldt med kunststof og skal forhindrer strømmen i at løbe fra én sektion til den næste. Men rillen kan fyldes med skidt og ikke mindst små mængder metal­støv, som hjulene skubber foran sig, eller hjulene kan valse jernet, så skinnerne støder sammen.

Skabes der elektrisk forbindelse hen over rillen, fejler sektionerne på begge sider. Desuden er fejl på ledningerne udbredte, særligt da de mørner, hvis ikke de jævnligt udskiftes.

En total omlægning af, hvordan vi følger togene på skinnerne rundt i landet, er derfor en del af signalprojektet. På alle strækninger vil de gamle sporisolationer blive udskiftet med mere moderne ­akseltællere. De er uafhængige af skinnerne og holder styr på, hvor mange af togets aksler der kører ud fra én strækning og ind på den næste.

Nye akseltællere har få fejl

Nye akseltællerne vil fjerne en stor del af de signalfejl, som i dag forsinker togene. Den nøjagtige størrelse er det ikke lykkedes at Ingeniøren at finde svar på. Men erfaringerne med akseltællerne er gode. Det fortæller bl.a. Kristian Madsen, formand for Ingeniørforeningen IDAs jernbanetekniske selskab og indtil sin pension i september chef for jernbanen i Sund & Bælt. På Storebæltsforbindelsen var han med til at skifte fra sporisolationer til akseltællere.

»Vores akseltællere fungerer fejl-frit. I forhold til isolationerne, som vi havde gentagne fejl på, har vi i dag meget, meget få fejl,« siger han.

Kristian Madsen konkluderer på den baggrund, at det vil give »en væsentlig forbedring«, når den danske jernbane skifter sporisolationer ud med akseltællere.

Adm. direktør Peter Sonne fra Bombardier, som har leveret hoved­parten af det danske signalanlæg, er enig. Han vurderer bl.a. på baggrund af en forespørgsel i sit netværk, at så mange som hver fjerde signalfejl kan fjernes alene ved at komme af med sporisolationerne.

Desuden fremhæver han, at aksel­tællerne er en del af signalprojektet, som Bombardier vel at mærke ikke selv er leverandør til. Det vil sige, at Danmark har betalt for den store forbedring af signalerne, som akseltællerne vil være, og at de kan bruges, også selv om vi skulle vælge at sætte udskiftningen af alle signaler til ERTMS på pause i en årrække.

Poul Frøsig, der til 2012 var projektchef for udviklingen af ERTMS hos den internationale jernbane­organisation UIC, konstaterer, at der er en generel tendens til, at flere lande benytter akseltællere i stedet for sporisolationer. Han fastslår, at navnlig hvis de ikke bliver vedligeholdt, giver sporisolationer mange fejl, men understreger, at der også er lande, hvor de virker udmærket.

Samme pointe har Stephen Harrod, lektor og underviser på DTU’s jernbaneuddannelse: Akseltællere er billigere at vedligeholde, men ikke nødvendigvis mere driftsstabile.

Det har aldrig været debatteret politisk at udskifte sporisolationer med akseltællere uden at investere i ERTMS.

En alternativ, som BDK har brugt på Ringbanen og S-togs sporet København H-Østerport (muligvis andre steder) er stødløse isolationer. Det har fjernet en del signalfejl. Det er stød, som mere dyr vedligeholdelse og flere fejl.... som man vil undgå..

  • 2
  • 0

Jeg har lært at man i forbindelse med arbejde på sporet ikke blot bestiller sporspærring, men derudover manuelt kortslutter skinnerne, hvilket sikrer at signalerne skifter til rødt. Dette giver en ekstra sikring, så man undgår ulykker selv hvis noget går galt i kommunikationen mht. sporspærringen. (Påkørslen for to uger siden viser dog at det tilsyneladende ikke er fast procedure.)

Er der en tilsvarende sikkerhedsmekanisme med akseltællere, eller fjerner man reelt et lag sikkerhed?

  • 1
  • 0