Nybyggere vil have lavenergihuse

Trods økonomisk smalhals og usikkerhed om boligpriserne stiger efterspørgslen på lavenergihuse, der lever op til de krav, der bliver standard i 2015.

»Omkring 20-25 procent af vores huse er 2015-huse,« vurderer teknisk direktør Flemming Ulrich fra Eurodanhuse, mens konkurrenten Lind & Risør skyder lavenergihusene til at udgøre 15-20 procent af salget.

»Vi har lavet en 2015-pakke til vores standardhuse, der koster 80.000 kroner. Til den pris får man lidt bedre vinduer og lidt bedre isolering. Mange vil i forvejen have aluvinduer, og det udgør halvdelen af merprisen. Så er prisforskellen op til 2015-klassen ikke så stor, så mange kan godt se fordelen ved at betale det sidste og fremtidssikre boligen lidt,« siger salgschef Morten Bertelsen fra Lind & Risør.

Alle huse vil leve op til 2015-krav

Sammen med landets største parcelhusleverandør, Huscompagniet, står de to entreprenører bag 60 procent af de 3.000-4.000 boliger, der bliver bygget i Danmark hvert år. Hos Huscompagniet har efterspørgslen også sat sig spor.

Omtrent 100 ud af de 600 huse, som Huscompagniet foreløbig har solgt i år, er 2015-huse, og typehusproducenten har opgraderet alle sine modeller, så isoleringsevnen er på 2015-niveau, selv om det endnu ikke er et krav.

»Alt, hvad vi sælger af huse fra nu af, kommer til at leve op til 2015-kravene,« fortæller projekteringsleder Frank Andersen - dog med den tilføjelse, at det kun er 2015-kravene til klimaskærmen, husene lever op til.

Hvis de derudover skal opfylde kravene til vinduer og til den samlede energiramme, kræver det, at kunderne også investerer i sol- eller jordvarme.

Når Huscompagniet er gået over til 2015-kravene, skyldes det både efterspørgslen og en nemmere produktion.

»Det er vanskeligt for vores entreprenører at køre nogle huse efter 2010-krav og andre efter 2015-krav. Det er lettere at lave det samme. Alle konstruktionsdetaljer lever op til 2015-krav, og så er det mest et spørgsmål om tykkere isolering og egen energiproduktion. Fordi vi er så store, kan vi få gode priser på isolering, så prisforskellen er ikke så stor,« forklarer han.

Dyrt at være på forkant med krav

I Nyhussektionen under Dansk Byggeri, som organiserer 13 af landets større boligleverandører - dog ikke Huscompagniet og Eurodanhuse - er tendensen den samme, fortæller sektionskonsulent Mads P. Gede.

»I vores interne salgsstatistik kan vi konstatere en fordobling i antallet af kunder, der vælger at bygge lavenergi 2015 i stedet for at følge det almindelige bygningsreglement - bare inden for det seneste års tid. Dette skal ses i lyset af, at stadig flere nedslidte og dårligt isolerede huse nedrives for at bygge nyt. Sidstnævnte tendens udgør op med hver tiende nye byggesag i nyhusbranchen,« siger han.

Hverken Lind & Risør eller Eurodanhuse ønsker dog at gå i Huscompagniets fodspor og opgradere isoleringen i deres huse til 2015-niveau.

»I et marked, der er så prisfølsomt som nu, vil vi ikke gøre det. Så længe vi ved, at vi kan møde den efterspørgsel, der er, er det fint med os,« siger Morten Bertelsen.

Hos Lind & Risør fraråder man direkte nogle kunder at gå efter 2015- klassen.

»Hvis du i dag går efter en 2015- bolig, så kan du ende med en løsning, der er for klodset eller for dyr. Når kravene bliver standard, vil der være udviklet produkter, der gør det billigere og nemmere at leve op til energikravene. Derfor fraråder vi det nogle gange i dag,« fortæller Flemming Ulrich fra Eurodanhuse.

Den netop offentliggjorte 2020- klasse, hvor energiforbruget er halveret i forhold til dagens krav, er der endnu ingen efterspørgsel på. Men det skal nok komme, vurderer Flemming Ulrich:

»2020 er nok for frisk en ambition endnu. Der er ikke nok, der har indblik i, hvad det kræver at leve op til den. Men jeg tror, at efterspørgslen på den vil komme op på samme niveau som 2015-efterspørgslen om nogle år.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

2020 kravene er endnu ikke kendt i detaljer. Men allerede fra BR10 ved vi at der langt fra er samfundsøkonomi i at isolere yderligere. Se f.eks. afsnit 7.4 i Varmeplan Danmark 2010 http://www.energiprincip.eu/download/almen...

Nybyggeri udgør i forvejen en meget lille del (< 1%) af boligmassen) Vi ville få langt mere ud af ressourcerne ved at motivere til energirenovering af eksisterende boliger.

Nu er artiklens kontekst jo nye huse, og når man nu er i gang med at bygge kan det være en fin ide at give lidt ekstra på varmeisolering, når man nu er i gang.

Med hensyn til eksisterende boligmasse kan den håndværker-fradragsordning* der er for boliger, begrænses til kun vedligeholdelse af bygningen, samt bedre isolation og mindre energiforbrug, og ingen nye køkkener eller badeværelser.

*: Jeg kan ikke huske hvad den hedder, og jeg er også ligeglad - jeg ejer ikke et hus.

 • 0
 • 0

er overskriften på en artikel i seneste 'Weekendavisen', der gennemgår en rapport, lavet af forskere ved SBI. Rapporten omfatter [b]ikke[/b] nybyggeri, men derimod resultaterne af en række energirenoveringer, der er blevet gennemført med støtte fra Landsbyggefonden. "På baggrund af varmeregnskaber fra boligafdelingerne når SBI frem til, at energiforbruget typisk kun falder med omkring en tiendedel, selvom bebyggelserne er blevet renoveret og isoleret for store summer", hedder det i artiklen. Nogle boligselskaber oplyser dog om væsentligt større besparelser.

 • 0
 • 0

Hej Hans Henrik.

det er yderst interessant med nogle tal på hvad forbruget faktisk bliver.

Jeg er bekendt med at Sønderborg Fjernvarme har regnet på forbrug i huse, bygget efter forskellige BR.

Her viste det sig at en stramning til forbrug HØJST slår igennem med 25% af det BR faktisk lægger op til.

Mon andre har lignende eller andre tal for dette forhold. ?

Med andre ord er spørgsmålet om ikke nye husejere bliver snydt. Først bekoste en større ekstra byggesum og derefter alligevel skal betale en varmeregning over det nødvendige.

 • 0
 • 0

Lars

[ Nu er artiklens kontekst jo nye huse, og når man nu er i gang med at bygge kan det være en fin ide at give lidt ekstra på varmeisolering, når man nu er i gang.

Det er så lige præcis hvad beregningerne i afs. 8.4 i Varmeplan Danmark 2010 viser ikke kan betale sig samfundsøkonomisk i det pågældende udstykningsområde. Så set ud fra en samfundsøkonomisk vinkel er det absolut ikke en fin ide.

Flemming Generelt er der mange eksempler på at energirammen heller ikke holder i virkeligheden. F.eks.

Hus på 187 m2 opført efter den tyske passivhus standard Energiramme : 20 kWh/m2, men reelt forbrug 35,21 kWh/m2

Hus på 328 m2 i 2 plan opført efter BR08, klasse 2 Energiramme : 54,88 kWh/m2, men reelt forbrug 97,89 kWh/m2

13 rækkehuse i samlet udstykning fra 2009 Energiramme : 70,76 kWh/m2, men reelt forbrug 95,33 kWh/m2

Hus på 145 m2 opført efter klasse 1 Energiramme : 42,59 kWh/m2, men reelt forbrug 90,95 kWh/m2

Hus på 167 m2 opført efter klasse 2 Energiramme : 59,58 kWh/m2, men reelt forbrug 73,88 kWh/m2

Men det er stadigvæk min påstand at varmeforbruget til nye huse er relativt uinteressant, fordi det trods alt har vist en faldende tendens. Derimod viser elforbruget en stigende tendens, og her kunne det være meget mere relevant at sætte ind.

 • 0
 • 0

Danmarks fremtid er at være spisekammer for magtfulde folk. Med tilhørende genblandere og medicinkogere. Alt det andet kan laves billigere andre steder med knapt så rædselsfuldt klima. Der er derfor alt for mange ikke madproducerende arealer som vil bligve tilbageført. Boliger passerer idiotgrænsen når ekstra isoleringsudgifter er større end investering i Kærnekraft(25kKr /kW) og en brændeovn. Den grænse kender vi indefra. Når boliger skal fjernes er brugt Rockwool og knuste energiruder mindre anvendelige end velkørende KK.

 • 0
 • 0

ad. Jakob Rasmussen

Det er nogle udemærkede værdier, du lægger frem i debatten, og tak for det. Men er du nu sikker på at konklusionen baseret på disse tal er korrekt?

F.eks. passivhuset. Den tyske norm for passivhuse siger at disses varmeforbrug maksimalt må være 15 kWh/m2, regnet efter TYSKE regler. På www.elle-kilde.dk kan du finde en artikel, der beskriver at hvis man regner dette om til danske forhold skal varmeforbruget ligge på omkring 10 kWh/m2 for at huset kan certificeres. Men da du beskriver et forbrug på 20 kWh/m2 (beregnet) må der være noget galt et sted...? (det totale energiforbrug må maksimalt ligge på 120 kWh/m2, igen beregnet efter tysk norm).

Desuden skal man vare sig med at sammenligne forbrugstal med beregnede værdier, med mindre de beregnede værdier er baseret på præcis viden om kommende forbrugsmønster og på simuleringer som f.eks. BSim. De fleste bør efterhånden vide at BE10 og forgængeren BE06 aldrig har været tænkt som andet end dokumentation for at en bygning er fornuftig overfor myndighederne. Man kan ikke regne med at det varmeforbrug, BE10 estimerer, har ret meget at gøre med det varmeforbrug, huset i virkeligheden præsterer. Dertil er programmet alt for overfladisk.

Og så har jeg slet ikke talt om el-forbrug, hvor BE10 og Bygningsreglementet kun forholder sig til en del af boligers elforbrug, og kun til en marginal del af kontorejendommes elforbrug!

 • 0
 • 0

Jeg vil gerne bygge 2020. Jeg har dog ikke færdigprojekteret husene endnu - der er andre projekter der kommer først. Så jeg ved ikke endnu hvad det vil kræve at bygge husene efter 2020 kravene. Men det finder jeg nok ud af, fordi husene skal bygges i 2012. Fordi - hvorfor ikke bygge efter 2020 allerede nu, hvis man kan.

 • 0
 • 0

Hej Karen

Du har jo ret i at passivhus standarden faktisk siger 15 kWh/m2, så der må være noget galt. Men faktisk havde Jørgen Lange fra Ellehauge og Kildemoes et indlæg ved samme seminar, som jeg har tallene fra, så han har altså heller ikke lige fanget den fejl.

 • 0
 • 0

En kommentar vedr. at 3 firmaer bygger 60 % af alle nye huse. Huscompagniet opfører ca. 900 huse, eurodan 130 og Lind og Risør måske 200, ialt maks 1.300 huse, det er vel ikke 60 %.

Vedr. energi. Når et enfamilieshus opføres efter BR 10 feks. med gasbetonbagmur, kan byggeriet faktisk opgraderes til 2015 ved at isætte 3 lags glas og måske 100 mm ekstra på loftet, ialt en meromkostning på maks. kr. 25.000,-

Energirammen er så for huset under de 35 kwh / kvm 1100 ialt 6.700 kvh / år.

Når man opvarmer huset med fjernvarme er 2015 kravet opfyldt. Omkostningen for opvarmning incl. fast afgift er herefter vel omkring kr. 8.000,- og minimum co2 udslip.

Men hvad så når man vil opvarme med feks. en luft / vand varmepumpe og KUN det ikke noget med solceller eller vind. Hvad så med energiregnskabet. Behovet / kravet er jo 6.700 kwh. for hele pakken og der anvendes jo el energi til at drive pumpen, ialt ca. 1.500 kwh. Skal der så ydeligere hentes de 1.500 kwh ved at ekstra isolere huset eller opætte solceller.

Såfremt det er tilfældet skal alle byggerier der ikke opvarmes med fjernvarme efter 2015, enten isoleres ydeligere eller have solceller, kan det passe. ??

Det underlige er jo, såfremt det er som jeg tror, at når der bruges energi til at producere fjernvarme, tæller denne energi med hos fjernvarmeværket, men når jeg producerer via feks. varmepumpe eller ordvarme indregnes elforbruget med i mit regnskab.

Som en anden sagde, når du producerer piller til et pillefyr regnes energien ved produktion jo heller ikke med i mit regnskab.

Kan det have sin rigtighed.

 • 0
 • 0

Næ ! Det er energi tilført matriklen. Hvilket jo reelt gør at det danske bygningsreglement er i strid med EU´s regler. Men lidt sat på spidsen kan du bo i et drivhus og få det til at overholde bygningsreglementet bare du producerer energien på matriklen.

 • 0
 • 0

Såfremt det er tilfældet skal alle byggerier der ikke opvarmes med fjernvarme efter 2015, enten isoleres ydeligere eller have solceller, kan det passe. ??

Det underlige er jo, såfremt det er som jeg tror, at når der bruges energi til at producere fjernvarme, tæller denne energi med hos fjernvarmeværket, men når jeg producerer via feks. varmepumpe eller ordvarme indregnes elforbruget med i mit regnskab.

Som en anden sagde, når du producerer piller til et pillefyr regnes energien ved produktion jo heller ikke med i mit regnskab.

Kan det have sin rigtighed.

Hvis du selv producere varmen, vil den varme du producere blive modregnet, altså ved jordvarme eller solvarme. Hvilket betyder at hvis du bruger 2,5 gange mindre el end du får varme er der overskud i det samlede regnskab, hvilket betyder at du kan isolere mindre end ved fjernvarme. lige en rettelse til energirammen klasse 2015 som hedder (30 + 1000/A) kWh/m² pr. år

 • 0
 • 0

Næ !

Det er energi tilført matriklen.

Hvilket jo reelt gør at det danske bygningsreglement er i strid med EU´s regler.

Men lidt sat på spidsen kan du bo i et drivhus og få det til at overholde bygningsreglementet bare du producerer energien på matriklen.

Lige et drivhus ville være rimeligt svært da der er krav om indeklimaet på solrige dage, samt et maksimalt transmissionstab, pr. m^2 klimaskærm

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten