Nybyggede parcelhuse udsender kræftfremkaldende formaldehyd

Luft godt ud i dit nye parcelhus, råder Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) efter at have fundet formaldehyd i indeluften i samtlige af 20 undersøgte parcelhuse.

Indeluften i husene indeholder formaldehyd i et omfang, der generer slimhinder i øjne og luftveje, og som kan være kræftfremkaldende.

I 2 ud af 20 undersøgte huse overskred koncentrationen af formaldehyd grænseværdien fastsat af WHO. Det viser en undersøgelse foretaget af SBI for Erhvervs- og Byggestyrelsen, der bekræfter tidligere udenlandske undersøgelser.

Formaldehyd er klassificeret som kræftfremkaldende og optræder i så store koncentrationer i indeklimaet, at det irriterer slimhinder og giver lugtgener. Koncentrationer helt ned til 0,10 mg pr. kubikmeter kan virke generende.

Derfor anbefaler SBI styrelsen at følge WHO's nye grænse på 0,10 mg/m3. Bygningsreglementet fastsætter en grænse for 0,15 kg/kbm:

»Med den nye melding fra WHO er det hensigtsmæssigt, at vi i Danmark genovervejer vores regulering af formaldehyd og søger at identificere de vigtigste kilder til de høje formaldehydkoncentrationer,« siger seniorforsker Lars Gunnarsen, som sammen med ph.d.-studerende Ásta Logadóttir står bag undersøgelsen.

Det kræftfremkaldende stof bliver ved med at dannes

SBI-forskerne har analyseret 20 nybyggede typehuse i Nordsjælland i perioden mellem februar og juni 2007. I to af husene betød et lavt luftskifte - på 0,25 gange i timen - at luftens formaldehydindhold overskred grænseværdien. Bygningsreglementet kræver et luftskifte på 0,5 gange i timen.

Formaldehyd i indeluften stammer bl.a. fra afgasning af træbaserede byggematerialer, fra lak og gulvolie. Og det er ikke et nyt problem.

For 20 år siden var det limen i spånplader i skoler, daginstitutioner, kontorer og boliger, der afgassede formaldehyd med et dårligt indeklima til følge. Derfor blev de eksisterende grænseværdier fastsat.

»Men problemet med formaldehyd er, at det ofte bliver dannet via kemiske processer i materialerne. Resultatet er, at der kan blive ved med at dannes formaldehyd i flere år,« siger Lars Gunnarsen.

Ingen kender de vigtigste kilder til formaldehyd-forurening

Et andet problem med nutidens koncentrationer af formaldehyd i indeluften er, at der ikke findes sikker viden om, hvad de vigtigste kilder er.

Derfor har SBi og Erhvervs- og Byggestyrelsen nu sat en ny undersøgelse i gang for at udpege de væsentligste kilder.

Fakta om formaldehyd i boliger

Formaldehyd optræder i den luft, vi indånder, når vi opholder os inden døre. Den stammer fra afgasning af træbaserede byggematerialer som spån- og krydsfinerplader, fra møbler og fra maling og fernis, hvor formaldehydet bl.a. fungerer som konserveringsmiddel.

Desuden kan det frigives fra gulvolie i forbindelse med hærdningen, og det findes i tobaksrøg, ligesom det udskilles fra brændende træ i brændeovne. I undersøgelsen er der taget højde for tobaksrøgens bidrag til indeluftens indhold af formaldehyd.

Formaldehydkoncentrationen i indeluften forøges, når der er fugt i materialerne (f.eks. spån- og krydsfiner-plader), jo nyere de er, og jo højere temperaturen i huset er. Man skal derfor fjerne fugtskadede materialer og i det daglige sørge for at have god ventilation i sin bolig og lufte godt ud.

Dokumentation

"Formaldehydkoncentration i nybyggede huse i Danmark"

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

”Formaldehyd i indeluften stammer bl.a. fra afgasning af træbaserede byggematerialer, fra lak og gulvolie. Og det er ikke et nyt problem. For 20 år siden var det limen i spånplader”

Ovennævnte udsagn forstår jeg således at afgasning fra lim i spånplader ikke længere er et problem, derimod er træ og f.eks gulvolie problematiske. Desværre blandt de materialer jeg som rådgiver gerne anbefaler som miljørigtige. På BOLIUS hjemmeside findes en anden forklaring. Her peges netop på lim i spånplader, mineraluld og syrehærdende lakker som den store synder! Heldigvis blandt de materialer de færreste ville anvende til et bæredygtigt byggeri. Træ og andre naturlige materialer frikendes.

http://www.bolius.dk/viden/fakta/sikkerhed... ”Afgasningen finder typisk sted fra indholdet af lim i byggematerialer som MDF-plader, spånplader, krydsfinér, mineraluld, maling og syrehærdende lakker. Naturligt træ og et naturprodukt som linolie fraspalter også formaldehyd, men kun i et næsten ikke målbart omfang.”

  • 0
  • 0

I artiklen står der;

Derfor anbefaler SBI styrelsen at følge WHO’s nye grænse på 0,10 mg/m3. Bygningsreglementet fastsætter en grænse for 0,15 kg/kbm:

Er vores grænseværdier virkeligt 1.500.000 gange højere end WHO's værdier, eller er der en 'tyrkfejl'?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten