Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Ny undersøgelse: Virksomheder overser miljøgift i mademballage

Industriens kontrol med sundhedsskadelige fluorstoffer i mademballage af papir og pap har fejlet.

I en ny undersøgelse, som DTU har udført for Fødevarestyrelsen, er stofferne bl.a. fundet i emballage til popcorn, burgere og brødblandinger.

Fundet sker på trods af, at virksomhederne i den danske emballageindustri har forsikret myndighederne om, at der ikke benyttes sundhedsskadelige stoffer. Forsikringen faldt, efter at Ingeniøren sidste år skrev om en ph.d.-afhandling, der pegede på fluor-indhold i flere emballagetyper:

»Erhvervet har meldt tilbage til os, at de ikke bruger fluorstofferne. Derfor er det overraskende, at vi finder dem alligevel,« siger Fødevarestyrelsens chef for fødevarekvalitet, Henrik Dammand Nielsen.

Ph.d.-afhandlingens afsløringer fik fødevareminister Mette Gjerskov (S) til at kræve yderligere undersøgelser, som nu foreligger. Her er de sundhedsskadelige fluorstoffer fundet i 35 af 84 emballager. I otte tilfælde i høje koncentrationer.

Selv om niveauerne er lidt lavere end i ph.d.-afhandlingens målinger, står resultaterne af den nye undersøgelse i skarp kontrast til industriens egen kortlægning, hvor virksomhederne erklærer, at hverken de eller deres papirleverandører benytter sundhedsskadelige fluorstoffer.

Emballagevirksomhederne angiver, at de og deres leverandører følger de tyske myndigheders anbefalinger omkring brug af fluorstoffer. Alligevel er der i Fødevarestyrelsens undersøgelse fundet flere af de fluorstoffer, som anbefalingerne forbyder, påpeger kemiker Xenia Trier, som står bag ph.d.-afhandlingen, og som også har deltaget i den nye undersøgelse på DTU. Det er dog ikke ensbetydende med, at industrien bevidst overtræder reglerne:

»De kan have benyttet fluorstoffer med for store urenheder, eller også bliver de tilladte stoffer nedbrudt til andre fluorstoffer, som kan migrere til fødevarerne. Endelig kan stofferne stamme fra forurenet genbrugspapir og -pap,« siger Xenia Trier.

De nye fund kommer, efter at danske forskere med professor Philippe Grandjean i spidsen har vist, at fluorstofferne nedsætter virkningen af børnevaccinationer. Professoren mener, at grænseværdierne bør sættes ned til en hundrededel af, hvad de er i dag.

Miljøkemiker Allan Astrup Jensen, vurderer, at fluorstofferne er mere sundhedsskadelige end miljøgiften PCB og fremhæver, at der er over 1.000 forskellige fluorforbindelser:

»Kun få er undersøgt ordentligt, og de fleste er overhovedet ikke undersøgt for skadevirkninger. Hvis én af dem sortlistes, er der mange andre, industrien kan bruge i stedet.«

Ifølge den hollandske professor Pim de Voogt findes der alternativer til fluorstoffer i mademballage.

»Emballagen burde derfor som minimum være mærket med, om den indeholder fluorstoffer,« siger han.

Fødevarestyrelsen kræver nu yderligere dokumentation fra producenterne for, at deres emballage ikke er skadelig. Samtidig har styrelsen bedt DTU om at undersøge, i hvilket omfang fluorstofferne migrerer fra emballagen ind i fødevarerne. Indtil det resultat foreligger, vil styrelsen ikke kræve emballagerne fjernet fra de danske butikshylder.

EmballageIndustrien ønsker ikke at kommentere de nye resultater i detaljer, fordi Fødevarestyrelsen ikke har opgjort, hvor mange af poserne med højt indhold af fluorstoffer der er produceret i Danmark.