Ny undersøgelse sætter tal på varebilers dræber-os

Næsten 2000 tabte leveår kan reddes over de kommende 20 år, hvis regeringen stiller krav om lukkede partikelfiltre på de ældste varebiler (Euro 0 og 1). Og i hovedstaden koster et kilo partikler samfundet 1.450 kroner i sundhedsomkostninger.

Det fremgår af en række beregninger, foretaget af Miljøstyrelsen, på baggrund af nye tal fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Disse tal viser således, at lukkede partikelfiltre er langt mere effektive end tidligere antaget, da man troede, at blot 357 leveår kunne spares ved at indføre filtrene. Ligeledes fremgår det, at der er flere end 172.000 sygedage at hente på lukkede filtre, mod de 32.000, man havde tal for, da de første miljøzoner blev godkendt.

»Tallene viser større velfærdsgevinster ved at fjerne partikler fra vejtrafikken, end man tidligere antog. Ikke kun opgjort som penge op af lommen til sundhedsudgifter, men også de bredere velfærdsomkostninger især ved tab af leveår. Vi ser nogle tusind partikeldødsfald om året,« siger professor Mikael Skou Andersen, DMU, Aarhus Universitet, som er forfatter til den nye rapport, der har været to år undervejs.

Tidligere NOx-tal tog ikke højde for trafik

Rapporten indeholder resultaterne fra nye modelberegninger vedrørende sundhedsomkostningerne ved partikler og anden luftforurening fra trafikken. Tidligere fandtes kun beregninger baseret på udledning fra skorstene, der ikke er tilstrækkelige for at vurdere konsekvensen af vejtrafikkens udledninger i lav højde med stor eksponering.

»Trafikken er en større faktor for partikel-eksponeringen, end vi tidligere har kunnet medregne, og den potentielle miljøgevinst er nu ændret, så overliggeren for, hvilke tekniske løsninger der kan betale sig, er hævet,« siger Mikael Skou Andersen.

»Tallene har ændret præmisserne for beslutningsgrundlaget omkring miljøzonerne, og der vil være grobund for at se på, om de tidligere resultater, vi havde, måske var for konservative,« understreger han.

Tallene har også givet anledning til en rekordlang række spørgsmål til miljøminister Karen Ellemann (V) fra blandt andre forbrugsordfører Benny Engelbrecht (S), som har kaldt ministeren i samråd onsdag.

Åbne vs. lukkede partikelfiltre

Anledningen er den forestående 2. behandling af et lovforslag, der tillader udvidelse af miljøzonerne samt krav om åbne partikelfiltre på varevogne i områder, hvor EU's grænseværdier for partikelforurening bliver overtrådt.

Ifølge oppositionen og en række miljøforkæmpere er problemet blot, at flere eksperter peger på, at åbne partikelfiltre maksimalt fjerner en tredjedel af partiklerne.

Desuden mener oppositionen, at lovforslaget er tom luft, fordi det læner sig op ad EU's direktiver frem for en samfundsøkonomisk og sundhedsmæssig betragtning. EU's grænseværdier ligger nemlig ved 25 mikrogram/m3 fine partikler (PM2,5) samt 40 mikrogram/m3 af de grove partikler (PM10) i hovedparten af året.

Disse grænseværdier bliver i dag overholdt over hele landet som følge af indførelse af bl.a. nye kørebanebelægninger, hvorimod der endnu ikke er fastlagt grænseværdier for de ultrafine partikler fra udstødningen, som eksperter slår til lyd for er de farligste.

»Regeringen har fremsat et lovforslag, som på papiret ser ud til at gavne en masse, men det gør det ikke. Det bliver nok svært at få miljøministeren til at erkende, at der er blevet brugt dårlige beregninger og lavet fejl, men med de nye tal synes jeg, at vi har videnskabelig evidens nok til at stille krav,« siger Benny Engelbrecht (S) forud for samrådet.

Han regner ikke med en fuldstændig omskrivning af lovforslaget, men holder på, at de lukkede filtre er et plausibelt krav - ikke mindst fordi argumenter om for dyre filtre er manet i jorden med DMU's nye tal.

Miljøzoneloven bygget på forkert grundlag

Civilingeniør ved Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen, mener, at de nye tal kun viser toppen af isbjerget.

»Miljøzoneloven er bygget på et forkert grundlag, hvor der slet ikke er fokus på de ultrafine partikler, og det er der heller ikke i de nye tal. Loven er baseret på et politisk kompromis frem for et videnskabeligt, for vi har hele tiden vidst, at de ultrafine partikler var ekstremt farlige,« siger han.

»Folketinget har desuden sagt, at det ikke kan betale sig med lukkede filtre til varebiler, men det viser tallene nu, at det godt kan, så det er en klar fejl at godtage åbne filtre.«

Kåre Press-Kristensen mener derfor, at de nye tal danner grundlag for at åbne diskussionen om grundlaget for miljøzoneloven igen, og denne gang ud fra en sundhedsfaglig tilgang.

»Jeg ved, at det bliver svært at få de store ændringer indført i 2. behandlingen, men jeg synes, at man bør genoverveje, om varebilerne ikke skal med, uanset om EU's grænseværdier bliver overholdt eller ej. Nu har vi nemlig klar samfundsøkonomisk dokumentation for, at lukkede filtre er det optimale for folkesundheden,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Troede egentligt at det var bunker fuel fra skibene som var skyld i mest partikelforurening i områderne omkring transportvejene til vands? Men naturligvis skal man tage hånd om alt forurening, også de dieselhakkende varevogne

 • 0
 • 0

Jeg mindes at have læst oplysninger om, at partikler fra bremsebelægninger er af meget stor betydning for partikelforureningen i byer. Det er samtidig meget små og dermed farlige partikler.

Nogen som kan genopfriske min hukommelse?

 • 0
 • 0

Ny undersøgelse sætter tal på varebilers dræber-os[...]Nye beregninger fra DMU viser, at dieselhakkerne koster mere end fem gange så mange leveår som tidligere antaget

 • har Ingeniøren mon indledt redaktionelt samarbejde med Ekstrabladet (i første omgang vedr. udformning af overskrifter)?? :)

(Jeg antager, at udledningerne desuden 'sender en [i]monster[/i]-regning til samfundet'?).

 • 0
 • 0

[quote]Ny undersøgelse sætter tal på varebilers dræber-os[...]Nye beregninger fra DMU viser, at dieselhakkerne koster mere end fem gange så mange leveår som tidligere antaget

 • har Ingeniøren mon indledt redaktionelt samarbejde med Ekstrabladet (i første omgang vedr. udformning af overskrifter)?? :)

(Jeg antager, at udledningerne desuden 'sender en [i]monster[/i]-regning til samfundet'?).[/quote]

Det blir de (Ing.dk) jo åbenbart ved med trods de mange henvendelser.

 • 0
 • 0

Sålænge der for den enkelte er god økonomi i at forurene, så burde hverken politikere og andre formodentligt ligeså begavede og veluddannede myndighedspersoner i Danmark blive overrasket over, at folk vælger den mest forurenende løsning, såfremt denne er den billigste. Det samme gælder opvarmingen af boliger. Fjernvarmen koster kassen - så hellere lade samtlige villakvarterer og bymidter henlægge i en lavthængende dyne af kræftfremkaldende brænderøg i hver eneste fyringssæson. Her kan hverken dieselbiler eller skibstrafik måle sig med den forurening med bl.a. PAH'er og dioxiner og ca. 4000 andre giftstoffer, som brænderøg er årsag til. Det er ikke underligt, at der bliver flere og flere allergikere og astmatikere her i Danmark, og at antallet nærmest er eksploderet indenfor de sidste få år - direkte proportionalt med antallet af brændeovne, fastbrændselskedler, pillefyr og -ovne, etc. I de to førstnævnte bliver der fyret med ALT hvad der kan tænkes at være den mindste smule brændværdi i; gamle sure sandaler, kulørte reklamer i plasticomslag, bildæk, gamle rådne plankeværk, Euro-paller incl. mellemstykkerne af spånplade, limtræ, jernbanesveller, vinduer, døre, møbler, diverse husholdningsaffald, plastikting, vådt træ, brugt motorolie, tvist og klude med maling- og kemikalierester, måske endda malerbøtter med malingrester - you name it!!! Årsag: Det er billigt, det er ikke strafbart at udsætte sine omgivelser for det, og så vil man sk*de på hvad naboerne siger! De rige, derimod, forurener med deres store mangecylindrede firehjulstrækkere, mens de fattige forurener med deres fastbrændselskedler. Man kunne ønske sig, at de ansvarlige (?) myndigheder snart vågner op til de barske kendsgerninger, i stedet for at blive ved med at jagte dieselbiler og skibstrafikken. Men det er jo politisk (=vælgermæssigt) "gratis" og "ufarligt" at rette fokus imod, frem for den endnu større miljøsynder, som er det enkelte individs (vælgers) ret til forurening af nærmiljøet!

 • 0
 • 0

er det ikke primært det det drejer sig om, ellers ville Staten vel give tilskud til eftermontering af partikkelfiltre på gamle dieselbiler. jeg kører ca. 6000 km. om året jeg skal give en straf på 1.000 kr. om året det samme som ham der kører 50.000 km. om året er det rimeligt.

 • 0
 • 0

Det samme gælder opvarmingen af boliger. Fjernvarmen koster kassen - så hellere lade samtlige villakvarterer og bymidter henlægge i en lavthængende dyne af kræftfremkaldende brænderøg i hver eneste fyringssæson. Her kan hverken dieselbiler eller skibstrafik måle sig med den forurening med bl.a. PAH'er og dioxiner og ca. 4000 andre giftstoffer, som brænderøg er årsag til. Det er ikke underligt, at der bliver flere og flere allergikere og astmatikere her i Danmark, og at antallet nærmest er eksploderet indenfor de sidste få år - direkte proportionalt med antallet af brændeovne, fastbrændselskedler, pillefyr og -ovne, etc. I de to førstnævnte bliver der fyret med ALT hvad der kan tænkes at være den mindste smule brændværdi i; gamle sure sandaler, kulørte reklamer i plasticomslag, bildæk, gamle rådne plankeværk, Euro-paller incl. mellemstykkerne af spånplade, limtræ, jernbanesveller, vinduer, døre, møbler, diverse husholdningsaffald, plastikting, vådt træ, brugt motorolie, tvist og klude med maling- og kemikalierester, måske endda malerbøtter med malingrester - you name it!!! Årsag: Det er billigt, det er ikke strafbart at udsætte sine omgivelser for det, og så vil man sk*de på hvad naboerne siger!

Hold nu din kæft, og læs den nyeste rapport fra DMU. Partikelforureningen fra brændeovne svarer ca. til hvad der kommer fra at køre på asfalten.

Men den slags informationer skal da ikke ødelægge dit verdensbillede af at alt skadeligt i luften kommer fra brænde.

 • 0
 • 0

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/2...

http://ing.dk/artikel/109114-dmu-braendeov...

Citat: »Jeg vil udtrykke det sådan, at brændeovnene yder et anseeligt, men ikke dominerende bidrag til koncentrationen af fine partikler i nærmiljøet,« siger han.

Så er der lige dioxinerne og alle de andre ting. Og rapporten dækker over kæmpe forskelle fra område til område.

Så hold selv kæft Uff og drik lidt mindre kaffe så du kan styre din galde.

 • 0
 • 0

Farligheden ved alle disse partikler afhænger af koncentrationen. Den er selvsagt langt mere koncentreret i byerne, men alligevel vælger mange folk at bosætte og arbejde i den tykkeste smog. Kunne man eventuel efterspørge en gennemsnitlig koncentrationsværdi for smog i en tilsynsrapport til huset og/eller stillingsopslag. Det kunne måske få folk til at overveje alternativer.

 • 0
 • 0

Nicolai, prøv lige at kigge lidt i rapporten. Jeg kan se at det har du ikke gjort, men i stedet blot citeret en person der måske/måske ikke har læst rapporten.

Jeg ved at det gør ondt, men du vil nok blive lidt oplyst om det emne som du tilsyneladende udtaler dig så nedladende om.

Dioxinen har vi stadig stort set ingen målinger på, og de rapporter der har været har eftertrykkeligt skrevet at deres målinger er behæftet med en meget stor usikkerhed.

Men lad endelig ikke virkeligheden korrigere dig, nu du har fået sådan et billede af brændeovne, skal du endelig ikke forsøge at ændre på det. Tænk hvis du fandt ud af at du har taget fejl. Det ville være ubærligt for en mand, der med dit indlæg tydeligt viser, at han er ganske uvidende om emnet. Så hellere forsøge at henvise til andre spøgelser.

Desuden ved alle at der ikke findes skadelige partikler fra vejbelægning, det bliver jo lavet af rosenblade og det reneste vand.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten