Ny undersøgelse: Byg straks metro til Nordhavn for 2,9 mia. kr.

For 700 millioner skattekroner og 2,2 milliarder fra passagerindtægter, ejendomsbidrag og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) vil Metroselskabet påtage sig at bygge en gren, der fører Cityringen ud i Hovedstadens nye byudviklingsområde i Nordhavnen.

Det kommer frem nu, ganske få måneder før forligspolitikerne i Folketinget og Københavns og Frederiksberg kommuner opfordres til at beslutte at investere i metrogrenen.

Venter politikerne, bliver projektet 300 millioner kroner dyrere, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Henning Christophersen.

En undersøgelse, som Metroselskabet og dets søsterselskab By & Havn har gennemført, 'Udredning om en afgrening til Nordhavnen', viser, hvordan der kan anlægges en metrolinje med to stationer i Nordhavnen, som kommer til at forbinde brokvartererne med Indre by og Frederiksberg.

»Hvis vi starter byggeriet af en metro til Nordhavnen nu, kan der spares cirka 300 millioner kroner,« siger Henning Christophersen.

Det skyldes blandt andet, at der allerede er etableret en byggeplads i Sortedamssøen under arbejdet med Cityringen. Her skal afgreningen til Nordhavnen begynde.

»Desuden vil en hurtig igangsættelse af byggeriet afkorte perioden med forstyrrelse af driften på Cityringen fra ca. et år til et par uger, og dermed minimere indtægtstabet,« siger Henning Christophersen og forklarer, at afgreningen til Nordhavnen desuden kan etableres uden at forlænge den byggeperiode, der i forvejen er afsat til Cityringen.

By & Havns bestyrelsesformand, Carsten Koch, fremhæver Ørestadsmodellen:

»I Ørestad har det vist sig, at metro og byudvikling er et stærkt par. Det vil vi gerne have mere af, og meget tyder på, at der nu er store muligheder for, at det succesfulde partnerskab også kan gentage sig i Nordhavnen, hvor en metrolinje vil være et stort aktiv for den kommende bydel i Århusgadekvarteret,« siger bestyrelsesformand i By & Havn Carsten Koch.

Ifølge Henning Christophersen vil Nordhavnsmetroen, ud over at give den kollektive trafik og Nordhavnen et stort løft, skabe ekstra 4.000 nye jobs. Men projektets økonomi afhænger altså af en
lynhurtig politisk beslutning. Så kan Nordhavnsmetroen ifølge Metroselskabet stå klar i efteråret 2019, mens Cityringen åbner i slutningen af 2018.

Dokumentation

læs rapporten her:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Bliver den nye bydel i Nordhavn så grim, at passagerne ikke må nyde synet af den og dagslyset, siden de skal gemmes ned under jorden i en metro?

Hvis man byggede for 2,9 mia. kr letbane, ville beboerne i Nordhavn komme lige så hurtigt ind til City som med en metro, og man vil kunne bygge en linje der strækker sig fra Nordhavn over City og Valby til Hvidovre Hospital. Muligvis vil den kunne nå ud til Ring3 og letbanen der for samme beløb, der vil i hvert fald ikke mangle mange mio.

Som skatteyder fra provinsen og jævnlig gæst i København ved jeg godt, hvad jeg helst vil kaste mine penge efter.

 • 0
 • 0

Antallet af bane-prestige projekter i Kbh er efterhånden ved at tage overhånd. Hvormange hundrede millioner skal Staten poste i disse Metro anlæg før Københavnerne er tilfredse.?

Skævvridningen er efterhånden total. Der bor ca 1/4 af den danske befolkning i Hovedstadsområdet og dermed 3/4 udenfor. Men fordelingen af statslige bane investeringer er lige modsat....

Vest for Storebælt er der siden 30erne ikke bygget en eneste ny banegård, der er brugt en spand maling hist og her, for at pynte op på de værste af slagsen.

Seneste eksempel, tog der skal over en af vore vitale broer, strander på begge sider, imens ønsker man flere prestigeprojekter i Kbh...

 • 0
 • 0

Hvorfor proppe 3 milliarder ned i et hul i København, når man for disse penge kan Elektrificerer vores jernbaner med køreledninger stort set over hele landet - til glæde for mange flere.

 • 0
 • 0

Du har vist ikke lært at regne. Hjemme i Brønderslev blev der da bygget ny banegård ca. 1965. For nu at holde niveauet (lavt): Du får mig til at mindes de to motorveje "Risgaard og Knudsen" fra Aalborg til hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Som jeg plejede at sige, når jeg kom hjem: Selvfølgelig skal der bygges her og ikke ved Kbh. For det første er jorden billig, og for det andet bliver de ikke slidt.

 • 0
 • 0

Du har vist ikke lært at regne. Hjemme i Brønderslev blev der da bygget ny banegård ca. 1965. For nu at holde niveauet (lavt): Du får mig til at mindes de to motorveje "Risgaard og Knudsen" fra Aalborg til hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Som jeg plejede at sige, når jeg kom hjem: Selvfølgelig skal der bygges her og ikke ved Kbh. For det første er jorden billig, og for det andet bliver de ikke slidt.

Som du ikke helt forstår, så regner jeg ganske habilt. Som udflytter, som du åbenbart er, så er du naturligvis vældig begejstret, for de milliard investeringer der er gjort i Hovedstadsområdet, og hurra for det. Men det hjælper altså ikke 3/4 af den danske befolkning, der ikke er overbegroet med S-togsbaner og metrobaner...

Udenfor Hovedstadsområdet bor trods alt 3/4 af befolkningen i dette lille land, og vi har samme krav på offentlig transport, som åbenbart er et must i Kbh.

Så hvis der skal bruges, sige og skrive 3 millarder dkr banekroner i Kbh, så skal der naturligvis bruges tilsvarende 9 milliarder dkr banekroner udenfor Kbh og Hovedstaden.

Hvornår er det nogensinde gjort....?

 • 0
 • 0

Som jævnlig gæst i København, og borger i Aarhus, er det mig en gåde hvorfor der er nogen der overhovedet TÆNKER på at bygge nye prestige byggerier, når det allerede eksisterende ikke fungerer. Den offentlige transport jeg er vant til i Aarhus kommer altid rettidigt (jeg har kun en gang på 1 1/2 år oplevet at en bus var mere end 15 min forsinket og yderst sjældent mere end 5 min). Når jeg derimod besøger min kæreste i København er det mere reglen end undtagelsen at S-togene er forsinket pga sporarbejde. Når man så endeligt er kommet på pågældende tog og skifter til bus oplever jeg jævnlige forsinkelser og stopfyldte busser, hvilket jo i flere led fordre at man skal tage bilen. Så kære borgere i hovedstaden: Det offentlige transportsystem kan altså godt fungere uden store prestigeprojekter, og I skal være velkomne til at besøge smilets by og opleve det ved selvsyn. Så kan I kræve kvalitet af jeres politikere, fremfor det nuværende sminkede lig af et transportsystem.

 • 0
 • 0

Iflg. Bent Greve (RUC) blev der i 2009 netto overført 11,1 mia. kr. fra region Hovedstanden til kommuner på Fyn og i Jylland. Beløbet kan variere lidt fra år til år. Derfor er der ingen grund til misunde Hovedstaden statslige investeringer. Endvidere bor iflg. samme kilde 30,1% af den samlede befolkning i regionen. I øvrigt giver infrastrukturinvesteringer langt bedre afkast i tætbefolkede områder.

Tilbage til emnet: Selvfølgelig bør linien til Nordhavnen bygges - faktisk burde det være den allerførste del af metro"ringen", således at udgravet/boret materiale kunne køres på skinner bagud til Nordhavnen, i stedet for de mange hundrede daglige lastbilstransporter til samme sted. Samtidigt burde Hovedbanegården være et andet startpunkt for udgravning/boring, da det derfra er muligt på skinner at transportere materialet til Nordhavnen.

 • 0
 • 0

Det kan ikke passe at prisen ændres, hvis man tager beslutningen et par måneder senere. For det første er prisen på offentlig byggeri er 2 - 3 gange større end planlagt. Dernæst vil prisen ikke handle om hvornår beslutningen er taget, men hvornår den føres ud i livet.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg husker besluttede "man" at spare 275 mill. kr. ved at sløjfe et afgreningskammer ved Nørrebro Station, som skulle have muliggjort en gren mod Nordvest, Brønshøj mv. Det forekommer logisk, at et afgreningskammer kan udføres meget billigere og med færre gener, hvis det sker samtidigt med etableringen af "røret".

Formentligt få langs Frederikssundsvej vil begræde det sløjfede kammer, da de mest har ærinder i indre by og derfor ikke ser en fordel i at skulle køre 6-8 stationer ekstra via ringen. I dag kører Nordeuropas mest passagertunge buslinie 5A (4-6 min) suppleret med 350S (10-15 min) direkte til Nørreport.

 • 0
 • 0

Bliver den nye bydel i Nordhavn så grim, at passagerne ikke må nyde synet af den og dagslyset, siden de skal gemmes ned under jorden i en metro?

Hvis man byggede for 2,9 mia. kr letbane, ville beboerne i Nordhavn komme lige så hurtigt ind til City som med en metro, og man vil kunne bygge en linje der strækker sig fra Nordhavn over City og Valby til Hvidovre Hospital. Muligvis vil den kunne nå ud til Ring3 og letbanen der for samme beløb, der vil i hvert fald ikke mangle mange mio.

Som skatteyder fra provinsen og jævnlig gæst i København ved jeg godt, hvad jeg helst vil kaste mine penge efter.

Som Ole Kofod skriver, vil man kunne få meget mere for pengene, hvis man vælger en letbane, fremfor mere metro...

En Nordhavnsmetro bliver formentlig omkring 2,5 km lang. En letbane kan bygges for mellem 150 og 250 mio. kr. per km. I så fald vil en bane af denne længde kunne komme til at koste sølle 625 mio. kr. - måske endnu mindre. Dermed vil der være minimum 2,3 mia. kr. tilbage at bygge mere højklasset trafik til københavnerne - for. F.eks. en letbane fra Nordhavn til Valby og Hvidovre.

 • 0
 • 0

Det er jo godt nok med sådan et slagtilbud, slå til nu og spar mere end 10%, men et byggeri der først skulle gennemføres efter år 2040 fremrykket til nu må virkelig kaldes en fremrykning, fremrykning er gratis da det alligevel skal laves, men holder det også når vi taler om en fremrykning på mere end 30 år?

I fald det holder kan vi her og nu få 4.000 job gratis, de job vil så mangle senere hvor det falder sammen med fremtidens arbejdskraftmangel, altså hvis vi skal tro på visse politikere.

 • 0
 • 0

Hvornår kommer forbindelserne der gør at det kan svare sig at tage offentligt transport på tværs af S-togsnettets fingerplan?

For mig at se mangler der 2 forbindelser på tværs af det eksisterende S-togsnet ude ved Høje Taastrup til Klampenborg og midt imellem. Derudover mangler der en forbindelse fra Helsingør til Roskilde til transport af godstog og passagertog. Centrum af København kan snart ikke plastres mere ind i Metro ringe og s-togs ringe. Kik nu udenfor selve Centrum af Købvenhavn. Der er folk der bor og arbejder udenfor ringbanen!

 • 0
 • 0

Det er jo genialt!

Start borearbejdet i Nordhavnen - og brug den nyborede tunnel fra metroringen og ud til Nordhavn til at transportere alt andet gravemateriale væk i.

Det vil spare København for ekstremt store mængder lastbiltrafik i de 7 år Metrobyggeriet står på.

Det er jo genialt - og jeg ser frem til at det bliver taget med ind i Metroens planlægning.

Mvh Jens Jakob

 • 0
 • 0

Nej, det er ikke genialt - det er spild af penge. Hvis Metroselskabet reelt tænkte på miljø og hensigtsmæssige løsninger, havde de startet udgravningen et sted, hvor materialet kunne fjernes med jernbane.

Det kunne være interessant at se et livscyklus-regnskab på metroen. I forhold til, hvor mange ressourcer det kræver at bygge den, skal der godt nok transporteres mange eks-bilister for at det kan komme til at hænge sammen.

Gør som fornuftige storbyer - byg letbane! Dét er genialt

 • 0
 • 0

Der planlægges, så vidt jeg husker ca. 40.000 indbyggere og ca. det samme antal arbejdspladser, på et relativt begrænset område, hvorfra der vil kun vil være én retning at komme til og fra. Det er derfor helt oplagt at etablere skinnebåren trafik dertil - netop dér vil det være oplagt at anvende metro ifbm ringbanen, da skift derved undgås og dette vil sikre mange flere passagerer. Metro behøver jo ikke køre under jorden hele vejen, og - hvis de både kan trække el fra almindelige metroforsyninger og luftledninger - kan de også anvendes i gadeplan.

For at sikre en hurtig etablering af ringbanen, bør man derfor starte både fra Nordhavnen og fra Hovedbanegården (planlagt station på ringbanen). Fra sidstnævnte ligger/lå der skinner til Nordhavnen, hvor de udgravede materialer skal anvendes til opfyldning.

Ved at angribe ringbanen fra de to ender kunne man relativt hurtigt etablere en funktionel strækning fra Nordhavn over Kgs. Nytorv til Hovedbanegården. Derefter kunne man, fra nord og syd, starte udgravning af den vestlige del af ringen.

En sådan indfaldsvinkel ville kunne spare København for tusindvis af lastvognstog og det deraf medfølgende trafikkaos, støj- og luftforurening samt vejslitage. Tager man det hele med i betragtning (inkl. sparede liv i trafikken, kø-tid og færre døde som flg. af luftforurening) kan den foreslåede metode meget vel vise sig at være en rigtig god investering.

 • 0
 • 0

.....at ville servicere et kommende måske muligt beboelsesområde med en metro til 3 millarder , når det trængende område mellem Jagtvej, Østerbrogade,Blegdamsvej og Tagensvej, med universiteter ,kollegier, museer og ikke mindst Rigshospitalet overhovedet ikke er tiltænkt stationer. En føring/linie fra Trianglen til Nørrebros Rundel ville afhjælpe dette forhold.

Men når man har 3 milliarder og skal beslutte deres anvendelse og man har en Storstrømsbro der trænger til at blive erstattet så må det da have første prioritet

Falster og Lollands befolkninger, skal da have en mulighed for at besøge hovedstaden med offentlige transportmidler, af det de kan afse af arbejdsløshedsunderstøttelsen. De der flytter ud på havnemolen kan kun gøre det, hvis de er så velsituerede at deres problem vi være om garagerne er store nok til Ferrarien og Rollsen :o)

Derfor kan denne linieføring da være en god ide......hvis man havde penge nok.......har man det?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten