Ny uddød menneskeart opdaget

Tre fossiler fra mennesker får forskere til at pege på, at der på et tidspunkt har eksisteret hele tre menneskearter samtidig.

Fossilerne er fundet i det nordlige Kenya og stammer fra et ansigt og to kæbeknogler.

Fundene i Kenya menes at stamme fra menneskeracen homo rudolfensis. Racen er tidligere fundet i 1972, men først nu er den bekræftet. Racen er kendetegnet ved at have store hjerner og lange, flade ansigter.

Forskere er stadig uenige om, hvordan menneskets udvikling er foregået, men dette fund er en sejr for dem, der mener, at der har eksisteret flere menneskeracer samtidig.

Knoglerne er mellem 1,78 og 1,95 mio. år gamle. Det tyder på, at homo rudolfensis har eksisteret samtidig med homo erectus og den ældre og mere primitive, homo habilis.

Læs hele Jyllands-Postens artikel eller læs mere hos BBC.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad om journalister lærte at diskriminere mellem "art" og "race"?

Ja, det sker at man får på fornemmelsen at journalisters uvidenhed er lige så dyb som gashavet på Jupiter ...

 • 0
 • 0

Seriøst, så er det ikke nok med tidsmæsigt sammenfald, men også stedsligt sammenfald. Dernæst var disse menneskearter ikke øverst i fødekæden, men et byttedyr ligesom et flokdyr. Konkurenter blev ikke set som nogen fordel. Det har været en løbende tilpasning til omgivelserne og naturens selektion der gør resten. Det skriver BBC:

Professor Chris Stringer of the Natural History Museum in London, fossil evidence is increasingly suggesting that human evolution followed the same pattern. March of progress The march of progress had many dead ends "Humans seem to have been evolving in different ways in different regions. It was almost as if nature was developing different human prototypes with different attributes, only one of which, an ancestor of our species, was ultimately successful in evolutionary terms," he said.

According to Dr Leakey, the growing body of evidence to suggest that humans evolved in the same way as other animals shows that "evolution really does work". "It leads to amazing adaptions and amazing species and we are one of them," she said.

 • 0
 • 0

@Per Erik Rønne

Hvad om journalister lærte at diskriminere mellem "art" og "race"?

Ja, det sker at man får på fornemmelsen at journalisters uvidenhed er lige så dyb som gashavet på Jupiter ...

Enig i, at det er uheldig, at blande de to begreber sammen, men Hr. Rønne, måske man kunne bevare tonen lødig!?!

 • 0
 • 0

Enig i, at det er uheldig, at blande de to begreber sammen, men Hr. Rønne, måske man kunne bevare tonen lødig!?!

Forvekslingen af art og race, er mere manglende sprogkundskaber end hensyn til tone eller lød. BBC har åbenbart journalister der kan engelsk. JP har åbenbart jounalister der ikke kan dansk... Sproglige kundskaber, burde være en forudsætning for at blive journalist. Derfor er jeg enig med Hr. Rønne.

 • 0
 • 0

På engelsk kan 'race' betyde mange ting. Man vil kunne tale om 'the Danish race' i stedet for 'the Danish people', ja, selv den enkelte familie ville man kunne som en race. Som 'the Damgaard race' ...

Taget strengt videnskabeligt henviser jeg til artiklen »Species« i Shorter Oxford English Dictionary:

3 ▸ a Biology. A taxonomic grouping ranking next below genus and subgenus, which contains organisms that are uniquely distinguished from others by certain shared characteristics and usu. by an inability to interbreed with members of other such groupings; such a grouping as denoted by a Latin binomial, and freq. subdivided into subspecies, races, varieties, etc.; the organisms of such a grouping.

Om »race 3«, ligeledes i SOED:

1 A group or set, esp. of people, having a common feature or features. Sir W. Scott The faded race of fallen leaves. Jo Grimond Writers to the papers are…a race on their own. 4 A person's offspring; a set of children or descendants; a limited group of people descended from a common ancestor; a family, a kindred. Also (rare, now chiefly dial.), a particular generation. M16. ▸ †b Breeding; the production of offspring. E–M17.

Tennyson Two daughters of one race.

5 (Without article.) ▸ a The stock, class, family, etc., to which a living thing belongs; descent; kindred. M16. ▸ b Natural or inherited disposition. rare (Shakes.). Only in E17. ▸ c The fact or condition of belonging to a particular people, ethnic group, etc.; the qualities or characteristics associated with this. L18.

(a) T. Gray Two Coursers of ethereal race. A. J. Toynbee In race he is pure Indian. (c) Financial Times Education…regardless of race.

6 A tribe, nation, or people, regarded as of common stock; any of the major divisions of humankind, having in common distinct physical features or ethnic background. L16. ▸ b (Usu. with the.) Humankind. L16. ▸ c Any of the major divisions of living creatures. Chiefly poet. L17.

Henry Miller Not the home of the white…or the black race but…of man. (b) B. Webb The future of the race and the search for the Purpose of Human Life. (c) Dryden There dwells below a Race of Demi-Gods.

Den store Oxford English Dictionary har naturligvis meget mere, især når det drejer sig om citater, men så bliver det vist for meget.

 • 0
 • 0

På engelsk kan 'race' betyde mange ting. Man vil kunne tale om 'the Danish race' i stedet for 'the Danish people', ja, selv den enkelte familie ville man kunne som en race. Som 'the Damgaard race' ...

Det er netop taxanomien jeg henviser til, hvorfor det ikke giver mening i denne artikel at skrive om racer. Men på wikipedia er der udførlige beskrivelse af forskellen: Human Taxonomy: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_taxonomy Race(human classification): http://en.wikipedia.org/wiki/Race_%28human...

Herfra er det: Family: Hominidae, Genus: Homo Hvor de beskrevne menneskearter er species Homo sapiens er også species Derunder er betegnelsen Sub-species til at indkredse betegnelsen

Homo sapiens sapiens

Dette favner store genetiske forskelle, mens race mest har været på fænotype indenfor subspecies-gruppe. Tager vi planteriget, graminaeæ giver det heller ikke mening at kalde hvede for en race(sort) når der her er forskel på ploiditallet: di-, tetra-, hexaploid. En-korn, emmer, spelt, hvede. Hvor sorten er en undergrupering. Det vil være misvisende at tale om f.eks byg-sorter.

Derfor burde journalisterne holde sig til at tale om menneske [b]arter[/b].

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten