Ny type skraldespand hjælper Herlev med at opfylde krav til genanvendelse

Madam Skrald kalder de den bredrøvede skraldespand, der er installeret hos 50 husejere i Herlev Kommune. Navnet dækker over en ny type affaldsbeholder, der som del af en forsøgsordning har taget plads hos parcelisterne, og som skal gøre det nemt og bekvemt for borgerne at sortere plast, papir, metal og glas ved husstanden.

Beholderen tømmes i en specialdesignet renovationsbil, der opbevarer hver affaldsfraktion i et separat rum, så affaldet ikke blandes sammen.

"Det giver både miljømæssig og økonomisk gevinst. Der er nemlig et enormt potentiale for øget genanvendelse inden for plast, papir, metal og glas," fortæller  vicedirektør på Vestforbrænding, Birger Johansson.

Forsøgsordningen går blandet andet ud på at afprøve, hvordan kommunens information om ordningen fungerer i praksis, hvor ofte beholderen skal tømmes, samt hvilke materialer der i praksis er egnede til genbrug samt afsætningsmulighederne.

Herlev er den første kommune i Vestforbrændings opland, som kører den nye forsøgsordning, men forhåbning er, at flere kommuner følger trop.

Et EU-direktiv foreskriver, at kommunerne senest i 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, plast og glas. Det krav er allerede opfyldt via indsamling på genbrugsstationerne, men senest i 2020 skal minimum 50 procent af materialerne genanvendes.

Og her er der brug for nye tiltag, forklarer Vestforbrænding, da det i dag kun er 16-17 af det samlede husholdningsaffald, der genanvendes.

Madam Skralds indflydelse på borgernes sorteringsevner forventes at få procenten til at stige til 35, hvilket heller ikke er tilstrækkeligt. Dog regner Vestforbrænding med, at Naturstyrelsen vil opgøre procenterne inden for de fire omtalte fraktioner, hvor man satser på at ramme 60 procent.

I alt håber man på at kunne trække 75.000 ton genanvendelige materialer ud af det affald, der i dag går til forbrænding.

Og der er gode penge at tjene ved at genanvende frem for at forbrænde, forklarer vicedirektør Birger Johansson. Herlev betaler ligesom de øvrige kommuner i dag 420 kroner for hvert ton affald, der forsvinder i røg, mens for eksempel et ton papir kan sælges for 1.500 kroner tonnet. Men en fraktion god plast giver også let over en tudse pr. ton.

Præcis hvad udgifterne til implementering af ordningen løber op i, oplyser Vestforbrænding ikke. Man forventer dog, at løsningen på sigt vil være udgiftsneutralt.

Den nye forsøgsordning startede ved udgangen af juli og kører frem til april 2012, hvorefter alle 5.000 haveboliger i Herlev får genbrugsbeholderen.

Madam Skrald er dog allerede testet  af Amagerforbrænding i Hvidovre, hvor den skulle have været en succes. Endvidere er modellen udbredt i store dele af Sydsverige.

Du kan læse mere om forsøgsordningen i Herlev www.madamskrald.dk eller www.herlev.dk