Ny trussel mod Femern-tidsplan: Tyske godkendelser kan forsinke milliardprojekt

Selv om danske politikere næsten enstemmigt vil vedtage anlægsloven til Femernforbindelsen i dette forår, er der stadig forhindringer, inden arbejdet på projektets fire største anlægskontrakter kan gå i gang til september.

De tyske myndigheder og Femern A/S har indtil videre brugt halvandet år på at besvare 3.100 indsigelser fra utilfredse tyske borgere. Nu udpeger transportministeren den tyske godkendelsesproces som en af projektets helt store usikkerheder.

»Der er to store usikkerheder i projektet stadigvæk, hvoraf den ene er de tyske miljøgodkendelser. Jeg følger meget med i andre megaprojekter i Tyskland og må konstatere, at miljøgodkendelserne har voldt myndighederne problemer,« siger transportminister Magnus Heu­nicke (S).

Han udpegede i februar tre emner som potentielle usikkerheder for projektet. Ud over de tyske miljø­godkendelser drejede det sig om EU-støtten til projektet, som stadig er tvivlsom, og om den endelige projektpris, som ministeren har bedt Femern A/S forhandle ned til gengæld for længere tid til at anlægge tunnelen.

Officielt skal tunnelen stå klar i 2021, men forsinkelser på flere år er på bordet, når Femern A/S forhandler med enterprenørerne. Nu peger flere parter på, at de tyske godkendelser kan forsinke projektet yderligere.

Læs også: Sådan skal Femern-prisen presses ned

Dynd, fugle og turisme

Ministerens bekymring om miljø­godkendelserne skyldes bl.a., at Femernforbindelsen har mødt massiv modstand syd for grænsen. Det er særligt miljøhensyn, der optager tyskerne i de 3.100 indsigelser, men også turistbranchen på Femern og i Lübeckbugten ser sig truet af tog- og biltrafikken fra en ny forbindelse.

»Vores vigtigste bekymring er, hvordan dyndet fra udgravningen på havbunden vil fordele sig. Vores ekspert, som har set på undersøgelserne, mener, at undersøgelsesmetoden er problematisk,« siger Hendrik Kerlen, formand for ‘Aktionsbündnis gegen eine Feste Feh­marnbeltquerung’, der en af flere foreninger, der er dannet med det formål at bekæmpe forbindelsen.

Læs også: Tyskere står fast: Ingen ny jernbane til Femern før 2024

Læs også: Minister siger god for at forsinke Femern-tunnel yderligere

Illustration: MI Grafik

Ud over havmiljøet er fugletrækruten over byggepladserne og hensynet til turisterhvervet i området blandt foreningens indvendinger.

»Øen Femern lever af turister. Hvis der bygges tre store, larmende byggepladser, forestiller jeg mig ikke, at man har lyst til at komme på ferie her,« siger han.

Hendrik Kerlen vurderer, at projektet kun har ca. 10 pct. chance for at blive gennemført. Den forudsigelse skyldes, at der er flere instanser, der endnu kan nå at standse projektet, og at hans organisation er klar til at bringe sagen helt til EU-domstolen om nødvendigt.

Læs også: Sådan nåede prisen for Femern-forbindelsen op på 64 milliarder

To års forsinkelse er sandsynligt

Den dystre forudsigelse deles dog ikke af andre parter eller observatører af det milliarddyre tunnelprojekt, som i stedet peger på en udskydelse som konsekvens af klagerne. Udskydelser har ramt flere andre projekter i Tyskland; bl.a. er udvidelsen af A20-motorvejen et skrækeksempel for mange: Udvidelsen er udskudt op til to år på grund af en flagermuseart, som VVM- undersøgelsen havde overset.

»Det må vi også regne med, at der vil ske på tysk side i dette projekt. Det skal nok lykkes nogen at finde en markmus, der ikke er beskrevet, navnlig på grund af jernbanen, der skal lægges om,« siger Flemming Meyer, medlem af landdagen i Kiel og formand for Sydslesvigsk Vælger­forening (SSW).

Han vurderer på den baggrund, at projektet vil forsinkes yderligere to år. Også udgravningen af floden Elben og en ny underjordisk jernbanestation i Stuttgart har mødt så massiv kritik, at sagerne er endt i retten eller har medført politiske omvæltninger i delstaten. Netop den type problemer håber Femern A/S at forhindre gennem en VVM-undersøgelse på 10.000 sider, som ifølge selskabet selv er uhørt grundigt forberedt.

Læs også: Her er jernbanen til Femern, som Tyskland er forsinket med

Alligevel har den tyske godkendelsesmyndighed LBV Kiel modtaget omkring 3.100 indsigelser. Til sammenligning har man i den parallelle danske VVM-proces modtaget omkring 30 høringssvar.

Femern A/S havde selv regnet med at skulle besvare i omegnen af 10.000 indsigelser på blot halvandet år. Den tid er næsten gået nu, men det betyder ikke, at man nærmer sig bunden af indsigelsesbunken, da svarene ifølge selskabet er uventet detaljerede. For ministeren er det væsentligste dog heller ikke, hvornår godkendelsen er klar.

»Rædselsscenariet for mig er, hvis man får miljøgodkendelserne, men der derefter vil komme en retssag med opsættende virkning, der kræver nye miljøgodkendelser, som kan tage flere år undervejs i byggeriet. Det kan ske, hvis der ikke svares ordentligt på hvert enkelt høringssvar. Det ville være en katastrofe. Derfor må man virkelig være grundig i denne situation,« understreger Magnus Heunicke.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg mener bestemt ikke at det kan kaldes en trussel. Næste efter krigen i 1864, så er dette Femern-projektet den største politiske fejltagelse i den nyere danmarkshistorie. Det er det rene glade vanvid at smide så mange penge i grams. Stop straks dette vanvid og byg en national forbindelse over Kattegat, som danskerne får gavn af, i stedet for det tåbelige EU-propaganda som en Femern-forbindelse er. Der snakkes så meget om udkantsdanmark m.m. Besparelsen i tid, penge og miljøomkostninger ved at køre over en Kattegatforbindelse frem for at øffe hele vejen op igennem østjylland er enorme og mere end berettiger en sådan. Ned med Femern-forbindelsen, ned med EU-bureuakraterne og leve Danmark !

  • 2
  • 5

leve Danmark !

???

Der menes vel: Leve Aarhuis, for er en Kattegat-forbindelse ikke endnu mere vanvittigt?

Rødby-Putgarten er et guldæg for Scandlines, det kan læses i de sidste mange års regnskaber.

Tyskland har sikkert problem med at forbinde infrastrukturen med Danmark, særligt når der er opdaget nedslidningsproblemer flere steder ved veje og broer.

  • 3
  • 0

åbenbart ikke tysk kultur, citat "da svarene ifølge selskabet er uventet detaljerede." Lige netop grundighed og fokus på detaljer er de tydeligste kendetegn på tysk kultur, navnlig i forbindelse med et projekt som Femern. At betegne svarene som "uventet detaljerede" tyder på nogen har undervurderet tyskerne; hvilket historisk set har vist sig at kunne være farligt ....

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten