Ny transportplan: Regeringen vil udvide københavner-motorveje

Illustration: jeancliclac / Bigstock

Der skal undersøges for mulighederne for at udvide Amagermotorvejen, Øresundsmotorvejen og en række andre motorvejsstrækninger i hovedstadsområdet.

Sådan lyder en del af regeringens transportplan for hovedstadsområdet, der skal finde løsninger på en række trængselsproblemer i hovedstadsområdet.

På Amagermotorvejen skal der undersøges to forskellige udvidelsesmuligheder. Den første er en decideret udbygning af motorvejen med nye spor i fuld bredde, og den anden skal belyse muligheden for at lave en udbygning til 8 spor ved at gøre køresporene smallere og inddrage nødsporet på strækningen.

Læs også: Større afhængighed af biler: Regeringen lemper kravet om at bygge ved stationer

Derudover skal forundersøgelsen give svar på, hvordan man kan ombygge motorvejens tilslutningsanlæg, som også er præget af køer i myldretiden. Regeringen har sat 8 millioner kroner af på finansloven til projektet.

Regeringens oversigt over mulige vejudvidelser. Orange strækninger er mulige vejforbindelser, mens de blå er undersøgelser. Illustration: Regeringen

Flere spor på Øresundsmotorvejen

Også for Øresundsmotorvejen skal der laves forundersøgelser, der skal belyse mulighederne for et ekstra spor i hver retning. Denne udvidelse vil betyde, at man går fra tre til fire spor på den vestlige del inden afgreningerne til Amagermotorvejen og København C.

For den østlige del af Øresundsmotorvejen vil det betyde en udvidelse fra to til tre spor i hver retning, dog med undtagelse af den østligste del af motorvejen fra afkørsel 17.

Øresundsmotorvejens undersøgelser skal finansieres af Sund & Bælt.

Både for Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen forventes undersøgelserne at være færdige i løbet af 2020. De vil blandt andet indeholde beregninger af trafik, anlægsøkonomi og samfundsøkonomiske gevinster, oplyser Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

Udbygning af ringforbindelser i Hovedstaden

Også for ringforbindelserne i København skal der sættes projekter i gang for at øge kapaciteten på motorvejsnettet.

Her skal der laves undersøgelser for, hvordan man øger kapaciteten på den cirka 20 kilometer lange Motorring 3 – blandt andet ved at kigge på muligheden for at køre i nødsporet.

På Ring 4 skal der laves man finde løsninger for strækningerne fra Ballerup C til Hillerødmotorvejen samt for den sydlige del mellem Ishøj og Vallensbæk.

Også på Hillerødmotorvejen er man åbne overfor ombygning og udvidelse. For den 3 kilometer lange strækning mellem Ring 3 og Ring 4 skal der kigges på muligheden for at udvide med ekstra spor i nordgående retning. På den 9 kilometer lange strækning af Hillerødmotorvejen mellem Ring 4 og Farum skal der kigges på en udvidelse fra 4 til 6 spor inklusiv nødspor.

Derudover skal der laves en analyse af trafikale løsninger andre steder i hovedstaden. Formålet er, at belyse de trafikale effekter af en kapacitetsudvidelse i en række udfletningsanlæg med central betydning for både Ring 3 og Ring 4.

Den samlede pris for de undersøgelser vil være 105 millioner kroner. De forventes færdige i perioden 2021-2025, vurderer Transport-, Bygge- og Boligministeriet.

Kendte projekter

En række andre allerede kendte projekter bliver også en del af den samlede transportplan for hovedstaden.

Det gælder både planlægningsundersøgelsen af Ring 5, der blev fremlagt tidligere på ugen. Derudover bliver projektet med en østlig ringvej – den såkaldte havnetunnel, der forventes at koste omkring 20 milliarder kroner – i København også en del af transportplanen sammen med en opdatering af VVM-undersøgelsen for Frederikssundsmotorvejens tredje etape mellem Tværvej og Frederikssund.

Denne tredje og sidste etape af Frederikssundsmotorvejen er tidligere godkendt, men da VVM-undersøgelsen er mere end 10 år gammel, skal der laves en ny. Regeringen sat 5 millioner kroner af til opdateringen, der skal laves i 2019.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg forstår godt at man skal udvide, så det ikke bliver en flaskehals, men det nytter ikke noget bare at flytte køen til et andet sted. Problemet er at pendlere ikke har en bedre og billigere løsning at bruge for at komme på arbejde.

Eventuelt kunne regeringen spørge i USA og det har nyttet bare at bygge bredere og bredere motorveje.

 • 9
 • 7

Det er dybt uansvarligt at bygge motorveje med 8 spor, der kan befares af tunge køretøjer over det hele. Følg mit 25 år gamle forslag

https://i.imgur.com/vbtoHXR.gif

og lav midterværket af stål. Sammen med vindmøllerne og jernbaneskinner er det et uvurderligt skrotlager for fremtidig civilisation og en gavnlig arv fra os..

 • 2
 • 20

der kan befares af tunge køretøjer over det hele

Det er ulovligt for lastbiler at køre ud i 3. spor - så MINIMUM 6 spor vil effektivt eliminere den prop som lastbilers overhaling ALTID giver. Om mere giver mening - eller bare flytter propperne, ja det kan diskuteres.. Med al respekt, så vil enkeltsporene som du foreslår medføre særdeles stor sårbarhed (uheld, langsom kørsel osv). Næppe nogen særligt brugbar løsning..

 • 5
 • 0

Jeg kører på Sydmotorvejen, Køge bugt og Ring 3 hvert dag. Mine erfaringer er at det ikke "Kun" er lastbilerne der skaber kø og trængsel. Ved afkørslen til Ballerup i Hundige, er det bilerne der kommer fra indersporet og i sidste øjeblik krydser ind over for at komme ud på afkørslen til Ballerup, selvom billisterne har fået deres helt egen 2-3km afkørsel fra Greve tilkørslen.

Meget af køen over kalvebodbroen, ville kunne fjernes hvis afkørslen til Ring 3 (For enden af køge bugt nordgående) blev blev lavet til en selvstændig afkørsel så det tredje spor fra køge bugt forsatte til amager, så der ikke er en indsnævning fra 3 spor til 2 spor for igen at blive til 3 spor. det optimale ville også være at der ring 3 sydgåede til amager ikke skal samflettes med amagermotorvejen ved Brøndby, men hvertfald forsatte i minimum som et fjerde spor til Amager.

 • 4
 • 0

Hvor er det smart at anlægge en motorvej til Kalundborg med egen finasiering. Så kan man om nogle år sige at det er utroligt billigt at bygge en Kattegatbro kun til bilder, da der ikke skal laves ret mange anlæg på land. Tog er ALT for dyrt. Der skal jo ny skinner til hele vejen hen over Sjælland.

 • 6
 • 9

Der mangler planer for at bygge en nybygget parallel landingsbane 2 i Kastrup lufthavn. Ellers ender man der, hvor Gatwick er i dag. ca 46 mil. passagerer max. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er indskrænkningen af Roskilde lufthavn nu ikke vejen frem.

Fokus - byg Frederikssundfingeren færdig med motorvej, i steden for at udbygge de andre.

 • 1
 • 4

Hillerød har 2 gode veje, primærrute 19 til Helsingørmotorvejen og den endnu ikke færdigudbyggede primærrute 16 (Hillerødmotorvejen).

Dermed ikke sagt, at der ikke er et påtrængende behov.

Men hvis der skal være lidt omtanke med planlægning og ikke blot udbygning, så må det være Frederikssundmotorvejen som er nummer 1.

 • 0
 • 1

Småudvidelser her og der på eksisterende strækninger hjælper ikke på noget som helst.

Der mangler alternativer - sprede trafikke og korte kørestrækningerne op for mange med færdiggørelse af ring 4 helt fra Helsingørmotorvejen og en Ring 5 helt udenom hele hovedstadsområdet.

Hvorfor i alverden SKAL alle fra kystområdet nordpå absolut fylde op inde omkring København, blot for at komme ud på Sjælland ?

Typisk Lykkeregeringen: For lidt og for sent.

 • 6
 • 4

Måske, men mon ikke en udvidelse af Ring 4 fra Ballerup C til Hillerødmotorvej ville være nem og hurtig at lave. (Bare 4 spor hele vejen)

Hvis der også bare kunne komme 4 spor til Hillerød (0+ løsningen) ville det såmænd også være til at leve med.

Og til Bjarkes orientering, så er det et af landets mest belastede vejstræk, og det drejer sig ikke kun om trafik til København, men også hvad der sker i hele oplandet.

 • 3
 • 0

.....når vi er flere med samme navn bør man for god ordens skyld tilføje efternavnet :)

Bjarke Lund ved faktisk ikke hvad der foregår på Rute 16 den såkaldte "Hillerød Motorvej " der stopper i Allerød og bliver til en tre sporet motortrafikvej til Hillerød og tosporet til Helsinge. Her er der langsomme køer hver eneste dag. Mod københavn om morgenen er der en langsom kø fraFarum til Ring tre (hvor der ofte også er kø) og om aftenen går køen fra Allerød syd til Hillerød nord med små bitte skridt i 13.5 km og tæt trafik mod Helsinge og Frederiksværk.

Dette problem opstod ved en politisk mopning af flere trafikministre, foranlediget "den jydske motorvejsmafia". For vejen var planlagt med fire spor da alle overkørslsbroerne er bygget til fire spor. Et problem for mange i Nordsjælland de sidste 40 år.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_...

 • 4
 • 6

.....når vi er flere med samme navn bør man for god ordens skyld tilføje efternavnet :)

I og med du ikke tidligere har skrevet indlæg i denne debat, så ville jeg mene at det var eksplicit nok kun at referere til den ene Bjarke der har skrevet, før du gjorde din entre.

Her er der langsomme køer hver eneste dag. Mod københavn om morgenen er der en langsom kø fraFarum til Ring tre (hvor der ofte også er kø) og om aftenen går køen fra Allerød syd til Hillerød nord med små bitte skridt i 13.5 km og tæt trafik mod Helsinge og Frederiksværk.

Og det er faktisk værre end det, for om morgenen går trafikken faktisk også i stå i nordgående retning syd for Hillerød, og den går meget langsomt i sydgående retning om eftermiddagen.

Herudover, så går trafiken mod syd om morgenen helt i stå omkring Hillerød, trods det at der er ret mange biler der slet ikke skal længere end til Hillerød eller Allerød - faktisk løsner den op mellem Allerød og Farum, hvor den så igen går i stå, så det er to helt separate problemstillinger.

Så udvidelsen skulle ikke kun være for at tilgodese pendling til København, men i høj grad (eller endda mere), for at få trafikken til at fungere i selve Nordsjælland.

 • 5
 • 0

Hver eneste bil som kommer til at køre over Kattegat bliver en pest for motorvejssystemet fra 10 kilometer vest for Roskilde til København. På trods af nylig udvidelse omkring Roskilde, er der stadig køer.

Der skal findes en løsning. Om 10 år er der ingen der vil have råd til at bo i København medmindre at de har en godt betalt akademisk stilling. Folk i almindelige job skal transporteres til hovedstaden for at finde en parkeringsplads på en villavej et sted i Zone 2 eller 3, hvis deres arbejdsgiver ikke har sørget for dem. Flere motorveje vil kun forværre en situation, der allerede er slem.

 • 3
 • 1

Hvor er det smart at anlægge en motorvej til Kalundborg med egen finasiering. Så kan man om nogle år sige at det er utroligt billigt at bygge en Kattegatbro kun til bilder, da der ikke skal laves ret mange anlæg på land. Tog er ALT for dyrt. Der skal jo ny skinner til hele vejen hen over Sjælland.

Arh. Husk nu lige at den smalle landevej til Kalundborg allerede nu har lige så meget trafik som fx motorvejene til Frederikshavn, Hirtshals, Rødbyhavn og Holstebro. Og selv med motorvej til Kalundborg vil Kattegatbroen kræve ca. 46 km ekstra motorvej på Røsnæs, Samsø og i Jylland. Og det er ikke "hele vejen over Sjælland" at der kræves nye skinner - nok kun fra Holbæk til Røsnæs. Kattegatbroens landanlæg bliver ingen walkover, selv om nogle stumper bygges tidligere.

 • 1
 • 1

Ikke ét ord om cykler og cykeltrafik! Gode cykelstier tiltrækker cyklister - helt som gode (motor)veje tiltrækker bilister - til gavn for miljø, klima, sundhed og samfundsøkonomi samt imod trængsel. Derfor vil det give mening at udbygge supercykelstinettet markant og at forbedre fremkommeligheden på det eksisterende net. Men næh, nej - det må kommunerne om med manglende ambitioner og koordinering. Det indgår ikke i en sort regerings politik at fremme noget grønt - bortset fra partilogoernes farve!

 • 3
 • 4

... har ventet på udbygning i årtier. Den 3-sporede strækning udgør en sort plet i ulykkesstatistikken; alene derfor er en udbygning påkrævet. Men i stedet for egentlig motorvej kun til Hillerød kan hele strækningen til Kildevejen inden for stort set samme økonomi udbygges til 4-sporet motortrafikvej med midterautoværn, smalle overhalingsspor og overhalingsforbud for store køretøjer. Med denne løsning er der plads på/under eksisterende viadukter og broer, og naturlige habitater langs vejen skånes for asfalt

 • 1
 • 0

@ Uffe Ildvedsen

Du er åbenbart ikke bekendt med supercykelstien fra Helsinge, Hillerød, Allerød Farum,Bagsværd, Gladaxe, Brønshøj og til KBH og videre. Rute 31 hedder den :)

På nogen af strækningerne er den mindre "super" da den er bageligst med elcykel :) Selskov , Bregnerød og Fiskebæk bakkerne kræver gode ben:)

 • 0
 • 4

@Bjarne Mønnike, der er kun supercykelsti til Allerød - til gengæld både Allerødruten via Lyngby, Holte og Blovstrød samt Farumrutens forlængelse via Bregnerød. Cykelrute 31, Hillerød-Tisvildeleje (og 32, Hillerød-Gilleleje) samt rute 30, København-Hillerød, er nationale/regionale og i høj grad rekreative cykelruter. De har intet med supersykelstier at gøre. Supercykelstierne er deciderede pendlerruter med god asfaltbelægning, mens de nationale og regionale ofte forløber på skov- og markveje og derfor ofte kræver en mountainbike at forcere. Så jo, som mangeårig cykelpendler og aktiv i Cyklistforbundet er jeg i dén grad bekendt med cykelstier og generelle cyklistforhold i Nordsjælland!

 • 3
 • 0

Hver eneste bil som kommer til at køre over Kattegat bliver en pest for motorvejssystemet fra 10 kilometer vest for Roskilde til København. På trods af nylig udvidelse omkring Roskilde, er der stadig køer.

Den oplagte løsning, hvis vi antager at Kattegatbro vil være fra Sjællands Odde, vil være at kaste en motorvej over Isefjord og til Hillerødmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen.

Ved samme lejlighed kunne man lukke fjorden, givetvis med en sluser, mellem Rørvig og Hundested og dermed sikre hele fjorden mod oversvømmelse.

 • 0
 • 1

Hillerød har 2 gode veje, primærrute 19 til Helsingørmotorvejen og den endnu ikke færdigudbyggede primærrute 16 (Hillerødmotorvejen).

Dermed ikke sagt, at der ikke er et påtrængende behov.

Ha. Rute 19 er stort set ubrugelig, hvis man skal fra Hillerød til København om morgnen. Det tager tit 20 minutter at køre fra Kirkelterundkørslen til Isterød. Af samme årsag har jeg valgt bilen fra de morgner, jeg møder sent, selvom en udgift til tog på 98 kr (tur-retur) er meget høj. Transporttiden er stort set den samme ind til byen og ikke nær så stressende.

/Bjørn

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten