Ny træbro skal stå sin prøve

Den første danske motorvejsbro af træ bliver indviet i morgen, mandag den 3. december 2001. Den står lidt syd for Ikast, hvor den fører en kommunevej over den kommende motorvej mellem Herning og Århus.

Den 53 m lange og 12 m brede bro har brodæk, bjælker og søjler af limtræ (af gran fra Sønderjylland) og kantbjælkerne af tropisk azobétræ.

Broen har kostet 7,8 mio. kr., hvilket er ca. to mio. kr. mere end en tilsvarende betonbro. Men merprisen skal ses i lyset af, at der er tale om et udviklingsprojekt, som bl.a. har krævet flere ingeniørtimer, forklarer den projektansvarlige i Vejdirektoratet, akademiingeniør Claus Nødgaard Hansen.

I de øvrige nordiske lande bliver der bygget mange træbroer, men erfaringerne herfra kan ikke overføres direkte til Danmark. Specielt fordi man i de andre lande og især i Norge imprægnerer træet med kreosot eller bruger trykimprægneret træ. Kreosot er et tjæreprodukt, der tidligere blev brugt i Danmark til bl.a. jernbanesveller, og som indgik i diverse midler til trykimprægnering. Nu er det på listen over kræftfremkaldende midler og bruges ikke mere.

Ikastbroen er ikke behandlet med skadelige stoffer. Så hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne den igen, kan den uden videre rives ned og brændes, oplyser Claus Nødgaard Hansen.