Ny teknologi skal give mere præcise grundvandsmodeller

Jakob Juul Larsen med Aarhus Universitets specialudviklede NMR-udstyr. Illustration: Aarhus Universitet/Lars Kruse

Forestil dig et område, hvor der indvindes drikkevand, og hvor der på den ene side er en nedlagt fabrik med noget gammel forurening, som man ikke rigtig kender den præcise udbredelse af – og på den anden side en skov. Her er der selvsagt behov for et præcist billede af grundvandets bevægelser og jordbundsforholdene: For når du hiver drikkevand op, kommer det nye vand så fra skoven eller fra den gamle fabrik?

»Det er her, at vores nye teknologi kan hjælpe – ved i kombination med eksisterende metoder at give et langt mere sikkert billede af undergrunden, end man hidtil har kunnet,« fortæller lektor Jakob Juul Larsen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Han leder forskningsprojektet, hvor Aarhus Universitet har fået seks millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til med den nye banebrydende NMR-teknologi at kortlægge hydrologiske og geologiske strukturer i undergrunden, ned til cirka 30 meters dybde.

NMR står for Nuclear Magnetic Resonance eller kernemagnetisk resonans og betyder kort og godt, at man påvirker brintatomer i vandmolekyler i jorden ved hjælp af et menneskeskabt magnetfelt på jordoverfladen.

Optimalt sammen med TEM-målinger

De hidtidige elektromagnetiske metoder har den svaghed, at de ikke direkte kan måle det reelle vandindhold i undergrunden, men kun viser sandsynligheden for, at der er vand. Det gælder blandt andet den danskudviklede SkyTEM, som Aarhus Universitet har været involveret i - og den nyere pendant tTEM - hvor ’TEM’ står for Transient ElectroMagnetic. Jakob Juul Larsen har arbejdet med begge dele.

»Med TEM-målingerne kan du se, hvordan jordbundsforholdenes ledningsevne er – og så skal du tolke på data, hvad sandsynlighederne er for ler, sand og vand de forskellige steder. Det kan indskrænke det område, hvor du skal lave prøveboringer, men du risikerer stadig at få tørre boringer. Vores nye metode her er udelukkende følsom over for vand. Når der er udslag i vores NMR-måling, er det en sikkerhed for, at der er vand. Kombinerer vi med TEM-målingen, kan vi så tegne et langt mere præcist kort, så du kan spare rigtig mange prøveboringer,« forklarer Jakob Juul Larsen.

Denne artikel er en forkortet version af en artikel oprindeligt bragt på WaterTech. I den fulde artikel kan du læse, hvordan teknologien er bedre end de hidtidige NMR-målinger, og hvad den ellers kan bruges til at optimere.

Emner : Vandmiljø