Ny spådom: Temperaturen i Arktis kan stige med 13 grader i dette århundrede

En videnskabelig artikel offentliggjort i tidsskriftet Earth’s Future spår, at temperaturudviklingen i Arktis kan tage mere fart end hidtil antaget, hvis ikke udledningen af drivhusgasser begrænses markant.

Inden år 2100 kan temperaturen være steget med 13 grader, lyder advarslen. Det skriver Information.

De nye beregninger er lavet ud fra tre scenarier afhængig af den klimapolitiske udvikling. Den mest positive af de tre stiller som kriterium, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 70 procent inden år 2050.

»Et scenarie, der er højst usandsynligt, set i lyset af de nuværende tendenser inden for udslip samt fraværet af fremskridt inden for begrænsende tiltag,« skriver forskerne selv om scenariet i artiklen.

Læs også: Der er langt flere lavtryk i Arktis end forskerne troede

Den mellemste model forudsætter, at den globale udledning af drivhusgasser stabiliseres i 2060 på en koncentration af 650 parts-per-million (ppm) CO2-ækvivalenter i atmosfæren. Det vil resultere i en arktisk temperaturstigning på 3 grader om foråret og 7 om efteråret.

Den dystre spådom om en 13 graders temperaturstigning om efteråret og 5 om foråret er således målt ud fra en model, hvor menneskehedens udledning fortsætter sin nuværende totale stigning og i år 2100 vil ende i en koncentration af 1.370 ppm CO2-ækvivalenter i atmosfæren.

Selvforstærkende effekt

Den sæsonprægede afsmeltning af havis i Arktis fortsætter med at slå rekorder, og i februar var udbredelsen af havis i klodens nordligste område lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor udbredelsen nåede et nyt lavpunkt i september på bare 3,4 millioner km2.

Det er forskernes spådom, at den galoperende afsmeltning i de varmeste perioder kan resultere i et helt isfrit Arktiske Hav inden for en periode på 10 til 20 år. Det fremgår af artiklen, at den arktiske havis er svundet med 75 procent siden 1980’erne.

Læs også: Methankoncentration i luften over Arktis når nyt højdepunkt

Reduktionen af havis skaber det, der kaldes ‘arktisk forstærkning’. Et begreb, der dækker over, at temperaturstigninger vil være mere drastiske ved polerne, da afsmeltning af is skaber en selvforstærkende effekt som følge af sænkningen af områdets albedo-tal.

Albedo-tallet er et udtryk for, hvor stor en del af lyset der kastes tilbage af en given overflade. Jo mere lys der reflekteres, jo mindre ophobning af varme forekommer. Når isen smelter og albedo-tallet falder, ophobes der mere varme i den underliggende overflade.

Afsmeltningen af havis har dog ikke direkte betydning for stigninger i vandstanden i verdenshavene, da isen i vandet allerede har fortrængt det volumen, den selv udgør i smeltet tilstand.

Modellerne regner dog ikke på effekterne af en 13 graders temperaturstigning på Grønlands indlandsis, som, hvis den smelter, vil tilføre havene ekstra vand og kan føre til voldsomme stigninger i vandstanden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er så infamt afslørende for den tilbagelænede økonomiske rationalitets mangel på forpligtende karakter, når man ser disse scenarier trukket op over for.

Hvad vismænd, kommercielle medier og slemt afslappede vækstprofeter kan affinde sig med at forholde sig til, det begrænser sig til, hvad der nu lige er godt for dem selv nu og her, deres indtægt og ja, alle de stakkels arbejdsløse. Og hvis man lige frem skal anfægte den økonomiske rationalitet med hensynet til vores alle sammens livsgrundlag, klimaet osv, så er det alt for langt ude, så må man lige be om en anden tone i bageriet, for det kan vi ikke have!

Det er slet ikke sikkert, at vi har råd til at bevare livets forudsætninger, tænker vismændene. Det, de mener, er, at vi ikke har råd til at overleve. Godt så, konstaterer vi andre. Så gå ad helvede til med jeres logik! Vi har ikke råd til jer, og jeres patetiske succes.

Se følgende tekst, kronikforslag til ing.dk: http://ing.dk/debat/det-oekologiske-raads-...

Men den slags bemærkninger, ja

 • 3
 • 9

At tage nogle flere ligegyldige tiltag der alligevel ikke hjælper andet end at fylde et hul i et par statskasser.

Vi kunne også vælge at bruge krudtet på at forberede vores samfund til et ændret klima og rent faktisk prøve at være lidt proaktive i stedet for at forsøge at reparerer noget vi allerede har ødelagt, med ligegyldigheder og halvhjertede forsøg.

 • 6
 • 7

Is reflektere jo lys/varme bedre end vand men hvad sker der egentlig?

Samtidig afgiver mørke flader nemmere varme end lyse, hvad bliver det samlede resultat?

Mit indlæg er ikke påstande, men jeg spørger fordi det jo er rart at vide om jeg skal købe gummistøvler eller sandaler:)

 • 5
 • 2

Hvis scenariet bliver til virkelighed - og det er muligt uanset om dette er menneskeskabt, forstyrres af andre naturgivne omstændigheder eller bortforklares som forsynets himmelske magter - så kan det oplyses at der stadig er enkelte ledige pladser her på verdens top: Men det koster!

Nå, sarkasmen til side; Grønland oplever allerede betydelige forandringer både hvad angår livsgrundlaget fiskeriet såvel som infrastrukturelle påvirkninger og yderligere temperaturstigninger vil med sikkerhed betyde en omstilling som vil kræve uforudsete og kostbare omstillinger. Nogle af disse kan endda være af en sådan karakter at det ikke lader sig gøre at få økonomisk rationalitet i tilpasningen.

Ikke mindst i verdens mere overbefolkede områder med eksistentielt marginaliserede befolkninger vil helt naturligt søge overlevelse hvor nogen sådant nu engang forekommer muligt. Nationale grænser bliver ingen hindring for denne overlevelseskamp.

Den vestlige industrialiserede verden kan ikke - i det mindste ikke med sin demokratiske selvforståelse i behold - hindre de sultne masser i at migrere tilegne hvor naturbetingelserne giver mulighed for overlevelse. Så bered jer på en fremtidig eksistentiel´- læs: voldelig - kamp mod millioner af fattige klimaflygtninge.

Selv lokalt vil klimaforandringer skabe modsætninger der uden tvivl vil forandre vores samfund. De velhavende/smarte/kyniske/nøjsomme vil måske nok kunne indrette sig men de store masser kan af forskellige grunde ikke og vil rimeligvis slås for at skabe sig et anstændigt liv.

Anslag mod demokratiet - således at kun det rituelle demokrati står tilbage - er ikke nye, men efter manges mening mere graverende gennem de seneste år. Vælgerbedrag og umiskendelige ideologiske kovendinger er kun eksempler på demokratiets vigende betydning for verdens ledere og måske kan man endog tale om afslutningen af den demokratiske epoke?

Klimaforandringerne vil med sikkerhed udfordre vores bekvemme tilværelse.

Med venlig hilsen fra Grønland

 • 9
 • 4

Anslag mod demokratiet

Det demokratiske flertal og den særlige form for økonomisk succes, den økonomiske vækst, er vel sin egen største trussel, sit eget største anslag!

Problemet er, at sygdommen slår sig på den syges evne til at se sin sygdom.

Det økologiske råds patetiske og alt for økonomiske råd kan ses som et symptom:

"Det kan ikke betale sig at sætte vindmøller op", siger overvismanden, "EU's kvoteordning - der er konstrueret med det primære formål at forhindre tiltagene over for CO2-emissionerne i at hæmme den økonomiske vækst - ophæver effektivt virkningen af evt. ekstra dansk indsats med at begrænse udslippet", siger han i dag.

http://ing.dk/debat/det-oekologiske-raads-...

 • 1
 • 6

Fint navn man har givet tidsskriftet, man er ikke i tvivl om, at det leverer seriøs oplysning.

Er der et link til den videnskabelige artikel?

 • 2
 • 3

Is reflektere jo lys/varme bedre end vand men hvad sker der egentlig?

Samtidig afgiver mørke flader nemmere varme end lyse, hvad bliver det samlede resultat?

Det er slet ikke så let i Arktis. For det første står solen lavt når den er der, og det er den ikke i næsten et halvt år, hvorfor skydækket har stor betydning. Dernæst er havets opsugning/afgivelse af stråling meget afhængig af bølgelængden. Synligt lys kommer et stykke ned i havet, men infrarødt mindre end en mm. Ligeledes er sne næsten sort for infrarød, så alt i alt er det væsentligt mere kompliceret end bare at tage nogle albedotal (for synligt lys). Deres modelberegninger skal derfor tages med et gevaldigt forbehold. Hos http://ocean.dmi.dk/arctic/index.php kan du se temperaturen fra 1959, og den ser ikke ud til at have ændret sig mærkbart. Husk på at det ikke betyder så meget om det er -20 eller -15, vand fryser stadig omkring 0. En anden finurlighed er, at modellerne mest arbejder i afvigelser, så netop i Arktis, hvor det er vigtigt med den absolutte temperatur, bliver modellerne endnu mere usikre. Jeg læste tilfældigt et sted, at modellerne, hvis du bad om det, ikke kan regne temperaturen på Jorden ud med nogen som helst troværdig nøjagtighed.

 • 9
 • 3

I takt med at det er blevet varmere på den nordlige halvkugle så er isen vokset omkring Antarktisk.

Dette skyldes at månens bane ændre sig periodisk, så at varmen fra ækvator i perioder bevæger sig imod nord eller imod syd.

Jeg kan ikke finde forklaringen på hvordan menneskers udslip af CO2 kan ændre månens bane. Det er nok bare mig som er dum.

 • 5
 • 7

Is reflektere jo lys/varme bedre end vand men hvad sker der egentlig?

Samtidig afgiver mørke flader nemmere varme end lyse, hvad bliver det samlede resultat?

Svaret er at luften i princippet måles i 4 meters højde. Og is frie områder er dægget af en slags grødis, kaldt tallerken-is. De varme områder er isflager med store revner, som damper en tåge i den kolde luft. Dette vil sige at den øgende temperatur er i tågen, i 4 meters højde. Over tågen og under isen er temperaturerne næsten uforandret.

 • 2
 • 2

Tak til Henrik for linket!

Er der også et link til Informations artikel(?), der advarer om drastiske forandringer, og åbenbart er et vigtigt supplement til den videnskabelige artikel, som Earth´s Future bringer?

Inden år 2100 kan temperaturen være steget med 13 grader, lyder advarslen. Det skriver Information.

 • 2
 • 1

Den sæsonprægede afsmeltning af havis i Arktis fortsætter med at slå rekorder, og i februar var udbredelsen af havis i klodens nordligste område lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor udbredelsen nåede et nyt lavpunkt i september på bare 3,4 millioner km2.

Her er så journalisten eller den videnskabelige artikel på tynd is, eller det er en gammel artikel? 6 millioner km2 er meget tættere på sandheden!

Isen i arktis er i tiltagende - se nedenstående link.

http://polarportal.dk/til-pressen/arkiv/ny...- arktis/

Nå ing.dk æder som sædvanligt en god del af lange links - http://polarportal.dk har informationen liggende.

 • 4
 • 3

Alle disse dommedagsforudsigelser er baseret på antagelser og opstillede scenarier. Hvis nogle ikke fanatiske klimatilhængere brugte samme modeller, med deres antagelser og scenarier, så skulle vi nok snart frygte at hele Nordeuropa bliver en stor isblok. Det er set før, mens de andre skrækscenarier ikke er dokumenteret.

For øvrigt vil den lovede/påståede temperaturstigning spare verden for en meget stor forurening, med disse temperatur kan man frit sejle nord om Rusland.

 • 1
 • 4

Den dag, hvor sandheden og problemet her kan afskaffes ved en simpel demokratisk afstemning blandt de fremskridtsvenlige og misforståede demokrater - den dag er realiteten afskaffet.

Desværre anfægter disse problemer (som skyldes den hellige økonomiske vækst, forbruget af samfundets mulighedsbetingelser) selve kernen i det som de åh.. så fremskridtsvenlige og demokratiske væsner står for.

Det handler om, at resultatet, af det de vil med deres vækst, tenderer mod at ende op i fattigdom, ikke bare menneskeligt, men i det hele taget og for alle livsformer.

Pladderoptimisterne varmer sig ved hinanden. Vi andre får bare fingeren, den nedadvendte tomler!

https://www.google.dk/search?sourceid=navc...

 • 0
 • 5

Der lever jo millioner af mennesker i Afrika og Asien som for længst burde være begyndt at klimaflygte, hvis begrebet gav mening. Det har de bare ikke gjort.

Jeg boede i Niger i 1990. Dengang var der 8mio indbyggere. Jeg mødte en mand som (da jeg spurgte ind til det) viste sig at have mere end tusinde efterkommere. Selv dengang led landet under hungersnød.

Nu er der så 18mio indbyggere.

Lad være med at snakke om 'klimaflygtninge'. Begrebet skjuler de egentlige årsager, som er de landes egen dårskab.

 • 4
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten