Ny skrækrapport: CO2-koncentration stiger langt hurtigere end frygtet
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ny skrækrapport: CO2-koncentration stiger langt hurtigere end frygtet

Oceanernes svigtende evne til at lagre drivhusgasser og en øget udledning af fossile brændstoffer betyder, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger hurtigere end tidligere antaget.

Siden år 2000 er CO2-koncentrationen steget med 35 procent mere end forventet viser en undersøgelse af Det Globale Kulstof Projekt ved universitetet i East Anglia i Storbritannien og British Antarctic Survey.

Uventede stigninger i den menneskelige CO2-udledning og havenes evne til at optage CO2 står for hver deres halvdel af forklaringen på den hastige stigning, men forskerne er særligt bekymrede for oceanerne.

Undersøgelser peger nemlig på, at fortsatte klimaændringer som kraftigere storme vil yderligere forværre oceanernes CO2-optag, der i dag fjerner halvdelen af de drivhusgasser, som vi lukker ud, skriver BBC.

»Vi har opdaget, at intensiteten af vindhastighederne i havet omkring Antarktis er skyld i næsten halvdelen af havets svigtende evne til at optage CO2,« siger Corinne Le Quere fra British Antarctic Survey, der har deltaget i undersøgelsen.

Ifølge andre undersøgelser er den samme effekt blevet observeret i det nordlige Atlanterhav.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

kan denne raport findes på nettet - eller evt en artikel med hovedresultaterne ?

mvh
Jesper

 • 0
 • 0

Det må være forkert at storme vil give mindre CO2 optagelse i havet. Stormene resulterer i en større opblanding af vandmasserne og dermed mulighed for større optagelse af gassen CO2 på samme måde som vinterstormene herhjemme i betyder større oxygenoptagelse og mindre eutrofiering næste sommer. CO2 har dog som gas en mindre opløselighed i havet ved stigende temperatur. Mængden af fri CO2-gas i havet er dog også afhængig af pH.

 • 0
 • 0

Nej, Allan. Det er ikke omvendt. Her er hvad forskerne skriver i deres artikel i PNAS

In the Southern Ocean, the poleward displacement and intensification of westerly winds caused by human activities has enhanced the ventilation of
carbon-rich waters normally isolated from the atmosphere at least since 1980, and contributed nearly half of the decrease in the ocean CO2 uptake fraction estimated by the model

Her er forskerne samlede konklusion:
All of these changes characterize a carbon cycle that is generating stronger-than-expected and sooner-than-expected climate forcing.

At kalde det en skrækrapport er nok for mig et lige drastisk nok ordvalg, men der da noget at tænke (og måske handle) over.

 • 0
 • 0

Ang. menneskabt CO2
Var der ikke noget om at i en 1 m3 luft er der ca. 3 % CO2 - og af denne andrager den menneskabte CO2 5 %.
F.eks. må de 23 millioner grise jo "prutte" betydeligt mere CO2 - end de 5 mill. to-benene kan klare.
Hvorfor ikke stille dette forhold op..

 • 0
 • 0

For mig en ny teori:
"In the Southern Ocean, the poleward displacement and intensification of westerly winds caused by human activities"
Hvilken intensifiering? og hvilken menneskeaktivitet? Begge dele gerne kvantifierede.

Findes der ikke statitik, som viser på, at vindene har aftaget på den nordlige halvklode?

Hvis vindenes indvirkning og ændringer også pga. mennesker ikke er med i dagens klimamodeller, er det yderligere et eksempel på mangler i våre modeller, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Forskerne, der har skrevet artiklen i PNAS, henviser selv til følgende artikel i Science, hvorfra jeg har tilladt mig at sakse abstractet.

Science 22 June 2007:
Vol. 316. no. 5832, pp. 1735 - 1738
DOI: 10.1126/science.1136188

Saturation of the Southern Ocean CO2 Sink Due to Recent Climate Change

Corinne Le Quéré,1,2,3* Christian Rödenbeck,1 Erik T. Buitenhuis,1,2 Thomas J. Conway,4 Ray Langenfelds,5 Antony Gomez,6 Casper Labuschagne,7 Michel Ramonet,8 Takakiyo Nakazawa,9 Nicolas Metzl,10 Nathan Gillett,11 Martin Heimann1

Based on observed atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration and an inverse method, we estimate that the Southern Ocean sink of CO2 has weakened between 1981 and 2004 by 0.08 petagrams of carbon per year per decade relative to the trend expected from the large increase in atmospheric CO2. We attribute this weakening to the observed increase in Southern Ocean winds resulting from human activities, which is projected to continue in the future. Consequences include a reduction of the efficiency of the Southern Ocean sink of CO2 in the short term (about 25 years) and possibly a higher level of stabilization of atmospheric CO2 on a multicentury time scale.

 • 0
 • 0

Til især Arne Kruse Nielsen:
Du begår en ofte begået forglemmelse:
Alle CO2-optag og afgivelser af CO2 fra dyr, mennesker og planter er i ballance, når antallet af dyr, mennesker og planter er konstant. Simpelt hen fordi der under opvækst, liv og efter "døden" optages/udskilles samme mængde CO2. - Men der kan ske tidsforskydning mellem optag og udskillelse, især for gavntræ, der jo ikke brændes før efter måske 100 år. - Og der er små korrektioner for "flere dyr og mennesker" og også for dyr og planter, der synker tilbunds i hav og moser og derfor ikke rådner. - Det er som bekendt sådan kul- og olie/gas-forekomsterne er dannet for 60-350 mio. år siden.
Derfor er f.eks. brænde- og halm-fyr CO2-neutrale - altså biobrænsler, hvis de ikke kræver energikrævende forarbejdning og transport!!!
Det er derfor kul, olie- og gasafbrændingen i størst muligt omfang bør erstattes af kernekraft og vedvarende energi.

 • 0
 • 0

På en måde lyder det interessant - en teori om havet mindre evne til at holde på CO2. En tilsvarende teori om en svagere Golfstrøm viste sig ikke kunne holde vand (!). Golfstrømmen varierer meget i årets løb, så resultatet afhang af tidspunktet, der måles.
Tyge har ret - en af drivhuseffektens resultater vil være mindre antal storme - måske med lidt større styrke.
Det store spørgsmål er imidlertid, om de nyere og mere præcise data for CO2-indholdet i havet kan sammenlignes med tildigere målinger, der har været langt mere tilfældige, end de er i dag. Måske hatr man gennem årene overestimeret havets CO2-indhold?
Metanudslip fra dyr er ikke noget nyt - udslippet afhænger af antal dyr. Flere husdyr opvejes sikkert af færre "vilde" dyr. Elefanter, næsehorn, giraffer er store leverandører af metan.
Metanudslip fra træer er større end man tidligere har regnet med. Udvides arealet af tropisk skov vil medføre et stigende metanudslip! Metannedgangen i atmosfæren menes at skyldes nedgang i tropisk skov.
Metanudslip fra havet og fra olieboringer er sikkert underestimeret.
Brintteknologi medfører tab af ca. 15% brint - det forøger drivhusgaseffekter.
Klimaændringer er et kompliceret emne - ikke sært der er stor uenighed blandt klimaeksperter. Der er ganske vist konsensus om CO2-effekten og den menneskelige faktor - men ikke om hvor stor effekten er.

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Du skal nu ikke være helt så sikker på metanudslippet fra træer - også her er forskerne uenige.
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/200...

Scientists clash over methane mystery

27 April 2007

A major row has broken out about whether plants emit methane, a potent greenhouse gas.

The startling claim that trees could be responsible for putting millions of tonnes of methane into the atmosphere every year was published last year in the prestigious journal Nature. But that has now been rubbished by rival researchers who report that plants emit virtually no methane whatsoever1.

Tom Dueck, of Wageningen University in the Netherlands, says his team's independent investigations are the first published results to show that plants' methane emissions are negligible or zero. That means their contribution to the global methane budget, and potentially to climate change, simply isn't worth worrying about.

But Frank Keppler, now at the Max Planck Institute for Chemistry, in Mainz, Germany - whose team announced in January 2006 they had detected methane exhaled from living plants2 - is sticking to his guns. 'I am one hundred per cent confident that plants emit methane', he told Chemistry World, insisting that as yet unpublished research would confirm his findings once and for all.

 • 0
 • 0

Hej Jens,
jeg kender dit link, men artiklen i "Nature" jan. 2006 - omtalt her i bladet - var meget
overbevisende. Et satellitfotos af kolden viste en fane af metan fra områderne med tropisk skov.
Frank Keppler, John T. G. Hamilton, Marc Brass and Thomas Röckmann. Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions
Nature, January 12, 2006

En kilde med 6 kildehenvisninger:
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.as...
http://ing.dk/artikel/68582
http://www.forskning.no/Artikler/2006/janu...
http://www.mpg.de/english/illustrationsDoc...

Mvh
Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jens Ramskov , 25.10.2007 kl 11:35
henviser til abstract med mange forfattere, men helt uden forklaring til, at menneskeaktiviteter giver større vindhastigheder, og at større vindhastigheder resulterer i mindre CO2 til havet.

Tværtimod antydes, at teorien er tilpasset resultatet:
"Based on observed atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration and an inverse method"

Skulle dette alligevel være tilfældet er CO2 i princip tilbagekoblet som H2O, og kan ikke regnes som en drivhusgas ifølge tidligere debatindlæg.

Så er det måske VINDen, den menneskeskabte, som er skurken?

Mvh Tyge VIND

 • 0
 • 0

Tyge: Ja, hvis vi venter MEGET længe (med konstant menneskelig aktivitet!), så ville CO2-indholdet i atmosfæren rent logisk indstille sig som en stabil ligevægtstilstand ved f.eks 500 ppm.
Men da det er helt tydeligt (målinger fra 1978 til nu), at CO2-indholdet er vokset næsten ekspotentielt, må vi være meget langt fra ligevægt, og temperaturen (og de andre konsekvenser) vil fortsætte med at stige, indtil den også er i ligevægt (indstråling = udstråling fra Jorden).
Og da verdens CO2-udslip desværre stadig er voksende, vil denne ligevægtstilstand rykkes tilsvarende opad.

 • 0
 • 0

Holger, du har nok tænkt mere indgående på klimafaktorer end jeg, og jeg kan ikke sikkert følge med i, hvilke ligevægter du taler om, for det er vel mere end en?

Mit spørgsmål er, om CO2 mængden i atmosfæren også er afhængig af vindhastigheden, på lignende måde som O2 mængden i vand er?
Findes der andre teorier for denne relation, eller er det noget de mange forfattere har fundet?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Til Arne Kruse og andre:
Jeg svarede kun på dit spørgsmål om CO2 fra dyr, mennesker og planter.
Men dyr og i en vis udstrækning planter (ris-affald) danner også methan, CH4, der pr molekule er en 32 gange kraftigere drivhusgas end CO2. Så både naturens dyr, husdyr og risdyrkning bidrager til drivhuseffekten. - Men det er nok kun en mindre del af dette, der kan reduceres, når der samtidig bliver flere og flere mennesker, der har brug for kød og ris.

 • 0
 • 0

Som jeg fortår det ved at skimme artiklen i mit ovennævnte link, så skulle teorien bygge på at mennesket er skyld i nogle nye vinde på Antarktis grundet ozonudtynding og ozonhul.

Opfindsomheden i forskerskedse er stor :)

 • 0
 • 0

Det med vindenes påvirkning af CO2-ballancen over verdenshavene er nyt for mig.
Umiddelbart (fysisk) må Allan Astrup Jensens forklaring (øverst) være rigtig.
Altså at vind og storm vil piske overfladen op og øge cirkulationen af de øverste 2-30 meter af havene, så man hurtigere opnår CO2-ligevægt mellem luft og hav. - Og når der er "for meget" CO2 i atmosfæren, vil der derfor optages CO2 hurtigere end i stille vejr. - Præcis som at der optages mere ilt i Kattegat, når det stormer.
At stormene også fordamper mere vand både over hav og land giver kun kortsigtet virkning, da det så blot regner lidt mere nogle dage eller uger, indtil vanddamp-ballancen er genoprettet (dette er diskuteret grundigt i en ande blok).

 • 0
 • 0

Kære debattører

Alle mine indlæg i denne debat har kun haft karakter af rene serviceoplysninger i form af henvisninger til og citater fra originalartiklerne, så debatten kunne foregå på et kvalificeret grundlag. Jeg har ikke taget stilling til, om indholdet af disse artikler er rigtigt eller forkert - jeg har slet ikke læst artiklerne i deres fulde længde. Men jeg kan følge argumenterne i hovedtræk. Og de antyder en mere kompliceret sammenhæng end man måske umiddelbart forestiller sig.

Jeg havde set frem til, at mange af de kloge debattørerne ville have læst artiklerne og derved have fortsat denne debat på et mere kvalificeret grundlag. Det er stadigt muligt. Hvordan mener I artiklerne i PNAS og Science skal fortolkes? Er der noget konkret, der er forkert, hvor er argumentationen tynd eller mangelfuld, og er der velunderbyggede konklusioner? Det ser jeg frem til at læse.

Hvorfor har jeg ikke selv gjort det? Jeg har ikke haft tid, vi har jo også en papiravis, der skal udkomme.

 • 0
 • 0

Jens Ramskov: Det, du efterlyser er alt for kompliceret til en debat som denne.
Se blot de få gange "rigtige forskere" har bidraget (f.eks Eigil Kaas i en blok). Det bliver lange (uangribelige!) forklaringer, hvor kun meget få kan kapere resonnementerne.
Det må blive en mere "folkelig" debat, hvor de, der ved noget om noget (eller har en teori eller et spørgsmål) kan bidrage på et niveau lidt højere end i Politiken og Berlingske!
Min egen baggrund er undervisning i fysik og ENERGI ved DTU i 15-25 år, hvor mit "speciale" er at formidle teknisk viden i en form, så studerende og alm. mennesker kan forstå det kvalitativt - og lidt kvantitativt. - Og her er emner som drivhuseffekten, vindkraft, kernekraft, energilagring, brændselsceller m.v. jo oplagte emner.
Og det er fantastisk opløftende at mange nu pludselig interesserer sig for "mine emner", efter at de har ligget næsten brak siden 1985.

 • 0
 • 0

Jeg plejer at checke data, når jeg ser denne slags skrækprobaganda, fra nogle 'forskere' der gerne vil være berømte i pressen.

Her er fakta: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mauna_L...

Der er ingen pludselige stigninger at se, ud over det sædvanlige, med måske en anelse opadgående tendens.

Det pudsige er måske at temperaturen ikke er steget siden efteråret 2001.

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/F...

Så det er den sædvanlige alarmist pladder. Ja undskyld udtrykket :-)

CO2 stiger, temperaturen stiger ikke... hvornår mon alarmisterne kommer med en ny fantasifuld teori om den sag, a'la 'global cooling' for at forklare hvorfor kurverne ikke følges ad? .. :-D

 • 0
 • 0

Hej Holger
Ja - alle mennesker kan jo (stå) på Bornholm - så problemet er vel ikke så omfattende endda - jordens areal taget i beragtning.
Og den beskedne andel mennesker kan gøre noget ved.
Overnattede engang på toppen af en vulkan - der i årtusinder har sendt svovldampe ud i naturen. Der strømmede og dampe fra sprækker i hele området (Mt. Bromo JAVA). det må vel tælle noget mere i regnskabet - når det endelig skal være.
Og der findes 10.000 vis af moser - hvor man med et simpelt rør ned til bundet - kan tænde en evig flamme (og gør det for at gassen ikke skal ødelægge mere i hele områdets vegetation, der ligner et månelandskab i miles omkreds)
Hvad med at "måle" på disse naturlige gasser....

 • 0
 • 0

Selvfølgelig var dit indlæg ikke møntet på mig!
Men her kommer jeg som nyudnævnt "alarmist"!!
Det med, at temperaturen ikke er steget i nogle få år er nemlig nemt at forklare.
Jordens middeltemperatur er siden ca. 1800 nogenlunde kendt, og den har svinget "naturligt" ca. 0,2 grader op og ned med varierende periode på omkring 20 år. - Af en lang række årsager, som er ligegyldige her.
Når så den menneskeskabte drivhuseffekt kommer oveni med en nogenlunde jævnt voksende kurve, som skal lægges sammen med den naturlige, så fremkommer automatisk den variation, som vi ser nu, hvor den i en kortere periode kan aftage en smule.
Det værste er, at når så den "naturlige" kurve igen vender opad, så får vi (om 6-8-10 år?) en endnu hurtigere temperaturforhøjelse, som vil overbevise selv de mest stædige tvivlere!!
Allerede i firserne viste jeg de studerende dette på en planche om drivhuseffektens forventede virkning på temperaturforløbet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten