Ny screening: Her kan kystnære havmølleparker placeres
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ny screening: Her kan kystnære havmølleparker placeres

De danske kyster rummer plads til fire gange så mange kystmølleparker, som politikerne har vedtaget i første omgang. Det viser en spritny screening af de danske kyster foretaget af et ministerielt havmølleudvalg.

Udvalget er gået efter steder, hvor der er rigeligt med vind, og hvor møllerne ikke generer andre anvendelser af arealerne. Også vindmøllernes påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden og det visuelle indtryk er inddraget. Udvalget fremhæver dog, at screeningen ikke udelukker, at kystnære havmøller kan placeres uden for de udpegede områder.

Nu sendes screeningen i høring de næste to måneder, hvorefter partierne bag forårets energiforlig skal mødes og finde ud af, hvordan udbygningen med kystmøller konkret skal ske.

Politikerne skal for eksempel diskutere, om kystmølleparkerne skal i udbud, eller om man vil give et fast tilskud til strøm fra kystmøller. Lokalt medejerskab af de kystnære havmøller vil også være til diskussion.

Placeringer langs åbne kyster

De 16 fundne placeringer udmærker sig ved at ligge langs de åbne kyster og ikke inde i fjorde og bælter. Tilsammen vil disse 16 steder kunne rumme 2.400 MW vindkraft, når man regner med, at parkerne højst er på 200 MW og ligger mindst 2 og højst 20 km fra kysten. Samtidig forudsætter man, at 20 pct. af arealerne til opstilling af møller udnyttes.

Dermed vil man altså i første omgang kunne nøjes med at anvende tre-fire af de udpegede områder for at nå målet om 500 MW kystmøller før 2020.

Rapporten antager, at de kystnære møller frem til 2020 nogenlunde vil svare til de møller, der kendes i dag, dvs. møller på en 3-5 MW effekt og med totalhøjder under 150-180 m. Det forudsættes også, at hver mølle nogenlunde vil kunne producere 3,5-4,5 mio. kWh pr. installeret MW ud fra vindforholdene på de udvalgte steder.

Omkring de visuelle forhold har udvalget taget udgangspunkt i nogle mindsteafstande fra møllerne og ind til kysten for møller op til 150 meter i totalhøjden:

Rummer kysten byer og sommerhuse, er det 3 km. Drejer det sig om fredede områder, er afstanden 4 km, og ved åbent land er det 2 km. Hvis møllerne er højere end 150 m, vil afstanden skulle øges forholdsmæssigt. F.eks. vil mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder.

Væk fra sejlruter og naturreservater

Screeningen har på forhånd udelukket områder, hvor der allerede er givet tilladelse til en konkurrerende aktivitet, f.eks. råstofindvinding, store sejlruter eller stærkt besejlede områder (en bufferzone på 3,5 km er lagt omkring disse).

Alle Natura 2000-områder og områder med store fugletrækruter af international betydning er også undtaget, ligesom man er gået uden om fareområder og forsvarets skydeområder.

Endelig er eksisterende havmølleparker og andre infrastukturanlæg (f.eks. broer, rørledninger) inklusive deres eventuelle reservationszoner holdt ude. Også de inderste 2 kilometer fra land er friholdt overalt.

Med screeningen følger en række visualiseringer af de kommende kystmølleparker.

Dokumentation

Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten
Visualisering af kystnære møller

Hvor er så køen af dem som vil opføre alle møllerne som næsten kan lave el til konkurrencedygtig pris. Hidtil har de jo nærmest skulle trækkes til truget.

  • 0
  • 0

Lad os da droppe al det såkaldt vedvarende ressoucespild og bygge nogle nye kulkraftværker i stedet, det er der både fremtid og eksportkroner i (eller noget..)

  • 0
  • 0

Der er bl.a Havvind Århus Bugt A/S :
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=29490
Havmøller tættere på land kan bruges til at genskabe rev og fiskebestande. Alt hvad man putter i havet bliver en del af havet, og de lodrette flader tæt på overfladen samt den grove stenbund er glimrende steder for fisk, tang og krabber at leve og yngle.

Hvis man yderligere udvider fundamenterne med billige strukturer, mangedobles levestederne :
http://www.navisen.dk/node/732 "Vi kunne godt tænke os, at man i fremtiden prøvede at designe fundamenterne for havmøller, så de i højere grad var tilpasset fiskene. Så man sagde – hvordan kan man få mest muligt kunstigt reveffekt ud af det?"

Jeg tror også at Harboøre-møllernes lokale ejere vil overveje kystmøller i deres område - de møller har omtrent verdensrekord i produktion.

  • 0
  • 0