Ny rapport: Vikingeskibsmuseet bliver meget dyrt at redde

Det bliver meget dyrt at gøre det fredede Vikingeskibsmuseum i Roskilde tæt, tørt og sikkert. Det fastslår rådgivningsfirmaet Niras i en rapport forfattet for kulturminister Mette Bock (LA).

»Generelt er bygningen i dårlig stand og vil kræve en omfattende renovering for at kunne opnå en fornuftig levetid,« konkluderer ingeniørerne i rapporten, som Politiken har fået aktindsigt i.

Læs også: Vikingeskibsmuseet tager vand ind og synker

Ingeniørerne vurderer, at en renovering vil koste mellem 55 og 65 mio. kr, hvis museet blot skal bringes i forsvarlig stand. Dertil kommer, at man over de næste 50 år skal påregne at bruge omkring 30 mio. kr. på at vedligeholde den renoverede bygningens overflade og tag og installere et nyt drænsystem. De 30 mio. kr. kommer oven i de ordinære vedligeholdelsesudgifter.

Læs også: Vikingeskibsmuseet: Fra 'uartig beton' over mesterværk til plimsoller

Kulturministeren har bestilt rapporten, fordi museet har bedt om at få bygningen affredet. Det afviste Slots- og Kulturstyrelsen – blandt andet med henvisning til, at det formentlig ikke ville blive så dyrt at renovere bygningen. Styrelsen anslog udgiften til at være i omegnen af 25 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen

Derefter klagede museet over afgørelsen, og det er nu Mette Bock, der skal afgøre, om museet skal affredes eller ej.

Læs også: Vikingeskibsmuseet klager til minister: Konklusioner er ude af trit med virkeligheden

Hun forventer ifølge Politiken at afgøre sagen »i sensommeren«.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er så ærgeligt at sekundære interesser forhindre en optimal og vigtig bevarelse af vores kulturarv, nemlig vikingeskibe i Roskilde.

Lad nu kvalificerede ingeniører , regne og optimerer på hvordan vi bedst bevare disse skibe i forhold til kvalitet og budget. Arkitekturen er en blanding af følelser, personlige interesser der ikke høre hjemme i processen at bevare vikingeskibene. Gad vide hvad resultatet ville blive hvis en afstemning skulle ligge til grund for bevarelse af arkitekturen i Roskilde.??

Forhåbentlig skal man ikke være uddannet arkitekt ma for at kunne vurderer værdien af arkitektur, så er den da helt gal.

Det ender med at bevilgede budgetter ædes op af Rådgivere og arkitekter der der for længst har sluppet fokus. Skift kurs og lad os få en fornuftig og pragmatisk løsning og læg de fodformede sko på hylde en stund.

 • 17
 • 1

Unfortunately, there are a number people in this world, far too many of whom are engineers, who live the belief that building design which is out of the ordinary is rubbish, The Viking Ship Museum has been rightly protected, because it is such a building - out of the ordinary. Unfortunately, there were misunderstandings in the actual construction which means that it is now in this condition. £14 - £15 million pounds to repair the current building seems exceptional value for money to me. Why not try crowdfunding - I'll chip in to keep it.

 • 4
 • 18

Er fredninger generelt sat i sten? Lige som der er ting der er gået tabt pga. manglende/ for sen fredning, er der vel også ting der er blevet fredet sådan lidt "over hals og hoved"? Jeg kender intet til området men, IMO burde fredninger kunne fortrydes. - Hvis altså der ligger tilstrækkeligt tungtvejende argumenter til grund.

 • 6
 • 0

Det første og absolutte minimumskrav for at noget kan kaldes god arkitektur må være at det opfylder sit formål. Dvs. kan anvendes som tiltænkt med en rimelig omkostning. Er dette ikke tilfældet, så er det ikke god arkitektur, uanset hvor fantastisk det ser ud.

Dårlig arkitektur er der ingen grund til at hylde ved at bevare det. Konklusion, riv kortet ned.

 • 9
 • 1

Dansk fredningspolitik er besynderlig: De 1000 år gamle vikingeskibe fredes som ældgammelt kulturminde. Og samtidig freder man også den nybyggede betonrædsel hvis eneste opgave er at beskytte og bevare de fredede vikingeskibe, med det resultat, at vikingeskibene nu går en højest usikker fremtid i møde, medens en grim og ligegyldig bygning løber med alle bevillingerne !

Et hus der skal beskytte ældgammelt fredet kulturminde skal da for hu... IKKE fredes, da det jo i sagens natur er i modstrid med husets formål !

Der må sidde en masse arkitekter i fredningsudvalgene, og disse må se det som deres fornemste opgave at fremhæve og beskytte og kanonisere hinanden - og så giver de fa.... i bygningernes formål.

Er der ikke snart en voksen til stede i Kulturministeriet der kan bringe sagen ind i de rette perspektiver ?

 • 8
 • 1

Jeg er ikke i tvivl, riv bygningen ned. Problemet med at frede bygninger i brug er at de på et tidspunkt ikke kan bruges til deres oprindelige formål. Derfor må den oprindelige bruger flytte fra bygningen, men så er der ingen til at betale for vedligehold. Måske kan man da finde et firma der vil overtage, men gamle betonrædsler er der næppe meget salg i.

 • 3
 • 0

Det interessante i denne sammenhæng er vel at se på prisen for at bygge nyt og vedligeholde et nybyggeri, kontra renovering og vedligehold af det eksisterende byggeri. 85-95 millioner+ordinær vedligehold, for 50 år i det gamle byggeri, hvad vil et nybyggeri koste?

 • 3
 • 0

Debattørerne her overser ganske det faktum, at ingen af de involverede myndigheder er særligt interesserede i at løse problemet - eller i vikingeskibe for den sags skyld. Denne sag føder papir og problemstillinger og vanskelige overvejelser med spidsfindige underpunkter. Der er rigeligt at tage fat på hos styrelser og ministerier og tilliggende sogn. Og der skal høres og udtales fra nær og fjern. Hele eksistensgrundlaget for Djøfferne og deres artsfæller er i spil. Dette handler om processen ikke om resultaterne. Operationen vil blive vellykket - efter moden tid grundig overvejelse naturligvis - desværre kan patienten gå hen at dø i mellemtiden.

 • 4
 • 0

Der er håb forude.

Kulturministeren har denne gang bestilt en undersøgelse af hvad omkostningerne til bevarelse af bygningen reelt vil koste for at opfylde formålet hos byggesagkyndige.

Det er godt nyt, fordi alle tidligere rapporter er udarbejdet ud fra arkitektoniske særinteresser med fokus på bygningen.

Denne gang ser det ud til at museets formål tilgodeses i højere grad, hvor bygningen ikke er en klods om benet for det egentlige formål.

En affredning er bydende nødvendig hvis Danmark fortsat ønsker at udstille et markant stykke historie. Det betyder også at Niras rapport bliver en dødsdom til kolossen, hvis museets krav til bevarelse og formidling fortsat ønskes opfyldt.

Bevares bygningen ud fra arkitektoniske særhensyn, bør skibene pakkes ned og opbevares i magasiner som alle andre artefakter der ikke er midler til at udstille. Det er mit forslag til Vikingemuseet for at sætte trumf på den virkelighed museet befinder sig i.

Bemærk at Merete Lind Mikkelsen der er enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, som er stopklodsen for en affredning, er arkitekt uden hverken historiformidling elle byggesagkyndig baggrund.

Slots- og Kulturstyrelsen har ligesom Vikingemuseet fået Niras rapport i høring og vil senere give sine skriftlige kommentarer.

Bemærk at styrelsen, hårdt presset, tilbage i december 2017 omtalte "de bærende fredningsværdier" i forbindelse med Vikingemuseets økonomi.

Hold godt øje med om formuleringen igen vil blive brugt som en kattelem for pleje af særinteresser.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten