Ny rapport: Problemer med vindmøllestøj er psykologisk betinget

GTS-instituttet Delta har udført en ny rapport om, hvad der er sandt og falsk med hensyn til vindmøllestøj. Det sker, efter at den tidligere Delta-rapport fra november 2010 blev kraftigt kritiseret af forskere på Aalborg Universitet. Den nye rapport er bestilt af Sundhedsstyrelsen.

Kritikken i november gik blandt andet ud på, at der ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på generne fra den lavfrekvente støj fra store vindmøller. Og da vindmøller forventes at blive stadig større med tiden, kunne den manglende fokus på de dybe toner give nabo-problemer i fremtiden.

Deltas konklusion, som var udarbejdet i samarbejde med det engelske Salford University, var imidlertid, at naboerne får tilstrækkelig støjbeskyttelse i reglen om, at afstanden til nærmeste bebyggelse skal være fire gange møllehøjden. På den måde var der taget skyldigt hensyn til både store og små vindmøller.

Men forskerne på Aalborg Universitet kunne konstatere, at oplevelsen af støj næsten fordobles - svarende til en målt støjforøgelse på 2,9 dB - for hver gang, en vindmølles effekt fordobles, fordi møllen bliver større. Den lavfrekvente støj vokser imidlertid med hele 3,9 dB for hver gang, møllens effekt fordobles.

Folk bliver syge, fordi de regner med det

Den nye rapport er et såkaldt begrænset litteraturstudium, som opsummerer en del af den meget righoldige, internationale forskning i vindmøllestøj.

Rapporten afgør meget klart, at der ikke forekommer hørbar infralyd fra vindmøller. Det vil sige: hørbar lyd i det lavfrekvente område mellem 0-20 svingninger pr. sekund. Der er dog ingen tvivl om, at mennesker kan opfatte disse lyde. Men infralyd skal være uhyre kraftig, før den kan opfattes med de menneskelige sanser.

Rapporten siger også, at vindmøllestøjens karakter er ligesom al anden slags støj, for eksempel trafikstøj. Men der er dog ikke tvivl om, at vindmøllestøj generer mere end trafikstøj ved samme lydniveau. Og det er generne, der giver sygdomme. Årsagen til det kendes ikke, men en række psykologiske faktorer nævnes som muligheder.

For eksempel er det let at genkende vingesuset fra en vindmølle i forhold til baggrundsstøjen. Og det kan være årsag til irritation. En anden grund kan være skuffede forventninger i forhold til den rekreative oplevelse af naturens egne lyde, når de blandes med vindmøllestøj.

Og endelig lægges der vægt på den såkaldte nocebo-effekt, som er et velkendt medicinsk begreb, der beskrives som det modsatte af placebo-effekten. Placebo-effekt er, når syge mennesker bliver raske, fordi de forventer en positiv virkning af en behandling, som er uvirksom i fysisk forstand.

Den omvendte virkning, nocebo-effekten, kan ifølge rapporten opstå, når mennesker læser avis-artikler om de ubehagelige virkninger af at være nabo til vindmøller. Så bliver de syge, fordi de forventer at blive syge af naboskabet.

Nye lavfrekvente grænser på vej

Rapporterne fra Delta og kritikken fra Aalborg Universitet har politisk betydning, fordi de kan få konsekvenser for opførelsen af det planlagte vindmølle-testcenter ved Østerild i Thy.

Professor i akustik, Henrik Møller fra Aalborg Universitet, som har været den ledende figur i kritikken af den første Delta-rapport, har ikke kunnet træffes i forbindelse med denne artikel.

Men efter den første rapport sendte Miljøstyrelsen sagen i høring for at finde ind til kernen af professorens kritik. Det gav anledning til en række kritiske spørgsmål fra det nordjyske universitet. Svarene fra Miljøstyrelsen findes i vedstående link. Det fremgår heraf, at der er nye regler på vej i Vindmøllebekendtgørelsen vedrørende grænseværdier for lavfrekvent støj fra vindmøller.

Dokumentation

Læs Delta's nye rapport
Professor Henrik Møllers forskning i lavfrekvent støj fra vindmøller
Miljøstyrelsens svar på kritikken fra Aalborg Universitet

Emner : Støj
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Findes der ikke andre virksomheder end Delta i Danmark, der tilbyder disse rapporter? Det er så himmelråbende utroværdigt at Delta (privat virksomhed) altid laver rapporter, der taler industriens interesser. Uanset hvor mange "positive" undersøgelser Vindmølleindustrien og de forskellige ministerier og styrelser køber af eneleverandøren af støjundersøgelser Delta, så ændrer det ikke på at mennesker er generet af støj og skyggekast fra vindmøller, deres ejendomme falder i værdi (uden retfærdig kompensation/manglende lovgivning), de sociale strukturer i lokalområder ændres og viden om påvirkninger af miljø er dårligt undersøgt. Det er mistænkeligt og kritisabelt at Staten kun anvender én virksomhed, Delta, til de her undersøgelser. Østerild-sagen repræsenterer et paradigmeskift i befolkningens opfattelse af vindmøller. Jeg begriber ikke, at man ikke placerer det testcenter et sted hvor det hverken generer natur eller mennesker. Jo længere tid industrien holder fast i den vanvittige placering desto sværre bliver det at sætte vindmøller op på land overalt i Danmark.

 • 0
 • 0

Hvis du synes vindmøllen støjer er det fordi du har knald i låget!

 • man mindes 'Servietunionen', hvis borgere kunne risikere at blive tvangsindlagt på psykiatriske 'klinikker', hvis de ikke kunne (an)erkende socialismens velsignelser! :)
 • 0
 • 0

Den nye rapport er et såkaldt begrænset litteraturstudium, som opsummerer en del af den meget righoldige, internationale forskning i vindmøllestøj.

Den sætning siger vist alt. Det er den type undersøgelser som har praktisk taget 0 troværdighed. Hvordan blev kilderne udvalgt, f.eks.

Bortset fra det, linket til selve rapporten virker ikke.

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

Den sætning siger vist alt. Det er den type undersøgelser som har praktisk taget 0 troværdighed. Hvordan blev kilderne udvalgt, f.eks.

Bortset fra det, linket til selve rapporten virker ikke.

MvH,

Bent.

Hvad skal du også åbne linket for?

Du har jo allerede på forhånd nedskrevet troværdigheden til 0, - da du ikke forventer den fortæller dig det du helst vil høre!

 • 0
 • 0

Det er vel "knald i låget", at mennesker kan høre og se. Operér alle børn døve - og blinde - så bliver der frit slag for vindmøller.Så kan de både larme og genere udsynet til den fagre verden! -eller ?????????????? Jeg vil hellere bo tæt ved et gammeldags kulkraftværk (aktuelt ca 18 km. vest for ét) eller nær et A-kraftværk end 2 - 300 meter fra 150 meter høje vindmøller

 • 0
 • 0

At opfattelse af støj er psykologisk betinget er ikke noget nyt: hvis du ikke bryder dig om vindmøller (f.eks. synes de er grimme og unødvendige), så er lyden fra dem meget irriterenede og hvis du mener at de er pæne og nødvendige for at redde miljøet, så har du en meget højere "irritationsgrænse"...

Med det sagt, så går den jo galt flere steder i den rapport... nu har jeg ikke næstuderet den, men "Begrænset litteraturstudie" bør i hvert fald opildne til grundig kildekritik... "vi har udvalgt nogle kilder som passer på det vi mener" er en nærliggende tanke (jeg siger ikke det nødvendigvis er tilfældet - har som sagt ikke læst den grundigt, men kun lige hurtigt skimmet)

Allerede i resuméet gør det ondt i øjnene at læse hvordan de sammenligner æbler og pærer...

Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.

De to dB-tal er så absolut ikke på nogen måde sammenlignelige!

De 39 dB (som gælder for vindhastighed 8 m/s) er for det første A-vægtede, hvilket i høj grad diskriminerer de lave frekvenser (som her er en væsentlig del af emnet), for det andet et max-niveau og for det tredje ikke engang i samme "kategori" som den nævnte Lden (i så fald skulle man bruge 44 dB for møllestøjen). Vindmøllestøjen udregnes udfra en målemetode, hvor man måler vindmøllens støj på en given afstand og retning på jorden, regner tilbage til "møllens top" på halvkreativ maner og derefter regner ud hvad lydniveauet så vil være (A-vægtet) på forskellige steder... https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Trafikstøjen er et gennemstitstal over et gennemsnitsdøgn (Day-Evening-Night Level) der slet ikke har baggrund i målinger, men derimod i hvor mange og hvilke typer køretøjer der kører på vejen på specifikke tider af døgnet og hvor hurtigt de kører... Skulle man have det Lden-tal der er i kategorien "støjfølsom anvendelse" så skulle det være Lden = 53 dB... http://www.madebydelta.com/imported/images...

Hvis man endelig skulle forsøge at sammenligne tallene (og det bør man ikke, for det giver ikke særlig meget mening), så skulle man prøve at omregne de 39 dB til Lden, hvilket i meget groft estimat vil give 10log10( (1/24)(12(10^((Lday)/10) + 4(10^((Levening + 5)/10) + 8*(10^((Lnight + 10)/10)))))) = 61,2 dB (39 indsat på alle L'ers plads)... Endnu engang vil jeg lige understrege at tallene på ingen måde kan sammenlignes - (møllestøjen som Lden er også stadig Max, hvor det for trafik er et gennemsnitstal)...

Når man skimmer ned igennem rapporten så ser man også flere eksempler på disse sammenligninger af bananer, abrikoser og andre frugter... og de steder hvor de overhovedet henviser til materiale der ikke når samme konklusion som dem, er det via andres analyser af disse undersøgelser ("Bogen kunne ikke skaffes indenfor tidsrammen for dette projekt, men den er gennemgået i reference [8].")... det skal dog også lige siges at der så ud til at være et par fornuftige afsnit deri omkring det generelle (igen uden at have mere end skimmet det)...

 • 0
 • 0

Det er vel iorden at man har en psyke. Det at slappe af og nyde fuglenes pippen og tystheden er da noget alle har behov for.

fuglenes pippen bryder da tystheden ;) men hvis man kan lide fuglekvidder, så er det jo netop ikke støj... efter min mening, er de støj, hvis jeg er på vej i seng og bare gerne vil sove, men fantastisk dejlige at stå op til :)

 • 0
 • 0

Ingen kan da være i tvivl om at denne rapport er korrekt. Vi skal blot forlange at dem som hart skrevet den venligst flytter indenfor 300 meter fra nogle af de helt store vindmøller - bare i 5-10 år. Hvis de stadig fastholder deres opfattelse efter at have boet tæt på en vindmølle i min. 5 år - ja så har de sikkert ret eller er oversete psykiatriske tilfælde!

 • 0
 • 0

Oplevelse af lyd er subjektiv. Bringer det noget godt med sig er det en aksepteret og måske endda behagelig lyd. Hvis den ikke bringer noget godt med sig er den uønsket. Vindmølle støj giver IKKE naboen billig strøm. Hvis den gjorde det, var det noget andet. Esbjerg stank også af fisk engang men da de fleste tjente penge i forbindelse med lugten sagde mange esbjergenser at det lugtede af penge. Hvis de ikke tjente på den lugt ville alle som en klage over stanken. Kære utilfredse læsere, hvor der er mennesker, er der forandringer i naturen, lyde som ikke kommer fra naturen, og snavs som ikke hører hjemme i naturen. MEN du er selv en del af forandringen og svineriet. Så længe du lever på denne jord giver alene din tilstedeværelse et aftryk i naturen. Spørgsmålet er derfor hvad vi aflevere til næste generation af ændringer. At tro at vi kan undgå ændringer er at lyve over for sig selv og andre.

 • 0
 • 0

Jeg mener, at det er ganske væsentligt at påpege, at infralyd er noget helt andet end lavfrekvent lyd !

Artiklen giver anledning til, at man får den opfattelse, at der ikke er problemer med støj fra vindmøller i det lave frekvensområde under 200 Hz, hvilket bestemt ikke er korrekt.

Lavfrekvent støj ligger i tonelejet fra omkring 15-16 Hz op op til et sted mellen 160 - 200 Hz, og det er støjen i dette frekvensområde, der er særlig problematisk for naboer til store vindmøller.

Miljøstyrelsen og Delta har ikke fremlagt nogen troværdig videnskabelig forskning, der modbeviser de overbevisende resultater, som de internationalt anerkendte forskere fra Aalborg Universitet har fremlagt.

Tværtimod har Deltas tidligere rapport bekræftet, at det er korrekt, at store vindmøller faktisk har en større lavfrekvent støjpåvirkning på omgivelserne.

Man kan ikke længere have tillid til Miljøstyrelsen så længe styrelsens medarbejdere ikke respekterer, at videnskabelig forskning står højere end medarbejdernes egen forfængelighed. Derfor er jeg fuldt og aldeles overbevist om, at videnskabsmændene ved Aalborg Universitets akustiske afd. har langt større forståelse for problemstillingen, end Miljøstyrelsen har.

 • 0
 • 0

Så burde du lige kigge din fine udredning herover igennem. Dine kommentarer om "halvkreative" beregninger afslører du ikke har kendskab til de bagved liggende begreber. Din fine ligning med Lden er god nok, men resultatet er forkert - det er ikke 61 men 45 dB. Fair nok at du ikke kan lide vindmøller, men dit indlæg forplumre debatten mere end det afklarer.

 • 0
 • 0

Hvorfor har moellen's effekt en indvirken paa lyden. Jeg var under den opfattelse at moelle lyd generelt var delt op i aerodynamisk og mekanisk lyd. Hvoraf den mekaniske lyd naesten var elemineret i moderne moeller. Hvilket betyder, at det er den aerodynamiske lyd, der er hovedkilden. Altsaa burde moelle lyd omforme sig efter vingerne's laengde og hastighed - eller har jeg misforstaaet noget?? Nu er jeg ikke bosiddende i DK, men ved at i andre lande har man regler, der siger at moelle lyd ikke maa overstige f.eks 40 dB(A) eller 5dB(A) over den "normale" baggrundslyd hos en nabo. Dette betyder, at inden der kan gives bygge tilladelse skal der maales baggrundslyd hos naboen saa et niveau kan findes. Dette foerer normalt til en afstand for moderne moeller paa omkring 700-1000m for en enkelt moelle og stoerre afstande, hvor du har flere lyd-kilder. Da det er forholdsvist let at maale om moellen har en hoejere indvirken paa lyd-miljoet end de 5dB(A) er det let at kontrollere senere hen med en "taend/sluk" test. Man kan diskutere om det skal bruges C-vaegtning eller A-vaegtning eller en anden, men egentligt mener jeg, at der burde bruges en vaegtning, der giver mening mht os mennesker, hvilket ville vaere a-vaegtning, saavidt jeg forstaar. Metoden med at saette afstanden imellem moeller og naboer ihenhold til den specifikke moelles lyd-niveau i forhold til det lokale baggrundsniveau eleminerer ogsaa diskriminering imod teknologisk fremskridt. F. eks hvor nogle opfinder en meget stor, men 'lydloes' moelle. Der ellers skulle placeres langt fra alt og alle.

 • 0
 • 0

Jo, jeg forstår godt de grundlæggende begreber, selvom det ikke er mit kerneområde, men jeg syntes ikke det var relevant for diskussionen at udrede dem alle her med kompenseringer for vindhastighed i 10 m højde under hensyn til terrænet, mikrofonpositioner, hvilke frekvensbånd der skal måles i, om der er brug for 1/3 eller 1-oktav målinger, korrektioner for baggrundsstøj og tonalitet, den voldsomme forenkling af luftabsorption, der benyttes og evt. kompenseringer for samlinger af møller... eller for den sags skyld gå ind i begrænsningerne i vindmøllebekendtgørelsen i forhold til IEC 61400-11 standarden...

Hvordan du kan udregne Lden til 45 dB for L=39 frem for 61, når du siger min formel er korrekt må du meget gerne redegøre for, for jeg kan ikke få det til andet end 61.2226 når jeg kopierer fra min post til matlab... men uanset hvad tallet er, så giver det stadig ikke mening at sammenligne tallene, da det stadig er et max-tal oversat til et gennemsnit, og de 39 dB,Apeak i øvrigt er angivet i 1m højde, hvor Lden angives i 4m højde, hvilket der heller ikke er korrigeret for...

Hvorfra du har at jeg ikke kan lide vindmøller ved jeg ikke, for det har jeg absolut ikke sagt noget om... Jeg mener bare at man skal være ærlig omkring støjen fra dem, og opponerer på det kraftigste imod at man sammenligner pærer og bananer, hvilket er præcis noget af det jeg mener er "ævl" i debatten...

Sidst men ikke mindst, så staves jeg altså med b og ikke p :)

 • 0
 • 0

Hvorfor har moellen's effekt en indvirken paa lyden.

Fordi det som regel kræver større møller at få større effekt - der bliver naturligvis optimeret gevaldigt på andre parametre, men "det bestrøgne vingeareal" er nu engang det der giver flest MW for pengene og det kræver større møller...

Men bortset fra det er jeg nu ganske enig i dine betragtninger...

 • 0
 • 0

til mit sidste svar her (ang. sammenhæng mellem effekt og støj), må jeg hellere lige nævne at det er et stykke uden for mit kerneområde, eftersom jeg ikke arbejder med vindmøller, og jeg derfor ikke kan udtale mig nær så sikkert som i de foregående indlæg... jeg læste det lige igen og kunne se at det virkede lidt mere skråsikkert end jeg har basis for - men jeg fandt lige kilden hvorfra jeg huskede det, nemlig et spørgsmål til scientariet: http://ing.dk/artikel/97809-hvorfor-laves-...

 • 0
 • 0

Hold da kæft....

Hvor langt skal vi ud? Det her er jo ren Soviet-tænkning! "Ja det kan godt være møllerne støjer, men det er ikke det der er problemet. Det er derimod dit eget psykologiske problem, at du lader dig genere af støjen."

Med den logik kan man jo retfærdiggøre hvad som helst, inklusiv folkemord, kinakål i madlavning og en trækprocent på 110. Prøv at læse følgende fra artiklen igen:

Rapporten afgør meget klart, at der ikke forekommer hørbar infralyd fra vindmøller. Det vil sige: hørbar lyd i det lavfrekvente område mellem 0-20 svingninger per sekund. Der er dog ingen tvivl om, at mennesker kan opfatte disse lyde. Men infralyd skal være uhyre kraftig, før den kan opfattes med de menneskelige sanser.

Hvor var der nogensomhelst information i ovenstående ???

Rapporten siger også, at vindmøllestøjens karakter er ligesom al anden slags støj, for eksempel trafikstøj. Men der er dog ikke tvivl om, at vindmøllestøj generer mere end trafikstøj ved samme lydniveau. Og det er generne, der giver sygdomme. Årsagen til det kendes ikke, men en række psykologiske faktorer nævnes som muligheder.

Igen, absolut ingen information. Slapt!

 • 0
 • 0

@Troels, lad os nu lige kritisere rapporten på et fagligt niveau i stedet for at lade følelserne løbe af med os - det er der trods alt masser af muligheder for :)

Rapporten afgør meget klart, at der ikke forekommer hørbar infralyd fra vindmøller. Det vil sige: hørbar lyd i det lavfrekvente område mellem 0-20 svingninger per sekund. Der er dog ingen tvivl om, at mennesker kan opfatte disse lyde. Men infralyd skal være uhyre kraftig, før den kan opfattes med de menneskelige sanser.

Hvor var der nogensomhelst information i ovenstående ???

Der er da information - vi får at vide at Delta har læst: 1) Infralyd (defineret som 0-20 Hz) kan opfattes, når der er skruet højt nok op (i akustikafdelingen på AAU har vi et fint lavfrekvenskammer, hvor det sagtens kan demonstreres, så det er sandt nok) 2) Den infralyd der er målt fra møllerne er ikke kraftig nok til at vi kan høre den

Rapporten siger også, at vindmøllestøjens karakter er ligesom al anden slags støj, for eksempel trafikstøj. Men der er dog ikke tvivl om, at vindmøllestøj generer mere end trafikstøj ved samme lydniveau. Og det er generne, der giver sygdomme. Årsagen til det kendes ikke, men en række psykologiske faktorer nævnes som muligheder.

Igen, absolut ingen information. Slapt!

igen, jo der er information. De har også læst sig frem til følgende: 1) møllestøj kan simpelt sammenlignes med andre typer støj (her er jeg så ikke enig i måden de gør det på) 2) møllestøj generer mere end trafikstøj, når det er lige kraftigt (modsiger det ikke lidt at det har samme karakter?) 3) generne over støjen og ikke støjen selv er årsag til sygdomme 4) der kan ikke findes en fysisk forklaring på hvorfor folk bliver syge, så det må være psykisk (jah, her er jeg så heller ikke helt solgt, men jeg kan godt gå med til at der er en sammenhæng - jeg er dog ikke helt sikker på hvad der forårsager hvad)

ps. jeg synes også der er store mangler i debattens formatteringsmuligheder, men det må vi jo nok leve med... man kan dog lave [b]fed[/b] med [ b ] og [i]kursiv[/i] med [ i ] - edit: eller... kursiv virker så åbenbart ikke?

 • 0
 • 0

Hvordan du kan udregne Lden til 45 dB for L=39 frem for 61, når du siger min formel er korrekt må du meget gerne redegøre for, for jeg kan ikke få det til andet end 61.2226 når jeg kopierer fra min post til matlab...

Ups... her må jeg så lige trække i land, for der var nogle parantesfejl i min indtastede formel - du har så absolut ret i at det er godt 45 dB og ikke de 61 jeg skriver... eller mere generelt, for et givent konstant niveau over døgnet, L, vil Lden være ca 6,4 dB højere...

 • 0
 • 0

Torben Bauer skrev: "Ingen kan da være i tvivl om at denne rapport er korrekt. Vi skal blot forlange at dem som hart skrevet den venligst flytter indenfor 300 meter fra nogle af de helt store vindmøller - bare i 5-10 år. Hvis de stadig fastholder deres opfattelse efter at have boet tæt på en vindmølle i min. 5 år - ja så har de sikkert ret eller er oversete psykiatriske tilfælde!"

Det giver ingen mening at kræve, at forskerne først må udtale sig efter de har boet under 300 m fra en moderne vindmølle. Bl.a. fordi det ikke svarer til virkeligheden for naboer. Som det tydeligt fremgår af Cirkulæret for støj fra vindmøller, er minimumsafstanden mellem vindmølle og nærmeste nabo på mindst 4 x totalhøjden. De moderne vindmøller der rejses efter 2008 er oftest på 120 til 134m totalhøjde og de laveste der sælges på det danske marked (som opfylder harmonikrav og typegodkendelse) er på 76m. Det betyder at minimumsafstanden bliver på mindst 304m for en 76m vindmølle og 600m for en 150 m vindmølle og kan være væsentligt større, hvis naboen bor i en beboelsesområder/sommerhusområde. Disse områder er defineret som støjfølsomt arealanvendelseog i disse tilfælde er støjgrænserne reduceret hvilket betyder, at minimumsafstanden være på mindst 6 x totalhøjden og kan være på op til 10 x totalhøjden - alt efter vindmølletype.

Så både argumentet / den nævnte afstand er ikke relevante i Danmark. Det vil tjene en saglig debat, at det er de rigtige forhold som debatteres.

 • 0
 • 0

Når der så store problemer ville det da være et fremskridt hvis den nuværende lovgivning blev overholdt.

Men kommunalbestyrelser der er inhabile grundet interesser i opsætningen kører blot frem, hjulpet at den ene dispensation efter den anden. VVM rapporter der er bestillingsarbejder og som bliver ygyldige når deres præmisser ikke længere holder vand anvendes ufortrødent. afstandskrav mellem møllegrupper overtrædes med mange hundrede procent. Eksisterende møller der står 1200 meter væk larmer så meget at de kan overdøve min betontvangsblander.

Alle deres papirer er et stort blufnummer.

3 nye møller der skal stå 700meter væk er vurderet til ikke at berøre min ejendom, trods det at de står i den fremherskende vindretning.

Vindmøllebranchen moral er nærmest ikkeeksisterende

 • 0
 • 0

Værditab - kompensation Som det fremgår af VE-loven har naboer krav på at få vurderet, hvorvidt deres ejendom kommer til at lide et værditab som følge af opstillingen af vindmøller. Det er et statsligt udpeget taksationsudvalg bestående af uvildige ejendomsmæglere og en dommer som takserer.

Medejerskab Tilsvarende fremgår det, at naboer som bor indenfor 4,5 km væk fra vindmøllen (evt. beboere i hele kommunen), har et krav på at blive medejer af en ny vindmølle og derfor tjene penge på den rene energi. Vindmølleopstiller skal holde et borgermøde og informere om økonomien i projektet.

Grøn Fond Tilsvarende fremgår det, at kommunen har mulighed for at søge om ca. 88.000,- pr. installeret MW effekt af vindmøllen. Disse penge kommer fra vindmølleopstillerne. DVS. at opstilles der 3 stk. vindmøller med en MW på 3,6 giver det ca. (88.000kr/MW x 3,6MW x 3) = 950.400 Kr. Disse penge ( Grøn Fond midler) skal anvendes til naturgenopretningsprojekter eller natur/klimaformidling i kommunen. Kommunen kan lade de lokale LAC-grupper bestemme hvad beløbet skal anvendes til eller pulje beløbene fra vindmøllprojekter i hele kommunen til et større projekt (stier, reetablering af fjorde/søer osv. På denne måde kan naboer få mere natur som følge af vindmøller.

Alle regler kan ses på www.energinet.dk ligesom man kan se hvilke projekter, der er søgt Grøn Fond midler til.

 • 0
 • 0

"Den omvendte virkning, nocebo-effekten, kan ifølge rapporten opstå, når mennesker læser avis-artikler om de ubehagelige virkninger af at være nabo til vindmøller. Så bliver de syge, fordi de forventer at blive syge af naboskabet"

Det vil sige, at når jeg læser artikler om, at vindmølleopstillere får foræret næsten 18 millioner kroner af os el-forbrugere, når de sætter en 3 MW fætter på 150 meter op i vores baghave, så bliver jeg syg ved tanken om de mange (af mine) penge, der smides ud på at placere megamøller i vindsvage områder på land, hvor de kan genere rigtigt mange mennesker?

Det er altså min tanke - mig - der er noget galt med, ikke Loven om fremme af vedvarende energi?

 • 0
 • 0

Hvor er det da naivt at tro, at pengene via VE-loven tilfører mere "natur" !

Selve grundlaget for Værditabsordningen og den stærkt omstridte VE-lov er i høj grad diskutabelt. Kommunerne lader i dag hånt om at beskytte danske naturværdier og landskabelige interesser og medvirker således til at ødelægge tilværelsen for rigtigt mange mennesker.

Og hvorfor det ?

Jo, kommunerne "sælger ud" af danske kerneværdier, for ussel mammons skyld. Kommunerne optræder som Judas, og vil sælge selv de mest naturværdige og historisk interessante opstillingspladser, hvis der blot kan klinge lidt mønt i kommunekassen !

Det seneste eksempel herpå kan ses i Lejre Kommune mellem Roskilde og Holbæk, der huser nogle af de flotteste morænelandskaber i Danmark, og hvor ca. 1/3 af kommunens er underkastet fredningsbegrænsninger. Her overvejrer den SF dominerede kommune at opstille 150 meter høje vindmøller på 24 forskellige placeringer - og også i beskyttede landskabsområder, hvilket viser SF´s helt uansvarlige syn overfor naturværdier og kulturforståelse.

Kan det virkeligt være rigtigt, at det skal være tilladt at ødelægge sådanne kulturhistoriske værdier ved opstilling af store vindmøller ? I Gl. Lejre blev den nyere Danmarkshistorie skabt og i området kan historieskrivningen føres tilbage til før runerne blev ristet i Jellingestenen.

Og så blæser det ikke engang tilstrækkeligt på Midtsjælland, hvorfor hele dette vindmøllecirkus i højere grad hviler på politisk populisme end saglige facts.

Heldigvis er enkelte ansvarlige kommunalpolitikere rundt om i Danmark begyndt at gennemskue Vindmølleindustriens lobbyister, og det er vel heller ikke tilfældigt, at Vestas goodwill er i stærkt fald, hvilket Dagbladet Børsen kunne berette på forsiden af avisen d. 27. april 2011 !

Den nyetablerede forening Etisk Energi er netop stiftet for at beskytte natur og biodiversitet, og kæmper tillige for at få afstandsregler fra møller til boliger øget og støjgrænser ændret, så store møller ikke udgør den samme gene, som tilfælder er med de nuværende regler.

Hjemmeside er under opbygning og kan ses på www.etiskenergi.dk

 • 0
 • 0

Til alle dem der mener vindmølle-støj er indbildning, så prøv at stil Jer op i nærheden af en vindmølle i blæsevejr, og fortæl mig om i kan høre mekanisk støj eller ej.

Det er nemt nok at sidde i sin trygge bedsteborger-forstad og bilde sig selv ind at de vindmøller man ser på lang afstand, måske fra sin bil, når man suser gennemlandskabet, at de er noget nær lydløse. Vi andre må bo i nærheden af dem og ofte i døgndrift høre denne rumlende lyd. Og ja man kan kloge meget i hvad lyd er, jvf Nørretranders o.a. Det ændrer ikke på at vindmølle-naboer kan høre lyden fra vindmøllen.

 • 0
 • 0

Jeg ser et indlæg som roser alle de fine tiltag. dette er blot mere bluf. Energinet godkender mølleopstillernes budget og får derefter erstatningerne til at passe til budgettet bagefter.

Min ejendom falder 3-400000 hvis de møller kommer. Liebhaverejendomme mister en stor del af sin køberskare når der står et støjende industrianlæg i baghaven. Det kan alle med en smule forstand se blot ikke energinets vurderingsfolk og dommer.

Jeg kalder det uden at skamme mig kurrupt.

 • 0
 • 0

Det kunne aldrig falde mig ind at købe en ejendom der liger i nærheden af store vindmøller.

Mange mennesker har en hørelse der adskiller sig fra "normen". Nogle kan høre/mærke høje frekvenser, andre dybe. Jeg hører selv til de sidstnævnte, hvilket til tider kan være ret ubehageligt.

Ofte ligger de dybe lyde lige på grænsen af det hørbare, så der går en nogen tid, inden jeg bliver bevidst om, hvad det er der sker, men ubehaget/irritationen har da allerede været der et stykke tid. Det kan virke lidt ligesom en feber der er ved at bryde ud. Jeg bliver irritabel og får koncentrationsbesvær. Der er OGSÅ et psykologisk element involveret, idet jeg, når jeg så endelig bliver bevidst om det, ikke kan lade være med at fokusere på det, hvilket selvfølgelig eskalerer problemet. Men ubehaget har da været der i nogen tid.

 • 0
 • 0

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/epu/...

Ja, det er bedst at blive bag skrivebordet og lave sådan noget overfladisk bras som det her. I stedet for at rykke i felten og undersøge de mange naboer, der har søvnforstyrrelser og er blevet syge af naboskabet til kæmpevindmøller.

Men hvad forudsætninger skulle DELTA også have for at lave lægevidenskabelige, kliniske undersøgelser af syge naboer? Mig bekendt har de ingen læger ansat, så hvorfor Sundhedsstyrelsen har givet dem denne opgave, er noget af en gåde. Men de har formentligt fået det resultat, de ville have!

Der er i hvert fald flittigt gjort brug af ‘Expert-opinions’, lavet på bestilling af den amerikanske og kanadiske vindmølleforening! (Kilde 8 )

 • 0
 • 0

Ingeniøren har misforstået rapporten temmelig meget. Allerede i forordet siger forfatteren at vindmøllestøj giver helbredsskader, selvom rapporten samtidigt fælder sig selv fuldstændigt:

Citat fra rapportens forord: "Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede. Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over støjgrænserne."

(1) Søvnforstyrrelser er helbredsskadende punktum! Det er ikke psykologisk punktum! Delta har vist, at vindmøller skader helbredet - de skaber søvnforstyrrelser. Hvordan journalisten på ingeniøren har fået vendt og drejet dette til, at det skulle psykologisk ved jeg ikke. At holde folk vågen bruges ganske vist som psykologisk terror under tortur, så effekten af vindmøllestøjens søvnforstyrrelser kan meget vel blive en ødelagt psyke oveni.

(2) Men forfatteren af rapporten ved tilsyneladende intet om, hvordan vindmøller rent faktisk planlægges og placeres i Danmark. De fleste vindmøller har ganske vist mange naboer, som bor i en ring rundt om vindmølleparken. Faktisk så mange, at de nærmest udgør en større landsby. Men støjgrænsen er ikke nede på 39 dB for disse mennesker. Den er helt oppe på 44 dB(A) - mere end det dobbelte. Så forfatteren har fuldstændigt misset relevansen for sin undersøgelse og sin konklusion. Han har ikke undersøgt og konkluderet om den relevante gruppe af mennesker. Rapporten er således ikke relevant i udgangspunktet. Den handler ikke om størsteparten af de mennesker, der er naboer til vindmøller i Danmark. De får nemlig meget højere støj. Den handler slet ikke om den støjgrænse, som er gældende for de fleste naboer.

Da rapporten finder, at der helbredsskadende virkning fra vindmøller allerede ved den lille og mindst belastede gruppe er der grund til at tro, at den ville finde større skader på helbredet, hvis den havde taget udgangspunkt i den store og relevante gruppe af naboer, ligesom de videnskabelige studier starter med at gøre.

Det kan næppe betale sig at læse rapporten, når den ikke har undersøgt problemstillingen for den relevante gruppe af naboer i udgangspunktet.

 • 0
 • 0

Ja, og dermed er alle vindmølleprojekter på land med øjeblikkelig virkning stoppet! Gid det var så vel, men menneskers helbred betyder intet for de skruppelløse møllemafiafolk.

 • 0
 • 0

Lobbyister får tilsyneladende igen og igen drejet debatten over på infralyd og undgår dermed at diskutere et af vindmøllernes største problemer, nemlig at store vindmøller udsender relativt mere lavfrekvent støj (frekvensområdet 20-200 Hz) end små vindmøller og at den lavfrekvente støj trænger ind i husene og overstiger de grænseværdier som gælder for virksomheder, men ikke for vindmøller.

Naboerne mangler simpelthen beskyttelse mod støj fra vindmøller. Lovgivningen er forældet. Vindmøllenaboer skal ligestilles med naboer til virksomheder. Der skal indføres grænseværdier for lavfrekvent støj, indføres lavere grænseværdier for udendørs støj og endvidere skal støjen måles hos naboerne (i dag beregnes den), og ikke kun ved 6 og 8 m/s.

At infralyd (frekvenser under 20 Hz) kan genre nogle mennesker kan bestemt ikke udelukkes, men Aalborg Universitet og Delta er jo enige i, at infralyden fra vindmøller ikke udgør det største problem.

Om virkningen af støj skriver Miljøstyrelsen bl.a.:

” Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den giver høreskader. Støjen kan imidlertid være generende, hvilket kan medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjerte-karsygdomme.”

”Støjen kan også være medvirkende årsag til mentale sygdomme og indlæringsproblemer. Når man bliver udsat for stærk støj over længere perioder, kan man reagere med angst eller depression, eller ved at blive anspændt og aggressiv.

Hvis børn udsættes for høj støj i længere tid af gangen, kan det påvirke deres sprogudvikling og læseindlæring. Støj virker negativt på børns motivation og koncentration, og de kan få forringet hukommelse og nedsat evne til at løse vanskelige opgaver.

Støj kan under nogle omstændigheder virke generende selv ved et meget svagt niveau (som for eksempel lyden af en myg i soveværelset). Forskellige former for støj har ikke samme genevirkning, og det er desuden individuelt forskelligt hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet - mennesker har forskellig støjfølsomhed eller støjtolerance. Oplevelsen af støj som en gene er ikke alene afhængig af støjens styrke, men en lang række både objektive og subjektive faktorer har også indflydelse på støjopfattelsen. Blandt de objektive faktorer kan nævnes støjens karakter og dens variation med tiden. De subjektive faktorer har især tilknytning til den enkelte persons holdning til støjkilden, muligheden for kontrol over støjkilden, og personens evne til problemhåndtering.”

Miljøstyrelsen har i mange år kendt til virkningerne. Måske de skulle overgive deres viden til Sundhedsstyrelsen!

 • 0
 • 0

Rita Petersen skrev: ”…endvidere skal støjen måles hos naboerne (i dag beregnes den), og ikke kun ved 6 og 8 m/s.”

Der er ikke behov for nye regler desangående, da de eksisterende regler indfrier disse ønsker.

I en VVM skal de værste situationer vurderes. Vindhastigheder ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s er netop de værste situationer, idet det er ved disse vindhastigheder, at lyd fra vindmøller kan høres tydeligst. Det er netop defor at disse vindhastigheder er valgt i 'Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller'. Ved vindstille er der jo i sagens natur ingen/mindre lyd fra vindmøllen. Med stigende vindhastigheder bliver baggrudsstøjen fra vinden (og det den rammer på sin vej) stadig højere og højere. Ved ca. 10-12 m/s og op er baggrundsstøjen højere end lyden fra vindmøllerne - alt efter de konkrete forhold.

Kommunen er myndighed på støj og skal måle lyd fra nye vindmøller efter indkøringsfasen (hvor støjen er højere end i den egentlige driftfase) og efter konkret vurdering af behovet for efterfølgende målinger (f.eks. ved ændringer af forholdene for møllen). Disse målinger skal foretages netop ved naboejendommene.

 • 0
 • 0

Hej nMartin.

Det lyder alsammen meget godt. Problemet er at vindmølleopsættere er helt nog aldeles uden moral og respekt for hverken love eller andre mennesker. De gældende regler overholdes ikke. Støjberegningerne er manipuleret for at opfylde kravene.

Stop havvindmøller på land nu! Og dernæst så flyt dem der allerede er opsat med store konsekvenser for beboerne i området ud på havet hvor de hører hjemme.

Nu vil møllefolket så råbe og skrige, det gør jo ondt i tegnebogen. Men er det ikke dem der skal lide tab frem for ejerne af de ejendomme hvor der er begået overgreb på både deres person og ejendom?????

Som før sagt anser jeg vindmøllebranchen for dybt korrupt. Der hersker mafiatilstande!

 • 0
 • 0

Frank Jørgensen skrev: "Støjberegningerne er manipuleret for at opfylde kravene." Det er meget let at anklage og generalisere, men det er straks sværere at dokumentere :) Støjberegningerne i en VVM udføres efter bestemte metoder og granskes af kommunernes embedsfolk, som kan tage hjælp fra uvildige specialister fra det private og endog fra Miljøministeriet. Når en VVM bedtages af politikerne er den derfor gransket og Politikerne skal derfor 'stå på mål' for alle konklusioner i VVM'en. Påstanden er udokumenteret og må derfor stå for egen regning.

Frank Jørgensen skrev: "De gældende regler overholdes ikke." I forhold til lyd (som er fokus i denne debat) er der ikke mulighed for dispensation for ikke at overholde støjkravene. Hvis en vindmølleopstiller skulle opsætte en en andne vindmølle end den der er givet tilladelse tilog den ikke skulle overholde støjkravene ift. 'Bekendtgørelsen og støj fra vindmøller' vil dette blive opdaget i de(n)efterfølgende konkrete lydmåling hos naboerne (foretaget af kommunen). Hvis støjen indenfor 2 bd(a) fra grænseværdien, skal støjmålingen efterprøves av en accrediteret støjmålingsvirksomhed. Overholdes kravene ikke, skal vindmøllen ned. der er ikke dispensationsmulighed. Dette kan animere opstillerne til at sikre sig at støjkravene overholdes.

Frank Jørgensen skrev: "Men er det ikke dem der skal lide tab frem for ejerne af de ejendomme hvor der er begået overgreb på både deres person og ejendom?????"

Fakta er, at det netop er opstilelrne af vindmøllerne, som skal betale kompensation til naboer (Værditabsordningen) og naturgenopretningspengene (Grøn Fond ordningen).

Frank Jørgensen skrev: "Stop havvindmøller på land nu!" Det er endnu en myte, som findes i debatten. Der er ikke en definition af vindmøller til havet og vindmøller til land. Derfor er der ikke mere rigtigt at tale om "havvindmøller på land" end "landvindmøller på havet" :) Man kan så spørge sig selv, hvorvidt landvindmøller skulle "høre hjemme" på havet - de kommer jo oprindeligt fra land (Jylland).

Der er flere fordele for samfundet og den enkelte (ikke kun for branchen) ved at placere vindmøller på land: * Kun på land, kan naboer tjene direkte penge på vindmøllerne gennem medejerskab mv. * Havvindmølleområder er prioriteret af Energistyrelsen efter deres rentabilitet (1-13). Det betyder at det bliver stadig dyrere med el fra havvindmøller, jo flere områder der udnyttes. Dette fremgår også af Energistyrelsens opgørelse af kWh prisen for de eksisternede og igangsatte havvindmøllepark, at priserne stiger og at den allerede er på 2-4 x prisen for vindmølleel på land. * El fra vindmøller på havet er 2-4 gange dyrere (Energistyrelsen, Miljøministeriet), hvorfor Klimakommissionen anbefaler, at vindmøller (på land) forventes at være billigere frem til 2050. Desuden anbefaler Klimakommissionen samt Regeringen (energipolitisk udspil) at vindmøller på land skal udgøre det største bidrag.

At arbejde imod vindmøller på land medfører i stedet at vi alle får væsentlig højere elpriser.

Det vil klæde debatten at der kommer mere fakta end myter ind i debatten.

 • 0
 • 0

......og alligevel ikke.

Der er ingen tvivl om, at vindmøller ikke er lydløse og kan man høre dem fra sit hjem og i sit hjem og det er uønsket...så er der ingen tvivl om at det vil irritere en, i al den tid møllen kører og at den irritation kan ødelægge tilværelsen for nogen, hvis de ikke kan vænne sig til lyden. Men jeg nægter at tro på at det skade ens helbred.

Jeg selv er ikke følsom over for lyde, men er gift med en som er det. Da vi var unge og boede på Tagensvej, kom der en politbil eller en ambulance forbi hvert tiende minut. Jeg hørte dem aldrig, efter vi havde boet der en måned, og sov fortrinligt hele natten. Min kone blev vækket af hver eneste.

Jeg sover fortrinligt i tog og på skibe. Min kone lukker ikke et øje :o)

Og her befinder du dig. Du er irriteret over at kunne høre en vindmølle, men også at skulle se på en antageligt.....og irritationen bliver givet ikke mindre af at din ejendomsværdi er faldet på grund af den nærliggende mølle og at erstatningen derfor...og her er jeg ganske enig....ikke står mål med den givne værdiforringelse.

Men det der irriterer dig mest tro jeg er at du føler dig afmægtig, fordi du føler dig trådt på uden at kunne gøre et spor.

Men således er det i et samfund som vort. Overholder man myndighederne regler, har man ret til at gøre som tilladt

Hvis det kan trøste dig så kender jeg til nabo problemer. Min nabo, et rart menneske, men lider af et Albero amante syndrom, for hans høje træer tager min aftensol langt mere effektivt end en vindmølle ville gøre det.

 • 0
 • 0

Hvor er det forstemmende at læse, at visse debattører ikke mener at der er nogle problemer, blot mølleopstilleren følger reglerne. For problemet er jo netop, at de gældende regler IKKE er i orden ! De bør ændres som følge af, at det er dokumenteret, at udbredelse af den lavfrekvente støj er større fra store vindmøller end fra mindre.

Vindmølleindustrien har ikke forstået en dyt, når de bliver ved med at gentage, at man som nabo ikke kan tage skade eller blive påvirket negativt af støj fra vindmøller, der opstilles efter de gældende regler.

Vindmølleindustrien er lige præcist i denne henseende ved at skrive sin egen udgangsreplik i dette horror-show, hvor industriens aktører efterlader det indtryk hos den danske befolkning og naboerne til de store vindmøller, at industrifolkene er helt og aldeles tonedøve !

Hvis industrien ikke erkender det faktum, at støj har en stærkt negativ påvirkning, må der andre midler til for at overbevise industrien.

Enhver der støtter foreningen Etisk Energi via SMS-indsamling kan således være med til at støtte den informationskampagne, der netop skal medvirke til at hjælpe samtlige naboer till store vindmøller. Man må håbe, at Vindmølleindustrien snart begynder at lytte til de saglige protester.

 • 0
 • 0

Jeg kan desværre konstatere, at der er nogen, som ikke har læst og forstået hvad jeg egentlig skriver og mener. Det kan jo bero på mine evner til at formidle :) Så jeg prøver igen: Jeg ønsker kun at debatten og beslutninger baseres på det bedst mulige grundlag der er baseret på fakta og ikke på myter. Fakta går begge veje. Det er OK at læse mine faktuelle informationer en gang til og se dem i det lys. Der er informationer der kan anvendes af tilhængere og af modstandere :)

Jeg synes, at det er utroligt uheldigt for en debatkultur i et moderne Danmark anno 2011 at man forsøger at lægge folk ord i munden, der ønsker at højne debatten med fakta…samt at forsøge at gå efter ”manden” med informationer (personangreb) i stedet for efter ”bolden”. Det vil klæde debatten, at vi alle forholder os til fakta og ikke til myter – det bør være i alles interesse.

Jeg har ikke økonomisk interesse i vindmøller…men hvis jeg havde ville fakta stadig være fakta.

Frank Jørgensen skrev: ”Hele din ovenstående smøre beskæftiger sig ikke et øjeblik med at det faktisk er rapportens konklution at vindmøller er skadeligt for de mennesker der får dem trukket ned over hovedet.”

Fakta er, at ”vindmøller ikke bliver trukket ned over hovedet på folk = indenfor 4 x totalhøjden, med mindre de selv ønsker det. Fakta er, at alle er enige i at det ikke er hensigsmæssigt at bo og opholde sig ’for tæt på’ en vindmølle. Det som er sagens kerne er hvornår afstanden ikke længere er ’for tæt på’. Der er ikke noget i rapporten der går imod Miljøstyrelsens specialisters vurdering (pga. undersøgelserne fra indland og udland) om at hhv. 4 og 6 x totalhøjden ikke er ’for tæt på’.

Henrik Svanholm skrev: ”Hvor er det forstemmende at læse, at visse debattører ikke mener at der er nogle problemer, blot mølleopstilleren følger reglerne.”

Det er der ingen der har skrevet! Det der er skrevet er et forsøg på at forbedre debatten med fakta om hvordan forholdene rent faktisk er. Jeg vil gerne have mig frabedt den slags forsøg på at lægge folk ord i munden, som de ikke har sagt eller ment.

Henrik Svanholm skrev: ”For problemet er jo netop, at de gældende regler IKKE er i orden ! De bør ændres som følge af, at det er dokumenteret, at udbredelse af den lavfrekvente støj er større fra store vindmøller end fra mindre.”

Fakta er, at den dokumentation er alle enige om. Men Miljøstyrelsens specialister vurderer, at det faktum, at den lavfrekvente støj stiger hurtigere end den hørbare støj allerede er inkluderet i de eksisterende støjgrænser, med mindre vindmøller bliver højere end hvad kommunerne må planlægge for i dag. Det har miljøministeren skrevet til alle kommuner. Det som kan glæde og alle er at der med garanti skal måles for lavfrekvent støj hos naboerne for fremtidige vindmøller (lovopdatering forventes om to måneder).

God weekend :)

 • 0
 • 0

Alle de fine ord om miljøministeriets eksperter, erstatningsordning, vurderinger,regler. Undskyld mig Martin, er der noget du ikke har foerstået. Jeg sidder med viden om vor råddent det der foregår, blot det er vindmøller, er. Mølleopstillere der mer fuldstændig ligeglad med om det er lovligt laver den ene rævestreg efter den anden. Selv Miljøministeriet og Miljøcentret gentager som et mantra forkerte afstande der flere hundrede procent på den forkerte side af loven. Miljøminesteren har forhåndsgodgent projektet inden der overhovedet var udarbejdet en VVM. En meget usædvanlig dispentation var ligeledes givet på forhånd og da byrådet vedtog projektet lå dispensatioen på bordet efter få timer. Uden at gå i detaljer kan jeg sige at vi har forpurret deres planer og alle præmisser i VVM og i dispesatioenen er lang overskredet, alligevel må vi stadig slås, for møllerne skal op,

Disse kommunale embedsmænd der "gransker" papirerne nøje er selv mølleopsættere eller deres venner/familie.

Så nu er jeg træt af at høre flere forfladigelser af kritikken af møllebranchen. Total råddenskab, det er hvad vi har oplevet.

 • 0
 • 0

Martin Holten du påstår, at der IKKE er behov for nye regler for støj fra vindmøller.

Du er tilsyneladende af den opfattelse, at støjen hos naboer iflg. gældende lovgivning skal måles og ikke beregnes. Hvor i bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12 2006 fremgår det? Bekendtgørelsens bilag 1 angiver hvordan nabostøjen beregnes. Kun møllens kildestøj måles.

Vindmøllesekretariater skriver oven i købet, at naboer ikke får medhold i en klage, medmindre beregningen viser en overskridelse på mere end 2 dB hos naboen. Den beregnede støj udendørs hos naboerne kan altså være 46 dB – også i nattetimerne. Ja, og naboerne er ikke beskyttet mod den støj der trænger ind i huset!

Du påstår også, at det netop er ved 6 og 8 m/s, at lyd fra vindmøller kan høres tydeligst samt at baggrundsstøjen ved 10-12 m/s vil være højere end lyden fra vindmøllerne. Hvor er din dokumentation for denne påstand? Fakta er, at bl.a. jeg oplever noget andet.

Nu er jeg ikke ”ekspert”, men kun en støjplaget nabo (også indendørs og bl.a. lige nu :-( ), der i flere år har kæmpet med støj fra 24 udtjente møller på 49 m, som er blevet stærkt generende da de kom op i årene.

I 2006 blev jeg og mine naboer tvunget ud i en kamp mod naboskabet til 7-9 forskellige vindmøller på 150-200 m, nemlig DONG Energys plan for såkaldte forsøgsvindmøller ved Kappel på Lolland.

I Kappel kan vi dokumentere, at embedsværket netop IKKE er kritisk overfor de VVM-redegørelser og støjberegninger som DONG har udarbejdet. DE BURDE VÆRE KRITISKE, MEN FAKTA ER NOGET ANDET. Vi har ikke kunnet stole på materialet og absolut ikke på støjberegningerne, som der er mange versioner af i Kappel. F.eks. er beregningspunkter for støj hos naboer ikke retvisende, punkterne er ændret fra beregning til beregning, en mølle er 10 meter for lav, møllernes kildestøj er ændret eller direkte misvisende osv. Vi har alle eksempler og det er IKKE WORST CASE til beskyttelse af naboerne, men beregninger udarbejdet til fordel for opstiller. Vi dokumenterer gerne, se f.eks. www.visigernej.dk. Du er også velkommen til at kontakte mig direkte.

Mange af mine naboer er i øvrigt tidligere vindmølleejere/-pionerer, men generne ved de store vindmøller er og bliver for store. Det hjælper os ikke at få en klat penge som erstatning for vores tab eller en mølleandel.

Vi ønsker blot ligestilling. Dagens vindmøller er kræftværker – og vi bliver naboer til kæmpe store virksomheder, der får lov til at etablere sig under en forældet lovgivning.

 • 0
 • 0

Ja, som sagt, råddenskab.

Er der nogen der ved hvordan man stopper dem, de er jo fredet i klasse A.

Rockere, selskabstømmere og andre kriminelle kan man straffe, men disse vindmøllebedragere de kan bare køre derudaf, med systemet siddende på bagsædet med bind for øjnene.

Der må være nogen derude der sidder med viden der kan fælde dem, kom frem!

 • 0
 • 0

Rita Petersen skrev: ”Du er tilsyneladende af den opfattelse, at støjen hos naboer iflg. gældende lovgivning skal måles og ikke beregnes. Hvor i bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12 2006 fremgår det? Bekendtgørelsens bilag 1 angiver hvordan nabostøjen beregnes. Kun møllens kildestøj måles.”

Det er fortsat ikke OK at lægge folk ord i munden som de ikke har.

Jeg netop henviser til det faktum, at i sommer 2011 kommer der opdaterede regler, som inkluderer, at støj og lavfrekvent støj vurderes - i praktisk bliver det både kildestøjsberegniger og ved naboer. I dag skal støjen vurderes af kommunen (som er myndighed på støj), efter at vindmøllen er ”kørt ind” samt hvis der sker forandringer, som kan lede til ændringer i støjen. Disse målinger skal foretages hos naboerne.

Rita Petersen skrev: ”Vindmøllesekretariater skriver oven i købet, at naboer ikke får medhold i en klage, medmindre beregningen viser en overskridelse på mere end 2 dB hos naboen. Den beregnede støj udendørs hos naboerne kan altså være 46 dB – også i nattetimerne.”

Fakta er, at der kan opstå en usikkerhed på op til 2 db(a) ved støjmålinger. Det betyder ikke at der ikke nødvendigvis er 2 db(a) for meget i forhold til grænseværdierne men at der i stedet er lige-så-stor sandsynlighed for at der er 2 db(a) mindre støj end grænseværdierne :) Det er jo logik. Sandsynligheden for at den eksakte værdi ligger tæt på det som apparatet måler er langt størst og mindst sandsynligt at det eksakte værdi er længst væk fra det de rmåles. Det er derfor en myte, at tro at alle vindmøller skulle støje og få mulighed for at støje 2db(a) mere end grænseværdierne.

Hvis kommunens målinger viser, at en vindmølle støjer mere end 2 db(a) UNDER støjgrænsen eller derover, men IKKE mere end 2 db(a) højere end støjgrænsen, skal et akkrediteret firma foretage målinger igen. Hvis støjmålingerne her viser, at støjen ligger over støjgrænsen, skal vindmøllen nedtages med det samme (påbud). Der er ikke mulighed for dispensation.

Desuden er det en måleusikkerhed, som findes ved alle støjmålinger - vindmøllerne bliver ikke favoriseret. Det faktum er et incitament for vindmølleopstillerne til at placere vindmøllerne så langt væk fra naboer som muligt og for at reducere vindmøllestøjen, sådan så de er sikre på, at støjgrænserne er overholdt ved alle naboer.

Rita Petersen skrev: ”Du påstår også, at det netop er ved 6 og 8 m/s, at lyd fra vindmøller kan høres tydeligst samt at baggrundsstøjen ved 10-12 m/s vil være højere end lyden fra vindmøllerne. Hvor er din dokumentation for denne påstand?”

Fakta er, at en VVM skal belyse worst case. Det fremgår at vejledningen til VVM for vindmøller. For støj er der derfor valgt er 6m/s og 8 m/s valgt, da baggrundsstøjen fra vinden er mindst her og vindmøllens støj derfor er størst her. Alle forskerne er enige om at der fremkommer baggrundsstøj fra vinden og det den rammer og at det på et tidspunkt overstiger lyden fra vindmøllen. Det er lokale forhold som vindmøllen, vindretning og landskab, der afgør hvor den eksakte grænse er. Nogle eksperters vurderer, at der er ved den nævnte grænse, at vindens baggrundsstøj begynder at overstige vindmøllens støj. Yderligere forklaringer kan du få hos Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed.

God weekend :)

 • 0
 • 0

Martin, hold dig nu til fakta og ikke til ønsketænkning og gætterier på en kommende lovgivning. Du blander jo tingene sammen.

Naturstyrelsen/Vindmøllesekriatet som er kommunernes rådgiver skriver: ”Hvordan skal man som myndighed tage højde for usikkerheden i støjberegning og -måling? (Påvirkning ved naboer) Det er den samlede usikkerhed på støjmåling tæt på møllen OG efterfølgende beregning af lydens udbredelse i omgivelserne, der er 2 dB. Ved planlægning af et vindmølleprojekt og vurdering af en anmeldelse om opstilling af vindmøller skal kommunen ikke tage hensyn til usikkerheden i støjberegningen. Hvis beregningsresultatet ved en nabo er større end den relevante grænseværdi, så kan projektet ikke gennemføres i den pågældende form. Hvis der senere i en kontrolsituation - pga. klager eller i forbindelse med tilsyn - gennemføres en fornyet støjmåling og efterfølgende beregning af støjen hos naboer, så skal der være tale om en signifikant overskridelse af grænseværdien, før kommunen kan gribe ind. Dvs. at beregningsresultatet minus usikkerheden, som er 2 dB, skal være større end grænseværdien. Kilde og ansvarlig myndighed: Miljøstyrelsen”

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/...

Hvis tingene var som du skriver, så havde jeg ikke deltaget i denne debat.

Jeg vil anbefale dig at gennemgå et par VVM-redegørelser og studere nogle støjberegninger. Jeg leverer gerne noget materiale og lad os så genoptage debatten, når du har sat dig ind i fakta.

 • 0
 • 0

Martin, du lever i en drømmeverden. "Fakta er, at en VVM skal belyse worst case. Det fremgår at vejledningen til VVM for vindmøller." VVM skal også være upartisk, retvisende og meget andet. Virkeligheden er en anden Martin. Da forfatteren til "Vores" VVM var på vores adresse for at fotografere gjorde hun sig stor umage med at tage billeder fra så lav en position som muligt således at hæk og beplantning dææker mere. Hun fortalte at vi jo havde mulighed for mat søge erstatning, men at det jo ville være forkert da det jo var til vort eget bedste. VVM er beskidt bestillingsarbejde, præcis som støjberegningerne er det. Martin, alt dit ordgyderi angående reglernes fortræffelighed og embedsmændenes "Gransken" og alle de andre lovord til fordel for vindmøllebranchen de klinger hult. Jeg ved ikke om jeg skal grine af dig eller græde da du åbentbart har brug for at få åbnet øjnene for at det er lovbrud på lovbrud der er virkeligheden.

Der er store penge i vindmøller og desværre er det forlk uden respekt for lov og ret der har kastet sig over dette tagselvbord. med lovgivningen og Energinet i ryggen kan man uden risiko stjæle boligejernes værdier, alle papirer står til fuld værdi selv om det er mølleinteresser der laver dem og tydeligt gøt som det passer dem. Det er tilat kaste op over at det kan foregå i danmark. Må jeg foreslå en banan på tværs af Dannebrog!

 • 0
 • 0

Her i dette land kan man faktisk lave civile søgsmål mod staten ifald man kan påvise og eller mener der er regeloverskridelser.

Især når ting er meget nær bestemmelse og lovgivningens grænser kan man søge om fri proces.......det koster en en del arbejde og en energisk indsats at nå så langt og man kan stadig tabe en retsag!

Selv om man vinder og får en større erstatning......så er irritationsmomentet der stadig.

 • 0
 • 0

Den eneste udvej der er anstændig er at man stopper ulovlighederne, men det er der ikke penge i for de kriminelle interesser.

Ifølge dansk lov er det ikke tilladt for egen vindings skyld at påføre andre tab og helbredsproblemer, men det interesser heller ikke kriminelle I danmark er der love og regler, men det interesserer heller ikke de kriminelle Og sådan kunne man blive ved.

Usle kriminelle udskud er i stort overtal i møllebranchen. På kommunerne sidder folk og laver byrådets beskidte arbej´de, de kan ikke andet hvis de vil beholde deres job.

Fy for den lede, også du bjarne burde tage afstand fra dem i stedet for gentagne gange at gyde lidt olie på vandet med meninger om retssager osv. Som borger har jeg krav på mine rettigheder og at lovene bliver overholdt. Ikke blot ordlyd men også loven ånd.

 • 0
 • 0

Martin, du lever i en drømmeverden.

Jeg synes nu ikke der er noget der tyder på at Martin Holten lever i en drømmeverden. Men det er der derimod meget der tyder på at du gør, Frank Jørgensen!

Dit indlæg http://ing.dk/artikel/118561-ny-rapport-pr... siger alt om det.

Begrebet "liebhaverejendom" er heldigvis ikke noget der opereres med i lovgivningen, eller tages særligt hensyn til i udviklingen af landets infrastruktur. Det er et begreb ejendomsmæglere har opfundet, og benytter i flæng i deres salgsanoncer, inden de lægger den sidste million på i deres kunstigt opskruede salgspriser, i håb om at drømmere som du spekulerer i at huspriserne til sidst vil vokse ind i himlen, og gøre jer alle rige!

Jeg bor selv i en såkaldt "liebhaverejendom", med udsigt over Flensborg Fjord, så jeg kender til lidelserne. Jeg må, trods min boligs fine status som "liebhaverejendom", finde mig i trafikstøjen fra rute 8, som passerer blot 0,3 x en stor vindmølles højde forbi min bolig!

Jeg er dog så heldig, at 2/3 af min udsigt er totalfredet, så de af liebhavere så forhadte vindmøller ikke kommer og ødelægger drømmen om den ultimative friværdi!

Nu mangler vi bare at nogen forbyder landmændenes dyr at lugte af afføring, så vi stakkels hårdtprøvede liebhavere ikke skal udsættes for det også!

Jeg spekulerer nu i, om jeg er så heldig at den nye motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, reducerer støjen fra landevejen - og dermed øger friværdien ;-)

 • altimens en lang række "liebhaverejendomme" langs den nye motorvejsstrækning er blevet reduceret til "taberejendomme", sikkert med for ejerne til enhver tid utilfredsstillende erstatninger - but who cares? - de er jo ikke liebhavere længere!

Så kan vi jo stille vores store vindmøller der, indenfor motorvejens støjzone, hvor de tidlige liebhaverejendomme alligevel har tabt værdien, og derfor ikke ikke kan forlange mere i værditabserstatning - fremfor i nærheden af min ejendom - hvor der idéelt set kun bør være støj, når vi liebhavere selv skal til og fra vore ejendomme i bil... ;-)

Til gengæld må jeg finde mig i at området nord for landevejen IKKE er totalfredet, hvorfor jeg foreløbig må finde mig i at kunne se 4 af disse skrækkelige vindmonstre i mit åsyn!

Måske den reducerede trafikstøj resulterer i at jeg også kommer til at kunne høre dem! - åh gud!!! - tænk hvis det skræmmer en ny liebhaver fra en dag at købe min bolig til de millioner jeg gerne skulle tjene uden selv at skabe værdi?

 • Så må nogen jo enten forbyde de 4 vindmøller, eller lukke den nye motorvej, så jeg igen kun kan høre bilerne!

Til alle jer drømmere og ejendomsspekulanter: Inden i satser hvad budgettet kan bære, og lidt til, i ejendomme med idylliske udsigter og omgivelser; tjek lige hvad lover tillader lufthavne, motorveje, landeveje, jernbaner, børnehaver, flygtningelejre, gyllespredere, vindmøller, højspændingsledninger, industrianlæg, kulkraftværker, sågar endda nukleare anlæg - inden i tror i har krav på omgivelserne, bare fordi ejendomsmægleren skriver "liebhaverejendom"!

Omvendt kunne man jo overveje at forbyde al synlig og hørbar infrastruktur, og dermed skrue udviklingen tilbage til før 1850, og så spekulere i hvad det ville gøre ved alle liebhavernes friværdier!

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke hvad du forestiller dig.

Er det ikke rimeligt at en erstatningsordning er retfærdig ikke ikke blot tilpasses et budget godkendt af netop dem der efterfølgende skal vurdere ejendommene:

Igen og igen fremføres det som om vi er møllemodstandere, jeg mener at vindermøller er fint, jeg mener derimod ikke at det er fint at korrupte og inhabile politikere stikker snablen ind og suger mine værdier til sig og putter dem i egen lomme.

Der er masser af steder vinmøller kan stå uden at genere nogen, men lige der har landmanden i byrådet ikke sin jord og scorer 500000 på at der stilles en mølle op.

Det er råddenskaben og lovovertrædelserne jeg plæderer imod.

Når man opstiller vindmøller på denne måde er det direkte tyveri, man skraber værdier til sig som tilhører andre på kriminel vis og slipper fra det.

Det skal stoppes. og nok en gang - det er påvist at det er sundhedsskadeligt at bo ved møller, og vel også kriminelt at skade andre.

Alt det andet snak om liebhaveri, motorveje og andet er blot for at få debatten væk fra det væsentlige.

 • 0
 • 0

Jeg ved ikke hvad du forestiller dig.

Er det ikke rimeligt at en erstatningsordning er retfærdig ikke ikke blot tilpasses et budget godkendt af netop dem der efterfølgende skal vurdere ejendommene:

Frank, retfærdighed er et vidt begreb, og sjældent et begreb stridende parter er enige om.

En retfærdig erstatning i dine øjne, må jeg opfatte (på baggrund af dine udsagn) som differencen mellem hvad en ejendom kunne have være solgt for, før en vindmølle, motorvej, flygtningelejr, whatever, blev opført, og hvad den kan sælges for efter.

Sådan er det heldigvis ikke, for så kunne vi glemme alt om enhver fremtidig og nødvendig udvikling af vores samfund.

Når folk køber en ejendom, og gladeligt betaler de 3-400.000 kr ekstra du taler om, for den formidable udsigt og den idylliske stilhed, glemmer de ofte at de faktisk ikke har juridisk krav på disse omgivelser selvom de har betalt for dem.

Landets eller kommunens skatteydere, eller de der investerer i vores nødvendige infrastruktur, skal naturligvis hverken gøres erstatningsansvarlig for dette værditab, eller for at et euforisk boligmarked har spekuleret ejendomspriserne op i uforholdsmæssige niveauer.

Derfor er der faste regler for sådanne erstatninger, fastsat på lovlig og demokratisk vis. Regler du enten må bøje dig for (og tage højde for når du køber ejendom) eller se om du kan få opbakning i Folketinget til at ændre.

Det er råddenskaben og lovovertrædelser... tyveri.... inhabile... kriminelle.......

Alt det andet snak om liebhaveri, motorveje og andet er blot for at få debatten væk fra det væsentlige.

Debatten, artiklen og den omtalte rapport, drejer sig så vidt jeg kan se, kun om LOVLIGT opstillede vindmøller.

Reaktionen på disse er aldeles relevante at sammenholde med alle de sædvanlige reaktioner, overfor den infrastruktur folk oftest er enige om at støtte, når bare den ikke lige skal opføres i nærheden af ens egen baghave!

Det væsentlige for dig er tydeligvis, at du føler dig trådt over din friværdi, hvilket dine indlæg bærer tydeligt præg af!

Men hvis man ikke, inden man spekulerede i en boligs omgivelser, sikrer sig at disse omgivelser er beskyttedede ved lov, så har man ganske enkelt forregnet sig - uanset hvor meget man forsøger at kriminalisere sine naboer og lokalpolitikere efterfølgende!

Selv totalfredede arealer, kan omlægges ved lov. Det er ganske enkelt den risiko der er ved enhver investering.

Alle dine latterlige røverhistorier om ulovligt opstillede vindmøller kan du diskutere i retten eller med politiet! - De giver slet ingen mening at diskutere her, for de møller du måtte have rettens ord for at være ulovligt opstillede, skal naturligvis bare pilles ned!

 • 0
 • 0

hæv erstatningen med en faktor 10 tinglys denne på ejendommen med indeksreguleret tilbagebetalingspligt ved nedlæggelse af vindmøllen det vil vel gøre: 1. at vindmøller vil være meget velkomne i ethvert nabolag 2. at erstatningsmodtager ikke bare hæver pengene og derefter kan sælge uden den af ham påståede nedskrivning af værdien 3. der vil være nabostorm ved enhver nedlæggelse af en etableret vindmølle derudover har Søren ret du har ikke købt en tomme udover hvad der er inden for matrikel nr i pløjelags dybde og skorstenshøjde,man kender godt typen der køber sommerhus og tror de dermed ejer havet ,der er da heldigvis love der holder folk som dig i skak . egentlig er du vel erstatningspligtig hvis du vil hindre andre i at udvikle værdien af deres ejendom inden for de servitutter der gælder denne, Keld

 • 0
 • 0

I bliver ved med at krybe udenom. jeg taler om at loven skal overholdes.

Svar mig lige: Er det rimeligt at inhabile korrupte politikere opstiller møller der er forhåndsgodkent inden der er udfædiget VVM. Er det demokrati?

Er det rimeligt at opstille møller der skader menneskers helbred når tilstedeværelsen af en førart kan stoppe projekter?

Er det rimeligt at Energinet godkender mølleopstillers budget og derefter fastlægger erstatningernes størrelse, endda så det passer på kr.?

Og til orientering: Mit hus har en værdi bygget op af egne hænder, ikke spekulationer eller andet.

Svar på disse spørgsmål og spar mig for intetsigende generelle ordflomme.

 • 0
 • 0

Svar mig også lige på om det er rimeligt at dispencere fra minimumskrav der er fastlagt i lovgivninge med flere hundrede procent.

 • 0
 • 0

Jeg er vidende om et projekt der fik et stort nej fra Naturklgenævnet, men opstillerne havde skyndty sig at knalde dem op. De er ikke taget ned, man fik lov til at rette i paåirerne så det så anstændigt ud. Præcis som med varehusbyggeriet vor modstanderne fik retten ord for at det var ulovligt. Så ændrer man bare lidt her og der og det bliver stående. 1-0 til storkapitalen

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke komme ind på detaljer da jeg så vil afsløre hvor jeg bor, men det der foregår her er helt uhørt. Og de møller kommer ikke op. Der er love og krav der skal overholdes, det er minimumskrav. disse har ingen mening for mølleopsætterne her,

Som sagt, det giver INGEN mening at diskutere ulovligt opstillede møller her. Der er formentligt INGEN her på sitet, der ikke mener at lovene skal overholdes!

Artiklen og rapporten vedrører derfor kun debatten om hvorvidt LOVLIGT opstillede møller larmer for meget eller ej!

Byrådet er selv mølleopsættere, beslutningstagere, og lægger jord til. Allerede her skulle festen vist stoppe.

Det er den jo så også, når du skriver "de møller kommer ikke op". ;-)

Byrådsmedlemmer har samme ret som dig, til både at eje jord og opstille møller, indenfor de samme love og regler der også gælder for dig!

Endvidere har du både ret til at stemme, enten på dem eller deres politiske rivaler, og til selv at stille op til byrådet, og deltage i beslutningsprocessen hvis du bliver valgt.

Jeg afviser bestemt ikke at byrådsmedlemmer kan finde på at overtræde reglerne, også for egen vindings skyld. Derfor har du endvidere et retssystem og en ordensmagt at henvende dig til.

Ingeniørens debatspalter kan ikke hjælpe med det, og da slet ikke når du ikke vil afsløre detaljer om den konkrete sag!

Det er SUNDHEDSSKADELIGT!

Det er det der diskuteres om LOVLIGT opstillede møller er.

Ulovligt opstillede møller skal bare pilles ned, for opstillerens egen regning, uanset om de er sundhedsskadelige eller ej, så dem kan du roligt holde udenfor debatten!

Er møllen derimod opstillet indenfor lovens rammer, og du mener den er sundhedsskadelig for dig, må jeg først og fremmest anbefale at du snarrest muligt sælger din bolig, accepterer tabet, og flytter. Dit og din families (hvis du har en sådan) helbred er det vigtigste!

Inden du køber/lejer din næste bolig, bør du nok undersøge om det er lovligt at opstille noget du ikke kan tåle, tættere på end du bryder dig om!

NB; det er sandsynligvis også sundhedsskadeligt når landmanden spreder store mængder gylle tæt på min bolig, og når bilerne ude på landevejen udleder NOx og giftige partikler.

Foreningen af Gylleramte (ja, sådan en findes der skam også), vurderer at alene gyllen forringer ejendommens værdi med 20-30%, hvilket er langt mere end de 3-400.000 du taler om.

Alligevel valgte man at bygge disse (liebhaver)ejendomme - og vi valgte at bo i dem - vel vidende at landevejen larmer og landmandens mark ligger meget tæt på.

 • Så det må vi altså bare leve med, også uden at benytte enhver lejlighed til at køre Ingeniørdebatten af sporet! ;-)
 • 0
 • 0

Svar mig også lige på om det er rimeligt at dispencere fra minimumskrav der er fastlagt i lovgivninge med flere hundrede procent.

Spørg dommeren!

 • 0
 • 0

Svar mig lige: Er det rimeligt at inhabile korrupte politikere opstiller møller der er forhåndsgodkent inden der er udfædiget VVM. Er det demokrati?

Frank, selv inhabile og korrupte politikere har lov til at opstille vindmøller - når bare det sker indenfor lovens rammer!

Og ja, det er demokrati, når de politikere du selv er med til at vælge ind i byrådet, træffer beslutninger!

Derimod har du ikke lov til at overtræde ing.dk's debatregler. Du påstår her at de opstiller møller inden der er udfærdiget VVM! det er en meget kontroversiel påstand, som ifølge debatreglerne kræver STÆRK dokumentation!

Endvidere kræver debatreglerne at du skal holde dig til EMNET, og emnet drejer sig ikke om ulovligt opstillede møller, men om LOVLIGT opstillede møller larmer for meget eller ej.

Inden du fortsætter med at afspore debatten og kriminalisere politikere og vindmølleejere generelt, bør du derfor lige overveje om du overholder følgende regler:

http://ing.dk/vilkaar

Først og fremmest vil jeg gerne se STÆRK dokumentation for nogle af de ulovligt opstillede møller, som du endda påstår langt de fleste vindmøller er!

Kan eller vil du ikke det, må jeg desværre anmelde en lang række af dine indlæg her i tråden, måske dem alle, som "upassende" - i håb om at få dem fjernet, så vi kan fortsætte debatten om EMNET !

 • 0
 • 0

Jeg er vidende om et projekt der fik et stort nej fra Naturklgenævnet, men opstillerne havde skyndty sig at knalde dem op. De er ikke taget ned, man fik lov til at rette i paåirerne så det så anstændigt ud.

STÆRK doukmentation, tak!

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke komme ind på detaljer da jeg så vil afsløre hvor jeg bor,

Jamen, så hører din påstand iflg. reglerne bare ikke hjemme her i debatten!

 • 0
 • 0

[quote]Enten er du ufattelig naiv eller også er der vist grundlag for at du beder om aktinsigt i nogle sager og så undersøger hvad der foregår.

Det behøver jeg slet ikke! Som har du bare at forlange STÆRK dokumentation, idet du fremfører dine kontroversielle påstande her i debatten!

[/quote] (Vrøvl!) Der skal selvfølgelig stå:

Du har bare at fremlægge STÆRK dokumentation, idet du fremfører dine kontroversielle påstande her i debatten!

 • 0
 • 0

Først og fremmest vil jeg gerne se STÆRK dokumentation for nogle af de ulovligt opstillede møller, som du endda påstår langt de fleste vindmøller er!

Kan eller vil du ikke det, må jeg desværre anmelde en lang række af dine indlæg her i tråden, måske dem alle, som "upassende" - i håb om at få dem fjernet, så vi kan fortsætte debatten om EMNET !

Søren

Du kunne jo selv læse EUs direktiv om VVM-redegørelser, for ikke en eneste af de mange VVM-redegørelser, jeg har læst de sidste mange år, overholder direktivet. Det skyldes måske, at der er udarbejdet en standard VVM-redegørelse uden hensyntagen til de indbyrdes sammenhænge.

Den indbyrdes sammenhæng. I det omfang disse faktorer og den vurderede påvirkning af faktorerne kan have en indbyrdes sammenhæng, skal dette fremgå af vurderingen, således at vurdering af anlægsprojektets miljøpåvirkning ses i en samlet helhed og dermed vurderes og sluttelig beskrives ud fra en konkluderende helhedsbetragtning.

 • 0
 • 0

Søren

Du kunne jo selv læse EUs direktiv om VVM-redegørelser, for ikke en eneste af de mange VVM-redegørelser, jeg har læst de sidste mange år, overholder direktivet.

Så kan det jo kun undre hvis ingen af disse arrige vindmøllenaboer med ondt i friværdien, og ikke mindst SDE, som du selv er (var?) formand for, ikke har bragt mange af disse "lovovertrædelser" for retten.

Hvis det faktisk er sket, kunne det jo tyde på at retten har en anden opfattelse af loven end din, for der er vist ikke blevet pillet mange vindmøller ned af den årsag. ;-)

 • 0
 • 0

Jeg bor i et lille lukket samfund, og hvis jeg fortæller konkret kan jeg ligeså godt pakke sammen og flytte. Miljøadvokater og eksperter ryster på hovedet og tror det er hvad der foregår her. Intet af det jeg har skrevet er overdrevet. Det kan du så tro eller lade være.

Men når selv miljøministeriet vender det blinde øje og mere til, hvor går man så hen?

Men måske kommer det hele for en dag i nærmeste fremtid, i mellemtiden må du hjertens gerne tilskrive søren 1-0.

 • 0
 • 0

[quote]Søren

Du kunne jo selv læse EUs direktiv om VVM-redegørelser, for ikke en eneste af de mange VVM-redegørelser, jeg har læst de sidste mange år, overholder direktivet.

Så kan det jo kun undre hvis ingen af disse arrige vindmøllenaboer med ondt i friværdien, og ikke mindst SDE, som du selv er (var?) formand for, ikke har bragt mange af disse "lovovertrædelser" for retten.

Hvis det faktisk er sket, kunne det jo tyde på at retten har en anden opfattelse af loven end din, for der er vist ikke blevet pillet mange vindmøller ned af den årsag. ;-) [/quote]

Tja - naturklagenævnet har da godt nok ikke reageret når den manglende overholdelse af VVM-direktivet er blevet nævn i klagesagerne, men det passer nu meget godt med den oplevelse, jeg havde, da jeg sad i udvalget for opstilling af vindmøller op til 150 m på land. Et udvalg der blev nedsat af daværende miljøminister Connie Hedegaard.

Måske skulle naboerne til "kæmpevindmøller" anlægge et gruppesøgsmål, for at få afklaret om EUs VVM-direktiv er gældende i Danmark, eller om vi også på dette punkt har fået en særordning.

 • 0
 • 0

Måske skulle naboerne til "kæmpevindmøller" anlægge et gruppesøgsmål

Lyder i hvert fald som en langt bedre idé end at brænde al den negative energi af her i Ingeniørens debatspalter. :-)

 • 0
 • 0

Så kan vindmølleindustrien jo blot sætte deres møller op i 3. verdenslande, der er folk vant til at blive trådt på.

 • 0
 • 0

Så kan vindmølleindustrien jo blot sætte deres møller op i 3. verdenslande, der er folk vant til at blive trådt på.

Frank

Det vil kræve at vesten yder et ikke ubetydeligt økonomisk tilskud pr. vindmølle, og et lige så stort tilskud til den backup af fossil elproduktion, som er nødvendig.

 • 0
 • 0

Jeg bor i et lille lukket samfund, og hvis jeg fortæller konkret kan jeg ligeså godt pakke sammen og flytte. Miljøadvokater og eksperter ryster på hovedet og tror det er hvad der foregår her. Intet af det jeg har skrevet er overdrevet. Det kan du så tro eller lade være.

Helt ærligt - jeg forstår ikke en dyt af hvad du prøver at sige her og det gælder en hel del af dine udsagn. Det kan så bare være mig der er tungnem.

Selv bor jeg på en lille ø (Drejø) ca. 50 beboere. Vi har da masser af uoverensstemmelser, men snakker vi ikke åbent om dem får vi selvfølgelig ikke løst dem. Alle her hvor jeg bor kan (hvis de gider) følge med i hvad jeg ytrer mig om (og det er ikke småting) og jeg er sgu da ikke blevet dumpet i havnen endnu. Hvis du har så store problemer med om dine naboer opdager hvad du har af meninger, ja så er det altså dig der har et alvorligt problem som næppe har en skid med vindmøller at gøre, og det kan vi næppe hjælpe dig med her på ing.dk. Som nævnt - set fra sidelinjen. Lavfrekvent støj (under 20hz) ved jeg udmærket kan være stærkt ubehageligt og konsekvenserne u-erkendte. Det er ikke det jeg blander mig i. Har du en sag du vil fremlægge her, så er den intet værd uden faktuelle oplysninger. Udtryk som "kraftidiot" skaber hos mig kun modvilje i.f.t. din øvrige argumentation.

Hvis du ønsker at problemet skal diskuteres seriøst, og det formoder jeg du gør, så er det altså dig selv der er en "kraftidiot", ved at afspore debatten til noget personfikseret.

 • 0
 • 0

Politikerner har ved lov fastlagt, at vindmøllenaboer skal reagerer ud over egen matrikel. Det er folketinget - ikke Frank selv, der har fastslået princippet om, at vindmøller reagerer ind over matriklen så at sige. Derfor skal vindmølleejeren betale erstatning for sin regeren inde hos naboen.

Det er jo ikke Frank, der som nabo vil bestemme over de andre matrikler, det er vindmølleejeren, der rejser en vindmøllepark, som sender:

 • skyggelast ind på de andres matrikler
 • støj ind på de andres matrikler
 • andre genere, såsom lysblink, skæmmet landskab osv.

Undkyld mig, men at skælde naboerne til vindmøller ud for at ville regere inde på andre matrikler er da lidt fordrejet, al den stund, at loven tager udgangspunkt i, at det er vindmøllerne, der regerer inde på naboens matrikel. Det gjorde ondt på vindmølleindustrien, at folketinget overhovedet talte om, at de skulle betale erstatninger for at rode og regere inde på nabomatriklerne. Men erstatninger er jo tydeligvis alt for små i forhold til den gene naboerne har af vindmølleejernes roden og regeren inde på nabomatriklerne.

Måske folketinget skulle stramme erstatningsreglerne og forlange meget større erstatninger. Det er vindmøllerne der generer naboerne - ikke omvendt! Det siger folketinget i hvert fald som hovedprincip.

 • 0
 • 0

Uha - netop set fra et lille ø-samfund, som på utrolig vis ofte afspejler hele verden, så er det nemt at sammenligne konflikterne imellem dem som ønsker at forandre tingenes tilstand med dem som ønsker at fastfryse den tilstand som de selv oplevede som ideel. Engang var der vindmøller på Drejø og folk jublede fordi det skabte værdier og muligheder. I dag er der ingen vindmøller og ansøgninger om opsætning bliver afvist af naturhensyn. (Ikke fugle, padder eller andet, men hvordan kysten ser ud for lystsejlere). Jeg ønsker heller ikke en 1mw mølle som nabo, men det er heller ikke det jeg blander mig i her (ville derimod gerne have en mølle som dækker mit eget forbrug).

Det jeg blander mig i er debatformen. Vil du have en sag frem, så må du lægge den åbent ud. Franks sag kan næppe sammenlignes med forholdene på Drejø, men jeg kan ikke vide det, fordi Frank ikke vil fortælle om de reelle forhold. Kun hans egne subjektive vurderinger.

Skal vi følge Franks holdning, suppleret med din, så skal energiforsyningen løses for hele verden på en gang med ens regler for alle hvilket kun kan ske under den forudsætning af, at vi alle er ens. Den tror jeg altså ikke rigtig på. Mildt sagt.

 • 0
 • 0
 • skyggelast ind på de andres matrikler
 • støj ind på de andres matrikler
 • andre genere, såsom lysblink, skæmmet landskab osv.

folketinget skulle stramme erstatningsreglerne og forlange meget større erstatninger.

Ja, så kunne vi jo prøve at filosofere lidt over hvor vores samfund havde været idag, hvis det var sådanne regler der gjaldt.

Hvor meget mon det ville koste at opføre en motorvej, jernbane eller lufthavn, hvis alle beboere nær denne skulle have store erstatninger, såfremt støjen griber ind over matriklen?

Hvor meget skal det koste, at gadelygter og billygter sender lys ind gennem folks soveværelsesvinduer?

Hvor skulle vores børnehaver ligge, og hvor meget ville de koste, hvis nabomatriklerne skulle have store erstatninger, fordi børnene kan høres inde på nabomatriklen?

Skal jeg, som "Foreningen for Gylleramte" foreslår, forlange 20-30% af min boligs værdi i erstatning, fordi jeg kan lugte landmandens gylle inde på min matrikel, og er nødt til at rense mine havemøbler for grønalger hvert år, og hvad ville det betyde for vores kødpriserne?

Hvor meget falder nærliggende ejendomme i pris, når deres udsyn beskæmmes en stor industriarbejdsplads, der hvor der før lå en græsmark med vilde blomster og buske?

Skal disse arbejdspladser helst ligge hvor der ingen mennesker bor?

Har du eventuelt bemærket, at når et nyt boligkvarter, med attraktiv udsigt, bebygges, så er det altid den bageste række der bebygges først?

Når denne række af huse er solgt, og beboerne har betalt prisen for den herlige udsigt, så bygger man en ny række foran? ;-)

Skal beboerne så have erstatning for tabet af udsigten, hvad den så end kan spekuleres op i, eller skulle beboerne bare have læst lokalplanen?

Motorvejstrekanten i trekantsområdet, har betydet så meget vækst i trekantsområdet, at boliger i bl.a. Erritsø har været nogle af landets bedste investeringer. Nu har væksten betydet at der måske skal bygges en ny motorvejsbro nord for den gamle "nye" lillebæltsbro, med tilhørende motorvejsstrækning tæt forbi Erritsø, hvilket betyder at mange nu er parat til at forlange fuld erstatning for hvad det betyder i værditab for netop deres hus!

Det er vist snart på tide at folk fatter at verden konstant ændrer sig udenfor vores vinduer, og at man endda kun begrænset omfang, har indflydelse på hvad man SELV må, indenfor sin egen matrikel.

Dette altsammen for at vi alle kan leve i et sundt og velfungerende samfund, bl.a. med den energi vi behøver - også i fremtiden!

Vil man sikre sig imod værditab som følge af synlige eller hørbare ændringer i omgivelserne, så må man enten tegne en forsikring imod det, eller sikre sig at omgivelserne er totalfredede, inden man køber.

Alternativt kan man vælge at bo til leje. Så er det bare at flytte når der kommer noget man ikke kan li'!

 • 0
 • 0

Ja Lars, jeg kan godt se at den var svær, denne rettelse skule gøre at sætningen giver mening.

Jeg bor i et lille lukket samfund, og hvis jeg fortæller konkret kan jeg ligeså godt pakke sammen og flytte. Miljøadvokater og eksperter ryster på hovedet og tror det er LØGN hvad der foregår her. Intet af det jeg har skrevet er overdrevet. Det kan du så tro eller lade være.

 • 0
 • 0

Store dele af den ellers interessante debat er desværre forfaldet til personlige slagsmål og derfor blevet fjernet, sammen med indlæg, der svarede herpå. Husk kammertonen;)

Fortsat god debat, Julie - ing.dk

 • 0
 • 0

Rita Jørgensen skrev: "Martin, hold dig nu til fakta og ikke til ønsketænkning og gætterier på en kommende lovgivning. Du blander jo tingene sammen."

For det første kunne du selv have set at jeg holder mig til fakta - på Vindmøllesekretariatets hjemmeseide, som du selv henviser til :) Vindmøllesekretariatet/Naturstyrelsen/Miljøministeriet skriver: "Det vurderes af Miljøstyrelsen, at de nye regler ikke giver anledning til, at kommunerne skal ændre deres planer for vindmøller. Miljøstyrelsen strammer ikke støjreglerne, men de sætter nu specifikke grænser for den lavfrekvente støj, så reglerne bliver klarere både for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes at være klar inden sommerferien 2011. Nye regler på vej I den kommende vindmøllebekendtgørelse forventes det, at der vil komme særskilte, bindende grænseværdier for lavfrekvent støj og retningslinjer for måling og beregning af den. Først når den nye vindmøllebekendtgørelse træder i kraft, vil man kunne skride ind overfor lavfrekvent støj, hvis grænseværdierne mod forventning viser sig ikke at være overholdt."

Min præcisering af forholdene ved støjmålingerne er blevet bekræftet af Miljøstyrelsens specialister. Vindmøllesekretariatet har fået forelagt deres FAQ, Miljøstyrelsens præcisering og hvordan nogen tolker den. Det er derfor misvisende at henvise til denne FAQ uden præciseringen ligesom FAQ'en nu bliver udvidet med en præcisering. Jeg henviser til mine tidligere forklaringer. Desuden er usikkerheden fra støj fra vindmøller defineret som mindre end ved andre støjmålinger - Miljøstyrelsen/Miljøministeriet.

Rita Jørgensen skrev: "Jeg vil anbefale dig at gennemgå et par VVM-redegørelser og studere nogle støjberegninger. Jeg leverer gerne noget materiale og lad os så genoptage debatten, når du har sat dig ind i fakta."

Tak for tilbuddet. Det var venligt af dig. Alligevel takker jeg nej. Jeg bliver betragtet som en af specialisterne/inde i fakta.

 • 0
 • 0

Kære Martin. Kunne du ikke som ekspert være rar at fortælle mig hvorledes man, i et rimelig ensartet terræn, kan flytte 3 møller der står på linie 100 meter nærmere min ejendom og stadig have støjberegninger der er decimaler fra grænsen. D e 15 meter der skal fraregnes med tages heller ikke.

Som jeg ser det er det fuldstændig ligegyldigt hvordan reglerne er udformet når de ikke respekteres. Støjberegninger burde foretages af helt upartiske eksperter, eller af et panel med representanter fra begge sider. Det ville hjælpe på troværdigheden.

Jeg ser frem til dit svar!

Jeg har været udelukket grundet nogle stødende udtalelser, det beklager jeg over for hvem der måtte være ramt. Jeg er harm over den betændte situation der findes i møllebranchen og den arrogance der hersker bland de involverede opstillere og myndigheder.

 • 0
 • 0

Frank Jørgensen skrev: "Kunne du ikke som ekspert være rar at fortælle mig hvorledes man, i et rimelig ensartet terræn, kan flytte 3 møller der står på linie 100 meter nærmere min ejendom og stadig have støjberegninger der er decimaler fra grænsen. D e 15 meter der skal fraregnes med tages heller ikke."

Jeg går ikke ind i konkrete sager. Jeg giver fakta til at diskussionen på et generelt niveau er baseret på færre myter. Som flere debattører har skrevet, er dette fora ikke til at diskutere vindmøller, som ikke overholder lovgivningen (i modstrid med reglerne blev der fremført). Du må gå til myndighederne (Kommunen eller klageinstansen), hvis du kan dokumentere fejl i sagsbehandlingen. Det er kommunen, som skal stå på mål for vedtagelsen af egne planer, herunder konklusioner i en VVM. En kommune kan udlægge et område der giver mulighed for at der kan placeres vindmøller flere stede rindenfor området.

Frank Jørgensen skrev: "Som jeg ser det er det fuldstændig ligegyldigt hvordan reglerne er udformet når de ikke respekteres. Støjberegninger burde foretages af helt upartiske eksperter, eller af et panel med representanter fra begge sider. Det ville hjælpe på troværdigheden. Jeg ser frem til dit svar!"

Se svaret ovenfor samt mine tidligere indlæg. Reglerne respekteres. Støjberegningerne i en VVM foretages af maskiner og kontrolleres af flere instanser. Du må gå til myndighederne (Kommunen eller klageinstansen), hvis du kan dokumentere fejl i sagsbehandlingen.

 • 0
 • 0

Jeg beder dig ikke tage stilling til en konkret sag, blot om at forklare hvorledes det er muligt.

Svaret er at det er det ikke. Derfor er alt snak om uvildighed og kontrol osv. fuldstændig uden relevans.

At møllebranchen bliver ved med at fortælle om systemets fortræffeligheder gør det ikke til sandhed, blot gentagne usandheder. ( det må man gerne sige, men løgn puha, puha det er slemt)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten