Ny rapport: Investorer tør ikke sætte deres penge i energiteknologi

Danmark har stærke styrkepositioner indenfor otte forskellige energiteknologi-områder. Men vi får vanskeligt ved at fastholde og udvikle vores førerposition indenfor disse områder, fordi der mangler kapital til yderligere forskning, udvikling og demonstration.

Det skyldes, at risikovillig kapital ikke gider røre ved lange og kapitaltunge udviklingsprocesser indenfor energi-teknologi - samtidig med at der er nedgang i offentlige midler til energiområdet.

Læs også: Energiforskning hårdt ramt af nedskæringer

Det konkluderer en ny rapport fra Deloitte – bestilt af IDA, Dansk Industri Energi og Dansk Energi.

Ifølge rapporten giver investorerne op af tre årsager: For det første fordi der er politisk usikkerhed omkring mål og støtteordninger. For det andet fordi teknologi-projekterne er for uigennemskuelige til at investorerne kan afdække risici og usikkerheder. Og for det tredje fordi der mangler forretnings- og finansieringsmodeller, som investorerne kan relatere sig til og samarbejde om, når det gælder langsigtede, teknisk komplicerede og kapitaltunge teknologier.

Kombiner to investortyper

Efterfølgende kommer rapporten med ni anbefalinger til, hvordan man kan overkomme disse barrierer og dermed realisere det potentiale, som de otte energiteknologiske styrkepositioner rummer.

Læs også: Branchen efter fald i energieksport: Fortsat førerposition kræver drastiske investeringer

De otte områder er: Intelligent energisystemdesign, offshore-vindteknologi, kraftvarme- og forbrændingsanlæg, fjernvarmeteknologi, smart styring af energiforbrug i hjemmet, termisk lagring, bioenergi-teknologier samt brint- og brændselsceller.

Vicedirektør i brancheforeningen Dansk Energi, Anders Stouge, er glad for rapportens anbefaling af en ny kombinationsmulighed, når det gælder at finde investorer til de langsigtede energi-projekter - nemlig mellem de industrielle investorer og venture kapitalen:

Læs også: Energi-iværksættere må gå tiggergang hos 10 til 50 investorer

»Rapporten anbefaler, at man ser nærmere på at koble venture-fonde og industrielle investorer sammen. Hvis vi kan realisere det, rummer det et kæmpe potentiale for at skaffe den nødvendige kapital, fordi de vil kunne supplere hinanden – både mht rådig kapital, risikovillighed, industriindsigt og tidshorisont,« siger han.

Han tilføjer, at netop denne kobling vil Dansk Energi prøve at få indarbejdet i vilkårene for finansiering med statens penge i EUDP-programmet i forbindelse med den kommende, nye energiaftale.

Integration på 1. pladsen

Anders Stouge peger også på, at Deloittes analyse viser, at området med det største, globale markedspotentiale nu er Intelligent systemdesign med fluktuerende VE og energilagring.

»Det er tankevækkende, at det er den nye del af energibranchen, der arbejder med integration og digitalisering, der nu rykker op på 1. pladsen,« siger han.

Læs også: Danmark er bedst til udvikling af grønne energi-teknologier

Formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen, mener, at rapporten nu dokumenterer vigtigheden af en fast energi-politisk kurs og et langsigtet og pålideligt støtteregime, før investorerne tør gå ind med penge til kapitaltunge energiteknologier:

»Vores politikere skal lære at tænke 10-15 år frem – både når det gælder forskningsstøtte og støtte til teknologierne ude i markedet. Det nytter ikke, at man bare siger, at man vil den grønne omstilling. Man skal også sætte penge af til at føre snakken ud i livet,« siger han.

Kystnær ballade er gift

Thomas Damkjær peger på hele forløbet omkring de kystnære vindmøller som et eksempel på, hvordan man lægger gift for investorerne ved at skabe tvivl om den danske energipolitik:

Læs også: Minister slagter grimme vindmøller, men garanterer Kriegers Flak

»Nu må vi gå til politikerne og appellere til dem om at skabe stabile og langsigtede aftaler i det nye energiforlig – ellers løber andre lande i verden med vores forspring på energiteknologi-området,« advarer han.

Andre af rapportens ni anbefalinger handler om at få kortlagt de innovative energi-virksomheder, og at der etableres klare udviklingsmodeller for energiteknologier - ligesom indenfor biotek og medicin.

Læs også: Klar besked til den kommende statsminister: Teknologi kan sikre dansk økonomi: Giv den brændsel

Det skal gøre det nemmere for investorer at forstå, hvor udviklingsarbejdet er henne.

Andre igen anbefaler øget professionalisering i EUDP og Innovationsfonden og at ’opfinderne’ tidligt i forløbet skal mødes med investorerne for at få styrket deres kommercielle fokus.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Har Danmark en regering? Vi har et berigelses ministerium, der er i gang med at afvikle vores sociale samfundsmodel. Vi har et nedbrydningsministerium, der sabotere vores infrastruktur, og klipper den ud i mindre bidder, som sælges til udlandet. Fx. DONG og SSI. Vi har et disintegrationsministerium, der spreder racisme ud med store armbevægelser. Vi har overgivelsesministerium, der afvikler vores militære kapacitet med et smøret grin. Vi har et skov og natur ødelæggelses ministerium der gerne ser halvdelen af landet pløjet og resten asfalteret.

Og endelig har vi et nul-energiministerium der opfatter skattelettelser på 2 tons Dieselbiler som "grønt" fordi det er den farve v i får i hovedet af at indånde udstødningen. Der opfatter afbrænding af skove som "naturpleje" og sundt for skovens liv, at det skal løbe foran buldozeren.

Så, nej, Danmark har ikke en regering, men en flok bissende tyre i en glasbutik, opsat på at ødelægge alt, hurtigs muligt. Og..... Det glemte jeg lige, tjene penge, her og nu!

 • 17
 • 9

Der er ikke tale om et vredesudbrud.

Der er tale om en sarkastisk tilgang til at beskrive en visionsløs og videnløs regerings konstellation her i Danmark.

Bidrage med viden, er lidt svært, i en debat, der handler om hvorfor vore regering INGENTING gør og i mange tilfælde direkte SABOTERE, eksisterende energipolitik.

Det er svært at bidrage med konkret viden om hvorfor vores regering, vælger at skære fungerende infrastruktur istykker og sælge stumperne, med tab af både penge, knowhow og menneskelige resourcer, til udenlandske firmaer. Firmaer, der ikke betaler skat, hverken her i landet, eller i andre lande!

Vredesudbrud, nej det er der ikke tale om, men en dyb, dyyyb lede og afsky, ved den kulsorte politik vores regering vælger at udføre!

 • 14
 • 5

Drømmen om at DK skulle udvikle sig som grøn supermagt, blev fostret i Svend Aukens tid. Lige siden har DK levet på forestillingen om at DK er et forgangsland, når det kommer til energiomstillingen. Men det er kun stadig en drøm. Den nuværende Venstreledet regering, startede sit regime med at afmontere, nedbryde og latterliggøre Svends drøm om DK som en ny supermagt - en supermagt der var på forkant, ja ligefrem forud for alle andre. Venstre og dens støttepartier inklusiv DF - har stadig ikke forstået en klap af hvordan man som stat er med til at underbygge en udvikling - men tror på julemanden i form af frivillighed og Georg Gearløs typer der i en kælder mirakuløst finder formlen på at lave bly til guld, uden hjælp fra omverden. De fortsætter med at nedprioritere energiomstilling som værende fremtiden - men fastholder en konservativ og bagstræberisk industrilogik fra det 19 århundrede.

Det borgerlige DK er blevet tilfreds med at tilhører 2. div. når det kommer til at fremme DK's muligheder for at spille med i elite div. Fodslæbende, visionsløs og forunderlig passiv, er hvad der præsteres lige nu

 • 11
 • 4

Det borgerlige DK er blevet tilfreds med at tilhører 2. div. når det kommer til at fremme DK's muligheder for at spille med i elite div. Fodslæbende, visionsløs og forunderlig passiv, er hvad der præsteres lige nu

- måske?? Et andet bud:

For years we’ve been assured by politicians, energy industry specialists and green advocates that renewables such as wind and solar are getting more and more cost-competitive while dirty fossil fuels are so discredited and wrong and evil we’ll soon have to leave them in the ground. But to believe this you’d have to believe in a world where Donald Trump and Brexit hadn’t happened; where taxpayers were still prepared to bankroll, ad infinitum, the expensive, inefficient, environmentally-damaging produce of favoured crony-capitalists; where no one had access on the internet to articles showing how the whole climate change industry is such a scam. That world doesn’t exist...

https://stopthesethings.com/2017/03/08/jam...

Så disse 'borgerlige' har måske snarere set lyset (for tunnelens ende)!? :)

 • 2
 • 14

Jeg har stemt blåt og så Danmark som en lyserød børnehave omgivet af VE rablende statskasse-lokkere. Jeg bliver bedre og bedre tilpas med mit sidste blyantskryds VE er fup og fiduser. Det er ved at dæmre for folk med frie penge.

 • 4
 • 8

Det må være lyset af en solformørkelse de har set. Den artikel minder om vagttårnet og andet religiøst lekture

- religiøsiteten florerer nok snarere blandt klimakirkens proselytter:

Of the claims “the science is settled” on global warming he states:[38] "One thing that being a scientist has taught me is that you can never be certain about anything. You never know the truth. You can only approach it and hope to get a bit nearer to it each time. You iterate towards the truth. You don’t know it."[38] He criticizes environmentalists for treating global warming like a religion.[38] “It just so happens that the green religion is now taking over from the Christian religion,” Lovelock observed “I don’t think people have noticed that, but it’s got all the sort of terms that religions use … The greens use guilt. That just shows how religious greens are. You can’t win people round by saying they are guilty for putting (carbon dioxide) in the air.”[38]

https://ing.dk/artikel/lukningen-ozonhulle...

 • 3
 • 9

it’s got all the sort of terms that religions use … The greens use guilt.

På begge sider er der religiøsitet. Og logisk må der også være flere der er religiøst grønne end religiøst anti-grønne. Jeg ved snart ikke, hvem der er værst.

Der er også dem, der bare lukker øjnene for det hele.

CO2 ER en drivhusgas. Mere CO2 i atmosfæren GIVER alt andet lige forhøjet temperaturer. Det er klimaskeptikerne der har en opgave i at forklare, hvorfor udledning af CO2 ikke skulle føre til klimaforandringer.

 • 7
 • 3

Undskyld, men det er netop det der med at lukke øjnene!

hvilket vist ingen har gjort gældende...kan du eftervise noget sådant?

Et uddrag fra JP

Peter Ditlevsen, Sune Olander Rasmussen og Dorthe Dahl-Jensen, Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

 1. At CO2 i atmosfæren opvarmer jordoverfladen ved drivhuseffekten er ikke en teori, som er fremsat for at forklare hverken tidligere eller nuværende observerede klimaforandringer. Det blev påvist ved laboratorieforsøg af den irske fysiker John Tyndall i 1860'erne. I 1896 beregnede den svenske kemiker og nobelprismodtager Svante Arrhenius, at en fordobling af CO2-koncentrationen i atmosfæren ville føre til en temperaturstigning på ca. 4 grader. Ikke langt fra, om end dog i overkanten af, hvad vi mener i dag. Overfladetemperaturerne på Solsystemets andre planeter er også i høj grad bestemt af planternes atmosfærers CO2-indhold. De temperaturstigninger vi har observeret i dette århundrede er altså en understøttelse af en teoretisk forudsigelse og ikke en ”klimahypotese”.
 • 6
 • 3

Skulle du ikke eftervise, at nogen har gjort gældende, at udledning af CO2 ikke skulle føre til klimaforandringer??

Jeg misforstod dit spørgsmål som var.

Du mente åbenbart om nogen anfægtede CO2 effekten. Jeg svarede derimod for, om andre havde sagt det samme som jeg, altså

Det er klimaskeptikerne der har en opgave i at forklare, hvorfor udledning af CO2 ikke skulle føre til klimaforandringer.

Anyway. Jeg fik også annetsteds skrevet, at jeg ikke er glad for religiøst grønne. Det er fordi - Vi bliver nødt til at forholde os til fossile brændsler som en ressource længe endnu. - Der kører en farlig grøn misforståelse, at vi "bare" skal over på VE. Så langt kan vi vist følge hinanden.

Men

at de forventelige 'forandringer' vil være begrænsede, i store dele af verden ønskværdige og overalt fuldt overkommelige.

Den har jeg godt nok svært ved at følge, og med undtagelse af Lomborg lejren, så mindes jeg ikke at det er et standpunkt, man hører ret ofte. Det kan vise sig, at du får ret, men vi ved det ikke. Risikoen for at klimaforandringer fører til ustabilitet og folkevandringer og alt hvad deraf følger, er imidlertid overhængende. Det er ikke religion at forholde sig til risiko. Vi må og skal begrænse CO2 udslippet.

 • 3
 • 1

CO2 ER en drivhusgas. Mere CO2 i atmosfæren GIVER alt andet lige forhøjet temperaturer. Det er klimaskeptikerne der har en opgave i at forklare, hvorfor udledning af CO2 ikke skulle føre til klimaforandringer.

Problemet er dette luftige begreb "klimaforandringer". Klimaet består af så mange elementer, hvor CO2 kun påvirker temperaturen. Da GW blev omdøbt til klimaændring, blev det endnu sværere at påvise en sammenhæng, for klimaet kan ændre sig af utallige årsager i mange forskellige parametre, som ikke kan henføres til nogen middeltemperatur. Klimaforandring er teorien der ikke kan modbevises. Man ser jo også, at uanset hvilke ændringer der sker i vejret, så er der nogle som henfører dem til "klimaforandring" og CO2. Det er komisk, hvis ikke det i den grad var blevet grebet af politikerne.

 • 2
 • 7

"Da GW blev omdøbt til klimaændring, blev det endnu sværere at påvise en sammenhæng, for klimaet kan ændre sig af utallige årsager i mange forskellige parametre, som ikke kan henføres til nogen middeltemperatur."

Lirumlarum, katten gør æg

 • 2
 • 2

Så disse 'borgerlige' har måske snarere set lyset (for tunnelens ende)!? :)

Et andet bud - fra James Dilengpole som beskrives her:

He describes himself as a libertarian conservative,[3] and has been described as a "prominent voice of the right".[4] He has published articles expressing his belief in the non-existence of significant anthropogenic global warming and his opposition to wind power.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/James_Deli...

Tja. Lige en mand efter Hans' hovede

 • 1
 • 1

Hvis vi kunne tænke os en troposfære helt uden co2, ville vi have minusgrader overalt på denne jord. Når indholdet stiger øges temperaturen. Hvor svært kan det være?

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten