Ny rapport frikender Roundup: Grundvandet ikke permanent forurenet
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Teknologiens Mediehus kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ny rapport frikender Roundup: Grundvandet ikke permanent forurenet

Nye analyser frikender Danmarks mest solgte sprøjtemiddel, glyphosat, fra at trænge ned og forurene grundvandet permanent.

Et notat fra Naturstyrelsen, som Ingeniøren har fået aktindsigt i, viser, at der sidste år kun var rester af glyphosat i 4 ud af 42 prøvesteder, som i 2009 var forurenet.

'Fundene tyder på, at der ikke permanent er glyphosat og/eller AMPA i de grundvandsmagasiner boringerne overvåger, og at fundene i 2009 er enkeltstående,' konkluderer Naturstyrelsen i notatet.

Nye undersøgelser af den mest forurenede boring

Styrelsen konstaterer, at to af de fire fund af glyphosat og nedbrydningsproduktet ampa stammer fra samme brønd. De indeholder begge høje koncentrationer af særligt glyphosat, helt op til 91 gange højere end grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter.

'Der er i 2011 igangsat en undersøgelse af boringen, som fortsætter i 2012 for så vidt muligt at finde en årsag til fundene, som kan skyldes utætheder,' skriver Naturstyrelsen.

De to sidste prøvesteder har begge haft gentagne fund af både glyphosat og ampa, men oftest under grænseværdien.

Voldsom stigning i glyphosat i grundvandsprøver i 2009

Resultatet af prøverne kommer efter et langstrakt forløb, som startede med en sand mediestorm, da fundene af glyphosat og ampa kom frem for godt et år siden.

Der var tale om en voldsom stigning i fundene. Frem til 2009 havde under to procent af prøverne indeholdt glyphosat eller ampa, mens det i 2009 var over fire procent.

Daværende miljøminister Karen Ellemann (V) satte konsulentfirmaet Niras til at udarbejde en rapport om glyphosat i prøverne, og sammen med konsulenterne endte hun med at konkludere, at der var tale om fejl hos analyselaboratoriet Eurofins.

Det kom Miljøministeriet dog senere til at beklage i en officiel udtalelse, da akkrediteringsorganet Danak fastslog, at der intet var at udsætte på analyserne.

Det fik Karen Ellemann til at bestille en genanalyse af alle de boringer fra den nationale grundvandsovervågning efter voldsomt pres fra særligt den nuværende fødevareminister Mette Gjerskov, der dengang var socialdemokratisk miljøordfører.

Miljøstyrelsen endnu ikke klar med konklusion

Miljøstyrelsen og skiftende miljøministre har hidtil afvist krav fra både vandværkerne og Danmarks Naturfredningsforening om at lægge restriktioner på brugen af Roundup og andre sprøjtemidler med glyphosat, indtil problemerne med nedsivning var klarlagt.

Miljøstyrelsen har endnu ikke besluttet, hvad de nye resultater betyder for vurderingen af glyphosat.

'Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen vil nu vurdere om resultaterne giver anledning til yderligere tiltag,' skriver funktionsleder Vibeke Møller i en mail sendt i forbindelse med Ingeniørens aktindsigt.

Geus: Store variationer i glyphosat i prøverne

Miljøstyrelsen har tidligere også henvist til, at der i 2010 kun blev konstateret glyphosat eller ampa i ni boringer.

Seniorrådgiver Walter Brüsch fra forskningsinstitutionen Geus, som udarbejder rapporterne om grundvandsovervågningen, finder det hverken overraskende eller afgørende, at glyphosat ikke bliver genfundet i de forurenede boringer fra 2009.

»Det viser blot, at forekomsten af glyphosat i grundvandet varierer. Af og til går det op, af og til går det ned. Vi må vente og se på det samlede datasæt fra 2011, før vi kan konkludere noget om udviklingen,« siger han.

Samlet er der flere hundrede grundvandsboringer, som bliver analyseret for rester af sprøjtegifte.

Professor: Overraskende fald bør også føre til undersøgelse

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU konstaterer, at det umiddelbart ikke ser ud til at stå så slemt til, som man kunne konkludere ud af målingerne af glyphosat fra 2009.

Han kalder det overraskende, at glyphosat trænger så dybt ned i grundvandet, som det blev fundet først og fremmest i 2009. Samtidig henviser han til, at midlet i årevis er blevet fundet i det såkaldte varslingssystem for pesticider, hvor prøverne bliver taget tættere på jordoverfladen.

»Under alle omstændigheder bør et godkendt pesticid ikke trænge så langt ned i grundvandet,« sier Hans-Jørgen Albrechtsen.

»Lige så vel som overraskende stigninger bør give anledning til undersøgelser, bør overraskende fald også gøre det. Er der for eksempel sket ændringer i analysemetoden eller prøvetagningsmetoden, har der været tale om særlige klimatiske eller hydrauliske forhold enten tidligere eller nu,« spørger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg kan se frem til:
1. at forsætte undersøgelser indtil finder vi et eller andet negative og forskrækkende.
2. Greenpeace finder at dokument hvor der står at Karen Elleman er på Monsanto`s lønliste.
3. En svensk professor fra Karolinska finder beviset på at AMPA i nanomængden er årsagen af HIV virusen´s agressivitet.

Giv aldrig op

mvh

 • 0
 • 0

Når der pludselig er glyfosat dybt ned i grundvandet i en skov, hvor der er flere kilometer til nærmeste mark, så stammer det enten fra glyfosat i litervis, de bevidst er brugt rundt boring og er trængt ned, bevidst er hældt i en boring eller at analyselaboratoriet - som det syntes bevist, men som man måtte give en undskyldning for, da man ikke bagefter med sikkerhed kunne bevise det - ganske enkelt lavede fejl analyser.
- Det sidste har sket mange gange før.

Det er meget almindeligt, at enkeltpersoner i aggressive "miljø"grupper, "dyreværn"grupper o.l. planter beviser.
Her i Norge blev der for nyligt lagt frem fotobeviser for, at mere end 50 % af alle pelsdyrfarme havde grove overtrædelser af dyreværnloven, men da dyreværnmyndighederne på samme måde besøgte alle brug i et stort område, var andelen 10 gange så lav.
- Det er enkelt at forurene en boring med lidt glyfosat, og da vandværkerne selv indtil for nyligt har sprøjtet med glyfosat for at holde plantevækst og derved dyr væk, kan de ved et uheld have spildt koncentreret glyfosat ved fyldning af sprøjten.

Bønderne står helt magtesløse overfor den slags manipulation. Desværre medfører hetzen i pressen mod mange aktører, at engagerede miljø- og dyreværnaktivister føler sig lige så magtesløse og manipulerede, hvorfor enkelte mener, de må bruge svindel for at tjene "den gode sag".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Man kan undersøge det man vil, og hvis man ikke analyserer for alle stoffer- og deres indbyrdes reaktioner , kan man udlede hvad man vil . Det gør sensationsaviserne også.

Men der har tidligere været en kanonlang debat med mere eller mindre kvalificerede indlæg. Sådan er det, da der skal være plads til alle synspunkter og med respekt for andres meninger, uanset om de ikke lige falder på linie med din opfattelse.

God weekend og god debat.

 • 0
 • 0

'Fundene tyder på, at der ikke permanent er glyphosat og/eller AMPA i de grundvandsmagasiner boringerne overvåger"

Nej, for så skulle det have været der altid og bliver der til evig tid, ikke?

Mon ikke vi alle skulle spise brød til - som Walter Brüsch skriver.

Det er ikke usædvaligt, at der ses store variationer i koncentration af stoffer (ikke kun pesticider) i ret korte boringer - og især boringer, der ikke indvindes regelmæssigt fra.

 • 0
 • 0

Det må være hævet oven enhver tvivl, at visse kredse spekulerer i at "plante" såkaldt nyhedsstof, der er en stor gruppe, der har et stort behov for denne slags - det viser 117 indlæg fra ganske få personer, der er uhyre landbrugskritiske og som har et behov for at debattere den ene pseudonyhed efter den anden om landbrugets påståede forurening og forgiftning af drikkevandet:

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder...
At den overvejende del asf fundene stammer fra andre kilder er ganske åbenbart - blot ikke for en lille gruppe personer, der har et eller andet imod landbruget.
Den aktuelle rapport dokumenterer hermed, at et utal af indlæg i diverse debattråde bygger på forkerte forudsætninger. Omkring 100 indlæg fra ganske få debattører burde nu fjernes, så debatten kan komme op på et nogenlunde niveau - desværre et ønske, der ikke vil opfyldes.

At analyserne kan variere så voldsomt gennem kort tid kan hænge sammen med den store analyseusikkerhed der arbejdes med, når man skal måle så ekstremt lave koncentrationer.
Man kan heller ikke se bort fra, at boringerne kan blive forurenet af mennesker, der synes det er morsomt - det er jo blevet vanskeligere at tømme gyllebeholderen for en tilfældigt forbipasserende.

@Peter, hvad med minkfarmerne og dyremishandlerne fra dyrenes befrielsesfront? Der er mange landmænd, der har lært at man ikke skal være for naiv når det drejer sig om miljøgrupper. Der er ingen hjælp at hente fra samfundet, når folk lukker husdyr ud, smider dåser på græsmarken der havner i maven på dyrene etc. etc.
Med vor ny minister for fødevarer bliver disse problemer forstærket, hvis hun får sin vilje med at ekspropriere en masse landbrugsjord. Set fra hendes rygekabine en sikker stemmesluger - men reliteten er, at vi er ved at have samme forhold som mn havde i Honeckers tid i DDR.

 • 0
 • 0

@Per A. Hansen du må meget undskylde, men jeg synes nu også at din mistro begynder at ligne Peder Wirstads - jeg ved faktisk ikke hvordan jeg skal svare dig, nu hvor Bæredygtig Landbrug og DDR er trukket ind i debatten. Jeg anser begge Institutioner som yderst utroværdige.

 • 0
 • 0

@Per

Kom da med noget dokumentation. Der er intet dokumenteret i den artikel du henviser til.

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder...
At den overvejende del asf fundene stammer fra andre kilder er ganske åbenbart - blot ikke for en lille gruppe personer, der har et eller andet imod landbruget.

Jeg har flere gange anmodet dig om at forholde dig til følgende artikel:'

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netn...

Hvor er det, at

At den overvejende del asf fundene stammer fra andre kilder er ganske åbenbart

Og så må du altså undskylde mig - vi er mange der ikke har noget imod landbruget, men gerne vil diskutere, hvordan landbruget kan minimere deres belastning til vandmiljøet.

Da du vil ikke være med i denne debat; vil du så ikke bare holde dig uden for debatten - tror nok de fleste vil mene, at du burde have slettet mange hundrede indlæg, der ikke er fagligt dokumenteret!

 • 0
 • 0

Helst så jeg, at sprøjtemidler blev afskaffet - af hensyn til fødevarer, miljø og ikke mindst grundvandet. Når virkeligheden nok er, at de ikke afskaffes, kan vi i det mindste sørge for, at de vandopløselige, svært nedbrydelige ikke bliver godkendt. Vi har set, hvordan flere totalmidler optræder hyppigt i statistik over fund i boringer. Glyphosat er et totalmiddel og bruges både på dyrkede arealer og på grusarealer. Det er så fundet i et mindre antal boringer - og i drænvand. Men indtil 1. januar i år er der kun analyseret for det i et meget begrænset antal boringer - hvoraf en del er ganske korte overvågningsboringer. Dvs. vi har slet ikke et statistisk grundlag for en afgørelse om dette stof, som vi har for Atrazin, bentazon, prefix/bam. Disse stoffer har været med i vandværkernes kontrol i mange år, og står for betydelige fundprocenter.
Min bekymring er, at hvis man forbyder glyphosat (på et tyndt grundlag) så risikerer vi let, at det bliver erstattet af noget, der er værre. Derfor: Vent bare 1 år med at træffe afgørelse!
Så foreligger der analyser fra over 1000 vandværksboringer.

 • 0
 • 0

hej Stig
Det er vist dig, der før har skrevet om giftelskernes argumentation:
Først kommer stofferne slet ikke ned i grundvandet. Så findes de kun i koncentrationer UNDER GRÆNSEVÆRDIEN. Når de så findes over grænseværdien, er det grænseværdien, der er helt religiøs og så lav, at kaffe bliver dødelig.
Alle steder i samfundet, hvor vi har sikkerhedskrav er der desværre nogen, der mener, der skydes over målet. Taget på en skole dimensioneres til at kunne bære en flok elefanter - el-installationer sikres med relæ, jord OG isolering - TAXA'er må kun køre 50 km/t på Nørrebrogade skønt de er bygget til at køre over 200 - og med professionelle, ansvarlige chauffører er det da helt unødvendigt at have fartgrænser.
Vi accepterer, at der opsættes regler og normer for snart sagt alt - og mange krav (herunder drikkevandskravene) er ens i EU. Det er ALTID et politisk valg, at sætte regler og grænser for den enkeltes gøren og laden for at tilgodese de andres. Men det er åbentbart særlig svært for en jordejer at indse, at hans aktiviteter overskrider matrikelskellet og derfor reguleres af hensyn til fællesskabet.

 • 0
 • 0

Hej Peter Madsen

Her er du sq på flydende grund ala Per A. Hansen!

Det eneste jeg har skrevet er, at hvis der findes pesticider i grundvandet, der overskrider grænseværdier; jamen så har man to muligheder, d.v.s forbud eller ændrede grænseværdier!

Den diskussion har jeg haft med Nina Svandborg.

Her begår du som mange andre den fejl - vi er ikke imod landbruget, men når grænseværdier er overskredet - hvad gør vi så?

Her dør dialogen ofte!

 • 0
 • 0

Undskyld - så har jeg den tankerække fra en anden.

Jeg kunne i øvrigt selv have indføjet et led mere i rækken: Hvis stoffet er et problem - har landbruget ikke brugt det (sagt om Prefix)!

 • 0
 • 0

Peter Madsen

Det er ikke spørgsmålet om, hvem der har brugt produktet, men hvorfor produktet findes i grundvandet.

Derfor er "synderne" industrien, landbruget og de urbane områder - hvor svært?

Ps. Ved godt, at de "ikke-kloakerede oplande" mener, at de ikke forurener vandmiljøet!

Men hvad jeg hiver ud i toilette er nok det samme som Per A. Hansen belaster vandmiljøet med - tror endda at byboerne renser bedre end deu kloakerede oplande ...

 • 0
 • 0

Peder Størup:

Har du ikke lige lovlig meget mistroisk til andre her Peder Wirstad?

Jeg plejer ellers altid at blive betegnet som naiv og godtroende. - Så godtroende, at de lokale her i et traditionelt isoleret bygdesamfund - der derfor føler sig truet af "udviklingen" - selvfølgeligt troede, de ikke kunne stole på min tilsyneladende altruisme og mistænkte mig for ting, der var så grove, at jeg kunne få lovens strængeste straf, 21 års fængsel. for det.

Så groft har det været, at jeg flere gange er blevet anholdt, ransaget, alle mine regnskaber og papirer blevet beslaglagt og gennemgået. - Ja de sendte tilmed psykologer på mig.

Disse folk betragtede mig i udgangspunktet (skriftligt) som en uhyre intelligent manipulerende psykopat (ellers ville jeg jo blevet afsløret, og gode norske ukorrupte embedsmænd mistænker jo ikke folk uden grund). - På et tidspunkt sagde jeg til en nytilkaldt psykolog, der ikke kunne skjule sin afsky mod "sådan en", selv om han prøvede på det:
"Heldigvis har du nu denne gang fået tid til at gå grundigt ind i dette. Jeg vil ikke argumentere med dig nu, for du kan ikke endnu forstå det, men jeg er sikker på, at når vi om nogle måneder når til enden i denne sag, så vil du give mig en undskyldning for din opførsel."
-"Nej, for jeg opfører mig professionelt og derfor ens overfor alle", svarede han.
(Sagens indhold er uvedkommende i denne sammenhæng, men mandens navn var psykolog Per Kold)

Da vi kom ud fra retten et par måneder efter, og alle mine anklagere var blevet "klædt fuldstændigt af" - bl.a. pga. psykologens fulde støtte til mig - mindede jeg ham på min spådom.
Han - der var en mand i fyrreårskrise, der kørte på MC, når vejret var godt - gav sig god tid til at fuldføre iklædningen af overtrækstøj, støvler og hjelm og sagde så efter lang tid:
"Jeg kunne jo ikke forestille mig, at nogen kunne være så naiv."
- Når "en af os" optræder uegennyttigt overfor "en af os" tror man på det, belønner ham måske og finder det helt naturligt. - Behandler man "en af dem" på samme måde - som "den barmhjertige samaritan" - er det utroværdig, og jo mere utroværdigt, jo mere "vi" som gruppe er defineret ud fra vor ædelhed i [b]modsætning[/b] til "de andre".

Mine forældre var meget specielle i det, at jeg aldrig har hørt dem tale nedsættende om et eneste menneske eller en gruppe - derfor lærte jeg ikke at være mistroisk hjemme. - Kun på, at isen ikke altid holdt som den lovede, at ikke alle varer var lige holdbare, at ikke alle håndværkere var lige dygtige osv.

Jeg har været med og støttet ganske radikale grupper,der var besiddelsesløse og forholdsvis rettighedsløse, og som derfor kæmpede mod "overmagten".
Som en til tider ganske rig mand med store besiddelser (især i forhold til mit forbrug), har jeg også været i en situation, hvor jeg har måttet kæmpe mod tilsvarende gruppers hensynsløse kamp mod mig, der tilsyneladende var naiv og derfor let at angribe.
- I stedet for at blive bitter har jeg forstået, at jeg med helt enestående undtagelser aldrig har mødt eller stået overfor andet end mennesker, der handlede af god mening. - Derfor har jeg forstået, at man kun kan opnå noget ved at deltage i kampen [b]for[/b] det gode, fordi man som oftest skaber mere ondt, når man vil kæmpe [b]imod[/b] noget. - Derfor var jeg naiv, når jeg ikke ville fordømme de mennesker, der fordømte mig.

Det er altså karakteristisk for grupper, der ønsker at bekæmpe andre grupper, de mener "gør ondt", at de forstår og kan tilgive ganske aggressiv adfærd og overtramp fra enkelte af deres egne, men hvis bare én af "de andre" gør noget åbenlyst forkert, så opfatter de det som bevis på, at det gør alle "de andre".
- Således har debatten her vist, at mange er villige til opfatte alle 30-40000 landmænd som miljøkriminelle, fordi under hundrede har købt ulovligt indført pesticid.

 • Prøv at finde min nyoprettede facebookside, så vil du om et stykke tid - det kan være fra om en måned til om et år - kunne se en ganske utrolig historie langsomt blive afdækket.

http://ing.dk/artikel/126579-forsker-haand... :

Mellem 1988 og 2005 er produktiviteten i landbruget steget til indeks 225, mens den i industrien er steget til indeks 30. I samme periode er produktiviteten i byggeriet faldet til indeks minus 15.

Når en gruppe eller et individ er svag i forhold til omgivelserne, vil de ikke reagere mod overgrebene mod dem - de vil højst prøve at forbedre sig og rette på de ting, de bliver mobbet for.
Derfor har danske landmænd kunnet forbedre deres produktivitet 10 gange så meget som dansk industri fra 1988 til 2005 - og samtidigt blive gældssat af bl.a. hård udenlandsk konkurrence - uden, at det har medført andet end en stadigt grovere mobning fra omgivelserne.
- Jeg er ikke svag, men jeg har opført mig som en sådan, fordi jeg ikke har villet kæmpe mod dem, der i forvejen "lå ned" og derfor kun havde mig at sparke til, der også tilsyneladende var svag og ikke forsvarede mig.
Grunden er dog også, at jeg ikke selv betragter mig som svag - tvært imod har jeg det som de fleste danske landmænd, at jeg elsker mit virke og derfor ikke bruger tid på at forsvare mig.
- Der har jeg begået en fejl, og det prøver jeg nu at rette op på på en måde, der ikke blot udråber nogle nye til kriminelle.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Kære Peder

Nu plejer jeg ikke at fordømme folk, men ...

Du fikl for nogle uger givet en hentydning om, at du behøver hjælp - det må jeg nu også støtte op om nu.

Jeg læser altid dine indlæg, selvom de er blevet meget sorte på det seneste - især efter at du har skiftet avatar/billede.

Vi er sjældent enig, men få lidt hjælp.

Please - Stig Per Andersen

 • 0
 • 0

At mene og at gøre er 2 forskellige ting.
De, der bruger godkendte midler til deres formål er i deres gode ret - og jeg kunne ikke drømme om at hænge dem ud. Om de er landmænd, parcellister eller erhvervsfolk.
Men jeg går gerne i clinch med de, der prøver at bortforklare fund eller bagatellisere problemet, når en større andel af vandværkernes boringer viser indhold af sprøjtemidler.
"de" har sjovt nok næsten altid tilknytning til landbruget.

 • 0
 • 0

@Peter,

@Per A. Hansen du må meget undskylde, men jeg synes nu også at din mistro begynder at ligne Peder Wirstads - jeg ved faktisk ikke hvordan jeg skal svare dig, nu hvor Bæredygtig Landbrug og DDR er trukket ind i debatten. Jeg anser begge Institutioner som yderst utroværdige.

 • at du anser nogle for utroværdige kan jeg ikke bruget til noget, hvis du ikke kan pege på, hvad det utroværdige består i. Jeg er vant til at man skal kunne dokumentere en påstand - det er vel forskellen?
  Hvis ikke du kan påpege, hvor BL tager fejl, så må det være dig, der er utroværdig!
  Som du burde kunne se, så leverer de jo et bevis for det som er nævnt - nemlig at visse personer bevidst planter en historie.
  Den debat undgår du og andre - hvorfor?
  Du forstod ikke hentydningen til DDR - eller ville ikke. Det er da ganske let - i miljøets hellige navn er man i gang med at ekspropriere landbrugsjord - uden at ville betale erstatning.
  Du har end ikke taget stilling til den aktuelle artikel, der jo bekræfter hvad jeg og andre gennem årene har fortalt.

Artiklen bekræfter altså, hvad jeg og andre har nævnt i adskillige tråde - og som tilbageviser 117 (tallet er steget lidt nu i takt med Stig Pers korstog mod landbruget) indlæg fra en lille kreds af landbrugseksperter, der ikke ved, hvilke midler landbruget anvender!
At man gerne ser landbruget forsvinde ud af landet med baggrund i enkelte overskridelser af grænseværdier, der stammer fra kommuners og privates brug af Prefix (BAM) er da legalt nok, men det er ikke udtryk for den store intelligens på feltet. Problemet er, at de selv tror de besidder den store indsigt!

 • 0
 • 0

Har du ikke lige lovlig meget mistroisk til andre her Peder Wirstad?

@Per A. Hansen du må meget undskylde, men jeg synes nu også at din mistro begynder at ligne Peder Wirstads - jeg ved faktisk ikke hvordan jeg skal svare dig, nu hvor Bæredygtig Landbrug og DDR er trukket ind i debatten. Jeg anser begge Institutioner som yderst utroværdige.

Du har da til tider vist vilje til at sætte dig ind i tingene, så jeg føler det bryet værd at sætte dine to udtalelser på to efterfølgende indlæg op mod hindanden!!

Jeg prøvede trods alt at få forståelse for, at både bønder, miljøforkæmpere og andre, der føler sig magtesløse, kan "gå over stregen". - Jeg gør altså alt for ikke at sprede en generel mistro.
- Alligevel kommer du med den bastante og fordømmende udmelding, at du betragter en hel organisation - altså en organisation, der repræsenterer ejerne af 50% af danske landbrugsarealer - som utroværdig!!!

 • Derfor er min respekt for dig også faldet så meget, at jeg ikke forventer, at du vil reagere på et indlæg, der anbefaler psykiatrisk hjælp til mig, fordi jeg forsvarer en mobbet gruppe. - Den, der tier, samtykker - eller hvad?

Mvh Peder Wirstad

PS: Herefter betragter jeg denne diskussion om diskussionen som afsluttet, og anbefaler, at de af os, der er i stand til det, udveksler saglige fakta.

 • 0
 • 0

Peder Wirstad, jeg blander mig ikke i noget jeg ikke ved noget om, og hvad andre skriver må stå for deres egn regning. Du virker nu robust nok på mig, omend jeg ikke altid forstår din tilgang.

Grunden til at jeg skriver som jeg gør om mistro, er at de to indlæg fra Per og Dig gør det umuligt at debattere da det er holdning og ikke fakta i fremlægger.

Jeg mener du har en forkert opfattelse af Dansk landbrug - intet andet erhverv har så stor politisk indflydelse som landbruget har og intet andet erhverv har så mange midler til rådighed til at forsvare erhvervets interesser - industrilandbruget er ikke den svage part - det er naturen og de små landbrug. Virker denne organisation svag http://www.lf.dk/ ?

Du kan læse mere om de små brugs udfordringer her: http://www.levende-land.dk/

 • 0
 • 0

@Peter Størup,

Peder Wirstad, jeg blander mig ikke i noget jeg ikke ved noget om, og hvad andre skriver må stå for deres egn regning. Du virker nu robust nok på mig, omend jeg ikke altid forstår din tilgang.

Grunden til at jeg skriver som jeg gør om mistro, er at de to indlæg fra Per og Dig gør det umuligt at debattere da det er holdning og ikke fakta i fremlægger.

du blander dig på den måde, at du kom med nogle nedsættende bemærkninger om to af mine kilder - og du vil ikke svare på det enkel spørgsmål, hvorfor du anser kilderne for utroværdige.
Du mener det er vanskeligt at debattere holdninger, det er jeg enig i. Men det er da dine indlæg, der syrer til med holdninger.
Jeg gentager derfor spørgsmålet, hvad bygger du påstanden om at "Bæredygtigt landbrug" er utroværdigt. Er der fejl i deres påvisning af plantede oplysninger om pesticider?
Du mener ikke det er fakta - hvorfor ikke?
Når man poster kritiske bemærkninger må man kunne dokumenterede noget af det. Ellers er man utroværdig.
Bæredygtigt Landbrug forsvarer også mindre landbrug mod overgreb af naturinteresser, der kører en gratis omgang.
Se blot hvor mange små og størrelandbrug, der nu plages af for høj vandstand i markerne p.g.a. kommunernes fejlagtige klassificering af vandløb, der er sket med baggrung i ønsket om at spare penge ved oprensning. Mange af vandløbene kan ikke komme af med det kommunale spildevand. Hvor er sympatien for landbrugets økonmi henne? Ikke hos DN, der gerne ser endnu flere oversvømmelser.

 • 0
 • 0

Bæredygtig Landbrug er en interesseorganisation som har til formål at sikre landbruget så frie rammebetingelser som muligt, min erfaring er at de er meget kreative i deres arbejde og dokumentation - du mener sikkert det samme om DN og andre, og det er helt ok. Vi tager en runde en anden gang.

 • 0
 • 0

Jeg har flere gange anmodet dig om at forholde dig til følgende artikel:'

http://www.landbrugsavisen.dk/...ag=A

Hvor er det, at

At den overvejende del asf fundene stammer fra andre kilder er ganske åbenbart

Og så må du altså undskylde mig - vi er mange der ikke har noget imod landbruget, men gerne vil diskutere, hvordan landbruget kan minimere deres belastning til vandmiljøet.

Da du vil ikke være med i denne debat; vil du så ikke bare holde dig uden for debatten - tror nok de fleste vil mene, at du burde have slettet mange hundrede indlæg, der ikke er fagligt dokumenteret!

 • det er da noget af det mest tåbelige spørgsmål - endda givet flere gange? Jeg har selv anvendt linket - hvad er der at forholde sig til her?
  Læs dog overskriften:
  "Videncenteret: Landbrugets pesticider truer ikke grundvandet"
 • jamen det er præcist det, nogle stykker gennem lang tid har forsøgt at fortælle - Stig Per har hele tiden sagt noget andet - og vil diskutere noget andet uden hensyn til, hvem der forurener. At andre end landbruget benytter pesticider er ligesom ikke sivet ind?
  Den ene efter den anden rapport bekræfter, hvad jeg og andre gennem årene har nævnt - pesticider i landbruget er ikke noget større problem, der er fod på det, eksperter valuerer konstant de godkendte midler etc.

Jeg har læst den rapport, som Videncentret henviser til og som både SPA og jeg refererer til.
Det drejer sig om mindre boringer med 1-få tilslutninger, som dækker en meget lille del af befolkningen. Lad os da se på nogle enkelte markante ting:

44 % er de lukkede boringer skete nær byer. Det indikerer, at det er kilder udenfor landbruget, der er den skyldige. SPA vil kun landbrugets rolle og hvad landbruget kan gøre.

7% skyldes lukkede boringer på gårdspladser. Det er sikkert ikke boringer, der forsyner et bysamfund? Mon det ikke er en privat boring, som kommunen gerne vil have tilsluttet det lokale vandværk? Jo.
Resultatet tyder desuden ikke på, at landmænd har anvendt totalmidler på gårdspladser, som ofte popper op i debatter, hvor det dokumenteres, at landbruget ikke har anvendt Prefix o.a. totalmidler som er dert altoverskyggende problem for vandforsyningen i DK. Det ved SPA ikke - han aner intet om hvad der anvendes. jeg har uden heldt forsøgt at vise GEUS-målinger - men uden held. SPA troede GEUS-tallene stammede fra en okskur hjemmeside!

En del af de lukkede boringer fandtes nær veje, hvilket indikerer at synderen her er kommuner/amter, der har sprøjtet totalmidler på kanten af vejen for at forhindre græsvækst.
Du vil så gerne debattere landfbruget, men har så ringe viden om forholdene, at man sommetider må krumme tæer. Prøv af læse din egen reference igen - og gerne hele rapporten. Den bekræfter blot, hvad jeg og andre gennem mange år har prøvet at fortælle, desværre uden større held -" Ignorantiae est fortitudo" må være bekræftet.

Det eneste jeg har skrevet er, at hvis der findes pesticider i grundvandet, der overskrider grænseværdier; jamen så har man to muligheder, d.v.s forbud eller ændrede grænseværdier!

Den diskussion har jeg haft med Nina Svandborg.

Her begår du som mange andre den fejl - vi er ikke imod landbruget, men når grænseværdier er overskredet - hvad gør vi så?

I den debat var det Nina Svanborg, der kom med facts - ikke SPA.
Jo - Stig Per er imod landbruget, der oser ud af alle indlæg - "agrofolket" og lignende nedsættende udtryk. Det er udmærket at have en kritisk indstilling til landbruget, men det er pinligt når åbenlyse amatører med manglende faglig baggrund blander sig.

Når grænseværdier er overskredet skal der gribes ind. Men realiteten er, at de fleste overskridelser skyldes andre kilder end landbruget - det er facts, der er svært at overbevise folk om, der ikke ved, hvilke midler, der anvendes af landbruget. Alle lukkede boringer p.g.a. BAM har intet med landbruget at gøre.
Landbruget har gennem alle årene været i front for at midler, der ikke er til fare for drikkevandet (grundvandet er ikke drikkevand).
Vandværkerne kan sommetider klare problemerne med at blande vand med for meget BAM med noget, der ikke indeholder det i øvrigt harmløse stof BAM. Det er en udmærket metode. Desuden kunne man fjerne BAM med kulfiltre uden problemer - det er billigt, effektivt, men en stor gruppe mennesker vil ikke være med her, man jagter større vildt - landbrugets anvendelse af pesticider med baggrund i forureninger fra andres anvendelse af midlerne i fortiden.

Men så længe man har landbruget at hakke løs på, så fokuseres der ikke på de voldsomme forureninger fra byernes rensningsanlæg og utætte kloakledninger. Her læner man sig tilbage - gerne med en fadøl i nærheden - så får man samme giftmængde som der er i 100 tons drikkevand.

 • 0
 • 0

@Peter Størup,
tak for responsen.

Bæredygtig Landbrug er en interesseorganisation som har til formål at sikre landbruget så frie rammebetingelser som muligt, min erfaring er at de er meget kreative i deres arbejde og dokumentation - du mener sikkert det samme om DN og andre, og det er helt ok. Vi tager en runde en anden gang

 • god dag mand - økseskaft.
  Jeg stillede spørgsmål om hvad der gør dem utroværdige - du svarer med at citere formålparagrafferne!

Måske har du ret i dine formodninger, men jeg må blot konstatere, at du intet har at hænge din hat på.
Du har anklaget dem for at være utroværdige, vil du ikke være sød at fortælle, hvad du begrunder det med?
Der er intet odiøst i deres formål eller at være kreative - du stikker hoved i busken når det drejer sig om de oversvømmede arealer?
Hvorledes skal man få en dialog i gang, når den ene fløj nægter at se problemet i øjnene og ikke vil debattere emnet?

 • 0
 • 0

Gaabbb Per

44 % er de lukkede boringer skete nær byer. Det indikerer, at det er kilder udenfor landbruget, der er den skyldige. SPA vil kun landbrugets rolle og hvad landbruget kan gøre.

7% skyldes lukkede boringer på gårdspladser. Det er sikkert ikke boringer, der forsyner et bysamfund? Mon det ikke er en privat boring, som kommunen gerne vil have tilsluttet det lokale vandværk?

Den pågældende undersøgelse går på, hvilke boringer, der er lukkede p.g.a. pesticider - hvor svært at læse?

Og her er så tallene:

"Undersøgelsen viser nemlig, at af de drikkevandsboringer, der er lukket de seneste 10 år ligger de:
* 44 procent i byområder
* 32 procent på marker
* 17 procent på skov, naturarealer, industriområder, veje, campingpladser, fodboldbaner, grusgrave og sommerhusgrunde
* 7 procent på gårdspladser."

Her ryger meget af din snak hermed over i papirkurven!

Når grænseværdier er overskredet skal der gribes ind. Men realiteten er, at de fleste overskridelser skyldes andre kilder end landbruget - det er facts, der er svært at overbevise folk om, der ikke ved, hvilke midler, der anvendes af landbruget. Alle lukkede boringer p.g.a. BAM har intet med landbruget at gøre.

Nu spreder du igen usandheder Per; jeg har altid sagt, at grænseværdierne er gældende for alle "produkter" uanset om de kommer fra industrien, landbruget eller større urbane områder!

Hvorfor skal vi altid høre på de samme gentagelser - de bliver altså ikke mere sande af, at du gentager dig selv igen og igen.

Vil derfor slutte af med Peder Størups lille vink

"Grunden til at jeg skriver som jeg gør om mistro, er at de to indlæg fra Per og Dig gør det umuligt at debattere da det er holdning og ikke fakta i fremlægger."

 • 0
 • 0

Lars Bomholt Vestergaard:

mine børn tror på julemanden, jeg tror ikke på Peter Wierstad.

At du kan nå at lave to åbenlyse stavefejl i mit korte navn virker jo ikke særligt tillidsvækkende.
- Endnu mindre tillidsvækkende er det, at dine børn tror på julemanden.

At du ikke tror på mig gør dig dog alligevel ganske troværdig!!

Som du måske har set, advarer jeg ofte mod charlatanter, og jeg ville ikke selv havde troet på min historie, hvis jeg ikke vidste mere end det, du har læst. - Også selv om du kun har læst toppen af toppen af isbjerget.

En journalist i et landsdækkende avis her i Norge mødte mig mange gange, snakkede med mig i måske 100 timer og skrev en 4 siders lang midtsideartikel om min utrolige historie for omkring 10 år siden.
Han sagde, at det eneste, der ville være mere utroligt, end den historie, jeg fortalte, var, at jeg ville havde været i stand til at opdigte den. - Især, når jeg havde fortalt den flere gange fra mange "vinkler", og han for øvrigt havde forhørt sig her i bygda om mig.

Vedkommende er ikke længere journalsit, men han figurerer nu som ven på min face-book-side, hvilket han vel næppe ville have gjort, hvis jeg var "fake". - Min eneste kontaktmed ham har for øvrigt været som journalist, og ikke privat.

Det eneste, der holder mig fra at offentliggøre den fulde historie nu, er den samme, som at en kvinde i Pakistan ikke kan fortælle om, at hun er blevet voldtaget og mishandlet. - Få vil tro hende, og det vil derfor kun gå ud over hendes børn og hende selv.

Derfor stoppede jeg også nævnte artikel, da den ville blive troet af dem ,der i forvejen troede på mig, mens de fleste ville sige:
"Sådan noget sker ikke her - i Afghanistan mod en kvinde måske, men ikke i Norge".

"Sådan noget sker ikke her" er den holdning, der giver de bedste vækstforhold for korruption.
De sidste par år har da også alvorlige korruptionssager stået i kø for første gang i Norge, og en af vore samarbejdspartnere i pilotprojektet er i fjor dømt 9 års fængsel for at have svindlet sit interkommunale vandværk, som han var chef for, for omkring 90 millioner kr.
- Så min tid kommer nok også. For næste generation bliver det, der for den forrige var flovt til døden, bare morsomt.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

En kommentar til den fordeling Stig korrekt citerer.
Menneskene bor i byerne, vandværkerne ligger derfor i byerne, og der ligger boringerne i stor udstrækning også. Hvor stor en andel af by- og landboringer er lukket? Hvor går grænsen?
Hvis man vil vide hvordan forurening er fordelt i landets grundvand må man ty til at udtage prøver repræsentativt over landet. Eller også må man bearbejde data med stor statistisk omhu og lægge en betydelig usikkerhed i sine konklusioner.
Men hvad er interessant? Det er at finde ud af, hvilke kilder til forurening, der udgør risici for den fremtidige indvinding til drikkevand.
Længe før der blev fokuseret på pesticider udgav Miljøstyrelsen en "Prioriteringsvejledning for Affaldsdepoter". Den foreskriver, at affaldsdepoter skal prioriteres efter hvor langt inde i landet de ligger (opstrøms i grundvandsoplandene), fordi man samtidig forudser, at drikkevandsindvinding flyttes til vandskel, hvor de arealer, der skal beskyttes er minimale og kan udpeges med stor sikkerhed.
Med andre ord: Tankstationer og lossepladser inde i landet står foran Skibsværfter og renserier i havnebyer. Findes der byer ved grundvandsskel? Nej! (at så mange mennesker i lang fremtid er afhængig af vandindvinding i eller tæt ved byer er en anden ting. Geologien giver ikke fri mulighed for indvinding)

 • 0
 • 0

@Peter Madsen

Det interessante ved ovennævnte undersøgelse er vel, at man kun med nogenlunde sikkerhed kan konkludere, at de "7 procent på gårdspladser" må skyldes landbruget selv

I "marker" kan synderen være et byområde opstrøms i indvindingsoplandet. Tilsvarende for "byområder", hvor hele indvindingsområdet kan være landbrugsjord!

Lukning af boringer i skov, naturarealer og fodboldbaner kan tilsvarende nok ikke tilskrives brugen af pesticider på disse arealer ...

 • 0
 • 0

Enig - det er svært at vide, hvorledes udpegningen er sket Er det præcic den kvadretmeter hvor boringen ligger eller er det en større omegn? Og grundvandet strømmer, så kilden kan sagtens ligge nogle hundrede meter væk i en anden "biotop".
For Grumo-områderne i GEUS årsrapport er der udpeget opland og arealanvendelsen er kortlagt meget nøje. (måske man skal mange årgange igennem for at få alle oplysninger) Det er nok det bedste værktøj til at danne forbindelse mellem forureningskilder og fund i specifikke punkter i grundsmagasinerne.
Det er svært at finde en specifik kilde til et fund i en vandindvindingsboring, fordi man skal kunne følge en strømlinie f. eks. 20 - 40 år tilbage i tiden med skiftende indvinding og varierende vejr- og drænforhold. Da vandet, der indvindes nu er en blanding af nedbør, der faldt f. eks. mellem 1972 og 1992, skal man kigge på en vifte af strømlinier og 20 sprøjtesæsoner.

 • 0
 • 0

@Spa

Den pågældende undersøgelse går på, hvilke boringer, der er lukkede p.g.a. pesticider - hvor svært at læse?

 • det må stå hen i det uvisse, hvorfor det absolut var nødvendigt at man skulle tage stilling til et link, der helt entydig nævnte at pesticidanvendelse i landbruget ikke var det store problem - læs dog overskriften Stig per - det er vel et rimeligt krav at du er i stand til?

Det afgørende er da, hvor den såkaldte forurenng stammer fra - uden denne viden kan man ikke løse problemet. Stig Per o.a. landbrugsmodstandere med en beskeden indsigt i problemet, mener åbenbart at man kan løse problemet ved at udfase al anvendelse af pesticider, men sådan virker det ikke.

Jeg ser ikke et eneste forsøg på at tilbagevise mine argumenter og faglige vurdering af undersøgelden af disse småboringer, der bekræfter, hvad jeg og andre gennem mange år har fortalt - måske fordi Stig per o.a. slet ikke har læst i denne rapport? Pesticidrester (BAM, atraziner) i nærheden af veje er klar indikation på, at det ikke er landbruget. Uanset hvad man laver af foranstaltninger, vil det vedblive at sive ned.

Endnu har Stig Per ikke med et eneste ord prøvet at fortælle, hvad hans konklusion eller "løsning er - det piner ham åbenbart af flere og flere artikler nævner at der ingen større problemer er ved pesticidanvendelse i landbruget - som også Miljøstyrelsens kemikalieafdeling fortalte for mange år siden - vi har fod på det, forsikrede de.
Det er spild af tid og plads at kopiere tal, som alle har læst - mine bemærkninger til tallene er ikke anfægtede.
Stig per - du har problemer med at læse og forstå ganske almindelige tekster - måske er miljøemner fremmede?
Jeg skrev:

Når grænseværdier er overskredet skal der gribes ind. Men realiteten er, at de fleste overskridelser skyldes andre kilder end landbruget - det er facts, der er svært at overbevise folk om, der ikke ved, hvilke midler, der anvendes af landbruget. Alle lukkede boringer p.g.a. BAM har intet med landbruget at gøre.

Stig pers kommentarer hertil var:

Nu spreder du igen usandheder Per; jeg har altid sagt, at grænseværdierne er gældende for alle "produkter" uanset om de kommer fra industrien, landbruget eller større urbane områder!

 • der er da noget frygtelig vrøvl, jeg har ikke blandet Stig Pers evt. kommentarer ind i ovenstående - det er logik for perlehøns.
  Hvad er der ukorrekt i ovenstående? hvor står der, at det er Stig per?
  Min pointe er, at det er ikke nok at blande det hele sammen, man er da nødt til at finde kilderne, eller kan man ikke løse noget problem.
  Den gamle 68-filosofi som Miljøstyrelsen gennem mange år har anvendt - blæse være med kilderne, landbruget er synderen - er både forkert og faglig ukorrekt, og tjener ikke miljøet. Den holdning har medført mange års ørkenvandring vedrørende kvælstof i vandmiljøplanerne - den samme filosofi er ved at drukne store områder p.g.a. faglig inkompetence vedrørende vandafledning.
  Per Størups ser ikke ud til at kunne begrunde sin påstand om BLs manglende kompetence, et enkelt eksempel have lunet lidt.

@Peter Madsen,
der er tale om en undersøgelse af boringer, der forsyner en enkelt eller få familier - de tal SAP kopierer af fra Videncentret stammer herfra. De er naturligvis ikke repræsentative, da de kun tegner sig for en lille brøkdel af landets vandforsyning. De kasserede boringer medfører blot at familien slutter sig på den kommunale vandforsyning, hvilket betyder en meget stor udgift.
Jeg er enig i meget af dit indlæg.

 • 0
 • 0

@Per

Nøjjj du er i gang med usandhederne igen og afledningen af debatten!

1) Overskrift og indhold hænger ikke sammen - se på indholdet og ikke overskriften!

2) Jeg er ikke landbrugsmodstander - det er et godt og lovligt erhverv - det mangler bare efter min vurdering at blive reguleret efter miljøbeskyttelseslovens regelsæt, så det er det enkelte landbrug, der reguleres og ikke landbruget som helhed!

3) Har intet imod brugen af pesticider i landbruget, når det bruges i overensstemmelse med gældende lovgivning. Problemet er blot - hvad gør vi, når det kan måles i grundvandet over grænseværdien+ Her har du aldrig leveret en indgang til en debat udover kaffe, cola, salt o.s.v.

4) "Jeg ser ikke et eneste forsøg på at tilbagevise mine argumenter og faglige vurdering af undersøgelden af disse småboringer,"

Du har da ikke fremført hverken argumenter eller faglig vurdering for dette!

5) "måske fordi Stig per o.a. slet ikke har læst i denne rapport?"

Nej jeg har ikke læst rapporten, da jeg ikke har kunne finde den - alene beskrevet, hvad der står i artiklen. Send venligst et link!

6) Dine nedladende kommentarer om Miljøstyrelsen og din fortsat mistro til vandmiljøplanerne gider jeg ikke længere at beskæftige mig med!

 • 0
 • 0

Grundet den tvivlsomme gevinst ved fortsat brug af gift i produktionen af fødevarer burde man iværksætte tiltag, som på sigt gør Danmark til et giftfrit land. Tvivlen om skadevirkningerne på mennesker, dyr og natur bør til enhver tid være udslagsgivende for, at producenter af gift skal kunne bevise, at deres gifte ikke er skadelige for noget levende, og for at de kan anvendes her i landet.

 • 0
 • 0

Gift og gift er ikke det samme - eller rettere naturgift og kunstig gift.
Naturen har valgt naturgifte som en del af biologien (beklagevis for nogen/noget og glædeligt for andre/andet), og ikke den kunstige gift og derfor findes den ikke i naturen: Ingen steder findes sprøjterester roundup m.v. Kunstig gift har aldrig været i naturen, er der ikke, og kommer der aldrig (sådan hvis altså ikke lige vi blander os).
Jeg er en af dem der har fidus til naturen egen ageren, og er mere kølig overfor menneskers "naturforbedringer".
På sigt er den kunstige gift en tabersag, og udfasning og en klog taktik for befolkningsstørrelsen ønskes.

 • 0
 • 0

Om befolkningsstørrelsen kan vi enes Kim.......men hvis man ikke anerkender naturens "love" og tror man kan undgå det uomgængelige ved at at snyde naturen, er man ret naiv.

Alle naturens væsener dyr og planter breder sig uhæmmet indtil der ikke er mere at leve af ....hvis de kan....uden at at blive ædt, blive syge og komme tilskade.

Vi mennesker må godt bruge gifte indvortes mod sygdomme.....de gifte kaldes medicin....medicinen og en insektgift DDT har gjor den befolkningseksplosion der er set gennem de sidste 69 år mulig.

Ydermere ses det, at store dele af befolkningerne, forgifter sig selv med den største fornøjelse, ved at indtage salt, peber, alkohol,tobaksrøg,ryge hash, tygge cocablade, snuse kokain og gas, heroin, amfetamin, drikke te og kaffe.

Endnu flere har tvangstanker og tror på et liv efter dette og ve den der gør dem opmærsomme på at de lever på en løgn.

At vi har anvendt gifte mod vore fjender, har gjort at vi lever så længe som vi gør det idag....fat den sammenhæng....og forband dem, som tror at deres tro om naturens "renhed" er verdens frelse.

Deres måde at opfatte "naturen" på kan måske være den "humane måde " at decimere verdens befolkning på, da økologien ikke kan levere fødevarer nok til at mætte verdens voksende befolkning.

 • 0
 • 0

Bjarke, man kan ikke snyde naturen - kun sig selv.
"Dyr og planter breder sig uhæmmet". Jo, det er een af flere biologiske mekanismer. Men andre mekanismer er også i spil, naturen er bekendt med to-parts balancer som begge parter har glæde af - ingen af parterne breder sig uhæmmet selv om muligheden er til stede. Galapagosøerne har fungeret (dynamisk) balanceret i mio. af år, men nu er en rotteplage ved at ændre balancen, da disse udbreder sig uhæmmet. På de to sider af balance har du den uhæmmede mekanisme, på den anden har du for lidt drive - naturen har fundet ud af at det er balancen der på sigt overlever, og fundet ud af at balancen ikke er statisk men er dynamisk: Der er bestandigt "kræfter" der forsøger at vælte balancen af pinden.

 • 0
 • 0

Det levende forsøger at værne sig mod sådant som kulde/varme/sult/skader/sygdom m.m.m. Er man stradegiklog, vurderes værnets balance - fordel/ulemper.
Fordel/ulempe ved overbefolkning - giftspredning og dyrplageri er en simpel nødvendighed (i et omfang afhængig af befolkningseksplosionen), og her er det at økologen står af. Han går ikke ind for en ubalanceret uhæmmet befolkningsspredning. Så enkelt er det.
Så drømmene om de 25 mia. (eller 100 mia.) er ikke en del af økologiens grundlag.

 • 0
 • 0

Galapagosøerne har fungeret (dynamisk) balanceret i mio. af år, men nu er en rotteplage ved at ændre balancen, da disse udbreder sig uhæmmet.

Nu springer vi vist i emnet:

Back in the 17th century, Norway and black rats were introduced to the Galapagos Islands by whalers and buccaneers. Since that time they have become an absolute menace, by feasting on the eggs and hatchlings of the islands' native species.

http://io9.com/5960792/the-massive-project...

Der er ingen tvivl om menesker har medvirket til migration af planter, dyr mm. på evolutionsmæssigt "kort" tid. Men for at forstå naturen, skal man observere naturen. At finde sammenhæng i det observerede, er naturvidenskab. Derfor kan der målrettet sættes ind mod rotterne.

Det samme gælder planternes, insekter, fisk, krybdyr, bløddyrs, pattedyr og mennesker fysiske og kemiske indsatsstoffer overfor patogener.
Evolotion er ikke statisk, men rigtignok dynamisk. At nævne et enkelt balancepunkt giver derfor ikke menning.

Om økologi og det religiøse element heri.

Økologi som videnskab begyndte i 1800-t. I den sidste del af 1900-t. opstod der mange religiøse, filosofiske og politiske økologiske retninger.

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj...

 • 0
 • 0

Een af øerne er fra fly giftoversprøjtet. Man håber på rottens forsvinden.
"Et enkelt balancepunkt giver ingen mening", jeg kan da ikke nævne alle naturens balancepunkter: Hvert eksempel er altid enkeltstående.
Vi kommer vidt omkring, fra Galapagos til religiøs økologi.
"Økologi begyndte som videnskab i 1800-t." - men - har været kendt i naturen i 3,8 mia. år. Naturens biologiske ageren er økologisk: Dynamisk balance, og naturen er i ald fald ikke religiøs.

 • 0
 • 0

Jans ovenstående link er en god biologioversigt.
Forgæves må man dog lede efter forklaring på religiøs økologi, men der menes vel noget i retning af R.Steiners skole. At hefte religion på økologi er uvedkommende for den gode sag.

 • 0
 • 0

@Kim

En gammel tråd tages op igen - fint nok.

Gift og gift er ikke det samme - eller rettere naturgift og kunstig gift.
Naturen har valgt naturgifte som en del af biologien (beklagevis for nogen/noget og glædeligt for andre/andet), og ikke den kunstige gift og derfor findes den ikke i naturen: Ingen steder findes sprøjterester roundup m.v. Kunstig gift har aldrig været i naturen, er der ikke, og kommer der aldrig (sådan hvis altså ikke lige vi blander os).

Det eneste kunstige er sondringen mellem "naturlig" og "kunstig" gift.
Paracelcus gamle definition på "giftighed" er stadig almengyldig.
At landbruget skam også anvender det, du kalder "naturlig" gift skulle man tro fik din anerkendelse?
Eks: Pyrethrum-midler, BT-toksiner.
Hvad med stryknin og nikotin, naturlige gifte fra planter, som man anvendte i stor stil for før pesticider blev almindelige?

Også Roundup tager du fejl af - nedbrydningsproduktet AMPA udvikles da flere steder - ikke bare efter glyphosat.
Jeg har nævnt det før, men du hører åbenbart ikke efter.
Du indtager selv AMPA via dit service, hvis du ellers bruger opvaskemidler. Det giver dig en langt større mængde end via drikkevandet. Så kan du kalde det kunstigt gift eller naturlig gift - jeg vil kalde det er harmløst stof, der nedbrydes til CO2 ogh H2O. Vær venlig at huske det.

At roundup anvendes af andre end landbruget har vi været igennem, det er forresten meget få prøver, hvor GEUS har fundet roundup/AMPA over grænseværdierne. Hvorfor du tager dette stof frem er faktisk en gåde, AMPA er ikke noget problem - ellers måtte man forbyde opvaskemidler.

Du har sikkert heller ikke læst, hvad der er skrevet om AMPA?
En række fund af AMPA viste sig ikke at stamme fra landbruget, men fra laboratoriets apparatur hvor man havde anvendt et bestemt rengøringsmiddel, der gav AMPA. Ikke særlig smart at laboratoriet selv leverer det midler, den skal analysere for.
Du kan finde artiklen her i bladet i artikelarkivet.
Jeg kan da godt (igen) give et eksempel på religiøsitet hos økologer.
Det er f.eks. at tro, at mineralske gødningsmidler er "gift" for planter.
Planter optager ikke organiske stoffer, men udelukkende mineralstofferne som ioner (= elektrisk ladede partikler).

Og så savner jeg en løsning på, hvordan du vil brødføde Verdens befolkning med 100% økologi.
Fortæl, fortæl.
Skal der inddrages natur- og skovarealer til landbrugsdrift - eller skal befolkningstallet tilpasse sig den produktion, der kan opnås med økologi?

Det passer stort set med taller omkring 1950 - godt 2 - 2.5 mia. mennesker.

Husk at nævne at du kun vil have naturlig gift, næste gang din læge ordinerer medicin til dig.

 • 0
 • 0

.......nævne Bordeauxvæske Per :o)

Det er jo en væske der består af en blåsten(kobbersulfat) og kalkopløsning i vand

Det er stadig tilladt i mange andre lande, heriblandt EU-lande, selv om moderne pesticider er mere miljøvenlige. Kobbermidlerne bruges f.eks. i vinmarker og frugtplantager - også i de økologiske. Økologisk vin fra Frankrig og økologiske æbler fra Argentina er sprøjtet med stoffer, som ikke må bruges i konventionel avl i Danmark.

Bemærk "også i de økologiske" :o)

 • 0
 • 0

Hej Bjarke,

Det er jo en væske der består af en blåsten(kobbersulfat) og kalkopløsning i vand

 • du har jeg ikke nævnte Bordeaux-væske det var det middel, der reddede Frankrigs vinavl for at blive ødelagt af svampeangreb.

  Kobber er et essentielt plantenæringsstof, som planterne skal have.
  Men også her gælder Paracelsus lære - "for lidt og for meget fordærver alt" - eller "om det stof er giftigt eller ikke afhænger af koncentrationen".

  En af pointerne er, at man i "gamle" pesticidfrre dage benyttede sig af endog meget stærke giftstoffer, der ofte blev opbevaret i et uaflåse
  t skab i kostald eller bryggers - højt oppe så børnene ikke kunne nå det.
  Men sjort nok så brokker folk en masse mennesker sig over midler, der er mindre giftige end kaffe - altså i sprøjteklar tilstand.

 • 0
 • 0

Religiøs gødning.
Jordforbedring anderkendes af økologer i form af (godkendt) miniralsk gødning. Efterlyst af Per.
Gødningen er ikke religiøs. Måske Per har bedre eks. på den religiøse økologi.

 • 0
 • 0

Per, du er lidt feddet med økologiens formåen med de 2 mia. - den kan nok klare 4 mia. men så er kvoten opgrugt. De 25 mia. eller 100 mia. er en død sild hos økologen, og realiseres ikke.
Konventionellen indser nok på sigt fadæsen ved sådanne tal.
Om vi vil forgifte os i kaffe/øl/narko/fedt andet farligt, er landbruget uvedkommen. Her drejer det sig om dyrkning/dyrehold, og som cykling uden doping - foretrækker jeg en "ren" vare, og tager nødtvunget lægeordineret medicin (om muligt helst ikke noget).
Både cykling og fødevarer er i det lange løb bedst tjent med et produkt uden "tilsætningsstoffer".

 • 0
 • 0

@Kim,

Religiøs gødning.
Jordforbedring anderkendes af økologer i form af (godkendt) miniralsk gødning. Efterlyst af Per.
Gødningen er ikke religiøs. Måske Per har bedre eks. på den religiøse økologi

Du blander begreberne lidt sammen som så mange økologer har for vane at gøre - måske fordi de ikke har gennemført en landmandsuddannelse?

Jordforbedring og gødskning er to helt forskellige ting.
Gødskning drejer sig om at "fodre" planterne med præcist de næringsstoffer, de skal bruge til optimal vækst - du kan sammenligne med, hvad et spædbarn skal have for at vokse naturligt.
Jordforbedring er et lidt tåget begreb - hvad er det? Man kan da dyrke planter uden jord - men ikke uden gødningsstoffer.

Det religiøse ligger i det forhold, at man ingen normer har for planternes behov. Man gøder med organiske gødninger, hvor der er for meget fosfor og kalium, men for lidt kvælstof. Traditionel landbrug tager jordprøver for at kontrollere at jordens beholdning holdes vedlige. Økologer er rystende ligeglade med næringsbalancer.

For dansk økologi har mineralgødninger været angivet som "gift for planterne" - uanset man i mere end 100 år har vidst, at planterne optager næringsstofferne som uorganiske, ladede forbindelser. Det er det jeg kalder for det "religiøse aspekt" indenfor økologien.
Det forhold går du hele tiden i en bue udenom - ligesom de utallige forsøg, som traditionel landbrug bygger på.

Mine bemærkninger om gifte skyldes bl.a. dine indlæg, hvor du konstant benævner pesticidrester som "gifte" - uanset om der er ugiftige eller ej. Der skal en vis koncentration til, før et stof optræder som "gigt".

Du anpriser økologiske produkter som "ugiftige" - uanset om de indeholder flere giftstoffer end traditionelle landbrugsvarer - herunder svampetoksiner, som økologer dog skal have ros for at gøre meget ved.
Når du og andre vedbliver at nævne de "farlige gifte", så må vi jo prøve at sætte det lidt i relation til de giftstoffer, vi omgiver os af i hverdagen.

Dine tal vil jeg ikke gå ind på - min holdning er den, at landbruget producerer, hvad forbrugerne efterspørger. Vil de have flere økologiske varer - fint nok - så skaffer vi dem.

Det eneste jeg er modstander er, at nogle partuot vil pådutte andre deres livsopfattelse - gerne med magt og misinformationer.
-
Og så mangler jeg fortsat din løsning på, hvordan vi vedbliver at skaffe føden til klodens voksende befolkning? Skal vi inddrage flere skov- og naturarealer - eller skal vi fortsat benytte os af kemisk planteværn?

Jeg mangler også forsat løsning på det problem for økologien, at afgrøderne bortfører flere næringsstoffer, end der tilføres. Du mener vel ikke det er bæredygtigt, at vi skal hente næringsstoffer udlandet i form af foderstoffer for at holde jordens reserver vedlige?
 • 0
 • 0