Ny rapport: Fejl-beregninger gør Femern til en spøgelsesbro

Langt færre personbiler, lastbiler, busser og tog kommer til at rulle over Femern-broen, end de danske og tyske trafikministerier har regnet sig frem til.

Kritikken kommer fra det tyske rådgiverfirma Vieregg Rössler i en rapport til den tyske naturfredningsforening, Naturschutzbund Deutschland, Nabu.

»Realistisk set kan man ikke regne med, at biltrafikken stiger på længere sigt. Den manglende stigning betyder, at 90 procent af broens vejkapacitet ikke vil blive udnyttet, og at 96 procent af jernbanekapaciteten vil ligge brak,« konkluderer rapporten.

Fejlberegningerne skyldes ifølge den tyske rapport, at trafikministerierne har regnet med en stigning i trafikmængden, som aldrig kommer til at finde sted. Stigningen er allerede blevet modbevist i perioden 1997 til 2007, hvor trafikken på strækningen var i nulvækst.

Ifølge rederiet Scandlines tal for færgetrafikken over Femern gennem de seneste syv år krydser 3.100-3.400 personbiler, 90-95 busser og 750-1.080 lastbiler i gennemsnit bæltet hver dag. Herudfra konkluderer Vieregg Rössler i sin rapport, at cirka 4.000 personbiler, cirka 100 busser og cirka 1.000 lastbiler, samlet cirka 5.100 køretøjer, vil krydse Femern-broen om dagen, når den er blevet opført. Dermed har broen langt højere kapacitet end nødvendigt.

»I betragtning af, at den firesporede vejbane på broen har en kapacitet på mindst 52.000 motorkøretøjer, vil denne kostbare trafikvej ikke engang blive udnyttet med 10 procent af sin kapacitet,« konkluderer rapporten.

Den manglende vækst i trafikken skyldes især, at benzinudgifterne for biler er blevet højere. Dertil kommer, at taksterne for toge er steget, ligesom der er øget konkurrence fra fly.

Tallene for togtrafikken er, ifølge rapporten, også helt forkerte. Myndighederne har ikke opgivet, hvordan de er nået frem til antallet af togpassager, og der er ikke nogen sammenhæng mellem antallet af passagerer og antallet af tog, der skal transportere dem. Der er simpelthen prognosticeret flere tog, end der er passager at fylde i dem.

Rapporten kritiserer også den oprindelige prognose for ikke at tage hensyn til hviletidsbestemmelserne for lastvognsførere og buschauffører.

»Mens der på færgeoverfarten regnes med en hvilepause under overfarten for chaufføren, fører benyttelsen af Femern-broen i fjerntrafikken nødvendigvis til en sammenlignelig lang afbrydelse af kørslen på land for at kunne indlægge den påkrævede hvilepause,« står der i rapporten.

Regner man disse faktorer sammen, står man tilbage med en spøgelsesbro, der har plads til langt mere trafik, end der nogensinde vil rulle over den.

Det lykkedes torsdag ikke at få en kommentar fra Sund og Bælt Holding.

Dokumentation

link til rapporten

Emner : Broer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nogle politikere burde få et kursus i 'to kill your baby'. Den bro minder mest af alt om de selvsamme menneskers personlige agenda for at 'have ændret verden', inden de går hen og forlader den.

Der har ikke været brug for en bro, der er ikke brug for den, og der bliver ej heller brug for den.

Det' en ommer'!

 • 0
 • 0

Det kunne være interessant at vide, hvilke tilsvarende forudsigelser der blev gjort før Storebæltsbroen blev opført. Antal biler, lastbiler, tog og passager med de gamle færger kontra de tilsvarende tal for broen taget f.eks. 5 år efter den stod færdig. Anyone?

 • 0
 • 0

Wikipedia har faktisk en ganske god side omkring storebæltsbroen http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Belt_Br...

I afsnittet om "Traffic implications" står der lidt om trafik før og efter.

Det ville være mere interessant med tal for hvor mange af de nuværende passagerer ombord på færgerne til tyskland, som kun er på indkøbstur.

Da broen kommer til at koste det samme, eller måske mere end færgerne for en endagstur, så tror jeg ikke øl-vin-sodavands-turismen stiger så voldsomt (IMHO).

 • 0
 • 0

Der mangler nu nogle tal fra det kære Nabu ;-) om i hvor høj grad trafikstrømmene fra Skandinavien mod kontinentet vil skifte fra Ystad-Trelleborg til Femern. Det viser jo blot at man også her har haft en agenda, nemlig at vise at broen ikke er rentabel. Set fra både DKs og Sund-Bælts side kan der imidlertid være en interesse i at få mere af trafikken over Øresund-Femern. Iøvrigt er det miljømæssigt urimeligt at se bort fra at broen kan være med til at styrke EUs , og mange af vores andres ønskedrøm om at flytte mere gods fra vej til bane, noget der helt klart vil være en miljømæssig forbedring. Så kunne man jo også begynde at regne omkostningerne ved færgernes CO2 udledning med ind i regnskabet. Jeg tror gerne at politikerne som med især Øresundsbroen forsøger sig med er fait-accompli, men det er ikke af den grund nødvendigvis en miljømæssig dårlig ting at broen bliver bygget.

mvh Jens

 • 0
 • 0

...det er ikke en om'er...

Privatbilismen falder ikke - tvært imod - og løsningen bliver biodrivstof eller el - og det vil tage fart indenfor 10 år - dvs. før broen er færdig

Og - der bliver arbejdet kraftigt på - og vedtaget - udbygning af banenettet, og når det er sket (om 10-15 år), vil der kommet langt mere person og gods trafik med tog - hvilket jo også understøttes fint af en jernbanebro - ovenikøbet i forbindelse med en strækning som ikke er belastet voldsomt i forvejen, og som er korteste vej Sverige - Tyskland.

Endelig - den stærkt forbedrede infrastruktur vil give lokal udvikling i det sydøstlige Danmark..

...kort sagt: det er umuligt at spå om fremtiden - og mine bud er mindst lige så valide som alle mulige andre!

 • 0
 • 0

Man kan ikke sammenligne Storebæltsbroen, Øresundsbroen og en unødvendig og forkert placeret østersøforbindelse over Femer Bælt med hinanden. Storebæltsbroen binder Danmark, familier og venner sammen samt gør at det i dag er muligt at bo på Fyn/ i Jylland og arbejde på Sjælland og vice verca (med kørselsfradrag for broen!). Øresundsbroen binder 2 millionbyer sammen, hvor begge landes borgere flytter både den ene og den anden vej, hvilket skaber trafik, når de samme mennesker skal til/fra arbejde samt besøge familie og venner. Ved Storebælt var der daglig lang ventetid og især fredage og søndage. Der var derfor også flere færgeoverfarter fra Sjælland til Jylland / Langeland for at klare det trafikale behov. Flere af disse er i dag lukket, både pga. at udviklingen er gået mod større og hurtigere færger andre steder, men også fordi, at det er nemmere at komme tværs over Storebælt på broen. Færgeruterne der forsvandt, var Korsør – Lohals, Kalundborg – Juelsminde (lukkede før Storebæltsbroen pga. Vognmandsruten Korsør – Nyborg), Hundested – Grenå. At trafiktallet på Storebælt har vist en stigning skyldes at trafikken fra disse lukkede forbindelser også skal over broen og så at bro taksterne er holdt på et rimeligt niveau, selv om de godt kunne være endnu billigere.

Femer Bælt broen vil i forhold til ovennævnte broer kun binde en rapsmark og en roemark sammen.

Ved Femer Bælt er der, groft sagt, kun ventetider 4 lørdage i juli måned samt hele mandagen efter Roskildefestivalen. Færgernes kapacitet er i dag mindre end ½ udnyttet over døgnet og Scandlines arbejder med et projekt, så færgerne kan forlænges og derved forøge deres transportkapacitet med ca. 30 %. Når jeg hører folketingsmedlemmer sige, hvor stor indtjeningen vil være ud fra den skønnede mængde bilister, der regnes med at vil køre over broen, så er beregningerne ud fra dagens færgetakster, som er meget meget høje for 45 min. overfart. Alle glemmer dog at måske 20 – 25 % (eller mere) af bilisterne er indkøbsbilister, som kommer retur inden for 3 timer for 270 kr. I denne mængde vil der være et stort minus i dækningsbidraget til en fast forbindelse!

Femer Bælt overfarten er i dag en sejlende rasteplads mellem storbyerne Hamborg / Lübeck og København / Malmø, så der er reelt ingen spildtid i transporten mellem disse byer, da lastbilchaufføren og andre bilister alligevel skal raste et sted på ruten. Her bliver rastepladsen oveni købet flyttet 19 km mod ens rejsemål.

Femer Bælt er et visionsløst koldkrigsprojekt som tiden og udviklingen er løbet fra og som bør skrottes.

 • 0
 • 0

Sprøgsmålet er om man ikke vil få mere for pengene ved at udbygge infrastrukturen i Danmark de steder hvor det trænger istedet.

 • 0
 • 0

Femer Bælt er et visionsløst koldkrigsprojekt

 • har du mulighed for at konkretisere din association fra 'kold krig' til '(fast) forbindelse over Femern Bælt'?? Jeg har lis'som lidt svært ved at ane sammenhængen! :)
 • 0
 • 0

[quote]Femer Bælt er et visionsløst koldkrigsprojekt

 • har du mulighed for at konkretisere din association fra 'kold krig' til '(fast) forbindelse over Femern Bælt'?? Jeg har lis'som lidt svært ved at ane sammenhængen! :)[/quote] Det kom frem omkring vedtagelsen, at linieføringen via Femern er i den gale retning, idet hovedstaden i Tyskland nu hedder Berlin og ikke Bonn. Via Femern kommer bane og vej (til Berlin) til at tage et herresving over Hamborg. Jeg kan bare huske, at jeg da tænkte, at Fugleflugtslinien da vist er en vision, der stammer fra 1930'erne. Første spadestik blev taget i 30'erne - det var der hvor spaden knækkede!!!
 • 0
 • 0

Beslutningen om at bygge en fast Femern forbindelse uden at sikre at der er vilje og økonomi i Tyskland til at bygge en tilsluttende motorvej samt en ny motorvejsbro til fastlandet i Tyskland og til at etablere dobbeltsporet elektricificeret jernbane i Tyskland fra den nye forbindelse over Østersøen og til Hamburg inc. dobbeltsporet jernbanebro fra Femern til fastlandet var ubetænksomt. Der er motorvej og dobbeltsporet elektricificeret jernbane til Rostock havn idag. I Danmark er der hverken dobbelt jernbane spor eller el. til Rødby eller Gedser. Den korteste vej til Berlin er via Gedser - Rostock

 • 0
 • 0

...det er ikke en om'er...

ovenikøbet i forbindelse med en strækning som ikke er belastet voldsomt i forvejen, og som er korteste vej Sverige - Tyskland.

Den korteste vej mellem Sverige og Tyskland går da ikke igennem Danmark. Den starter i Trelleborg og ender enten i Rostock eller Travemünde og hedder TT-line. Hvis de får samme færger som bliver indsat mellem Danmark Norge vil de kunne reducere sejltiden fra henholdsvis 4 og 7 timer til ca. 2.75 og 5 timer. De må da anset som seriøse konkurrenter til en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Og her sparer man ovenikøbet to broafgifter....

 • 0
 • 0

Det unne være rart at få en ide om hvad det er for noget fragt man mener vil så og så meget fremover. Der er selvfølgelig volvo og saab biler, men en del af dem bliver idag samlet i Holland. Så er der norsk gedeost ;-)

Og hvis svenskerne har et problem synes det lidt mærkeligt at vi skal belaste vores miljø ned gennem Sjælland for deres skyld. Så vidt jeg husker(bor i Nordjylland) er der allerede nu nok biler i det øst sjællandske.

Så udover flotte broer bør der vil være et rationale for det. Og de seneste kommentarer omkring tyske prognoser gør at man allerede nu får "et bagklogskabens ulidelige skær" træk i arret i hovedbunden ...

Selvfølgelig betyder det ikke at vi ikke skal have nye motorveje i nordjylland Af mærkelige årsager virker en dobbeltnegation ikke så hårdt som at tale lige ud af posen...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten