Ny rapport: Danskernes CO2-udledning er reelt en halv gang højere

Illustration: Martin Muránsky/Shutterstock

Hvis klimaaftrykket fra varer og tjenester blev opgjort efter, hvem der faktisk køber og bruger dem, så ville Danmarks drivhusgasudslip være langt højere end det er i de officielle statistikker.

Ifølge nye beregninger fra erhvervstænketanken Axcelfuture, som Politiken omtaler torsdag, burde det danske drivhusgasudslip derfor angives som 71 mio. ton CO2 i stedet for de 49 mio. ton, som er det officielle danske drivhusgasudslip for 2015.

Den store forskel på de to tal skyldes især, at Danmark i stor stil importerer CO2-tunge varer som metal og tekstiler - ikke mindst fra Kina, mens mange af de varer, vi sender ud af landet, har et lavt CO2-aftryk.

Bekræfter vismands-beregninger

Beregningerne fra Axcelfuture bekræfter hermed tidligere beregninger af den såkaldte lækage-rate, som Det Økonomiske Råd beregnede i sin rapport fra april sidste år.

Læs også: Danmark 'outsourcer' CO2-udledning: Kun halvdelen af besparelserne bliver til virkelighed

Her i beregnede man, at Danmark har en såkaldt CO2-ækvivalent-lækagerate på mellem 45 og 53 pct.

Lækageraten for CO2-ækvivalenter betyder, at hver gang Danmark reducerer sine drivhusgasudledninger med en given mængde, stiger udledningen af drivhusgasser med omtrent det halve på et globalt plan, typisk fordi produktionen flyttes til andre lande frem for at blive gjort mindre CO2-forurenende.

Høje afgifter er årsagen

Ifølge Det Økonomiske Råd er det de høje danske afgifter på CO2-udledende aktiviteter, der er årsagen til, at den globale udledning af CO2-ækvivalenter forøges, når udledningen i Danmark mindskes.

Afgifterne skaber nemlig et incitament til at forøge den udenlandske produktion de steder, hvor denne slags afgifter er lavere.

Læs også: Klimaråd: Sådan skal energiafgifterne reformeres

Flere politikere siger til Politiken, at de nye tal fra Axcelfuture øger behovet for at se uden for Danmarks grænser.

Tommy Ahlers, der er klimaordfører i Venstre, vil bruge sagen til at tale for en klimatold i EU-regi. Altså en særlig afgift på varer fra lande, der ikke har for eksempel et kvotesystem for CO2-udledning, sådan som EU har.

Klima-og energiminister Dan Jørgensen (S) peger på en helt tredje vej: At Danmark koncentrerer sig om at eksportere grøn knowhow og teknologi til lande, der ikke er så langt fremme.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er faktisk meget mere afgørende hvordan forbruget belaster CO2 regnskabet, end om varen man forbruger er produceret i kina, vietnam eller litauen. EORA databasen over globale handelsstrømme giver sådan en oversigt land for land. Her ser det ikke godt ud for Danmark hvis man tror at det danske CO2 aftryk er faldet. CO2 aftrykket bør regnes efter den god gamle balanceformel

IND + PRODUCERET = UD + AKKUMULERET

https://www.worldmrio.com/footprints/carbon/

 • 8
 • 1

Halvanden gang så høj, en halv gang højere.

Oprindeligt stod der halvanden gang højere i artiklen, men jeg sendte en mail til Sanne Wittrup og hun rettede det prompte (tak for det!). Hvis udledningen var halvanden gang højere ville den være ~122 mio. ton, men den er "kun" 71 mio. ton.

Sagt på en anden måde er det reelle udslip 45% højere end det officielle tal. Ikke 145% højere.

 • 13
 • 0

Hvis nu Kina har "betalt"(regnskabsmæssigt er blevet belastet med) CO2 på den til DK importerede vare skal vi vel ikke belastes én gang til. Det er klart, at flyttes produktionen bare for at undgå CO2 belastning må der tiltag til som på en eller anden måde hjælper med til at begrænse udslippet - det gøres bare ikke ved at betale to gange.

 • 3
 • 2

Grunden til at mange af de vare vi forbruger bliver produceret andre steder end i Danmark skyldes også afgifter, men nok også en masse andre faktorer.... Det er en idiotisk overfortolkning at pege på afgifter alene.

 • 5
 • 1

Man nedsatte antallet af mennesker på jorden, som pt er ca 10 milliarder. ;) Men det er jo rent Tabu at tale om effektivt fødselskontrol. Så CO2 reducering og andre klimatiltag er rent fusere, hvis man ikke gør noget ved antallet af "os" :)

 • 8
 • 18
Morten

Befolkningstilvæksten i verden skyldes ikke længere høje fødselsrater, men stigende levealder. Befolkningstallet har passeret peak-child og har passeret peak-youth, altså at børne- og unge-antallet er på vej ned. Men der er et stort akkumuleret antal mennesker der blot lever længere. Så i det tilfælde man ønsker at fremskynde peak-adult, skal man tynde lidt ud i antallet af voksne eller sætte en øvre grænse for den tilladte levealder.

 • 15
 • 2

"Ifølge Det Økonomiske Råd er det de høje danske afgifter på CO2-udledende aktiviteter, der er årsagen til, at den globale udledning af CO2-ækvivalenter forøges, når udledningen i Danmark mindskes."

Det er lige netop det, venstrefløjen aldrig har forstået.

Løsning: 1. Globale aftaler om klima. 2. Varer pålægges afgifter i forhold til det deres produktion og transport skader.

 • 9
 • 8

En halv gang større ? en halv gang større end nærmest ingen ting målt globalt ? hvor meget Co2 udledes der i danmark i forhold til resten af kloden og så ganget med 1,5 :)

 • 0
 • 20

"Befolkningstilvæksten i verden skyldes ikke længere høje fødselsrater, men stigende levealder." Ja levealderen stiger, men befolkningstilvæksten stiger altså også med 80 millioner nye mennesker hvert år. I 1960 var der ca. 3 milliarder mennesker på jorden og nu er der over 7 milliarder, det er jo ikke kun fordi mennesker bliver ældre :) Flere mennesker giver større Co2 aftryk, samt større resurce tab.

 • 6
 • 17

Ja, og det har de utroværdige snøbler snart tilladt sig at gøre i 400 år, komplet ligeglade med konsekvenserne.

Med en antagelse om at dit indlæg er sarkastisk.... Så ja... de har rigtig mange gange været utroværdige, og også totalt ligeglade med konsekvenserne. Rigtig megen forskning er gået ud over både mennesker, dyr og natur.

Men jeg ville jo ikke kunne sidde her og kritisere apostelene hvis ikke de havde forsket på livet løs, så det takker jeg mange gange for :)

Men med lidt held kan det være, vi får en bedre plov ud af det en gang.

Det kan nå at ske endnu :)

 • 1
 • 12

At Danmark koncentrerer sig om at eksportere grøn knowhow og teknologi til lande, der ikke er så langt fremme.

Møller og fjernvarme har jo ikke hjulpet noget på den danske energieffektivitet. Det eneste der har reduceret danmarks co2-udledning er forholdet at kul og gas er skiftet ud med 'co2-fri' træ og så at flere industrier har flyttet produktioner til udlandet og miljøbelastningen placeres nu uden for Danmarks grænser.

Vil ministeren mon lære udlandet at lave biomassekedler. For alt det andet vi har lavet i Danmark har jo ikke hjulpet noget, vi brænder brandsler af som aldrig før, for at lave el og varme. Så derfor giver det ikke så meget mening at eksportere fjernvarmesystemer og møller mm. for det virker jo påvislig ikke i danmark.

 • 4
 • 15

Foreningen Axcelfuture og dagbladet Politiken optræder som flagelanterne i Middelalderen: Pisker sig selv og tror at det hjælper på eftertiden.

Det gør det ikke, og ærlig talt: De vare der produceret i udlandet medtages i dette udlands CO2-udledningsregnskab, og så kan det aldrig også tælles med i Danmark`s udledningstal. Her har Axcelfuture og Politiken vist fået begrebet "dobbelt bogholderi" i den gale hals.

Og i øvrigt: Hvis ikke FN og verden snart tør tale om befolkningsproblemet, er al indsats for lavere CO2-emission ligegyldig. Befolkningstilvæksten stiger og stiger, men ingen tør tage fat om nællen af frygt for at krænge nogle store religioners demagogiske fortalere.

 • 4
 • 10

Det eneste fornuftige er selvfølgelig, at CO2 udledning henføres til forbrugslandet for varer og tjenesteydelser. Det er bare lidt kompliceret, fordi ingredienser kan passere grænser flere gange i produktionskæden. Så opgørelserne er nok behæftet med en vis usikkerhed.

Men ingen tvivl om, at Danmark Importerer langt mere CO2-udslip end vi eksporterer. For CO2 udledningen er jo overvejende knyttet til råvareudvinding og råvarebehandling, som vi har meget lidt af.

Et interessant element i denne debat er, at vores landbrugseksport må betyde, at modtagerlandene reelt skal noteres for en stor del af dansk landbrugs udslip af klimagasser.

Et andet interessant element er, at hurtig udskiftning til elbiler bliver mindre fordelagtig i Danmark, da selve produktionen af elbiler jo koster ganske meget CO2.

 • 10
 • 0

Hvis 3 mia. menensker på kloden over en kort årerække bliver til 7 mia på grund af højere levealder skulle vi jo alle nu blive langt over 100 år. Det vrøvl er da til at tage at føle på.

Enhver klimaindsats og ethvet klimalål må og skal også have et absulut mål på befolkningspolitik der tager sigte på at antallet falder.

 • 4
 • 9

Så om lidt når der er 100 flere mennesker på vores planet, så er det fordi at der er kommet flere ældre???

Ja, hovedsageligt:

Forestil dig at du har en befolkning med en gennemsnitlig levetid på 75 år og en årlig tilgang på 100 mennesker og en årlig afgang på 100 mennesker. Så er befolkningen ialt 7500 personer. Lad nu den gennemsnitlige levetid stige til 76 år og lad tilgang og afgang være uforandret. Så vil befolkningen blive 100 personer større, nemlig 7600 mennesker...

 • 12
 • 1

100 mennesker i fødsels/død-ballance = en population på 7.500 mennesker 200 mennesker i fødsels/død-ballance = en population på 15.000 mennesker, dobbelt op.

Så: Hvis 3 mia. mennesker stiger til 7 mia. på een generations tid og dette skyldes højere alder, skal denne højere alder være over 150 år. Så højere alder er IKKE forklaringen.

Det voldsomt stigende befolkningstal skyldes een, og kun een ting: Alt for mange børnefødsler med levedygtige børn.

Hvad har vi egentligt FN til ?

 • 1
 • 10

Se de grafer jeg linker til... Der er meget der er ændret over den generation.

Det er helt rigtigt at der har været født rigtigt mange børn, men det er faldet kraftigt over den sidste generation. Stadig over 2.4 børn pr kvinde så det er netto positivt, men faldende. Samtidig stiger levealderen kraftigt, så kraftigt at det største bidrag til befolkningstilvæksten nu er pga. af stigende levealder og ikke fødsler.

/Nis

 • 9
 • 0

Det voldsomt stigende befolkningstal skyldes een, og kun een ting: Alt for mange børnefødsler med levedygtige børn.

Du trækker atså i land nu? Levedygtige børn == højere gennemsnitsalder.

Faktum er at kun Afrika og dele af mellemøsten i dag har fertilitetsrater der ligger markant over ligevægtspunktet. Selv Indien er stort set på ligevægt (TFR er i 2019 2,2 og ligevægt er omkring 2.1). Kina er under (1.7)...

Hvad har vi egentligt FN til ?

I hvert fald ikke til at begrænse udbredelsen af moderne medicin, bedre sanitære forhold og rent drikkevand.

 • 7
 • 1

Ja, hovedsageligt:

Forestil dig at du har en befolkning med en gennemsnitlig levetid på 75 år og en årlig tilgang på 100 mennesker og en årlig afgang på 100 mennesker. Så er befolkningen ialt 7500 personer. Lad nu den gennemsnitlige levetid stige til 76 år og lad tilgang og afgang være uforandret. Så vil befolkningen blive 100 personer større, nemlig 7600 mennesker...

WAS?!!

Det minder mig om dagens nyhed om at nye studerende har dårlige regneevner.

Jeg tager gerne dit eksempel for at bevise min pointe.

Lad os sige at der var 7500 personer i en afgrænset befolkning den 1-1-2019 Året efter den 1-1-2020 var der 7600 personer fordi ingen var døde i det forløbne år. Til gengæld blev der født 100 babyer. ERGO har der været en befolkningstilvækst på 100 personer. Tilvæksten skyldes udelukkende nyfødte, da det ret sjældent forekommer at folk opstår ud af ingenting som - - ret meget ældre, og slet ikke pensionister.

Jeg vil mene at selv de fleste nye studenter kan forstå regnestykket.

 • 1
 • 13

Lad os sige at der var 7500 personer i en afgrænset befolkning den 1-1-2019 Året efter den 1-1-2020 var der 7600 personer fordi ingen var døde i det forløbne år. Til gengæld blev der født 100 babyer. ERGO har der været en befolkningstilvækst på 100 personer. Tilvæksten skyldes udelukkende nyfødte, da det ret sjældent forekommer at folk opstår ud af ingenting som - - ret meget ældre, og slet ikke pensionister.

Jeg vil mene at selv de fleste nye studenter kan forstå regnestykket.

Lad os antage at vores 7500 personer i gennemsnit lever 75 år med en pæn symmetrisk fordeling. Dvs gennemsnitsalderen for hele populationen den 1-1-2019 er 37.5 år. Et år senere er der født 100 og døde nul. Gennemsnitsalderen er nu 38,0 år for hele populationen på 7600 (den forventede levealder er samtidig steget til 76 år og aktuaren i det lokale pensionsselskab er tæt på et nervesammenbrud).

Populationen er altså vokset fordi den forventede levealder er steget.

Eller med andre ord: På et eller andet tidspunkt skal alle i populationen nok dø, så hvis fødselsraten er konstant vil væksten i populationen på et tidpunkt stoppe. Det er ca. den situation verden er i nu.

 • 7
 • 1

Og i øvrigt: Hvis ikke FN og verden snart tør tale om befolkningsproblemet, er al indsats for lavere CO2-emission ligegyldig. Befolkningstilvæksten stiger og stiger, men ingen tør tage fat om nællen af frygt for at krænge nogle store religioners demagogiske fortalere.

OK, jeg havde heller ikke selv læst de efterfølgende kommentarer, da jeg, som flere andre, de-bunkede denne myte (nyere indlæg) som reaktion på et tidligere indlæg.

De få steder, hvor der fødes mange børn er som regel de samme steder, hvor der findes den laveste CO2 emission per capita, pga. enorm fattighed. Det er ikke de børn der fødes nu, som er årsagen til den fortsatte stigning, men de som er født inden for de sidste 50 år.

Se gerne link i mit forrige indlæg lige over dette.

 • 6
 • 0

Og grunden til der er færre folk der dør end der fødes, er jo fordi folk lever længere i stedet for at dø. Derfor har den stigende gennemsnitsalder en betydning

Hvis vi forholder os til førnævnte eksempel, så ændrer de gamle (læs allerede fødte) sig jo ikke i optællingen. Det gør de nyfødte så til gengæld (dem som ikke kunne deltage i forrige optælling. Hvordan kan noget så enkelt blive djøfficeret så politisk??

 • 0
 • 7

Jeg forstår skam godt eksemplet. Men du laver en fejl.

Pt i DK føder vi ikke nok til at opretholde befolkningstallet (for danskere). Tager man udgangspunkt i eksemplet fødes der 100 børn. Men der dør måske 110 ældre. Befolkningstallet falder.

Forstil dig nu et medicinsk mirakel. Den forventede levealder øges med 10 år. Dvs (simplificeret her) at de næste ti år fødes der stadig ca. 100 børn, men ingen dør. Befolkningstallet stiger pga den øgede forventede levealder.

Efter de ti år begynder folk at dø igen. Og hvis fødselsraten stadig er den samme efter 10 år, så vil befolkningstallet begynde at falde igen, og vi er tilbage hvor vi startede. Til gengæld er vi nu ved et højere befolkningstal pga den højere forventede levealder.

 • 3
 • 0

Det modsiger jeg heller ikke. Jeg bemærker at du undlod at anvende betegnelsen gennemsnitsalderen, hvilket er fint. Så der er sket en befolkningstilvækst i dit eksempel, fordi vi efter en årrække kan tælle flere hoveder end ved starten, alderen underordnet. Så enkelt er det.

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten