Ny rapport baner vejen for uranminer i Grønland

Illustration: Maersk Oil Greenland

'Eksempler fra Canada, Australien og USA viser, at det er muligt at drive moderne uranminer uden større miljøproblemer.'

Sådan skriver DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som er en del af Aarhus Universitet, og Grønlands Naturinstitut i en ny rapport på 242 sider.

Rapporten opsamler viden omkring processer for indvinding af radioaktive materialer, miljøproblemer og mulige løsninger, lovgivning og regulering.

Hermed skulle vejen være banet for en konkret vurdering af, om mineprojektet i Kvanefjeldet, som både skal udvinde uran og sjældne jordarter, vil være rentabelt.

Det australske selskab Greenland Minerals and Energy indsendte allerede i 2015 et slags udkast til en ansøgning om minedrift i Kvanefjeldet i det sydlige Grønland til myndighederne i Grønland. Selskabet forventes i år at indsende den endelige ansøgning om minedrift, som derefter skal i høring og vurderes af myndighederne.

Den nye rapport, som er resultatet af treårigt projekt finansieret af Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland, forholder sig ikke på nogen måde konkret til aktiviteterne i Kvanefjeldet. Den præsenterer derimod ifølge forfatterne en viden, der vil kunne anvendes i forbindelse med fastsættelse af miljøkrav og vilkår ved eventuelle fremtidige miner i Grønland, hvor brydning og oparbejdning af radioaktive mineraler indgår.

Med den nye generelle rapport tyder intet dog på, at man umiddelbart har nogen grund til at afvise en minetilladelse ud fra, at den pr. automatik vil være en miljømæssig katastrofe.

Beslutning kan blive truffet i Kina

Det er stadig uvist, hvordan GME, som er et selskab med en begrænset kapital, kan skaffe de mange milliarder, der skal til for at etablere en mine.

GME fik dog i 2016 en ny kinesisk partner, Shenghe Resources, med ind som medejer med en andel på 12,5 pct. med en option på at øge ejerandelen til 60 pct.

De juridiske begrænsninger, der tidligere var til stede for at eksportere uran fra Grønland, blev afklaret for et år siden ved en fælles dansk-grønlandsk aftale om, hvordan eksporttilladelser skulle gives i henhold til de internationale regler, der eksisterer.

Læs også: Så er aftalerne på plads for eksport af uran fra Grønland

Hvis Grønland giver en tilladelse til minedrift - og det er en beslutning, danske myndigheder ikke er involveret i - ser det derfor ud til, at den endelige beslutning om rent faktisk at etablere en mine vil blive truffet i Kina ud fra økonomiske og, hvem ved, måske også geopolitiske hensyn.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

I forordet i rapporten står side 7: It is the aim of DCE and GINR that the information in the report is correct and up-to-date.

Men omtalen på side 204-5 af naturgenopretningen af franske uranminer er en karikatur.

Det er selskabet AREVA, der står for miljøovervågning og naturgenopretning ved de mange lukkede uranminer i Frankrig. Men i DCEs rapport nævnes intet om den franske nukleare myndigheds (ASN) kritik i februar 2016 af Areva. ASN kom med en lang række anbefalinger og krav til AREVA, hvoraf nogle kan ses her: http://atomposten.blogspot.dk/2017/01/hvil...

  • 1
  • 2

Det er ikke optimalt at Kina er med selskabet bag GME, da det er Kina der i første omgang har ført en en bevist politik om at stats-monopolisere de sjældne jordarter så Kina kontrollerer dem og deres produktion.

Hvis jordarterne alligevel skal sendes til Kina for at blive forarbejdet, så kommer projektet ikke til at afhjælpe det Kinesiske monopol, da de så vil være under kinesisk kontrol.

Som jeg forstår det bruge de monopolet aktivt, så hvis du skal have lavet noget med de her sjældne jordarter, så skal de laves hos en kinesisk producent som også skal have adgang til IP mm. Det kan måske gå til elektronik og vindmøllemagneter men til styring til våben ol? Det er ikke sikkert at det er en god ide.

Måske skal den danske regering blande sig lidt og snakke med amerikanerne, EU, Canada og Australien mv om at etablere både minen og forædlingen af de her sjældne jordarter uden for Kina og uden kinesisk medejerskab. Etableres det på Grønland får de samtidig noget at leve af, og man undgår en masse af bøvlet i USA med at thorium er kategoriseret som radioaktivt, da thorium vil være en del af sjældne jordarter.

Det burde være i fælles interesse (minus Kina forstås).

Vh Troels

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten