Ny prognose: Ingeniørmanglen er langtfra afblæst

Illustration: Lærke Palm

Først den gode nyhed: De senere år har landets ingeniør-, it- og naturvidenskabsuddannelser øget optaget af studerende. Dernæst den dårlige: Danmark kan stadig se frem til massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft de kommende år.

Det fremgår af en ny prognose fra Danmarks teknologiske Alliance, Engineer the future.

Beregningerne, der er fortaget af IDA for Engineer the future, slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 såkaldte STEM-kandidater i 2025 (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater, skriver Engineer the future i en pressemeddelelse.

Skader vækstpotentialet

Den voldsomme mangel på teknologisk ekspertise kan ifølge Thomas Damkjær Petersen, formand for Engineer the future og for IDA, spænde ben for både vækst og velfærd i Danmark.

»Vi har de se seneste år arbejdet intenst på at promovere de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i alliancen Engineer the future og med det stigende optag kan vi glæde os over, at vi nået et stykke. Vi står imidlertid stadig med en beklagelig arbejdskraftmangel og en kæmpe udfordring med udsigt til flaskehalse, der risikerer at skade virksomhedernes vækstpotentiale og dermed også fremtidens velfærd,« siger Thomas Damkjær Petersen ifølge pressemeddelelsen.

En tidligere prognose fra 2015 viste, at Danmark ville komme til at mangle 13.500 tekniske og naturvidenskabelige kandidater i 2025. Der er altså sket et fald i arbejdskraftmanglen siden da, men det ændrer ikke ved, at der fortsat er et massivt behov for at få flere til at vælge uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi og IT, understreger formanden:

»Danmark halter fortsat bagud i international sammenhæng, når det handler om unges interesse for STEM-uddannelser. Det skal vi have ændret på, hvis danske virksomheder skal kunne klare sig i den internationale konkurrence,« påpeger Thomas Damkjær Petersen.

Han henviser til OECD’s rapport 'Education at a Glance 2017', der viser, at Danmark ligger i bunden, når det handler om, hvor stor en andel af de unge der vælger ingeniør-, naturvidenskabelige og it-uddannelser. Af rapporten fremgår det, at Danmark kun lige klemmer sig forbi Belgien, Luxembourg, Holland og Tyrkiet.

Behov for en ny fortælling om ingeniører

Også hos Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomhed, Rambøll, vækker manglen på STEM-uddannede bekymring.

Administrerende direktør Ib Enevoldsen glæder sig over, at flere har søgt ind på ingeniørstudiet de senere år, men peger på, at det er nødvendigt at få flere til at vælge den samme vej, hvis Danmark skal kunne konkurrere globalt:

»Ingeniørmanglen er en udfordring, der skal tages seriøst, hvis ikke opgaverne skal flytte til udlandet,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

Ib Enevoldsen mener, at der skal satses på STEM-fagene allerede i folkeskolen, så endnu flere unge for lyst til og forudsætninger for at tage en uddannelse som for eksempel som ingeniør, og tilføjer:

»Og vi i branchen skal være med til at skabe en ny fortælling om ingeniører og cand.scient.er, der kan styrke den faglige stolthed og tiltrække unge til faget, ved at synliggøre, at vi er dem, der skaber løsninger på fremtidens største udfordringer,« siger Ib Enevoldsen.