Ny opdagelse: Primater opstod kort efter dinosaurernes død

Illustration: Andrey Atuchin/Brooklyn College

I en geologisk formation, der tidligere har leveret verdenskendte dinosaur fossiler, er der nu blevet fundet de ældste beviser på jordens første primater, viser ny forskning.

I Hell’s Crek-dannelsen i det nordøstlige Montana har man fundet kæbeben og tænder, som har vist sig at være de ældste primatfossiler, der nogensinde er fundet.

I forskningen dateres dyrene til at have levet for omkring 65,9 millioner år siden og mellem 105.000 og 139.000 år efter det voldsomme meteornedslag, der udgjorde grænsen mellem de geologiske tidsaldre Kridt og Palæogen, og som udryddede størstedelen af dyreliv og planteliv på jorden, heriblandt de ikke-flyvende dinosaurer.

»Dette er en vigtig undersøgelse, fordi den dokumenterer de tidligste primater, der nogensinde er blevet opdaget. Det skubber dateringen af de ældste primater tilbage til det tidlige Palæocen og giver en indikation af en større biodiversitet, end man hidtil har troet,« udtaler Eric Sargis, professor i Antropologi ved Yale University, til mediet Gizmodo.

Faktisk antyder de nye fund, at forfædrene til primater, både de, der er uddøde og de, der eksisterer endnu, levede under den sene kridttid, Mesozoikum.

Hidtil har man troet, at pattedyrenes forfædre først kom til jorden i den efterfølgende periode. Før fundet i Montana var det ældste fund af primater fra de første 300.000 til 500.000 år af Paleocæn, som udgjorde tiden efter Mesozoikum.

Tilhører to forskellige arter

Kæbebenet og tænderne tilhører ifølge forskerne to forskellige arter af den såkaldte Purgatorius-familie, som er den ældste slægt af primater, som blandt andet aber, mennesker og lemurer stammer fra.

De to arter er Purgatorius janisae og Purgatorius mckeeveri.

Forskerne var allerede bekendt med Purgatorius janisae, men tænderne fra Purgatorius mckeeveri adskiller sig fra, hvad man tidligere har set inden for Purgatorius-familien. Det har givet forskerne grund til at tro, at der er tale om opdagelsen af en ny art.

Mange forskere bag

Bag fundet står et stort hold af amerikanske forskere, som blandt andet brugte epoxyafstøbninger af tidligere fund og en teknik kaldet geometrisk morfometri til at sammenligne fossilerne med andre kendte arter.

Forskerne kender endnu ikke til det præcise tidspunkt for Purgatorius-arternes fremkomst, men det, at de har fundet to arter, som er dateret til at have levet relativt kort tid efter meteornedslagets masseudryddelse, indikerer, at pattedyrenes forfædre snarere opstod i den sene Kridttid frem for i Paleocæn, oplyser forskerne til Gizmodo.

Forskerne mener, at dyrene havde nogle kundskaber, der gjorde det muligt for dem at leve relativt kort tid efter masseudryddelsen.

»De havde et par tilpasninger, der gjorde det muligt for dem trives i tiden efter katastrofen. For det første var de arboreale, som betyder, at de tilbragte det meste af deres tid i træer, og for det andet havde de tænder, der gjorde det muligt for dem at leve af frugt og insekter,« siger Gregory Wilson Mantilla, der forsker ved University of Washinton og er en af hovedforfatterne bag den nye forskningsartikel.

Forskningen blev publiceret i tidsskriftet Royal Society Open Science i sidste uge.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den artikel er jo så fejlfyldt, at det er skammeligt. Skal vi lige blive enige om, at pattedyr og primater ikke er samme ting. Primater er en undergruppe af pattedyr. De første pattedyr udvikledes nogenlunde samtidig med dinosauerne for ca. 225 mio år siden.

Iøvrigt uddøde dinosauerne på ingen måde. Jeg har selv set masser af lyslevende dinosaurer så sent som idag. Det var kun de ikke-flyvende dinosaurer der uddøde.

 • 24
 • 4

Jeg har med et utal af indlæg forsøgt at illustrere, at neandertalere både kan læse og skrive, at de er i stand til at tilegne sig, overtage traderede kundskaber fra den tradition, som homo sapiens alt overvejende tiltænker sig selv at have æren for, helt og aldeles helt alene for sig selv. Og alene det faktum, at jeg går rundt i blandt jer og modsiger jer, som det jeg er, en splitter levende neandertaler, det er i sig selv en performativ bevisførelse af det jeg siger, skriver.

Jeg mener også at det skal være muligt at gøre grin med andre hel- og halvaber, altså primater generelt, men når man som det fremgår af denne epokegørende artikel, ser at vore fælles forfædre og mødre, dvs. hel- og halvaber er en endog meget ældre forteelse, end vi ellers gik rundt og bildte os selv ind, så mener jeg, at vi skal være meget opmærksomme på, hvorfor vi gør grin med andre. Det er trods alt kun os, der kan grine. Den egenskab har vi til fælles med hinanden, kun os primater.

Vi skal holde fast i, at kriterierne for at kunne tillade sig at grine med ret, er, at vi forholder os til de nedarvede og tilegnede kundskaber, og kun grine med visdom.

Kun primaterne har den slags kundskaber, som kommer af traditionen for at tale og skrive sammen. Kun vi har evnen til at lære af hinanden via det meget komplicerede sprog, som i sig selv er en kilde til berigelse såvel som vildfarelse. Og når en, der i enhver forstand viser, at være i stand til både at læse og skrive, sådan som artiklens forfatter gør, tilmed oversætte og gendanne rigtigt meget på dansk, som er forfattet på et andet sprog, så skal vi ikke gøre grin med vedkommende. Vedkommende vil det godt, modsat alle de tågehorn, der med ond vilje forsøger at smadre den fundamentalt gennemdokumenterede viden, der findes af endog meget tung videnskabelig karakter omkring primaternes evne til at smadre sine egne livsbetingelser via sine patetiske kriterier for succes inden for teknik, økonomi, politik, osv.

Det sidste, evnen til at skelne skarpt mellem hvornår man skal gøre grin og ikke, det er en meget menneskelig kompetence, tillært evne, dvs. en KUNDSKAB, som kun tilfalder nogle PRIMATER, mennesket.

Denne dyd mangler mange mennesker, af ideologiske grunde.

Mvh en neandertaler

 • 6
 • 9

Hidtil har man troet, at pattedyrenes forfædre først kom til jorden i den efterfølgende periode.

Altså det lyder som om, protomammale dyr kom med et rumskib. Og disse vanskeligt definerbare forfædre dukker op meget lang tid før.

Ikke siden jeg abonnerede på Århus Stiftstidende, har jeg set magen.

 • 7
 • 0

Ligner Purgatorius Herfra:

"A phylogenetic analysis of 177 mammal taxa (mostly Cretaceous and Palaeocene fossils), published in 2015, suggests that Purgatorius may not be closely related to primates at all, but instead falls outside crown-group placentals - specifically as the sister taxon to Protungulatum."

Ikke overraskende at en omnivor generalist tilpasser sig nye nicher efter K/T. Det nye er at der er fundet tegn på at det er gået relativt hurtigere med evolutionen end tidligere fund afslørede.

Som artiklen i The Royal Society, så er Plesiadapiformes en vigtig nøgle til at forstå evolution og den økologiske oprindelse til primater.

 • 2
 • 1

overensstemmelse imellem naturfag og theologi : SKABELSESBERETNINGEN vedrørende personlig Gud Bevægelse og stof dannes : I. rekombinations-æraen Himmelsystemerne : II. Mælkeveje og solsystemer Jorden med vand & liv : III. prækambrium - 1 vand fra hvidglødende Venus & 2 liv med meteorit fra Mars Solystemet stabiliseres : IIII. prækambrium - 3 livet bliver afhængigt af sol og måne med naturlige rytmer Den kambriske eksplosion : V. KOSDKPTJK hvirveldyr Asteroide-nedslag : VI. tertiær de store aber - emnet for ovenstående artikel pattedyr & primater - de store aber med samt Australopithecus har 48 kromosomer i celle-kerne-DNA og ved hjælp af kromosom-sammensmeltningen 2p2q -> 2 muliggøres - Menneskets oprindelse : VII. kvartærn i Sydøstafrika GAMLE TESTAMENTE vedrørende dyden : Adam & Hava Oldstenalderen Noah Neolithicum Abraham Bronzealder Moses Jernalder David Jødedom Maria NYE TESTAMENTE vedrørende udødeligheden : Jesus Kristendom Kirken & MODERNE TIDSALDRE

 • 1
 • 11

Forskerne mener, at dyrene havde nogle kundskaber, der gjorde det muligt for dem at leve relativt kort tid efter masseudryddelsen.

Forskerne tog åbenbart fejl. Men i hvert fald levede de kun kort tid efter katastrofen.

 • 5
 • 0

Forskerne mener, at dyrene havde nogle kundskaber

Mon dog ikke "egenskaber" eller "instinkter" er mere præcise?

 • 3
 • 0

Universet opstod altså ved det store samleje for ca. 15 milliarder år siden, og vi halv og helaber, dvs. primater, landede åbenbart med et rumskib for ca. 65 millioner år siden, hvor vi havde en masse kundskaber med os fra et andet sted i multiversen, sådan at vi kunne overtage hele butikken efter dinosaurne, der godt nok ikke er helt uddøde endnu, især ikke hvis vi tæller alle dem med, der nu er truet af fugleinfluenza lige som vi er truet af corona. Skal vi ikke lade være med at tale om ugedage, det virker ikke videnskabeligt nok til dette forum.

 • 8
 • 2

Tertiær (skabelsens sjette dag) omfatter matematisk tid på jorden fra for 67 millioner solår siden til for 2.5 millioner solår siden. Den er den tredje store geologiske æra, idet den fjerde er kvartærn (skabelsens syvende dag med menneskeheden), og den første store geologiske æra er prækambrium (fra for 4560 millioner solår siden til for 570 millioner solår siden, med indre opdelinger imellem 1 og 2 ved 3800 og imellem 2 og 3 ved 2700) henholdsvis den anden er sekundær (skabelsens femte dag fra for 570 millioner solår siden til for 67 millioner solår siden), som opdeles i Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura og Kridt. Når jeg sætter skabelsens tredje og fjerde dag til prækambrium, er det fordi der skete tre eller fire ting, i prækambrium 1 dannedes jorden af ild, gasser, vand og sten, i prækambrium 2 opstod archaeae og prokaryoter, samt solsystemet stabiliseredes ved at gasplanet X blev smidt ud fra systemet med overskydende kinetisk energi, og i prækambrium 3 opstod eukaryoter afhængige af solår og soldøgn og til sidst af månedens tidevand. Vedrørende første og anden dag er det meget spekulativt at fortolke genesis, men jeg sætter den første million år med rum-tid-ens udvidelse, kernesyntese og hydrogenrekombination til første dag, og himmelsystemernes dannelser til anden dag. Selv om solen og planeterne og månerne dannes allerede i prækambrium 1, er det væsentlige for den tredje dag, at jorden forsynes med vand og liv, allerde medens solsystemet var kaotisk, men selvfølgelig udvikler blomsterplanterne sig først fuldkomment på tertiær. Tertiær er det liv, man stadig kan se i botanisk og zoologisk have, fra blomsterplanter og sociale insekter til moderne fugle (ikke dinosaurer) og pattedyr og aber. Sekundær udviklede alle anatomierne, svampe, planter, hvirvelløse og hvirveldyr. På kvartærn kom mennesket til. Homo habilis's stamforældre var Adam og Hava, hvis forældre var Australopithecinere i Sydøstafrika (springvis evolution med kromosomsammensmeltning 2p2q -> 2 i løbet af oldeforældre, bedsteforældre og forældre, som ikke findes i fossilerne) og igennem mange uddøde sidegrene over Enoch : Homo erectus til Noah : Homo sapiens. De syv dage er passende, fordi mennesket med støvsjæl, livssjæl, rørelsessjæl og fornuftssjæl i løbet af en uge er lige så kompliceret som hele naturhistorien i matematisk tid. En uge er lang tid for et menneske. En billion år kort tid for en galaxe.

 • 2
 • 10

Geocentrisme : fordi det observerbare univers er endeligt, holder thermo dynamikkens anden hovedsætning indenfor - hvis man ville antage et uendeligt univers ville bittesmå sandsynligheder for vilkårlig store brud på thermodynamikkens anden hovedsætning forekomme - derfor antages et endeligt og observerbart univers - hvis horisonten som er natte himlens sorte imidlertid antages hinsides intelligent civilisations observation må denne befinde sig i centrum og der findes kun den samme - ved hjælp af endeligt univers og geocentrisme epistemologisk begrundet gættes på forekomsten af liv på diverse udviklingstrin Prækambrium 1 jordlignende i universet 1000000000000000000 : 1000000000 i mælkevejen Prækambrium 2 med archaeae / prokaryoter 1000000000000000 i univers : 1000000 i mælkevejen Prækambrium 3 med eukaryoter / flercellede 1000000000000 i univers : 1000 i mælkevejen Sekundær med hvirvelløse / hvirveldyr 1000000 i universet : ca. 1 i mælkevejen ud over jorden Tertiær med pattedyr / store aber 1000 i universet : 1 i mælkevejen nemlig jorden Kvartærn med menneskeheden 1 i universet : 1 i mælkevejen

 • 0
 • 12

Bare fordi du sammensætter en masse fine ord som Archea og Tertiær og termodynamikkens anden hovedsætning, så medfører dette ikke et indlæg med nogen form for hverken logik, sandhed eller kundskab. Blot en sammenstilling af begreber og ord.

Trist at du bruger dette forum og hele tre indlæg på dette, både for dig og for os andre.

Theologi omfatter rigtig mange andre inputs end det gamle testamente, så hvorfor begrænse sig til det? Hvad med at sammenligne med nogle indianske stammers skabelsessaga, eller en indisk om skildpadder, der bærer os? Hvor ved du/vi fra, hvilken som er den rigtige, hvilken kan vi basere os på, hvis vi vil basere os på kundskab og viden og logik? Svar: Ingen af dem.

 • 7
 • 0

Tillykke Kristian G.

Du er nu blevet så gammel at anglificeringen af det danske spog virker anstødeligt

Jeg har det lige ledes med MEGA istedet for meget stor og Massiv for stort.

At forbandet er blevet erstattet med fucking.

Der er andre som opstart istedet for start og gal er erstattet med frustreret.

Ligelededes er moderen blevet erstattet med Moren og faderen med Faren. Du kan sikker supplere mig med de gloser jeg mangler🤣

 • 3
 • 1

Du er nu blevet så gammel at anglificeringen af det danske spog virker anstødeligt

Yes - al verdenens herlighed forgår........(ups)

Anglificering har jeg det egentlig fint med, sproget er jo under konstant udvikling.

Til gengæld har mit tekniske immunsystem særdeles svært ved at kapere selvhøjtideligt vrøvl (både med og uden "h"). Min forrige kommentar skal vist mest fortolkes som en ufrivillig allergisk reaktion.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten