Ny nitte i jagten på mørkt stof

Et nyt forsøg på at lede efter spor efter partikler af mørkt stof ved Cern har ikke bragt partiklerne frem i lyset.

Ikke-resultat har dog samtidig gjort det muligt at sætte nye grænser for egenskaber af eventuelle partikler af mørkt stof med lav masse, dvs. op til 10 gange tungere end en proton.

Higgsbosonen, der dannes i Large Hadron Collider ved Cern under sammenstød mellem energirige protoner, giver også partikelfysikere mulighed for at øge deres forståelse af partikler af mørkt stof. Astrofysikere mener, at mørkt stof udgør en langt større del af universets samlede masse end de velkendte partikler, der danner basis for galakser, stjerner og levende organismer.

En analyse af partikelsammenstødene ved LHC i 2011 og 2012 har dog foreløbig ikke indikeret, at partikler af mørkt stof er dannet ved henfald af Higgsbosonen, som det er beskrevet som en mulighed i visse teorier.

Atlas-detektoren ved Large Hadron Collider (Foto: Cern) Illustration: Cern

Det redegør de mange forskere, der er tilknyttet Atlas-detektoren ved LHC, for i en ny artikel i Physical Review Letters, som er omtalt af internettidsskriftet Physics.

Bevægelesmængde røber tilstedeværelsen af et usynligt henfald

Cern erklærede i 2012 Higgsbosonen for opdaget på baggrund af målinger, der viste, at Higgsbosonen kunne henfalde til to fotoner for gammastråling eller to Z-bosoner. De sidstnævnte er partikler med masse knyttet til den svage kernekraft på samme måde, som masseløse fotoner er knyttet til den elektromagnetiske kraft.

Fotonerne kan detekteres direkte i Atlas. Det samme kan henfaldet af Z-bosonen til elektroner og myoner.

Det er dog også muligt, at kollisionerne i LHC kan producere en Z-boson og en Higgsboson, og at den sidste henfalder på en måde, som detektorerne ikke kan opfange. Det kan være til neutrinoer eller partikler af mørkt stof. Det kaldes derfor for usynligt henfald.

En analyse af data viste, at henfaldet af Higgsbosonen i 75 procent af tilfældene var usynligt. Forskerne identificerede henfaldene ud fra målinger af de par af elektroner eller myoner, som skyldes henfaldet af Z-bosonen, og den manglende bevægelsesmængde, som derved måtte være tilgået Higgsbosonen.

Dette resultat var dog helt konsistent med den standardmodel for partikelfysikken, som ikke inkluderer tilstedeværelsen af partikler af mørkt stof. Det var altså lige efter bogen.

En lang række helt andre forsøg andre steder på at påvise eksistensen af mørkt stof har heller ikke haft succes.

Læs også: Superfølsom detektor finder intet spor af mørkt stof

Det er dog værd at notere sig det velkendte udtryk 'Absence of evidence is not evidence of absence', så eftersøgningen efter mørkt stof fortsætter.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Det er ikke bare Mørkt Stof den er gal med, men et helt verdensbillede der befinder sig bogstaveligt i frit fald.. Vi mangler kun at opdage det.

Jeg har meget seriøst forsket i netop Mørkt Stof i en hel del år. Ikke traditionel specifik forskning, men holistisk, forsøgt af angribe problemet fra indfaldsvinkler, alene ud fra antagelsen om at forholdsvis små aspekter at naturen har været overset og ringe forstået. Dette har ledt til et noget andet verdensbillede.

Jeg fremligger ikke min tro eller grundløs indbildning, jeg er heller ikke naiv, men jeg er absolut sikker i men sag. Det startede allerede i 1959, en forsker med navn Allais opdage en effekt der fik navnet Allais Effekten. Russerne Michail Gjerstein foreslog at der var tale om en anisotropisk acceleration , men kun lemfældig og overfladisk forskning har fundet sted fra officiel hold.

Jeg har påvist en enkelt metode til netop at bevise at Michail Gjerstein hvade ret, - og vist at beviserne egentligt allerede er skrevet på himlen med STORT. Mørkt Stof er slet ikke stof, men grundlæggende kredsløb der markant påvirkes af en sådan anisotropisk acceleration.

Jeg har detaljeret og matematisk vist hvordan dette både løser årsagen til Allais Effekten. - det løser også alle swingby anomalier, - det forklarer enkelt hvorfor ellipse-galakser kollapser, og hvorfor spiralgalakser udvides. Det fjerner ethvert dilemma og problem ved Mørkt Stof, - og det fører , (uden at jeg har ønsket det og til min store forbløffelse) - til forståelsen af at Merkur 'falder' mod solen, netop (matematisk underbygget) på en måde som kan se ud som om der kun er tale en 0,43 buesekund perihelion anomali (per år). - Og dermed (desværre) at en del af den generelle relativitets teori ganske enkelt er forkert.

Nu nævnte jeg at der var tale om flere fejl i naturvidenskaben. Med til den nævnte acceleration hører at rejse gennem rummet ikke er modstandsfrit, noget vi burde vide, men noget som vi alt for overfladisk har fejet ind under gulvtæppet. - Netop disse to "småting" er årsag til at ufattelig meget er vendt på hovedet, noget som for mange nok er en iskold spand vand, og derfor noget man hellere må ignorerer i en fart.

Der er således ikke grund til at forvente nogen egentlig ny opdagelser, - eller ny fysik, - men kun at vi fatter det vi rent faktisk allerede har rigelig dokumentation for.

Jeg har langsomt men sikkert kommet længere og længere ind i et noget helt andet univers, som jo mere jeg er begyndt at forstå det, jo mere selvfølgeligt og jo mindre problemfyldt er det blevet.

Ikke et eneste sted overlades man til hypotetiske piedestaltiske add hoc overbygninger. Den der gider koncentrere sig vil kunne se at teorien er fuldstændig strømlinet, uden en eneste mystisk kamel på vejen, - som ikke burde være der.

Læs evt. videre i denne tråd (den kom lidt bagvendt i gang) så spring evt.til side 3 http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=27...

  • 1
  • 3

Problemet er blot, at det bliver først observeret når de accelererede partikler rammer target eller hinanden.

De accelererede partikler kan sammenlignes med en lastbil.

En lastbil har en hvilemasse der er kendt og som kan omregnes til en energimasse.

Når lastbilen accelereres får den en højere energimasse, fordi lastbilen nu kan fremvise mere energi end da den stod stille. Lastbilen kan nu accelereres næsten op til lysets hastighed og når vi har fået lastbilen op på den højeste hastighed vi kan give den, kan hastigheden ikke blive højere. Derimod kan vi godt tilføre lastbilen endnu mere energi, men nu vil lastbilens hastighed ikke blive forøget, men derimod lastbilens træge masse, som her også omsegnes til energimasse.

Men hvad er det der gør lastbilens energimasse større?

Det er energipakkerne der kommer bag på lastbilens lad, fordi der for hver gang vi tilfører lastbilen energi, så omdannes energien til energipakker som der bliver sat bag på lastbilens lad og jo større mængde energi vi kan tilføre lastbilen, jo større energipakker kan der sættes bag på lastbilens lad.

Når lastbilen så rammer en mur (target) vil alle de energipakker der har stået på lastbilens lad fare væk fra lastbilen og det er alle disse energipakker der observeres som partikler i de forskellige observationsmaskiner.

Det mørke stof er ganske enkelt partikler der dannes omkring ganske almindelige kendte partikler.

Hvad sker der egentlig omkring en accelereret proton i en accelerator.

Protonen vil opfatte den tilførte energi mindre og mindre energirig og da den tilførte energi vil blive opfattet som elektromagnetiske strålinger, vil bølgelængden på den tilførte energi blive længere og dermed vil den tilførte energi blive opfattet som værende mikrobølger.

Da partiklerne er accelereret op til næstens lysets hastighed, vil vi med vort synsfelt opfatte hele konceptet som højenergirigt og varmt, mens at de accelererede protoner vil opfatte tingene energifattigt og koldt.

Når en proton svæver rundt ude i det kolde universelle rum, vil protonerne ligesom i acceleratoren optage mikrobølger og der vil omkring protonen opstå partikler der indeholder masse, hvorved at protonen som gravitationel ballast i galakser vil have en større gravitationel virkning end når den blot havde sin egen energimasse som ballast.

Det mørke stof kan derfor fint være kendte partikler, men så længe de er knyttet til frit svævende protoner i det universelle rum, vil partiklernes strålingsfelt ikke vekselvirke med elektromagnetisk stråling og da partiklernes strålingsfelt omslutter de frit svævende protoner, vil protonen ej heller vekselvirke med den elektromagnetiske stråling.

Dette er selvfølgelig en meget enkelt og simpel forklaring på, hvad mørkt stof er, hvad nok gør, at den ikke vil blive accepteret af den etablerede videnskab.

  • 0
  • 2

De må vel afspejle temperaturen på den spand (is)-kolde vand jeg er kommet til at smide i hovedet på Mørkt Stof entusiasterne.

Men det er som forventet, det viser at "vandet" var var koldt nok

Nå, men det jeg ville sige i dag, - var.... er jo at jeg også er kommet til at pille ved ideen om at Einstein løste Merkurs Perihelion præcession.

Netop som jeg troede jeg var færdig med en meget stor teori (synes jeg) - (efter mange års arbejde) ville jeg lige for en sidste gang skive det hele rent så også andre bedre kunne forstå hvad jeg har haft gang i.

Men Ups så opdagede jeg at teorien (endda meget matematisk præcist) også kræver at den generelle relativitetsteori indskrænkes.

Puhadada. det var slet ikke meningen.

Men teorien følger sin egen røde tråd, så der er ingen vej uden om.

Den generelle relativitets teori er ganske enkelt trukket for langt. Det tog mig et par dage at komme mig over chokket.

Tilbage bliver til trods hele konceptet omkring rumtiden, denne er rigtig nok. Men denne opdagelse kan ikke trækkes længere end som så.

Jeg kan ikke gå i detaljer her. Jeg ved at det lyder lidt vildt, det var ganske enkelt ikke min meningen at pille ved den gennerelle relativets teori. Men .dette er en konsekvens af det faktum at der kræves stadig større kraft for at opretholde en konstant acceleration. - For den der gør sig den ulejlighed at FORSTÅ dette gamle faktum, er dette lige så logisk som lige ud af E45

Her er det hele komprimeret på engels i pdf format .Siden er meden del grafik så det tager tid at hente den http://www.science27.com/paper.pdf

Her endnu bedre, det hele nogenlunde renskrevet på dansk http://www.science27.com

Skulle der være forskere der læser dette, - så her et godt råd, - læs hvad jeg har skrevet før du spilder dit liv på en kollektiv tvangstanke.

Mørkt stof eksistere ikke. Det er ikke andet en opskruet total misforstået massiv propaganda.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten