Ny motorvej i sigte: Regeringens Ring 5 har lange udsigter
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ny motorvej i sigte: Regeringens Ring 5 har lange udsigter

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Den motorvej på Ring 5 om København, som regeringen har i sigte, ligger langt ude i fremtiden. Den har endnu intet budget og forundersøgelsen alene vil tage to år at gennemføre – først derefter ligger VVM-undersøgelse og projektering.

Forundersøgelsen lanceres nu som en del af en Regeringens initiativer for Hovedstaden.

»Biltrafikken på Sjælland stiger kraftigt i disse år, og det koster samfundet rigtig mange penge, når vi spilder tiden på at holde i kø. Vores undersøgelser viser, at det på sigt ikke vil være nok at udvide de eksisterende motorveje i ringforbindelserne for at afhjælpe det pres, der er på vejene,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

»Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København,« siger han

Ifølge Transport-, bygnings- og boligministeriet vil forundersøgelsen koste omkring 12 millioner kroner, mens en undersøgelse af en nordlig del af motorvejen koster 6 millioner kroner. Planlægningsundersøgelsen af hele korridoren løber dermed op i 18 millioner kroner.

I en tidligere »Trafikal analyse af hovedstadsområdet«, som er udarbejdet at Vejdirektoratet i 2016, kan en motorvej i Ring 5 komme til at koste mellem 10,9 og 12,4 milliarder kroner

Nordsjællændere ænsker sig ingen motorvej

Ifølge pressemeddelelsen fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har der ikke tidligere været lokal opbakning til at bygge en motorvej i den nordlige del af Ring 5 – altså fra Frederikssundmotorvejen og nord mod Helsingørmotorvejen.

I Regeringens udkast ønsker man undersøgt en vej i Ring 5-korridoren fra Vestmotorvejen ved Køge til Holbækmotorvejen og derfra videre til endnu en tilslutning til Frederikssundmotorvejen. Derudover ønsker man en planlægningsundersøgelse for den nordlige del af Ring 5, som går fra Frederikssundmotorvejen og nord mod Helsingørmotorvejen.

Planlægningsundersøgelsen skal granske, om det er muligt at indsnævre korridoren, som nogle steder er en kilometer bred. Det skyldes, at den nuværende arealreservation i området begrænser mulighederne for yderligere bebyggelse.

Den sydlige del af Ring 5, som Regeringen ønsker en forundersøgelse af. Strækningen nord for Frederikssundmotorvejen skal behandles af en planlægningsundersøgelse Illustration: Transport-, bygnings- og boligministeriet

Sim City

Forundersøgelsen af den nye mortorvejsforbindelse kommer i hælene på en del andre projekter, herunder Lynetteholmen og de ni nye øer som skal udgøre Avedøre holme. Fælles for dem er, at de ikke er tæt på at være endeligt vedtaget eller finansieret

Netop spørgsmål om infrastruktur var særligt interessante for de tidligere projekter. Eksempelvis har en havnetunnel været diskuteret i forbindelse med Lynetteholmen, og da Ingeniøren dækkede »visionen« for Avedøre Holme, blev der stillet spørgsmål til Infrastrukturen.

»Det er klart, at der skal laves en trafikanalyse, og at hovedstaden har nogle trafikudfordringer de næste år. Regeringen arbejder også på en række trafikløsninger i forbindelse med den kommende finanslov, men det bliver ikke i dag, vi præsenterer dem,« sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), i starten af januar.

Flere veje og flere biler

Trafikken på de danske motorveje er steget med 32 procent siden 2007 ifølge Vejdirektoratets seneste årsrapport fra juli 2018 – altså med næsten en tredjedel.

Samme rapport konkluderer, at salget af nye biler er rekordhøjt. I dag udgør den danske personbilpark over 2,5 millioner køretøjer og de sidste 10 år er antallet af personbiler i Danmark steget med omkring 450.000.

»Biltrafikken på Sjælland stiger kraftigt i disse år, og det koster samfundet rigtig mange penge, når vi spilder tiden på at holde i kø. Vores undersøgelser viser, at det på sigt ikke vil være nok at udvide de eksisterende motorveje i ringforbindelserne for at afhjælpe det pres, der er på vejene,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

»Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København,« siger han

Køge Bugt-motorvejen er da også en af landets mest belastede med 133.400 køretøjer i døgnet, efterfulgt af nord-sydgående Motorring 3 og Amagermotorvejen.

Vejdirektoratet udgav i 2017 rapporten »Drivkræfter bag trafikvækst,« som konkluderer, at »Bedre og flere veje giver større efterspørgsel efter at køre i bil,« men at også priserne på kollektiv trafik har indflydelse.

»Favorable priser på kollektive rejser sammenlignet med udgifterne til brug af bilen betyder, at nogle vælger at benytte eksempelvis bus, tog eller metro,« hedder det i rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København" Allerede fra starten (2030?) bør man overveje dens udvidelsesmuligheder på langt sigt - det kan være bedst at udvide den fra 2+2 til 2+2+2, ikke 3+3. Det kræver blot at man reserverer udvidelsesarealer til den ene side, ikke begge sider. En motorvej med 2+2+2 (fx i år 2050) har den fordel at midten kan vendes, så retning er nord om morgenen, men syd om eftermiddagen. Det bruges mange steder i verden, fx Amsterdam i Holland; https://youtu.be/tevb2fCp-7U?t=152 Rampen til tværveje skal blot være forberedt til gennembrydning, den behøver ikke være bygget til at bære udvidelsen fra start.

Ring 5 "arealreservation i området begrænser mulighederne for yderligere bebyggelse" Her kan slås 2 fluer med eet smæk; ved at lægge kommende erhvervsområder langs den nye motorvej (med plads til udvidelse og jernbane) fås "gratis" støjdæmpning af boligområderne længere væk. Og den norske succes i bompenge kan kopieres så vejtrafikken betaler kollektiv trafik for sin aflastning. Nordfra bør Ring5 være den direkte videreførelse af Helsingør-motorvejen, så trafik fra HH-tunnelen skal dreje fra for at komme på den gamle Helsingør-motorvej ind mod København. Derved føres mest trafik automatisk via Ring5, ikke via den allerede nu overbelastede MotorRing3.

 • 2
 • 2

»Bedre og flere veje giver større efterspørgsel efter at køre i bil,« Så for at få færre til at køre i bil, skal vi have dårligere og færre veje?

Det mener jeg selvfølgelig ikke, men der er rent faktisk skræmmende mange der mener det, og at det vil gavne samfundet.

 • 10
 • 7

Hvad med at øge kapaciteten på Ring 4 fra Ballerup til Hillerødmotorvejen? På den strækning er ringen en 2-sporet vej (et spor i hver retning), hvor den omkring kryds kortvarrigt bliver 4-sporet. Der er brede grønne rabatter hele vejen, så det er vel en 'no-brainer'.

 • 13
 • 0

Den nye motortorvejsstrækning vil være en rigtig god forbedring for dem, der bor i Køge og arbejder i Smørum. Fortsæt på den måde og skid på problemerne på Amagemortorvejen og Motorring 3.

 • 2
 • 11

»Bedre og flere veje giver større efterspørgsel efter at køre i bil,« Så for at få færre til at køre i bil, skal vi have dårligere og færre veje?

Det mener jeg selvfølgelig ikke, men der er rent faktisk skræmmende mange der mener det, og at det vil gavne samfundet.

Jeg synes det er skræmmende, at mange tror at det gavner samfundet at bygge flere veje. Transport er et nødvendigt onde der koster samfundet "kassen", uanset om der er trængsel eller ej. Vi pendler længere og længere fordi virksomhederne ikke er påvirket af medarbejdernes pendlingsafstand. "Bjerget" må komme til "Moses". Mon ikke det ville ændre sig hvis virksomhederne skulle betale medarbejdernes befordringsfradrag? De sparede skattekroner kunne så gives tilbage til virksomhederne på anden måde. Så ville vi nok få flere jjemmearbejdspladser, satellit-kontorer i provinsbyerne, 4-dages arbejdsuge, job-bytte-ordninger, så flere kan få arbejde tæt på hjemmet osv.

 • 16
 • 5

"lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København" Allerede fra starten (2030?) bør man overveje dens udvidelsesmuligheder på langt sigt - det kan være bedst at udvide den fra 2+2 til 2+2+2, ikke 3+3.

Det undersøgte man i forbindelse med udvidelsen af Motorringvejen og udvidelse af Køge Bugt motorvejen. Konklusionen blev for motorringvejen, at der her var tale om nogenlunde den samme trafik i begge retninger, hvilket gjorde løsningen ubrugelig.

For Køge Bugt motorvejen gav løsningen noget mere mening, da der er mere trafik nordpå om morgenen og sydpå om eftermiddagen. Men alligevel faldt ideen, simpelthen fordi en 2+2+2 vej bliver ligeså bred som en 4+4 vej. Det gør den fordi sporet i midten skal have nødspor i begge køreretninger og fysisk adskillelse fra trafikken i begge køreretninger, da den jo skal kunne vendes.

En 2+2+2 vej består fx. af: 2,5m nødspor + 0,5m kant + 2xkørespor af 3,5m + 0,5m kant + 2m rabat med betonautoværn i midten + 2,5m nødspor + 0,5m kant + 2xkørespor af 3,5m + 0,5m kant + 2,5m nødspor + 2m rabat med betonautoværn i midten + 0,5m kant + 2xkørespor af 3,5m + 0,5m kant + 2,5m nødspor = 38 meter

En 4+4 vej i samme kvalitet vil være: 2,5m nødspor + 0,5m kant + 4xkørespor af 3,5m + 0,5m kant + 2m rabat med betonautoværn i midten + 0,5m kant + 4xkørespor af 3,5m + 0,5m kant + 2,5m nødspor = 37 meter

Altså er en 4+4 vej billigere, lettere at forstå for trafikanterne og giver mere kapacitet.

En motorvej fra Køge til Frederikssundsmotorvejen i ring 5 korridoren vil på den sydlige del være sammenlignelig med Køge Bugt motorvejen og på den nordlige del at sammenligne med Motorringvejen med cirka lige meget trafik i begge retninger alle tider af døgnet.

 • 11
 • 0

Jeg synes det er skræmmende, at mange tror at det gavner samfundet at bygge flere veje. Transport er et nødvendigt onde der koster samfundet "kassen", uanset om der er trængsel eller ej. Vi pendler længere og længere fordi virksomhederne ikke er påvirket af medarbejdernes pendlingsafstand

Det gør de private virksomheder fordi store og centrale enheder er mindre sårbare, kan specialisere sig og tilbyde alt inderfor deres felt. Nøjagtig samme begrundelse har det offentlige for at bygge få men meget store sygehuse med videre.

Giver det så mere eller mindre transport? Tjah, det er faktisk et godt spørgsmål. Patienterne skal generelt køre længere for at komme på sygehuset. Men medicin og andet materiale skal distribueres til færre enheder og affald skal ligeledes indsamles fra færre enheder hvilket giver mindre transport. Et trafikoffer med tre forskellige skader skal heller ikke transporteres mellem tre forskellige sygehuse.

 • 2
 • 1

Hvad med at øge kapaciteten på Ring 4 fra Ballerup til Hillerødmotorvejen? På den strækning er ringen en 2-sporet vej (et spor i hver retning), hvor den omkring kryds kortvarrigt bliver 4-sporet. Der er brede grønne rabatter hele vejen, så det er vel en 'no-brainer'.

Gennem Ballerup, Egebjerg og Hareskov kører vejen igennem villakvarterer. Der er rigtigt mange sideveje, meget lille ringvejstrafik og stor oplandstrafik.

En udbygning til motorvej vil være til glæde for de få som skal rundt om København og til gene for det store flertal af lokale trafikanter som på grund af færre til- og frakørsel på en motorvej få omvejskørsel ved at benytte vejen. Alternativt skal vejen anlægges med parallelveje a la den sydlige del af Helsingørmotorvejen (tidligere kaldt Lyngbyvejen), og det vil kræve nedrivning af hundredevis af dyre villaer.

Endelig vil en Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsmotorvejen være første del af en egentlig Ring 5 fra Køge til Helsingørmotorvejen som der er reserveret arealer til hele vejen. En udvidelse af Ring 4 til egentlig ringvej til Helsingørmotorvejen kommer nærmest umuligt forbi Lyngby uden en gentagelse af "successen" med Bispeengbuen, bare meget større.

 • 2
 • 1

Der er ingen villaer der har udkørsel til Ring 4 mellem chokoladekrydset og Hillerødmotorvejen, derfor er parallelvejen ikke nødvendig. Udvidelsen af Ring 4 kan suppleres med en motorvejstunnel mellem Hillerødmotorvejen og Helsingørmotorvejen. Det vil gøre den til et reelt supplement til motorringvejen.

 • 1
 • 3

En udbygning til motorvej vil være til glæde for de få som skal rundt om København og til gene for det store flertal af lokale trafikanter som på grund af færre til- og frakørsel på en motorvej få omvejskørsel ved at benytte vejen. Alternativt skal vejen anlægges med parallelveje a la den sydlige del af Helsingørmotorvejen (tidligere kaldt Lyngbyvejen), og det vil kræve nedrivning af hundredevis af dyre villaer.

Hvem sagde noget om at gøre den til motorvej? Bare lade den have fire spor hele vejen fra Ballerup til Hillerødmotorvejen. Desuden er der støjværn allerede.

Det kan da vist kun gå for langsomt med en sådan udvidelse.

PS Der jo lang kø hver morgen ved afkørslen fra Hillerødmotorvejen til Ring 4.

 • 3
 • 0

Det gør de private virksomheder fordi store og centrale enheder er mindre sårbare, kan specialisere sig og tilbyde alt inderfor deres felt. Nøjagtig samme begrundelse har det offentlige for at bygge få men meget store sygehuse med videre.

Giver det så mere eller mindre transport?

Der er intet problem i at have store, centrale enheder. Problemet er fx at man anser København for at ligge "centralt", selv om det ligger i et hjørne, i forhold til de mange tusind pendlere. Men selv dem der bor i Københavnsområdet, pendler i gennemsnit 13 km til job. Det er jo vanvittigt! Jeg mener det er realistisk at nedbringe den gennemsnitlige pendlingsafstand til mindst det halve. Det kræver bare at man tænker sig om, i stedet for - hovedløst - at blive ved med at udvide infrastrukturen.

 • 5
 • 4

Men selv dem der bor i Københavnsområdet, pendler i gennemsnit 13 km til job. Det er jo vanvittigt! Jeg mener det er realistisk at nedbringe den gennemsnitlige pendlingsafstand til mindst det halve.

Hvordan? Flytte hen til arbejdspladsen eller flytte til andet arbejde tættere på? Begge parter i en normal familie arbejder sjældent samme sted - og så er der lige skole/børneinstitutioner med deraf følgende transport. Nu ligger jo ikke alle arbejdspladser i centrum. En meget stor del ligger i en ring omkring København.

 • 0
 • 0

Men selv dem der bor i Københavnsområdet, pendler i gennemsnit 13 km til job

Med 13 km eller mindre til arbejde er cyklen et ret godt alternativ.

At cykle 13 km er ikke meget langsommere end en bil i myldretiden. El-25 cykel så sveder man ikke så meget når man kommer frem, og en god arbejdsplads giver lov at lade batteriet.

Man kan godt cykle den slags distancer om vinteren, også i sne og regn. Luksus ville være hvis der blev sat fokus på snerydning af cykelstier.

Javist mange har et reelt behov for en bil, men mange ville ligeså godt kunne cykle. Har man børn i daginstitutioner, kunne cyklen placeres bag på bilen og der kunne cykles fra sidste afleveringssted til arbejde.

 • 5
 • 1

Er det virkelig en uanfægtet naturlov at alle arbejdspladser skal ligge i København? Hvorfor ikke understøtte mere udvikling af virksomheder, arbejdspladser og industri i oplandet og resten af sjælland? .. få trafik og arbejdspladser distribueret mere ud over sjælland, istedet for at alle sjællands beboere skal pendle ind til København hver dag?

 • 4
 • 0

Jeg mener en Ring 5 bør være: Køge hvor både syd og vest motorvejen kan tilgå uden at være flettet sammen først. Roskilde Hillerød Helsingør og suppleret med en tunnel til Helsingborg.

Ring 4 bør laves til motorvej helt til Lyngby, gravet ned og overdækket i etapper som Tårnby tunnellen

Dermed ville der være en god del redundans i hele området når uheld lukker en af vejene.

Finasiering: Nu hvor det går godt i samfundet med lav beskæftigelse sætter vi penge tilside, f.eks en konjuktur beskatning, 0,25% skattestigning til alle, inkl selskabsskatterne, måske 1% til sidst nævnte.

Når der kommer nedtur igen, fjernes skatten og projekterne sættes i gang som beskæftigelse til de arbejdsløse.

 • 1
 • 4

Hvordan? Flytte hen til arbejdspladsen eller flytte til andet arbejde tættere på?

Som jeg nævnte, så pendler dem i Københavnsområdet gnsn. 13 km. Hvis man tænker lidt over dét, så er det faktisk temmelig langt, taget i betragtning, hvor tæt boliger og arbejdspladser ligger. Men det viser, med al tydelighed, hvor dårlige vi er til at optimere logistikken. Jeg mener årsagen er, at man, som du, anser det for umuligt at gøre noget ved, og derfor lader tilfældighederne råde. Man belønner jo direkte folk for at pendle langt, via befordringsfradraget. Transportudgifter burde deles mellem virksomheder og lønmodtagere efter princippet, "forureneren betaler", i stedet for, som nu, at skatteyderne betaler.

 • 3
 • 1

offentlig transport? Hver gang man udvider motervejskapaciteten stiger antallet af biler, der skal udnytte den. Resultatet er at man indenfor en kort tidsramme er tilbage ved samme transporttid - køtid. Et sted har jeg læst at grænsen er 1 times transporttid, altså for tålmodigheden. Har boet i Københavns forstæder i mere end 50 år og transporttiden ind til byen har været temmelig konstant - undtagen i perioder hvor den blev længere på grind af vejarbejde der skulle udvide kapaciteten. Nu vil man reducere antallet af parkeringspladser OG udvide antallet af arbejdspladser. Mon ikke, der er en modstrid et eller andet sted? Hvad med at forbedre den offentlige transport væsentligt? Ikke bare med en letbane på ringen, men seriøst med regelmæssige tætte afgange i et net af dækkende linier - og så selvfølgelig gratis. Det vil kunne få folk til at undlade at tage bilen - som vi jo nok slet ikke må bruge når den nye Ring 5 endelig er bygget færdig. ironi - mon dog?

 • 5
 • 1

13km hver vej giver et fradrag på 4kr om dagen=880kr om året, ikke noget stort beløb, fradraget burde efter min mening afskaffes.

75 km hver vej (fx Sorø til Ballerup) giver fradrag på 247 kr om dagen. Og enig, det burde afskaffes, eller bedre; finansieres af virksomhederne. Det ville gavne alle, også virksomhederne, for medarbejderne ville have mere overskud, og måske arbejde længere pga. den sparede transporttid.

 • 2
 • 2

Hver gang man udvider motervejskapaciteten stiger antallet af biler, der skal udnytte den.

Et motto på venstrefløjen.

Her kommer så et spørgsmål: Udvider man motorveje for sjov, eller fordi der opstår trængsel på dem? Selvfølgelig fordi der opstår trængsel på dem. På det tidspunkt har mange trafikanter allerede fravalgt motorvejen, fordi andre veje er hurtigere end en kø på motorvejen. Det er den trafik som skifter til motorvejen efter den udvides, så det er vel ikke så mærkeligt trafikken stiger.

Man kunne jo prøve at udvide motorvejen øst om Hjørring til 8 spor. Vil det føre til øget trafik? Nej, fordi der er ingen trafik som på grund af trængsel er fortrængt fra motorvejen.

 • 2
 • 3

Er en ny Køge bugt MV det mest nødvendige?

Enig med Thomas Gade. Det er Motorring 3, der er mest proppet idag. Vi kunne nok bedre bruge en MV forbindelse fra Ballerup til Lyngby som supplement til Ring4, eller en ring 5 nord om Furesø

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten