Ny motorvej over Limfjorden udskudt: Miljøkonsekvenser ikke belyst godt nok

Illustration: Vejdirektoratet

Artiklen er blevet opdateret med svar fra Vejdirektoratet.

Vedtagelsen af anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse er blevet udskudt til efteråret. Oprindeligt skulle lovforslaget have været sendt til afstemning i folketingssalen onsdag d. 2. marts, men lovforslaget blev ikke fremsat.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

»Anlægsloven var oprindeligt planlagt til fremsættelse i februar 2022, men Vejdirektoratet, der har ansvaret for de forudgående miljøkonsekvensvurderinger, har vurderet, at der er behov for mere tid til at sikre en tilstrækkelig belysning af visse dele af miljøkonsekvensvurderingerne,« skriver ministeriet i meddelelsen.

I pressemeddelelsen fremgår det ikke hvilke dele af miljøkonsekvensvurderingen, der ikke er tilstrækkeligt belyst, men ifølge Nordjydske drejer det sig om den potentielle påvirkning af Natura-2000 området, samt grundvand og overfladevand. Mediet fortæller desuden, at det er et høringssvar fra Miljøministeriet, som har fået Vejdirektoratet til at foreslå, yderligere miljøkonsekvensvurderinger.

Juridisk vigtig vurdering

Beslutningen om at udskyde projektet for at undersøge miljøkonsekvenserne nærmere vækker glæde hos Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

Den 3. Limfjordsforbidelse løber over øen Egholm, som også huser et beskyttet naturområde Illustration: Vejdirektoratet

Juristen Louise Faber, som er formand og stifter for borgerbevægelsen, fortæller at organisationen længe har gjort opmærksom på, at der er mangler i natura-2000 konsekvensvurderingen. Ifølge Louise Faber er der ikke blevet foretaget en ordentlig habitat-vurdering, og hun peger på, at det muligvis kan være årsagen til, at projektet nu udskydes.

»Det er en vurdering, som skal undersøge, hvorvidt motorvejen har væsentlig påvirkning ind i det natura-2000 område, der ligger 800 meter fra linjeføringen. Juridisk set er det så vigtig en undersøgelse, at konklusionen potentielt kan være til hinder for, at projektet kan realiseres,« siger hun til Ingeniøren.

Hun henviser til Habitats direktivets artikel 6, som fastslår, at et projekt ikke må påvirke de arter, der ligger til grund for at natura-2000 området er beskyttet. For det beskyttede naturområde som også dækker dele af øen Egholm kan det eksempelvis være den lysbuget knortegås.

Transportministeriet forventer ikke påvirkning

Transportministeriet forventer ikke, at udskydelsen vil påvirke projektet.

»Udskydelsen af fremsættelsen ændrer ikke på aftalen og påvirker ikke den samlede tidsplan for 3. Limfjordsforbindelse,« skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Ingeniøren har henvendt sig til Vejdirektoratet, for at få svar på, hvilke miljøkonsekvenser der specifikt skal undersøges nærmere.

»Konkret er der behov for en udarbejdelse af en såkaldt Natura 2000-konsekvensvurdering og supplerende miljøkonsekvensvurderinger vedrørende grundvand og overfladevand (vandløb, søer og Limfjorden), før der kan træffes beslutning om en anlægslov fra politisk side.

Vurderingerne forventes gennemført i løbet af foråret 2022, hvorefter resultaterne fremlægges i en fornyet offentlig høring. Resultatet af de supplerende miljøvurderinger og den offentlige høring vil derefter blive præsenteret for forligskredsen. De supplerende miljøvurderinger får ikke betydning for anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse, da den hele tiden har været planlagt til at blive påbegyndt i 2025.,« lyder det i en mailsvar fra Karsten Kirk Larsen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Samtidig har Ingeniøren spurgt ind til, hvordan man kan være sikker på at tidsplanen ikke ændres, før man kender resultaterne af de yderligere miljøundersøgelser. Det spørgsmål har Vejdirektoratet dog ikke besvaret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

uheldet på jernbanebroen i Ålborg har allerede vist hvor sårbar trafikken til vendsyssel er, så det giver god mening at forberede en vestlig bane også!

Det er anlægsloven (det juridiske dokument) som er udskudt. Projektet er allerede aftalt i "Infrastrukturaftale 2035".

Det er ikke et nyt projekt der skal undersøges. Ej heller en udskydelse eller aflysning af projektet, det fremgår af artiklen.

Der skal laves yderligere undersøgelser, det betyder ikke at forbindelsen ikke kommer. Man KAN bygge en vej 800 meter fra et naturområde uden at påvirke det. Nedgravning, skærme og 117 andre løsninger er opfundet. Man skal blot dokumentere det inden man vedtager anlægsloven, that´s it. Nothing more.

 • 8
 • 4

uheldet på jernbanebroen i Ålborg har allerede vist hvor sårbar trafikken til vendsyssel er, så det giver god mening at forberede en vestlig bane også!

Når man ser bort fra reserve funktionen, så er der ingen som helst anvendelse for en vestlig jernbaneforbindelse.

En jernbane af over Egholmforbindelsen vil blive koblet på nettet omkring Skalborg - Svendstrup, det er ikke særligt interessant for andet end gennemgående godstrafik. Kommer Hirtshalsterminalen i fuld drift, så kan det måske blive aktuelt med "1" godstog om dagen. Man skal være super optimist for at tro på mere end 2-3 gennemgående godstog om dage over Limfjorden. Det vil være spild af penge.

 • 10
 • 1

MEN - det kunne jo samtidig give anledning til at revurdere, når det nu forsinkes alligevel

En jernbanetunnel og en vejtunnel er vidt forskellige. Dementioner, stigning og vinkel er fundamentalt forskellige. Det troede jeg de fleste ingeniører kunne gennemse på nul tid, inden man går i gang med at skrive.

Projektet skal fundamentalt ændres og undersøges fra start af og hele det politiske cirkus igennem igen.

Dertil kommer at en Egholmlinje slet ikke passer til landanlæg for en jernbane som jo skal kobles på det eksisterende net.

Helt på Månen.

 • 3
 • 3

uheldet på jernbanebroen i Ålborg har allerede vist hvor sårbar trafikken til vendsyssel er, så det giver god mening at forberede en vestlig bane også!

Vil foreslå, at der i samme omgang anlægges en ny lufthavn på sydsiden som redundans.

 • 5
 • 2

Åbenlyse spørgsmål: Burde det ikke være logik for organisationer som vejdirektoratet og miljøministeriet, at der udføres tilbundsgående undersøgelser, inden så omfattende projekter vedtages? Gad vide om processen omkring vedtagelsen af Lynetteholmen har været lige så “grundig”? Undersøgelse af konsekvensen for naturen er helt sikkert vigtig, men hvad med konsekvensen for Aalborg, som nu ender med at blive svøbt i motorvej ? I og med at vinden ofte blæser fra vest, vil linjeføringen over Egholm resultere i at støj mv. bliver trukket ind over byen.

 • 2
 • 1

Hvis problemet er asbest-lossepladsen i vandkanten syd for Egholmkan det hele løses på anden vis. Jernbanbroen er ikke det maling værd der bruges til rustbeskyttelse hvis den kun transporterer 1000 mennesker per vej per dag. Hvis der laves en dobbeltbanet,toetages vej på jernbane broens tracce,piller etc og kun biler med hjultryk på under 900 kg tillades,kander flyttes24000mennesker per time hver vej

 • 2
 • 2

Hvis der laves en dobbeltbanet,toetages vej på jernbane broens tracce

Ja, og hvor skal de biler så køre i Vestbyen ?

Problemet er at der ikke er nogle store veje i det vestlige Aalborg, der kan "føde" en ny forbindelse over fjorden. Derfor inkludere Egholmprojektet 10 km motorvej vest om byen.

Ideen er sådan set god nok, med en "let" vestlig forbindelse, men den kan ikke tage et trafikvolumen der matcher tunnellen eller Egholmforbindelsen. Så den skal suppleres med et ekstra rør langs den nuværende tunnel.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten