Ny model fremsiger blågrønalgens udbredelse herhjemme

DHI Institut for Vand og Miljø har sammenkørt DMI's regionale klimamodel, HIRHAM, med deres egen vandsudsigt. Ud af anstrengelserne er der kommet en ny model, der kan beregne, hvordan blågrønalgen, Nodularia spumigena, vil opføre sig i de danske farvande i forbindelse med klimaændringerne.

Beregningerne viser, at det maksimale udbredelsesområde af blågrønalgen vil øges med et areal på størrelse med Sjælland, Fyn og Lolland Falster, eller hvad der svarer til 12.000 km2, når man sammenligner klimaet i perioden 1961-1990 med det forventede klima i perioden 2071-2100.

Ifølge biolog Kristine Garde fra DHI medfører klimaændringer de konsekvenser for havvandet, at vandtemperaturen vil stige samtidig med, at vandets saltholdighed vil falde. Det får betydning for produktionen af blågrønalger, f.eks. hvor i vandsøjlen de vil befinde sig, og hvor udbredelsesområderne vil være.