Ny miljøminister styrer direkte mod slagsmål med landmænd

10 år efter at Svend Auken sagde farvel til Miljøministeret, har hans niece, Ida Auken (SF), overtaget roret. Hun har været SF's miljøordfører, ligesom hun tidligere har været medlem af Folketingets miljøudvalg, energiudvalg og kulturudvalg.

Ida Auken har været en hård kritiker af landbruget, og hun skrev for to år siden et blogindlæg med titlen 'Hvis jeg var miljøminister', hvor hun kritiserede de mange danske landmænd.

'En af de store kilder til, at naturen er under så hårdt pres, er landbrugets udledninger af kvælstof, fosfor og pesticider. De frivillige aftaler med dansk landbrug virker med al tydelighed ikke: Landmændene sprøjter mere end tidligere år, behandlingshyppigheden er steget væsentligt, siden regeringen kom til i 2001, man har ikke fået styr på kvælstofudledningerne, og så er der ikke blevet oprettet de 40.000 ha randzoner, som landbruget forpligtede sig til i Vandmiljøplan III', skrev hun dengang.

Hvis Ida Auken får lov at sætte dagsordenen i Miljøministeriet, tyder alt derfor på, at landbruget får det sværere de kommende år. Hun vil ifølge sit blogindlæg lægge 'en helt ny kurs for dansk landbrug, der indebærer et helt andet ambitionsniveau med hensyn til implementering og udvikling af ny miljøteknologi'.

SF har også tidligere givet udtryk for, at genmodificeret korn ikke bør være tilladt på danske marker.

»Vi ønsker ikke GMO-afgrøder på danske marker, for det ville være for svært at dyrke økologiske afgrøder samtidig, da vi ikke har så store arealer, at vi kan have en ordentlig afstand mellem økologiske og genmodificerede afgrøder. Og vi kan se, at det giver et problem i USA, hvor det faktisk betyder, at man ikke kan slippe for at have GMO-afgrøder, fordi såsæden spreder sig til de andre marker,« har Pia Olsen Dyhr, tidligere EU- og forbrugerordfører for SF, forklaret til ing.dk.

Til gengæld har SF givet udtryk for at ville forbedre miljøet i naturen ved at igangsætte SF's naturplan.

»Den vigtigste målsætning drejer sig om, at 35 procent af Danmark skal være naturarealer. Det efterlader stadig to tredjedele af landet til intensiv dyrkning og bebyggelse,« fortalte Ida Auken i sit blogindlæg, hvor hun også advokerede for planlægning af kystbeskyttelse og en fiskeri- og forstyrrelsesfri zone i havet.

Ida Auken overtager ministeriet fra Karen Ellemann (V), og regeringens ambitioner for miljøet vil formentlig blive præsenteret i eftermiddag, når regeringsgrundlaget offentliggøres.

Dokumentation

Se blogindlægget her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der er forskel på at være debattør og medlem af oppositionen og så at skulle styre et ministerium og handle ud fra et regeringsgrundlag - så drik roligt kaffen videre, Danmark består, også i morgen, også om fire år . . . .

 • 0
 • 0

Kære Alf

Der er altså en "Auken" vi har sluppet løs i Miljøministeriet - det bliver sq ikke nemt at være agroer i den nærmeste tid.

Nu skal de på finansloven/EU-støtteordninger som statsstøttede naturforvaltere ...

 • 0
 • 0

Ja, så forventer jeg vi kan starte forfra med GMO debatten...

Hvor skal vi i øvrigt gå hen, os der ønsker økologisk GMO ;-)

 • 0
 • 0

Kære Per Stig Andersen. Du skriver : "Der er altså en "Auken" vi har sluppet løs i Miljøministeriet - det bliver sq ikke nemt at være agroer i den nærmeste tid"... Jeg forstår ikke helt hvad du mener. Svend Auken det var da ham der privatiserede vores elforsyning. Indtil han blev stoppet og selve fordelingsnettet blev beholdt på offentlige hænder. En Auken, er det en der sælger ud af arvesølvet til energimonopoler ? En der giver markedskræfterne frit løb -- eller endda hjælper markedskræfterne der hvor deres profit ikke strømmer frit ud af almindelige borgeres lommer ?

 • 0
 • 0

Af alle cand for lidter må en Cand theol da være fuldstændigt uegnet til at tale om andet landbrug end det ægyptiske som er beskrevet i i første mosebog.

Enig Bjarke, og især den her "...Mit første mål ville dog være at få iværksat en plan for Danmarks natur..." er virkelig ude i hampen.

Vi har vist kun få pletter natur tilbage, og ellers (udenfor byerne) mere eller mindre kultiverede jordlodder, regulerede vandløb og -huller, hvor vi har forpagtet kulturplejen ud til land- og skovbrugsindustri + nogle få hobbyfolk, der stod af ræset.

Her til lands foretrækker befolkningen at betale mindst muligt for landbrugets fødevarer, og dermed konsumeres den ringeste kvalitet og eksporteres den bedste kvalitet. Denne trafik er pågået næsten uændret de sidste 100-150 år. Det ikke gastronomisk gymnastik, der præger dagligdagen i befolkningen - samtalekøkkener eller ej.

Vil befolkningen finde sig i at betale 50-100% mere, samt kræve høj kvalitet af deres nationale fødeproduktion til eget konsum de kommende år ? Det er ikke set i min levetid, så det er nok teoretisk drømmeri fra storbyen af, og sker antagelig ikke.

 • 0
 • 0

Af alle cand for lidter må en Cand theol da være fuldstændigt uegnet til at tale om andet landbrug end det ægyptiske som er beskrevet i i første mosebog.

Ja det var dengang de gejstlige anviste hvornår der skulle sås, høstes og stod for lagring af høsten. Vi mangler blot Nilen til at gå over brederne, så der vi kan få tid til at bygge pyramider.:-)

 • 0
 • 0

Til Henrik R.A.

Mit svar var til Alf Blume, at der er stor forskel på at være debattør og så til at blive minister. I dette tilfælde tror jeg ikke på, at Ida Auken stikker piben ind eller at talen bliver med en anden lyd!

Taget fra Regeringsgrundlaget fra side 31:

Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt: • at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark, • at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært • at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs • at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer, der synes uundgåelige, • at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og • som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet.

Regeringen vil udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål, herunder også økologi.

Danmark har ikke gennemført EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000 direktiver. • Regeringen vil derfor vedtage vand- og naturplanerne, med udgangspunkt i de foreliggende udkast, men med de tilpasninger, der er åbenlyst nødvendige og hensigtsmæssige efter den allerede foretagne offentlige høring. • Regeringen vil fremlægge en køreplan for fuld gennemførelse af EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000 direktiverne, således at Danmark kommer tættere på rettidig gennemførelse af vand- og naturplanerne, jf. forslaget om en natur- og landbrugskommission.

Regeringen vil opstille tydelige og langsigtede målsætninger for landbruget, som i god tid udstikker klare linjer for, hvordan kravene til landbruget skal opfyldes. Regeringen ser to udviklingslinjer for landbruget: Et økologispor og et konventionelt industrilandbrugsspor. Regeringens sigtelinje er, at industrilandbrug skal reguleres på linje med anden industri. Kun derved skabes der mulighed for at videreudvikle et bæredygtigt landbrug.

Det vil være nødvendigt med en skærpet regulering af landbrugets brug/udvaskning af kvælstof og af brugen af sprøjtegift blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer. Giftfrit drikkevand er højt prioriteret.

• Målsætningen om at fordoble det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er nødlidende. Omlægningen til økologi foregår betydelig langsommere end forudsat. Regeringen vil tage initiativer, der gør det muligt mindst at opfylde målsætningen.

Ida Auken har derfor store muligheder for at få gennemført hendes mærkesager på miljø-/landbrugsområdet. Se bare på opbakningen fra embedsstanden, da hun viste sig på Højbro Plads – selv disse ønsker at komme til igen …

 • 0
 • 0

Jeg synes da det er særdeles positivt at vi nu får en Miljøminister som virkelig brænder for sagen - hun har været en skarp miljøordføre. Ikke siden Hedegaard har det virket som om det var andet end et job for ministrene. "Hidtil er al udvikling sket på bekostning af naturen, er det ikke på tiden at vi begynder at tage hensyn til naturen?" citeret ud fra hukommelsen, men sagt af Connie Hedegaard da hun og Fogh talte mod en motorvej gennem naturen ved Silkeborg.

 • 0
 • 0

Regeringen vil udnytte mulighederne for at bruge en del af landbrugsstøtten fra EU til naturformål

Ja, der ER faktisk mange landmænd som gerne ville passe et stykke natur som en naturlig del af deres erhverv. Vi kunne jo starte med brakmarkerne og plante dem om til varieret skov, hvor der er regler for at en %-del af træerne skal fredes (også efter de dør), og at arterne skal blandes: bøg, skovfyr, eg, ask osv i variation.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten