Ny lovgivning skal give kommuner plads til at tage ansvar for klimatilpasning

Der skal stå soleklart i lovgivningen, hvem der har kompetence til at træffe de beslutninger, der skal finansiere de nødvendige tiltag for at løse udfordringerne på klimatilpasningsområdet. Det mener miljøminister Ida Auken (SF), der tirsdag talte på KL's skybrudskonference i Kolding.

"Det har aldrig været meningen med lovene på vandområdet, at de skulle bremse kommunernes og vandselskabernes investeringer i klimatilpasning. Vi skal lave de bedste løsninger, så vi både får grundejeren til at lede sit regnvand ned i haven i stedet for i kloakken, men også får kommunerne til at opsamle vand fra kæmpemæssige skybrud på grønne arealer som for eksempel boldbaner, parker og skateboardbaner. Vi er nødt til at løse flere problemer på én gang, og det skal vi gøre sammen med kommunerne," mener miljøministeren.

Derfor lover hun nu kigge på nogle af de barrierer, der findes i lovgivningen i dag, så kommunalbestyrelserne og vandselskaberne har mulighed for at gennemføre nutidige, grønnere og mere intelligente løsninger på klimatilpasningsområdet.

Ændringerne af lovene vil ske i en konstruktiv dialog med kommunerne og øvrige nøgleaktører, og Miljøministeriets task force, som også indeholder et rejsehold, vil kunne hjælpe kommunerne med at få udarbejdet de lokale klimatilpasningsplaner, der skal være klar inden for to år.

"Det er i kommunerne, man ved, hvor problemerne presser mest på, så de skal selvfølgelig også være med til at bidrage aktivt. Dialog og samarbejde er afgørende her, og derfor vil jeg skabe rammerne for en styrket dialog om klimatilpasning," udtaler Ida Auken.

Miljøministeren fortalte på konferencen kommunerne, at de første lovforslag tidligst forventes at blive fremlagt i foråret 2012. Talen blev positivt modtaget af kommunerne, som dog samtidig understregede, at hun bør kigge nærmere på finansieringen, så kommunerne får mulighed for at finansiere såvel anlæg som planlægning, hvilket den nuværende lovgivning ikke skaber grobund for.

Det fremgik blandt andet af KL's fem til anledningen producerede anbefalinger, hvoraf den sidste lød, at "mange kommunale projekter bremses, fordi lovgivningen ikke er lavet til klimatilpasning. Derfor skal klimatilpasning indarbejdes i lovgivningen."

"Konferencen har været startskuddet til at se på vandet med andre øjne. Nu skal arbejdet for alvor i gang, og disse fem anbefalinger viser os retningen. Som borger er vi vant til, at kommunen leder vandet væk under jorden, og at det ikke er noget, vi skal forholde os til. Men i fremtiden skal vandet være en del af byen, og borgerne og kommuner skal tage del i løsningen," forklarer formand for KL's teknik og miljøudvalg, Martin Damm (V).

Fakta:

De øvrige fire anledninger lød som følger:

  • Der er ikke længere én løsning. Løsningerne er mange og skal passe til det lokale problem. Derfor er samarbejde et nøgleord.
  • Klimatilpasning skal være til gavn for vores byer og det danske erhvervsliv.
  • Vand er en ressource, som i fremtiden vha. en bred vifte af løsninger skal være en del af by og land.
  • Handleplaner for klimatilpasning kan blive et godt redskab, men finansieringen af løsningerne skal på plads.