Ny LA-minister: Det skal alligevel ikke være gratis at krydse Storebælt

Illustration: Sund og Bælt

Selv om Liberal Alliance med den nye trekløverregering har indtaget Transport- og Bygningsministeriet, kommer transportminister Ole Birk Olesen (LA) ikke til at forfølge partiets hidtidige mål om, at det skal være gratis at køre over Storebælt. Det fortæller den nye transportminister til Ingeniøren.

»Jeg repræsenterer regeringens politik nu, og regeringen har på nuværende tidspunkt ingen ambitioner nedskrevet i regeringsgrundlaget om, at det skal være gratis at køre over Storebælt,« siger Ole Birk Olesen, som Ingeniøren har talt med under mandagens ministeroverdragelse i Transport- og Bygningsministeriet.

Dermed opgiver transportministeren en af parties centrale mærkesager. Afskaffelsen af betaling for at køre over Storebælt indgår i Liberal Alliances 2025-plan, og partiet stillede sidste år forslag om en folketingsbeslutning om at fjerne afgiften.

»De afgifter, som danskerne betaler for biler og for brugen af dem, overstiger langt de offentlige omkostninger ved trafikken, og den nuværende omkostning ved at køre over Storebælt udgør en barriere for udviklingen, især på Fyn og det vestlige Sjælland. Hvis afgiften fjernes, vil det umiddelbart kunne aflæses i områdernes økonomiske vækst, og det vil binde Danmark endnu bedre sammen,« skriver Liberal Alliance i sin 2025-plan, hvor afskaffelsen af broafgiften for Storebælt udgør det ene af 12 punkter.

Fri passage over Storebælt har hidtil været en af Liberal Alliances centrale mærkesager. Illustration: Liberal Alliance

»En vækstbarriere«

Senest gentog partiets transportordfører, Villum Christensen, budskabet for bare tre måneder siden.

»Det er en vækstbarriere. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror ikke, vi kan finde en eneste økonom, der er uenig i, at hvis vi fjerner broafgiften, så får vi et mere velstående samfund,« sagde han til DR i august.

Læs også: Ny regering: Overblik over transportområdet

Forslaget er tidligere blevet kritiseret af trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC, som advarer om, at fri passage kan gøre Storebæltsbroen til en flaskehals. Dengang var det partiformand Anders Samuelsen, der forsvarede forslaget.

I dag koster det 240 kroner at krydse Storebælt i personbil. I stedet for brugerbetaling, som efter planen har betalt Storebæltsbroen af i 2029, har partiet talt for at finde pengene på finansloven, for eksempel ved at tage dem fra erhvervsstøtten. Forslaget blev i 2015 forkastet af Folketinget med 4 stemmer for og 109 imod.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Desværre for LA står de vel stort set alene med ønsket. Og når Venstre er varme fortalere for Fermern-forbindelsen, så skal man nok ikke regne med, at de uden videre går med til at fjerne grundlaget for dén.

 • 12
 • 3

Hvis man fjerner afgiften for at passere Storebælt lukker man Odden-Århus og så er der kun én forbindelse mellem Øst og Vestdanmark - det er nok ikke en god idé.

 • 30
 • 10

Man taler kun om fuld pris eller gratis, men man kunne jo 'nøjes' med en prisnedsættelse.

Som det er i dag giver broen kraftigt overskud, selv om driften subsidierer jernbanedelen og der jævnligt trækkes penge ud af konsortiet til brug andre steder.

Den øgede trængsel er måske et rimeligt argument for ikke at gøre det gratis, og derudover vil der være problemet med at færgeoverfarten Odden-Aarhus/Ebeltoft sikkert vil blive urentabel.

Argumentet om restgælden må siges at være direkte vildledende al den tid at der løbende trækkes store summer ud af projektet for at betale for andre ting.

Altså: man må kunne ramme en balance på de forskellige parametre med en lavere pris, og det kunne LA passende arbejde for nu de har indflydelsen.

 • 32
 • 3

Ja, vi er jo "dumme nok" til gang på gang at stemme på politikere, der render hurtigere fra deres løfter, end vinden blæser. Er der noget at sige til, at der er politikerlede i befolkningen og kan man ikke lade være med at tænke på admiralens vise i Pinafore: Lad de andre stå, så ender jeg med orden og .......

 • 16
 • 8
 • Byg en Kattegatforbindelse
 • Lad Storebælts- og Kattegatforbindelsen være et selskab
 • Broafgiften på Storebælt er så med til at finansiere Kattegat
 • Når tiden er inde, sæt prisen kraftigt ned for pendlere
 • 8
 • 20

*Byg en Kattegatforbindelse *Lad Storebælts- og Kattegatforbindelsen være et selskab *Broafgiften på Storebælt er så med til at finansiere Kattegat *Når tiden er inde, sæt prisen kraftigt ned for pendlere

Nyt forslag: Lad staten overtage arv og gæld i Sund og Bælt. Afskaf afgiften på Storebælt og Øresund. Lånefinansiér Kattegatforbindelse og Als-Fyn bro. Lad staten betale lånene fra det øgede skatteprovenu broerne genererer.

Hellere det end at optage lån til et privatforbrug landet ikke har råd til uden bedre infrastruktur. Det er det England har gjort. Nu står de uden penge til infrastrukturforbedringer.

England, USA og Kina er forgældede. Forskellen er at Kina har købt ting/infrastruktur for pengene, USA og England har soldet pengene op.

 • 7
 • 8

Køge Bugt motorvejen er en flaskehals idag. Jeg foreslår at den bliver gjort til betalingsmotorvej. Så vil den nemlig ikke længere være en flaskehals. En del af trafikken vil flytte til Gammel Køge Landevej og sådan sikrer man at den også bliver vedligeholdt.

 • 4
 • 11

Når politikere løber fra deres løfter og kernepolitik for at kunne sætte sig ind i flotte ministerbiler og få en personlig gevinst, så er det med til at udvikle politikerlede. Mange har troet på, at LA var anderledes end de etablerede partier. Det viste sig at være forkert. Ved næste valg får partiet en ordentlig afklapsning.

 • 22
 • 11

LA har lovet, at en hel masse ting skal blive billigere: Lavere topskat, lavere bilafgifter, ingen broafgifter, lavere grundskyld/ejendomsskat, lavere arveafgifter, osv. Men de har været lidt uklare om, hvordan pengene skal findes. De har mumlet lidt om, at lavere topskat vil øge beskæftigelsen, men det er der ikke noget, der tyder på er rigtigt, men ellers er det uspecificerede sociale ydelser, der skal holde for. Da de allerede er skåret ind til benet, er der ikke meget at hente her, så alle deres forslag er finansieret med "Samuelliarder". Da disse er rent imaginære, er det ikke underligt, at LA trækker i land med alle deres løfter.

Godt det samme, for det vil ikke hjælpe på Danmarks økonomi at nedsætte topskat, bilafgifter, ejendomsskat eller arveafgift.

 • 19
 • 14

Hvis man fjerner afgiften for at passere Storebælt lukker man Odden-Århus og så er der kun én forbindelse mellem Øst og Vestdanmark - det er nok ikke en god idé.

Allerede nu oplever jeg ikke Odden-Ebeltoft som et alternativ. Jeg er normalt kun i det Jydske på ferie, og der er færgen ikke nogen reel mulighed. Den er dyrere end broen, og som rejsende campist så har jeg prøvet at ringe til dem blot for at få at vide at ventetiden var længere end det tog at køre over broen.

Så der er 2 argumenter for ikke at bruge færgen. Hvad der er grønnest ved jeg ikke. Et tredie argument er de ting vi plejer at se på Fyn.

Men der andre ruter, som Spodsbjerg-Tårs. Det kommer jo an på hvor man er og hvor man skal hen

 • 2
 • 6

Hvis man brugte div. bilafgifter til det de netop var tiltænkt og skabt med formål til, nemlig at vedligeholde og forbedre vejnettet, så var der ikke noget at diskutere, så er pengene der allerede.

Div. bilafgifter + broafgifter er i princippet dobbelt betaling plus, for en og samme ting, danskerne er i princippet taget ved næsen, og bilafgifter og broafgifter bruges såmænd bare, som en ekstra skatteskrue man kan dreje på efter behov.

Jeg betaler gerne min skat, men jeg bryder mig ikke om, at man snyder befolkningen på den måde.

I princippet er bilafgifterne en rimelig og lige fordelingen af udgifterne, men at misbruge dem som det er gjort i stor stil, og ikke bruge pengene til det de er opkrævet til, det er både fejt og utroværdigt.

Indenlandske forbindelser bør ikke koste noget at passere, det både hæmmer udviklingen, arbejdskraftens fri bevægelighed, og den almindelig udveksling landsdelene i mellem, hvilket på sigt ikke er til nogen som helst fordel for vores lille land, tværtimod!

 • 11
 • 7

Men der andre ruter, som Spodsbjerg-Tårs. Det kommer jo an på hvor man er og hvor man skal hen

Netop den del af Storebælt hærges jo ofte af altødelæggende orkaner og tsunamier, så der vil man aldrig kunne bygge en fast forbindelse. Derfor er det nødvendigt at understøtte færgeruten økonomisk, og så kan man jo ikke bygge en Kattegatbro, for den er meget dyr. Så derfor skal vi gøre som vi plejer, det synes jeg også er mest hyggeligt, og man kan også få velsmagende kaffe på færgen, og de behøver ikke have så travlt i provinsen.

 • 5
 • 4

Torsten Pedersen

Dine forslag er gode nok, da alle økonomer vel er enige i at det er dyrt for os at øge transaktionsomkostninger.

Fjern transport fradraget og fjern betaling for offentlige transportmidler også, så har du i et kinderæg alle tre ting.

Bedre infrastruktur

Færre transaktionsomkostninger

Udgiftsneutral financiering

Og den løsning er så også lige tilfældigt med til at nedsætte overbelastning af infrastrukturen, da en masse vil hoppe fra biler til gratis offentlig transport, der så også er mere miljøvenlig samt også særlig fordelagtigt for alle med små indkomster.

 • 3
 • 4

Godt det samme, for det vil ikke hjælpe på Danmarks økonomi at nedsætte topskat, bilafgifter, ejendomsskat eller arveafgift.

Til gengæld kunne det være kraftigt tiltrængt at få disse ting omlagt så de gav mening.

 • Skat efter hvor samfundsnyttigt arbejdet var. Lav skat til sygeplejersken. Høj skat på at spekulere i korttidsinvesteringer.
 • Bilafgift efter samfundsbelastning ved brug og ikke på ejerskab.
 • Ejendomsskat først ved salg når folk rent faktisk har pengene.
 • Progressive arveafgift efter arvens størrelse.
 • 10
 • 8

Der hersker tilsyneladende en misforståelse også blandt de ærede kommentatorer, at der er lighedtegn mellem at love noget og at love at arbejde for noget. Man kan, som det turde være bekendt, kun love noget, hvis man har et flertal bag sig. Når man ikke har det, kan man jo stadig arbejde for at få det.

 • 21
 • 1

Lånefinansiér Kattegatforbindelse og Als-Fyn bro.

@ Torsten Pedersen

En Fyn-Als-bro er i størrelsesorden cirka som en Storebæltsbro. Dermed koster kyst-kyst delen cirka det samme at bygge. Landanlæggene er dog meget dyrere, da der fx. hverken er jernbane eller motorvej til Fåborg.

Als-Fyn-broen forbinder Fåborg direkte med Sønderborg, men her må trafikken være yderst begrænset.

Als-Fyn-broen sparer kun trafikanter fra Odense til Flensborg for sølle 30 kilometer. Det har vel cirka en værdi af 50 kroner for den enkelte trafikant.

Det hænger jo slet ikke sammen. Det kan enhver da se.

Storebæltsforbindelsen forbinder halvdelen af den danske befolkning med den anden halvdel. Trafikken fra lille Odense med opland kan da slet ikke finansiere en så stor investering.

Femernforbindelsen sparer trafikanterne for en times sejlads eller en omvej på 160 km. Forbindelsen er et direkte link mellem København, halvdelen af Danmark, hele Sverige, det meste af Norge og Finland og ned til Central- og Sydeuropa. Det er noget ganske andet.

 • 7
 • 5

Als-Fyn-broen sparer kun trafikanter fra Odense til Flensborg for sølle 30 kilometer. Det har vel cirka en værdi af 50 kroner for den enkelte trafikant.

Egentlig er det Nyborg-Flensborg, der batter. Men enig, selv om det var 50 kilometer, så er det ikke det der skal værre fokus på. Det er mere trafikbelastningen i trekantsområdet der tænkes på. Hvordan vælges trafikken fra Hamborg til Sjælland? Det er det broerne også servicerer.

 • 3
 • 2

Det stålsatte parti viste sig at være til salg for ministerbiler. Længere holdt principperne ikke. Fint nok med mig, lad bare Team Saxo Bank danse strip tease i fuld offentlighed. Måske bliver deres vælgere så klogere. Dem er der sikkert en del af blandt læserne af nærværende tidsskrift.

 • 6
 • 10

En Fyn-Als-bro er i størrelsesorden cirka som en Storebæltsbro. Dermed koster kyst-kyst delen cirka det samme at bygge. Landanlæggene er dog meget dyrere, da der fx. hverken er jernbane eller motorvej til Fåborg.

Tracéen til den fhv. bane til Fåborg er der stadig.

Als-Fyn-broen forbinder Fåberg direkte med Sønderborg, men her må trafikken være yderst begrænset.

Fordi?

Als-Fyn-broen sparer kun trafikanter fra Odense til Flensborg for sølle 30 kilometer. Det har vel cirka en værdi af 50 kroner for den enkelte trafikant.

Størstedelen af trafikken over forbindelsen vil være lokal som den er i dag.

Odense - Sønderborg idag: http://www.ruteplanner-afstand.com/odense-... 166 km.

Efter Als-Fyn bro: Odense - Bøjden 49 km Bøjden - Fynshav 17 km Fynshav - Sønderborg 17 km 83 km

83 km sparet.

Odense - Flensburg idag: 163 km

Efter Als-Fyn bro: Odense - Bøjden 49 km Bøjden - Fynshav 17 km Fynshav - Flensburg 73 km 139 km

24 km sparet

Odense - Åbenrå idag: 128 km

Efter Als-Fyn bro: Odense - Bøjden 49 km Bøjden - Fynshav 17 km Fynshav - Åbenrå 58 km 124 km

4 km sparet

Svendborg - Flensburg idag: 201 km

Efter Als-Fyn bro: Svendborg - Bøjden 36 km Bøjden - Fynshav 17 km Fynshav - Flensburg 73 km 126 km

75 km sparet

Fordelene er størst for Syd-sønderjylland og Sydfyn.

Det hænger jo slet ikke sammen. Det kan enhver da se.

Uenig.

Storebæltsforbindelsen forbinder halvdelen af den danske befolkning med den anden halvdel. Trafikken fra lille Odense med opland kan da slet ikke finansiere en så stor investering.

Alternativet er at affolke Syd-sønderjylland og Sydfyn.

Femernforbindelsen sparer trafikanterne for en times sejlads eller en omvej på 160 km. Forbindelsen er et direkte link mellem København, halvdelen af Danmark, hele Sverige, det meste af Norge og Finland og ned til Central- og Sydeuropa. Det er noget ganske andet.

Ingen påstår at de to projekter skal håndtere de samme trafikmængder.

 • 7
 • 2

Når politikere løber fra deres løfter og kernepolitik for at kunne sætte sig ind i flotte ministerbiler og få en personlig gevinst, så er det med til at udvikle politikerlede. Mange har troet på, at LA var anderledes end de etablerede partier. Det viste sig at være forkert. Ved næste valg får partiet en ordentlig afklapsning.

Jeg frygter mere hvad der sker på sherifkontoret - for vil Pape sælge ud af sine grundholdninger, og tillade den totalovervågning som Sauron Pind har støbt kuglerne til?

Og hvad vil LA's holdning så være - vil de så også her give køb på en af hjørnestenene i deres politik, ud fra begrundelsen:

"Jeg repræsenterer regeringens politik nu, og regeringen har på nuværende tidspunkt ingen ambitioner"

 • 4
 • 4

Als-Fyn-broen forbinder Fåberg direkte med Sønderborg, men her må trafikken være yderst begrænset.

    Fordi? 

@ Torsten Pedersen

Tjah! Kan det have noget at gøre med Fåborg har 7.251 indbyggere og Sønderborg har 27.337 indbyggere?

Malmö har ca. 700.000 indbyggere og København har cirka 1.250.000 indbyggere. Det genererer en trafik på cirka 20.000 biler og 33.000 togpassagere i døgnet.

Sat det i forhold til Fåborg - Sønderborg giver det 354 biler i døgnet og 660 togpassagerer. Det svarer til 11 sekunders trafik på Køge Bugt Motorvejen og et enkelt intercitytog.

 • 4
 • 5

Allerede nu oplever jeg ikke Odden-Ebeltoft som et alternativ. Jeg er normalt kun i det Jydske på ferie, og der er færgen ikke nogen reel mulighed.

Men når Vestbroen er sejlet ned af en fuld russer, eller sprængt af en lastvogn kunstgødning, så er det den eneste mulighed.

Set ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt, må en fjernelse af broafgiften være ensbetydende med en tilsvarende støtte/statsliggørelse til at bevare Kattegatfærgerne.

 • 9
 • 0

Storebæltsforbindelsen forbinder halvdelen af den danske befolkning med den anden halvdel. Trafikken fra lille Odense med opland kan da slet ikke finansiere en så stor investering.

    Alternativet er at affolke Syd-sønderjylland og Sydfyn. 

Torsten vi kan ikke bruge milliarder på at bygge motorveje og jernbane mellem folk som ikke er der, til områder hvor folk generelt ikke gider bo. Det er ikke økonomisk ansvarligt, og heller ikke miljømæssigt forsvarligt.

Og for det mindretal som faktisk synes der er dejligt ude på landet, skal vi virkelig forkæle dem med motorveje, bilos og støjforurening? Er det ikke netop det de vil undgå?

 • 6
 • 4

Tjah! Kan det have noget at gøre med Fåborg har 7.251 indbyggere og Sønderborg har 27.337 indbyggere?

Malmö har ca. 700.000 indbyggere og København har cirka 1.250.000 indbyggere. Det genererer en trafik på cirka 20.000 biler og 33.000 togpassagere i døgnet.

Sat det i forhold til Fåborg - Sønderborg giver det 354 biler i døgnet og 660 togpassagerer. Det svarer til 11 sekunders trafik på Køge Bugt Motorvejen og et enkelt intercitytog.

Jeg bor hverken i Korsør eller Nyborg, men kører af og til over broen alligevel. Mon man kunne tænke art en bro mellem Fyn og Als er til andre end de der bor i de to byer?

Ikke fordi jeg aner noget som helst om trafikken på de kanter, men dit argument om at kigge på byernes størrelse holder ikke.

 • 5
 • 3

Bent Johansen, det handler vel om at udvikle og ikke afvikle landsdele for fremtiden?

Det sjove med trafik investeringer, det er at man altid skuer bagud, altså udfra hvad der er opstået og altså ikke med en dybere planlægning om hvad man ønsker at frembringe og skabe.

F.eks. en Fyn-Als forbindelse, der kunne man i stedet skabe noget nyt, nogle nye forudsætninger for fremtiden og oveni aflaste andet steds, en game changer om man vil!

Man ville binde land sammen, som før var adskilt, og der vil åbne sig helt nye muligheder og synergier, som vi slet ikke har tænkt på, det inden for erhverv, job, arbejdskraft, uddannelser, sygehusvæsen, offentligt trafik osv. osv. Er det ikke netop den slags visioner landet har brug for, eller er den slags visioner kun ok, hvis det foregår i Øresundsregionen, for her er der godt nok brugt mange milliarder de sidste 30 år, hvilket er ok, så længe man også tør investere stort i andre dele af landet!

Fåborg har 7.251 indbyggere og Sønderborg har 27.337 indbyggere, og ja, det vil de jo også blive ved med at have, hvis man ikke gør noget og giver nye muligheder for fremtiden.

Tag nu Sønderjylland, de stemte sig hjem i 1920, og siden har staten egentligt ikke gjort det store for den del af landet, tværtimod har de nedlagt den ene statslige & offentlige arbejdsplads efter den anden, er det ikke ved, at være på tide, med en lille "upgrade" så den landsdel også kan udvikle sig i en moderne verden, så også det private erhvervsliv og borgere kan se en fremtid i denne region, eller er det statens overordnede, men skjulte plan, at vi alle absolut skal søge ind til de større byer og skabe endnu mere trafikalt kaos?

Tænk fremtid, og ikke altid på hvilket behov der er her & nu, behov kan skabes og udvikle sig, men det kræver vilje, tro og investeringer, hvis man intet gør, så forandres intet.

 • 5
 • 2

Gør man passagen af Storebælt gratis, bliver man vel også nød til at gøre mange færger gratis. Hvis Storebælt bliver gratis fjerner man grundlaget for Molslinien og Femernbælt. Og der er vel også behov for at Djursland (Midtjylland) har en god forbindelse til Sjælland?

 • 2
 • 0

Jamen, Ole Birk Olesen har fjernet afgiften for at passere storebælt. Ihvertfald for sig selv, da ministerbiler er fritaget for afgiften. Han er trods alt medlem af Egoistisk Folkeparti.

 • 1
 • 7

Nå ja, den blev nedlagt i 1954, så den skal vel bare have en tur med skinnesliberen, så er den så god som ny :-).

https://da.wikipedia.org/wiki/Odense-N%C3%...

Forkert bane. https://da.wikipedia.org/wiki/Nyborg-Ringe... 'Veteranbanen har ved særlige lejligheder også kørt tog til andre byer på Fyn og i Jylland, men denne trafik stoppede i 2002, da sporet mellem Ringe og Korinth var kommet i for dårlig stand. Nu er sporet fjernet. Skov- og Naturstyrelsen har overtaget strækningen Ringe-Korinth og omdannet den til Natursti Ringe-Korinth med asfalteret cykelsti og grusbelagt ridesti.'

 • 1
 • 0

Torsten vi kan ikke bruge milliarder på at bygge motorveje og jernbane mellem folk som ikke er der, til områder hvor folk generelt ikke gider bo. Det er ikke økonomisk ansvarligt, og heller ikke miljømæssigt forsvarligt.

Men det er jo netop den dårlige tilgængelighed der gør at folk ikke vil bo der, ikke en generel uvilje mod at bo netop det sted. Eller er det i din optik?

Og for det mindretal som faktisk synes der er dejligt ude på landet, skal vi virkelig forkæle dem med motorveje, bilos og støjforurening? Er det ikke netop det de vil undgå?

Her vil jeg så påstå at der findes et betydeligt antal, ikke nødvendigvis et mindretal, som både synes der er dejligt ude på landet og ikke vil undgå at forkæles med motorveje, bilos og støjforurening. Dem der vil undgå at provinsen får trafikforbindelser synes efter dette forum at dømme ikke selv at bo i provinsen.

 • 8
 • 1

Gør man passagen af Storebælt gratis, bliver man vel også nød til at gøre mange færger gratis. Hvis Storebælt bliver gratis fjerner man grundlaget for Molslinien og Femernbælt.

Så må man vel bygge Kattegatbro Røsnæs - Jylland og Femernbælttunnel og gøre dem gratis. Suk!

Og der er vel også behov for at Djursland (Midtjylland) har en god forbindelse til Sjælland?

Arh, for pokker. Så må vi også bygge en ekstra (udover Røsnæs - Jylland) fast forbindelse Odden - Djursland og gøre den gratis. Var der mere?

 • 4
 • 0

Kattegatforbindelsen er en strategisk forbindelse, som derfor IKKE KUN skal vurderes på sin økonomi.

Dette skal forstår på den måde, at når/hvis Storebæltsforbindelsen er spærret, så kan trafikken løbe en anden vej. (Storm vil dog nok lukke begge næsten samtidigt)

Fyn/Als Femern etc er her lige så relevante som Kanaltunnelen

 • 2
 • 0

Arh, for pokker. Så må vi også bygge en ekstra (udover Røsnæs - Jylland) fast forbindelse Odden - Djursland og gøre den gratis. Var der mere?

Hvis der også kunne blive til et lukket læskur på mit lille lokale regionaltogstrinbrædt ville det være rart. Det åbne halvtag, der er nu, er åbent mod den fremherskende vindretning og det er altså ret koldt at vente på IC4-testkørslen om morgenen.

Men ellers lyder det fint...

/Bo

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten