Ny kortlægning: 1,6 millioner danske hustage egner sig til solceller

Ny kortlægning: 1,6 millioner danske hustage egner sig til solceller

Hvis vi sætter solceller på alle de velegnede tage herhjemme, kan vi producere dobbelt så meget strøm, som samtlige husstande bruger, viser tysk firmas analyse.

En analyse af hældninger og placering af alle danske tagflader afslører, hvilke bygninger der egner sig til solcelleanlæg. Analysen indeholder endda et forslag til, hvilken type solcelleanlæg der passer til det enkelte tag.

Det tyske selskab Die Energiegesellschafter EG har foretaget kortlægningen, og resultatet er lagt ud på websitet Energyroof.dk.

»Vi har identificeret 1,59 mio. bygninger, som har tagflader, der enten egner sig godt eller meget godt til solenergi. Sammenlagt giver det et installationspotentiale på 14,7 GWp solcelleanlæg. Hvis halvdelen af disse anlæg rent faktisk bliver realiseret, vil solcelleanlæggene producere det, som svarer til det årlige elforbrug i samtlige danske private husholdninger. Derudover er det også muligt at installere solvarmeanlæg,« siger Stephan Wilforth, som er direktør for selskabet, i en pressemeddelelse.

Foto: Energyroof.dk

Beregningerne for de enkelte tage er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Højdemodel, der er gjort frit tilgængelig. Den indeholder laserscanninger af hele landets overflade inklusive hustage. På baggrund af de frie data har selskabet beregnet hældninger, retninger og skygger fra andre bygninger og lignende på alle tagene og inddelt dem i kategorier, alt efter hvor egnede de er til at installere solceller på.

På Energyroofs hjemmeside har selskabet lagt analyserne ind på et danmarkskort, hvor bygningerne er farvekodet efter deres egnethed til at få installeret solceller. De mere detaljerede analyser af hver bygning er til salg på websitet.

Blandt andet har selskabet taget solens bevægelse over himmelen i løbet af året med i beregningerne. Derfor kan bygningsejere købe sig til anbefalinger af, hvilke dele af taget der med fordel kan beklædes med solceller, og beregninger af, hvor meget el de forventes at producere i hver af årets måneder.

Kommentarer (24)

Det er en lidt mystisk opgørelsesmetode: Alle ikke-egnede parcelhuse er fjernet fra kortet i stedet for at male dem røde. Det er tilgengæld små garage og hønsehuse. Så ser hele kortet jo lidt mere grønt ud... Noget andet er så alle de store industribygninger og etageejendomme, som er grå på kortet. De rummer et enormt areal og mange vender godt til solen.

  • 1
  • 0