Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Ny japansk regering vil genstarte a-kraftværker

PLUS.
Den nye japanske regering vil genstarte flere atomkraftværker. Selvom genopstart ifølge IEA koster mellem 4,5 og 6,4 mia. kroner pr. reaktor, er det ifølge den japanske regering umuligt at nå landets klimamål uden omfattende brug af atomkraft. Illustration: Greg Webb / IAEA

På sin første pressekonference talte Japans nyudnævnte industriminister Koichi Hagiuda varmt for at genstarte flere af de atomreaktorer, der blev stoppet efter ulykken på atomkraftværket Fukushima i 2011.

Illustration: IEA

»Jeg støtter den mest omfattende vedvarende energiproduktion, gennemgribende energieffektivisering og genstarten af atomkraftværker med sikkerhed som den allerhøjeste prioritet,« lød det således ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nødt til genåbne 21 reaktorer

Dermed lægger han op til at fortsætte sine forgængeres energipolitik. I 2018 fremlagde den daværende regering en strategisk energiplan, der skulle vise, hvordan Japan kunne reducere sin CO2-udledning med 80 procent i 2050.

Planen lagde op til at øge energiproduktionen fra landets atomkraftværker markant. I 2019 bidrog atomkraft med fire procent af primærenergiforbruget, og andelen skulle ifølge planen op på mindst 11 procent i 2030. Det vil ifølge IEAs seneste evaluering af Japans energipolitik kræve, at 21 af de for tiden nedlukkede reaktorer bliver genstartet frem mod 2030.

Sidste år bekræftede den daværende regering retningen og øgede ambitionerne, da den fremlagde en plan for, hvordan Japan skal blive CO2-neutral i 2050 kaldet Green Growth Strategy in line with Carbon Neutrality in 2050.

»Atomkraft er en veletableret fossilfri teknologi. Mens vi bestræber os på at forbedre sikkerheden og mindske afhængigheden af teknologien så meget som muligt, vil den japanske regering fortsætte med at forsøge at få så meget ud af atomkraft som muligt. Det er nødvendigt at fortsætte med at genstarte reaktorer med det højeste fokus på sikkerhed og udvikle næste-generations reaktorer med endnu højere sikkerhed samtidig,« stod der således i strategien, som forudså, at vedvarende energi i 2050 ville udgøre 50-60 procent af energiproduktionen, mens atomkraft sammen med varmekraftværker og fossile kraftværker med CO2-indfangning ville stå for 30-40 procent af landets energiproduktion.

Godkendt modulært reaktordesign i 2030

Strategien lagde op til, at der skal udvikles et nyt design for små modulære reaktorer (SMR) med forbedret passiv sikkerhed. Designet skal være godkendt i 2030. Inden for samme tidsramme skal den japanske atomkraftindustri også udvikle nogle af de underliggende teknologier, der er nødvendige for at kunne producere brint fra høj-temperaturs gaskølede reaktorer (HTGR). Desuden vil regeringen støtte japanske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i internationale projekter, hvor der arbejdes med fusionsenergi.

Den foregående regerings klimaplaner kræver imidlertid, at Japan skal have reduceret sit CO2-udslip med 46 procent i 2030 i forhold til 2013, hvor CO2-udslippet toppede, fordi atomkraftindustrien var bragt i knæ efter Fukushima-ulykken.

Inden for den tidsramme forventes nye reaktordesign ikke at kunne spille nogen væsentlig rolle. Derfor er spørgsmålet for den nye regering, hvor mange af de gamle reaktorer den kan starte, og om nogle af dem skal have lov til at blive levetidsforlænget ud over de 40 år, de som udgangspunkt er godkendt til.

VE versus. atomkraft

Den nye miljøminister, Tsuyoshi Yamaguchi, ser ifølge avisen Japan Times vedvarende energikilder som den vigtigste løsning.

»For at kunne nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 46 procent i 2030, skal vedvarende energikilder udgøre den største andel af elektricitetsproduktionen. Det er den afgørende pointe,« sagde han på en pressekonference mandag.

Den nye premierminister Fumio Kishida kan ifølge avisen imidlertid komme under pres for satse mere på atomkraft, for flere magtfulde politikere i hans politi agiterer både for at genstarte de gamle reaktorer og bygge nye.

Den nye regering forventer at kunne præsentere sin plan inden COP26-mødet, der finder sted i Glasgow fra 31. oktober til 12. november.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Før Honsu jordskælvet og tsunamien, ramte Japan i 2011 fik landet godt 1/3 af sin elforsyning fra atomkraft. Det er trist at de ikke for længst har genstartet alle deres reaktorer, som naturligvis ikke skulle være stoppet overhovedet.

Den hovedløse nedlukning, har kostet mange tusind liv pga luftforurening fra de kul og gasfyrede kraftværker som blev startet for at erstatte atomkraften.

CO2 udslippet fra 2011 til idag er også steget markant.

 • 43
 • 7

Der er efter Fukushima-hændelsen gennemført mange tiltag verdens atomkraftanlæg med henblik på forbedret sikkerhed. Så at lukke for at gennemføre undersøgelserne er nok ikke hovedløst. Om det så kunne føres hurtigere og mere effektivt er en anden sag.

Den passive sikkerhed, paratheden, lader ifølge mange kilder jeg har læst meget tilbage at ønske. Det er værd at huske, nøjagtig som i andre beslægtede forhold, at det materiel og det maskinel som skal bruges i katastrofer (før den egentlige katastrofe) er så stort, så tungt, så uhåndterligt, at det SKAL bragt på plads inden behovet opstår. Hverken entreprenørmaskiner, ledninger, master, kabler, cement eller andre byggematerialer kan luft-flyttes eller landes. Mennesker kan flyttes med helos, ikke materiel i nævneværdig grad til,disse formål.

 • 18
 • 2

Jo, hovedløst og tåbeligt.

Da japan slukkede sin atomkraft, begynde de at slå deres borgere ihjel, luftforurening, for at beskytte dem mod noget som er ufarligt.

Nedlukningen har kostet mindst 30.000 dødsfald, i følge Japans sundhedsministerium.

Hvorfor skal atomkraft være 100% sikkert? Det er der intet andet der er!

 • 13
 • 11

De fleste risikovurderinger bygger på at sammenstille sandsynlighed og konsekvens. Oftest i sådan en 3x3 eller 4x4 matrix, hvor "ruderne" så kvalificere kombinationen fra "lille" til "uacceptabel" OG hvor denne kvalifikation benyttes til at rangordne afhjælpningsforamstaltningerne.

Hændelsen i Fukushima vil de fleste betegne som "uacceptabel", herunder også de følgevirkninger som Sundhedsministeriet har opgjort.

Det er ikke et argument mod atomkraft, men et argument mod IKKE at forberede sig på også de meget lidt sandsynlige hændelser.

I Fukushima var tsunamien måske ikke tænkt, men der er ingen undskyldning for ikke at have tænkt på "overbegrebet": "jordskælv", som vil gøre "landskabet" ufremkommeligt med erstatningsmateriel af tung karakter. Det er min påstand, at nødkøling kunne være etableret HVIS det fornødne materiel havde været på stedet (og den traditionelle fornægtelse i Japan havde været erstattet med handleparathed og beslutningskraft).

 • 19
 • 1

Hvorfor skal atomkraft være 100% sikkert? Det er der intet andet der er!

Godt spørgsmål - et fly kan styrte ned, men man ved ikke hvilke konsekvenser det har. Det gør jo ikke at man er skidebange hver gang man ser en flyvemaskine, og langt de fleste mennesker er, trods risikoen, parat til en flyvetur. Det må være fordi der er tillid til at det går så godt - som det gør ! Når man sætter et "a" foran ordet "kraftværk" og man i daglig tale kalder det for et Atomkraftværk, har mange mennesker en holdning til at det kan vi ikke lide, uden at vide hvor godt det egentlig går - som det gør ! Jeg tænker der skal oplyses meget mere om energiformen, og ikke mindst om forskning og udviklingen af nye teknologier.

 • 12
 • 3

Godt spørgsmål - et fly kan styrte ned, men man ved ikke hvilke konsekvenser det har.

Sjov sammenligning - for hvis et fly styrter af en årsag man ikke var forberedt på, går der jo netop en lignende undersøgelse i gang, hvor lignende fly samtidig groundes indtil undersøgelsen er færdig og man har fundet en tilfredsstillende løsning som så er implementeret på alle fly af denne type.

Så Japans svar er fuldkomment korrekt som jeg læser din kommentar, da de har ageret på samme måde som der reageres i luftfarten...

 • 4
 • 2

Ja. Japans egne planer sagde INGEN evakuering, ved et uheld.

Politikerne blev så bombarderet med skrækpropaganda fra udlandet og anti-atomkraft grupper og derfor besluttede PremieMinister Naota Kan, sig for at evakuerer. Ingen er døde, eller blevet syge af stråling eller forgiftning fra atomkraftværket, men evakueringen kostede mellem 1000 og 1600 mennesker livet, samt fler hundrede tusind, deres bolig, job og fremtid. En episk fejltagelse.

Han bære, sammen med sin regering, skylden for at en mekanisk fejl på at atomkraftværk, blev til en kæmpe katastrofe. Evakueringen skabte en gigantisk masse bøvl i resten af verden og satte trumf på Tysklands "Grønne" krav om udfasningen af Atomkraft.

Tyskland havde 17 atomreaktore i drift, og er idag nede på 6 stk. Om 3 mdr slukkes 3 reaktorer med en samlet ydelse på 4000 MW og næste år de sidste 3, ligeledes med en ydelse på 4000MW. Det er energi og økonomisk galskab at slukke atomkraft og erstatte det med naturgas fra Rusland og kul og brunkul.

Tysklands sats på Energivende, med sol og vind, har haft NUL klima og miljø effekt, pga deres samtidige nedlukning af atomkraft. Tværtimod stiger deres CO2 udslip, og med NordStream 2 og nye gasturbine kraftværker på vej, har energivende været et mega dyrt flop.

 • 5
 • 4

Ja, og det var så IKKE hvad Japan gjorde.

De "groundede" samtlige atomkraftværker, uanset type, alder og geografisk position. Derved fjernede de ca 35% af landet el-forsyning, og kompenserede ved at starte gamle kul og olie og gasfyrede kraftværker op istedet for.

Så de groundede deres "fly" og erstattede dem med varmluftballoner og brint luftskibe, som vi alle ved er MEGET sikrer, for nu at blive i luftfarts analogien.

 • 6
 • 5

Til stor fanfare og glæde, blev planerne om at etablere akraft i Danmark spoleret. Champagnen (nok nærmere lunken øl) flød i Thylejren.

Som resultat er der siden da udledt ca. 1 mia tons (!!) CO2 fra danske kulfyrede værker.

Det er en underlig bagvendt tankegang, at det skulle være en større belastning for en fremtidig, avanceret civilisation at holde øje med atomaffald i en mængde, der kan stå på en badminton - håndbold bane og/eller opbevares i pools, end at håndtere sort is på den grønlandske indlandsis pga. sod og aske, samt 100 ppm ekstra CO2 i atmosfæren.

"Det er en regning man sender videre til efterkommerne". Ja tak, det skal jeg lige love for fra alle de dejlige kulfyrede værker. Men det svarer til at efterlade et pragtigt gods (det rige, vestlige samfund) til efterkommerne, og bekymre sig over belastningen om at skulle klippe buskene i parken efterfølgende.

Ikke kun de utaknemmelige unge fra Thunberg-generationen, men i virkeligheden også os selv, har en urealistisk forventning om, at et samfund som vores kan skabes helt uden bivirkninger. Vi kunne ikke være kommet hertil uden at forbruge omtrent den mængde energi vi har gjort. Det kræver et meget højtindustrialiseret samfund at producere bilige solpaneler.

At producere lige så mange TWh som fra akraft fra solenergi, vil kræve et 15 gange så stort areal som det japanerne har dømt "ubeboeligt i en årerække" ved Fukushima. I virkeligheden endnu større, da solenergi ikke kan udnyttes nær så effektivt som akraft.

Dermed ikke sagt, at solenergi er noget møg. Slet ikke. Akraft er bare bedre. Ikke nødvendigvis billigere, men bedre.

Nå, nu vil jeg gå tilbage til at arbejde intensivt med PtX...

 • 5
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten