Ny infrastruktur skal sikre fælles transport af indfanget CO2

Energihavneområdet Skarvik i Gøteborg Havn, hvor infrastrukturen i det nye projekt ender. Herfra skal kuldioxiden fragtes med skib til endelig lagring f.eks. ud for Norges vestkyst. Illustration: Gøteborg Havn

Der er stigende fokus på indfangning af CO2 med såkaldt Carbon Capture and Storage (CCS). Også S’et i forkortelsen arbejder flere projekter på – men mellem indfangning og oplagring er der behov for transport, og den del har et nyt projekt centreret omkring Gøteborg Havn fokus på.

Læs også: Nu skal det testes, om CO2 kan lagres i Nordsøens oliefelter

I projektet med navnet CinfraCap (carbon infrastructure capture) vil en kreds af samarbejdspartnere udvikle en logistik- og infrastrukturløsning for CCS i industriel skala og sikre en kobling til andre CCS-projekter.

To millioner ton om året

»Vi regner med at kunne transportere to millioner ton indfanget CO2 om året fra anlæg til kajkant. Det kræver, at vi har infrastrukturen på plads,« siger Elvir Dzanic, direktør for Gøteborg Havn og en af samarbejdspartnerne i CinfraCap, i en pressemeddelelse om projektet.

Læs også: Nu skal det testes, om CO2 kan lagres i Nordsøens oliefelter

Rådgivningsvirksomheden Cowi skal nu i første omgang udarbejde et forstudie med forslag til, hvordan man mest hensigtsmæssigt indsamler indfanget kuldioxid fra forskellige industrier – samt hvordan man transporterer det til havnen og opbevarer det inden lastning og transporten til slutlageret. Forstudiet skal også se på, hvilke risici projektet indebærer samt præsentere et forslag til en forretningsmodel.

CinfraCap vil dække området fra de vestsvenske anlæg, der indfanger kuldioxid, til lastarmen på de skibe, der skal sejle den flydende kuldioxid videre til havs.

Supplerer andre projekter

Dermed supplerer projektet ifølge pressemeddelelsen forsknings- og demonstrationsprojekter som Preem CCS, der omhandler indfangning og fortætning af CO2 på olieselskabet Preems raffinaderi i Lysekil og Gøteborg, samt Northern Lights, der er et igangværende fuldskalaprojekt for lagring af kuldioxid ud for den norske vestkyst.

Sådan illustrerer CinfraCap selv elementerne i kuldioxidens vej fra indfangning til lagring: 1) CO2-indfangningsanlæg. 2) Flydende kuldioxid transporteres via rør fra omkringliggende indfangningsanlæg og via lastbil eller jernbane fra anlæg længere væk. 3) CinfraCaps opsamlingsanlæg og mellemlagringsstation i Gøteborg Havn. 4) Fartøjer lastes med flydende kuldioxid via lastarm. 5) Modtageterminal, hvorfra flydende kuldioxid pumpes 3.000 meter ned under havbunden. 6) Porøs grundfjeld, under uigennemtrængelig klippe, hvor den flydende kuldioxid lagres. Illustration: CinfraCap

Bag CinfraCap står ud over Gøteborg Havn gasdistributionsselskabet Nordion Energi, energiselskabet Göteborg Energi, affaldsselskabet Renova, samt olieselskaberne Preem og St1.

Parterne har netop underskrevet en samarbejdsaftale om projektet, og klimasatsningen ‘Industriklivet’ under den svenske energistyrelse, Energimyndigheten, finansierer halvdelen af udgifterne til forstudiet. Det begyndte Cowi på i juni med en ambition om at have det færdigt i første kvartal 2021.