Ny Harvard-forskning: Øget luftforurening forbundet med flere corona-dødsfald

Blot en smule mere luftforurening er forbundet med en markant stigning i antallet af corona-dødsfald.

Det viser en ny undersøgelse fra Harvard University, der er publiceret i det fagfællebedømte videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Undersøgelsen viser, at en stigning på blot 1 μg/m3 i luftforureningen over længere tid er forbundet med en markant stigning i antallet af dødsfald på 11 procent.

Resultaterne bekræfter dermed tidligere undersøgelser, som også har fundet sammenhænge mellem luftforurening og covid-19-dødelighed.

Harvard-forskerne har fundet en sammenhæng, men har ligesom tidligere undersøgelser ikke kunnet bevise, at luftforureningen rent faktisk er skyld i flere døde, hvilket dog heller ikke var formålet.

Læs også: Ny forskning: Områder med luftforurening får flere corona-dødsfald

Skal hurtigst muligt undersøges nærmere

Forskerne undersøgte luftforureningen i mere end 3000 amerikanske amter dækkende for 98 procent af den amerikanske befolkning, som de koblede sammen med i alt 116.747 corona-dødsfald frem til 18. juni 2020.

I USA findes mere end 4000 målestationer til at observere luftforurening fordelt i landet, men de er ofte placeres i byområder og de større byer, så data fra disse dækker ikke hele landet. Derfor anvendte Harvard-forskerne kunstig intelligens i samspil med satellitdata over luftforurening.

Forskerne medtog i deres undersøgelse 20 andre faktorer såsom lokale corona-restriktioner, befolkningstæthed og andet, men uden at have informationer om individer såsom alder eller hvorvidt en person ryger eller ej. Det gør det vanskeligere at sige, præcis hvor stor en rolle luftforurening spiller i dødsfaldene.

»Vi kan ikke etablere en årsagssammenhæng på individniveau. Det, som vi kan sige, er, at hvis du har levet i et amt med høj luftforurening i lang tid, så har du i gennemsnit en højere risiko for at dø af covid-19,« siger Francesca Dominici til sundhedsmediet Stat.

Ifølge Mark Miller, der forsker i sundhedseffekterne ved luftforurening på Edinburgh University i Skotland, og som ikke har været en del af Harvard-studiet, så er det slående, at blot små forskelle i luftforureningsniveau er forbundet med væsentligt højere dødsfald.

»Mens den her undersøgelse blev lavet i USA, så er der ingen grund til at tro, at det samme ikke gør sig gældende i Storbritannien eller ethvert andet sted i verden. Samlet set fremhæver de her resultater en forbindelse, der hurtigst muligt skal undersøges nærmere,« siger han til The Guardian.

Læs også: Luftforurening og CO2-udledning er faldet efter virusudbrud

Luftforurening kan være skyld i 15 procent af dødsfald

Flere tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem luftforurening og øget risiko for at dø af corona. En af dem publiceret i Cardiovascular Research 26. oktober, som Harvard-forsker Francesca Dominici stod i spidsen for, konkluderede, at 15 procent af corona-dødsfaldene på verdensplan skyldes skader på hjerte og lunger forårsaget af forurenet luft.

Læs også: Forskere: Luftforurening øger dødeligheden af COVID-19 i Norditalien

De 15 procent svarer til omkring 184.000 af de nuværende 1.225.913 corona-dødsfaldene på verdensplan ud fra tal fra Johns Hopkins University of Medicine.

I denne undersøgelse estimerede forskerne, at 27 procent af coronadødsfaldene i Kina kan tilskrives luftforurening, mens det samme gør sig gældende for 26 procent af dødsfaldene i Tyskland og 18 procent i USA.