Ny fremskrivning kridter banen op før energiforlig
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ny fremskrivning kridter banen op før energiforlig

Illustration: MI Grafik

Fredag landede Energistyrelsens årlige fremskrivning af, hvordan det danske energisystem vil udvikle sig frem til 2030 med allerede vedtagne politikker og de bedst tilgængelige prognoser for priserne på brændsel, el og CO2-kvoter med mere.

En fremskrivning, som indirekte viser politikerne og os andre, hvilken opgave de står over for i forhandlingerne om et kommende energiforlig, når regeringen går efter 50 pct. vedvarende energi i 2030 og vi samtidig skal overholde diverse EU-mål.

Læs også: Datacentre og billig el udfordrer energiaftale

Figuren viser den akkumulerede manko i mio. ton CO2-ækvivalent mellem de ikke-kvoteomfattede udledninger 2017-2030 og reduktionsforpligtigelsen i samme periode. Illustration: Energistyrelsen

På klimaområdet skal politikerne til at skrue endnu mere op for indsatsen, for ifølge rapporten er opgaven blevet større i løbet af året: Den såkaldte akkumulerede CO2-manko er vokset fra 17-34 mio. ton til 32-37 mio. ton med en usikkerhed på +/- 10 mio.

Det skyldes blandt andet, at man nu har tal på methan-læk fra biogasanlæg, og at transportens udledning vokser.

CO2-manko vokser

Mankoen er forskellen på, hvor meget vi må udlede i 2030 i henhold til EU-krav inden for de ikke-kvotebelagte sektorer (landbrug, transport og bygninger) og hvor meget vi vil udlede, hvis vi fortsætter uden nye initiativer.

Konkret skal DK i EU-regi reducere CO2-udledningen i de nævnte sektorer med 39 pct. i forhold til 2005-udledningen. En stor del af den omtalte manko kan dog klares med nogle særlige mekanismer, hvor man modregner kulstofoptag i jord og skove.

Læs også: Skrivebordsøvelse kan klare 80 procent af Danmarks klimamål i 2030

For andet år i træk opskriver Energistyrelsen også det forventede bruttoenergiforbrug i 2030 i forhold til sidste år med knap 30 PJ (4 pct.).

Stigningen skyldes hovedsageligt et større elforbrug til potentielle, kommende datacentre, som sidste år var sat til 5 TWh, men som efter nøje granskning foretaget af Cowi i en separat rapport nu er vokset til 7 TWh, hvilket svarer til 16 pct. af elforbruget i 2030. Også transportsektoren og industrien øger forbruget pga. mere transportarbejde og øget vækst.

Læs også: Rapport: Datacentre vil stå for en tredjedel af Danmarks elforbrug

Varmepumper overhaler træpillefyr

Pudsigt nok betyder det ikke, at der efter denne fremskrivning skal bygges mere sol og vind for at nå 50 procents-målet, idet det øgede brutto-energiforbrug modsvares af øget andel af vedvarende energi frem mod 2030.

Ligesom sidste år skal politikerne fortsat enten udbygge med VE eller spare omkring 70 PJ for at nå målet i 2030.

Læs også: OVERBLIK: Sådan kan et nyt energiforlig skrues sammen

Husholdningernes anvendelse af varmepumper i opvarmningen overhaler træpillefyr og naturgas frem mod 2030. Illustration: Energistyrelsen

For eksempel sker der det i perioden, at anvendelse af individuelle varmepumper vokser, og at de overhaler træpiller i 2022 og naturgas i 2027 som den mest anvendte energiform i husholdningerne. Forklaringerne er først og fremmest, at elvarmeafgiften er nedsat med 10 øre pr. kWh permanent, 15 øre i en kort periode og at PSO-tariffen på elprisen falder.

Energistyrelsen opskriver ligeledes anvendelse af elbiler en anelse i årets opgørelse, men dog så beskedent, at det ikke får nogen nævneværdig indflydelse på energiforbruget.

Læs også: Internationale rapporter forventer langt flere elbiler end Energistyrelsen

Konkret skønner rapporten, at 22 pct. af nysalget i 2030 er el- eller hybridbiler, og at de udgør 7 pct. af den samlede bestand i 2030.

Vi må kunne kræve, at alle datacentre skal sørge for at opstille både vind og solceller samt batterikapacitet til at udjævne belastningen foruden at lever al overskudsvarme til boliger og virksomheder. Det bør mindst være et neutralt energi og CO2 regnskab for Danmark, at der opstilles store datacentre i landet.

Det bør også være muligt at reducere udledninger fra både landbrug, transport og opvarmning med mere end der er lagt op til.

Specielt så jeg gerne, at der snarest (inden 2025) blev sat stop import af nye fossilbrændere, samt at der bliver sat krav til skibsfarten.

  • 8
  • 2

Længe hørte vi om at en Kattegatforbindelse med bil og tog ville være en klimagevinst. Men en ren bilbro vil ifølge bla trafikforskere og Det Økologiske Råd medføre problemer med at opfylde klimamålene.
Ole Birk Olesen manede dog til besindighed med vanlig jubeloptimisme i vækstens hellige navn:
“I takt med, at flere biler bliver eldrevne og kan køre på grøn energi fra vindmøller og lignende, så vil bilerne gradvist blive lige så miljøvenlige som eltog. Det samme gælder elbusser. Til den tid, hvor en Kattegatforbindelse vil kunne stå klar, vil bilparken se meget anderledes og grønnere ud end i dag," Ole Birk iflg Altinget.
DF mener en bro allerede kan stå klar i 2030 (mon ikke vækstoptimist Ole deler den betragtning). Men til den tid vil der iflg Energistyrelsens beregninger kun være 7% elbiler. Man må derfor formode det vil vare meget længe før kattegatbroen vil være klimavenlig og grøn.

Energistyrelsen har

  • 3
  • 0

Kattegatbroen får i størrelsesordenen 30.000 køretøjer pr. dag. Det er ingenting i forhold til den samlede trafik, en del af de 30.000 vil være nogle der alternativt ville køre over Storebælt og vi sparer de forurenede hurtigfærger. Kattegatbroen har ingen relevans i denne diskussion.

  • 2
  • 2