Ny fremskrivning dokumenterer, at Danmark er milevidt fra regeringens klimamål

En ny fremskrivning fra Energistyrelsen udstiller de enorme udfordringer, som den nye regering står over for, hvis den skal leve op til sine egne ambitioner om inden 2030 at skære 70 procent af CO2-udslippet.

Læs også: Klimarådets formand: Vi har ikke set så stor en omvæltning af Danmark siden 1950'erne

Det viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen, som vel at mærke tager højde for det energiforlig, der blev indgået under den forrige, borgerlige regering, og som bl.a. omfatter opførelsen af tre nye havmølleparker.

Læs også: Energiforlig: Alle partier enige om nye havvindmølleparker og 55 pct. VE i 2030

Den ekstra produktion af vedvarende energi ses ganske vist tydeligt i den såkaldte basisfremskrivning. Den tager hensyn til alle tiltag, som er vedtaget politisk, og kun dem.

Det går ellers forrygende med elsektoren

Med netop energiforliget og den faldende pris på ny vindkraft og solceller kan den danske elforsyning snart ikke blive mere grøn. Således forventer Energistyrelsens regnedrenge, at elforsyningen når 100 procent vedvarende energi i 2028, og i 2030 bliver der produceret 9 procent mere grøn el herhjemme, end vi selv bruger.

Samtidig forsvinder kul stort set fra alle andre ovne end dem på Fynsværket og i cementindustrien.

»Forbruget af kul forventes at være reduceret med 90 pct. i 2030 ift. 2017,« konstaterer rapporten.

Uden for elsektoren går det dog ikke så hurtigt med at finde vedvarende energikilder, og vi kan således kun komme op på 54 procent grøn energi i 2030.

»Udviklingen er betinget af udbygningen med havvind, landvind og solceller og kraftvarmeværkers omlægning til biomasse, mens energieffektiviseringer i transport, erhverv og husholdninger bidrager i mindre grad,« som styrelsen diplomatisk opsummerer det.

Energiforbruget fortsætter med at stige

Over hele perioden fortsætter det endelige energiforbrug også med at stige, hovedsageligt drevet af de nye datacentre, som Energistyrelsen stadig forventer til landet, selv om Apple har trukket nogle af følehornene til sig. Stigningen ligger på 0,4 pct. om året.

Læs også: Apple dropper datacenter-planer i Aabenraa

Det betyder samlet, at Danmark i 2030 vil have reduceret sit CO2-udslip til 38 millioner tons i 2030, forudser styrelsen. Det er 46 pct. mindre end de 71 mio. tons, vi udledte i referenceåret 1990, og også pænt under de 51 mio. tons fra 2017, hvorfra den seneste, sikre opgørelse stammer.

Læs også: Her er læsernes spørgsmål til klimaministeren

Energistyrelsen understreger, at de tal ikke er direkte sammenlignelige med målet om 70 procent reduktion, som regeringen og dens støttepartier formulerede under det først punkt i det forståelsespapir, som bragte Mette Frederiksen ind i Statsministeriet.

»De nærmere rammer for målsætningen er endnu ikke fastsat, og der kan derfor ikke udregnes en manko i forhold til målsætningen,« som embedsmændene udtrykker det.

Men hvis partierne vælger at følge styrelsens egne opgørelsesmetoder, så mangler der altså stadig en reduktion på 24 procent eller 17 millioner tons CO2 årligt, som der endnu ikke er planer for.

Uden for kvotesektoren lever vi ikke engang op til EU-kravet

Helt galt står det til inden for de sektorer, som ikke er omfattet af CO2-kvoter, først og fremmest transport, landbrug og opvarmning af bygninger. Danmark har fået et krav om at nedbringe sine udledninger med 39 procent i 2030, vel at mærke sammenlignet med 2005. Her har regeringen en bunden opgave med at finde 28 millioner tons CO2 at reducere med set over alle årene frem til 2030, hvis vi skal leve op til kravene.

Mest akutte er problemer som sædvanlig for transportsektoren. Den danske bilpark vokser konstant, trafikken på vejene er mere intensiv end nogensinde før, og elbilsalget er foreløbig en parentes.

Det betyder, at vi end ikke kan leve op til EU's krav om, at 10 pct. af sektorens energiforbrug næste år skal dækkes af vedvarende kilder, heller ikke selv om el til biler kan ganges med fire inden for de snørklede EU-regler. Vi når alligevel kun op på ni pct. VE i transportsektoren.

Som sædvanlig, når det gælder opgørelser af nationale CO2-udslip, regnes den hurtigst voksende udleder, den internationale flytrafik, ikke med. Kun indenrigsluftfart indgår opgørelsen, og det endda uden effekten af flystriber, som opvarmer klimaet mere end selve CO2-udslippet fra flyenes motorer.

Læs også: Flystriber skader klimaet mere end flyenes CO2 – og det bliver kun værre

Flyene vil også fremover få deres brændstof fra fossile kilder, konkluderer Energistyrelsen.

»Flybranchen har udmeldt ambitiøse planer for iblanding af biobrændstof, men da disse udmeldinger hverken er bindende eller afspejler et selskabsøkonomisk rentabelt udviklingsspor under fravær af nye tiltag, er der ikke medregnet et VE-bidrag herfra,« konstaterer fremskrivningen.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så Danmark skal spare 17 + 28 mio. tons CO2 årlig (inden for + uden for kvotesystemet).

Dertil kommer, at der fortsat mangler et opgør med træs skrivebordsvedtagne 100% CO2 neutralitet. Det gælder både træ fra danske skove, gratis baghavetræ til brændeovnene og så alt det importerede.

Hvornår tager man fat på den sidste opgave?

 • 20
 • 4

Kan dække danmarks totale behov for energi.

Der er varme til hele fjernvarme nettet.

Der er stabil overskudsstrøm til fremstilling af elektro-fuels, som kan gøre fly og skibe CO2 neutrale.

Hver enhed udgør kun 10% af forsyningen og backup kan leveres af resten, samt de kabler vi har til nabolandende, som vi eksportere energi gennem.

Det bliver dyrt og kommer til at tage lang tid, men det løser alle klima og miljø problemerne.

 • 29
 • 41

@Lone Jeg tror, at en nærmere undersøgelse vil vise, at langt det meste af den i DK anvendte træbrændsel faktisk er bæredygtige og nær CO2-neutral og at noget endda er CO2-negativt. Der kan sikkert også findes dårlige eksempler, men hvor den konstruktive løsning i givet fald er opstrammede regler og/eller bedre kontrol. Man dømmer jo heller ikke andre VE-kilder ude blot på grund af dårligt underbyggede negative formodninger, som måske endda er plantet af konkurrerende aktører. Selv synes jeg, at det er mindst ligeså interessent at tilstræbe en mere effektiv anvendelse af biomassen og herunder til effektiv kraftvarme frem for kun varme. Dette ved at give kraftvarmeværkerne rammebetingelser, der gør det interessant for ejerne at investere i anlæg der (f.eks. halvdelen af årets timer) yder back-up til fluktuerende el fra "sol og vind" og i anlæg, der også kan nyttiggøre lokalområdets billigere og pt dårligt energiudnyttede og i stedet miljøbelastende organiske restprodukter. Sådanne termiske anlæg kan endvidere indrettes på produktion af "biokoks" til samtidig (særdeles varig) kulstofdeponering og forbedring af især grovsande jorde som de vestjyske. (Uvildig er jeg ikke)

 • 11
 • 10

Det bliver dyrt at være dansker, og da vi udgør mindre end en promille af verdens befolkning får vi intet for vores penge på klimaområdet. Vi må håbe verden følger vores eksempel, det skal Dubai, Trump, Putin, Kina og alle de andre nok gøre sagde den dumnaive socialdemokrat.

 • 17
 • 29

Så Danmark skal spare 17 + 28 mio. tons CO2 årlig (inden for + uden for kvotesystemet).

Jeg har nok ikke forklaret det tilstrækkeligt tydeligt.

For at leve op til forståelsespapiret skal der ganske rigtigt findes yderligere ca. 17 mio. tons reduktioner i 2030, altså årligt.

De 28 mio. tons uden for kvotesystemet er derimod en samlet manko for alle år frem til 2030 og altså ikke et årligt krav.

Som jeg forstår partiernes mål, er reduktionen på de 70 pct. både inden for og uden for kvotesektoren. Altså kan de 28 mio. tons over ca. 10 år, som vi mangler at finde uden for sektoren, betragtes som en delmængde af de 17 mio. tons årligt, som er partiernes mål. Med den væsentlige forskel, at der for de 28 mio. tons er tale om et EU-krav. Om Bruxelles så i praksis kommer efter os, hvis vi ikke lever op til det, er nok en anden snak.

I øvrigt herligt, hvis hele diskussionen om importtræ endelig kommer op igen. Vi skrev meget om det for nogle år siden, som aldrig vandt genhør på Christiansborg.

https://ing.dk/fokus/danmark-skifter-kul-u...

 • 19
 • 1

Er der andre end mig der mener, at når man lover en 70% reduktion, og kun nævner det skal være før 2030, så skal det naturligvis være i forhold til nu. Da 2017 har er måling på 51 mio. Tons må målet være 15 mio. Tons i 2030.

 • 6
 • 8

Magnus,

Weekendavisen bragte emnet importtræ op med deres forsideartikel "Et (u)moralsk fyrtårn" 12. juli.

Jeg glæder mig til at se regeringen forholde sig til problemet, da de virker til faktisk at ønske det bedste for klimaet og ikke bare fremstå godt udadtil.

 • 12
 • 1

MF rammer sømmet på hovedet: skal det fremtidige globale energibehov dækkes, skal der investeres massivt i atomkraft/Dual Fluid Reactors. Alle, der er imod at videreudviklet nuklearteknologien, har slet ikke forstået de store sammenhæng mellem en stærk voksende verdensbefolkning - p.t. ca 90 mio/pa - og dennes krav på fødevarer og energi. Hvis der ikke kan etableres en prisbillig energieforsyning snarest i u-landene, vil det udløse folkevandringer, der kan true i-landenes eksistens. Det er nemlig begrænset, hvor mange migranter der kan finde plads i f.eks. EU, uden at det medfører sociale, forsyningsmæssige og religiøse uroligheder. Både MSR og DFR har udviklingspotentiale og det burde være enhver ingeniørs livsmål, at bidrage til at levere løsninger, der forbedrer livskvaliteten. Hele CO2 hysteriet fjerner fokus fra væsentlig værre miljøproblemer som vandforsyning og partikeludledning, for blot at nævne to. Danmarks ahnetavle omfatter navne som Kierkegaard, Römer, Ørsted og Bohr og det burde være grundlag nok til at skue fremad positivt og fremme udviklingen af teknologier frem for at bræge i kor med CO2-mafiaen.

 • 17
 • 15

Casper,

det er blot mediernes forkortede version du forholder dig til. Her er den fulde formulering fra forståelsespapiret, som ikke giver plads til misforståelsen:

"Bindende klimalov: Regeringen skal fremsætte et forslag til en bindende klimalov, der uddyber konkrete tiltag. Den vil blive præsenteret inden for det første folketingsår. Målet er en reducering af drivhusgasudledningen i 2030 med 70 procent i sammenligning med 1990, som skal ske med bistand fra Klimarådet. Dette skal sikre, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål. "

 • 8
 • 0

Jeg tror, at en nærmere undersøgelse vil vise, at langt det meste af den i DK anvendte træbrændsel faktisk er bæredygtige og nær CO2-neutral og at noget endda er CO2-negativt.

tjah, men man ved det ikke. Neutraliteten er mig bekendt mest administrativt vedtaget og ikke grundigt dokumenteret, lokalt og globalt. Mange forskellige trætyper og -kilder, heraf nogle langtransporterede (fra Canada og østeuropa er det vist); en meget stor variation og usikkerhed i skoves carbon-sink effekt, kombineret med de aktuelle ulovlige træfældninger, tørke, skovbrande, barkebiller osv. Jeg tænker, at der pt. er for mange stærkt varierende ubekendte i dén ligning, til at den kan udregnes på et større plan med nogenlunde sikkerhed. Og så det simple: at 1 kg træ ved afbrænding momentant udleder mere CO2 end fx 1 kg kul. Alt det taler for en aktuel hurtig minimering af både træafbrænding (og selvsagt også af det fossile kul) . Med en overgangsperiode, hvor træ kun afbrændes, der hvor effekten er størst - i de store anlæg med skrappe krav til dokumentation.

Hvis man på en længere bane kan finde måder at brænde træ af på (fx via pyrolyse), der så skal være dokumenteret både klima- og sundhedsneutral, så for min skyld ingen alarm. Men netop den dokumentation har haltet hidtil, især for de mange små anlæg.

(Om store forbrændingsanlæg både skal levere el og varme eller kun en af delene, den debat må andre nok tage sig af.

I øvrigt rigtigt fint at du erklærer din 'vildighed'; det eksempel kunne flere debattører med fordel følge. Jeg er nok mest en selvstændigt praktiserende 1 mands-ngo'er, udgangspunkt: brænderøg kan være p....-generende, interessen udvidet gradvist derfra)

 • 6
 • 2

Weekendavisen bragte emnet importtræ op med deres forsideartikel "Et (u)moralsk fyrtårn" 12. juli

- og i fredags en interesant artikel under oveskriften "Uforsynet"...et kort uddrag derfra:

FRA de mest grønne partier lød det under valgkampen, at der skal opstilles endnu flere vindmølleparker til havs end de tre, der allerede var bred enighed om. Men når vinden ikke blæser, hjælper det ikke forsyningssikkerheden. Måske ved politikere og den øvrige offentlighed ikke, at vindmøllerne ikke kører konstant. Men hvordan skulle de også vide det, når journalister agerer mikrofonholdere for vindmølleindustrien – og tilmed regelmæssigt bruger ordet »vindmølleeventyret«, som om møllerne ikke har krævet milliarder i statsstøtte og stadig gør det. Vattenfall får 77 øre i støtte per kilowatt-time fra Horns Rev 3. Det er i det hele taget forundeligt, at vi ikke stort diskuterer forsyningssikkerhed for elektricitet. Forsyning af olie og gas spillede i mange år en afgørende rolle for dansk energipolitik, men sådan er det ikke længere. Nu lyder det fra statsselskabet Energinet.dk, der har det overordnede ansvar for, at der er strøm i danskernes ledninger, at »sikker forsyning er delt forsyning«, som også er titlen på selskabets årsberetning for 2018. I forrige årsberetning blev der talt om mulige problemer med elforsyningen i Østdanmark. En række kraftværker er nedlagt på Sjælland, og vindmøllerne står fortrinsvis i Vestdanmark og i Nordsøen...

 • 4
 • 10

Jeg har nok ikke forklaret det tilstrækkeligt tydeligt... ...Altså kan de 28 mio. tons over ca. 10 år, som vi mangler at finde uden for sektoren, betragtes som en delmængde af de 17 mio. tons årligt, som er partiernes mål

eller også har jeg læst lige diagonalt nok. Tak for uddybningen og for træpillelink-litt nok til at udfylde mange aftener.

En figur eller et skema, der summerer artiklens hovedtal op, ville nok hjælpe lidt. Til os, der enten læser lidt for hurtigt eller mangler et bio-regneark øverst.

 • 5
 • 0

SLIMM er en hurtig formeringsreaktor, der bygges på en fabrik og køres på en lastbil til forbrugeren, hvor den anbringes i et betonforet hul i jorden.

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/20...

Den kan leverer 10 MWe i 90 år, eller 100 MWe i 6 år, før den skal returneres til fabrikken, for genbrug. Dvs ingen refueling, og affaldshåndtering lokalt.

Passiv køling, walk-away safe, og langt billiger og simplere end gængse trykvandsreaktorer.

Trykløs reaktor der kan fremstilles på et skibsværft, af standart komponenter.

 • 9
 • 14

Kan dække danmarks totale behov for energi.

Der er varme til hele fjernvarme nettet.

Der er stabil overskudsstrøm til fremstilling af elektro-fuels, som kan gøre fly og skibe CO2 neutrale.

Hver enhed udgør kun 10% af forsyningen og backup kan leveres af resten, samt de kabler vi har til nabolandende, som vi eksportere energi gennem.

Det bliver dyrt og kommer til at tage lang tid, men det løser alle klima og miljø problemerne.

@Michael Fos Vi fra tidligere debatter, at du har svært ved at tåle kritik. Og så laver du et indlæg, hvor du selv erkender at det bliver dyrt og kommer tilsat tage lang tid. Det er underligt, at der endnu ikke er nogen der har konfronteret dig med dine udsagn ?

 • 7
 • 11

Atomenergi forslaget øverst i kommentartråden har i skrivende stund +8 og -17 likes.

Bent understreger at vi som lille land intet kan gøre.

Sagen er den at vi kan brokke os og diskutere lige indtil 2030 eller hvornår det skal være. Hvis vi som enkeltpersoner, som sort, hvid, gul eller rød bare lader stå til, så er fremtiden rimelig deterministisk. Det ender nok skidt.

Vi kan ikke vente på at politikerne få fingrene ud, den proces er langsom og som nævnt i artiklen tør de ikke at røre alle sektorer da det så vil gøre skade på deres karrieremuligheder og/eller på vores alle sammen velfærdssamfund.

Og vi kan slet ikke forvente firmaer tager ansvar. Deres første prioritet er at tjene penge, til sig selv og til deres aktionærer.. og at overleve.

Ergo hvis der skal rykkes er det os almindelig dødelige der bliver nødt til at agere. Politikerne og firmaerne vil med tiden nok følge trenden. Men skal der ske noget er det os, dig og mig.

OG det bliver ikke nødvendigvis belejligt eller billigere! - Det er vigtigt at anerkende. Vi er vant til at det hele bliver mere effektivt og billigere og bedre og vi får flere penge på lommen. Men måske vi skal indse at vi bliver nødt til at chippe lidt ind her hvis det er at vi skal nå det.

Jeg hører tit brok over at "Jeg vil ikke købe elbil fordi jeg ikke kan køre til Sydeuropa med den". Et kompromis kunne være at leje en fossil drevet bil til sådanne ture. Lidt dyrere , lidt mere ubelejligt, men mere klimavenligt.

Og så skader det ikke at spise vegetarisk 1-2-3 gange om ugen indtil de syntetiske bøffer er her.

Og tilbage til atomkraften.. Der er meget pessimisme omkring den, men den kunne være en ekstra refleksion værdig. For hvis det er vores eneste reelle alternativ så er risk-rewarden til at føle på. Om ikke andet så få os taget sammen og færdigudviklet Thorium reaktoren hvis henfaldende affald er farlig i håndgribelig tidshorisont. Det ville sandsynligvis også være en midlertidig løsning indtil vedvarende energi er udbygget eller til fusionsenergien er her.

 • 9
 • 3

Super sikre typegodkendte og seriefremstillede reaktorer er som jeg ser det det bedste bud på længere sigt til at slippe af med kul, olie og gasforbruget. Disse reaktorer kan når de kommer på markedet hurtigt etableres når og hvor der er behov. Så snart man ser at disse reaktorer kan producere mere stabilt, sikrere og billigere end alle andre energikilder vil vi nok også se dem i DK. Globalt set er det uvæsentligt hvad vi gør i DK, da vores energiforbrug udgør mindre end 1% af det totale energiforbrug. Ind til da er det vigtigt at få alle de reaktorer der findes rundt omkring som stadigt kan fungere sikkert til at producere ind til de er teknisk udslidte. Her tænker jeg i høj grad på reaktorer der er nedlukket grundet pres fra såkaldte "grønne organisationer", vildledte politikere eller ikke mindst kul- olie og VE mafians skræmmekampagner. Atomenergi er og har længe været den sikreste og mest miljøvenlige energiproduktion.

 • 11
 • 7

10 atomreaktorer a 1000 MWe Kan dække danmarks totale behov for energi.

Hvis man formulerede nogle generaliserbare krav til fremtidens energiforsyning (det har kloge hoveder vel forlængst gjort ?). Og så tjekkede de forskellige mulige energi-former, herunder A-kraft:

Forsyningssikkerhed - læg ikke alle æg i samme kurv: forskellige energikilder - forsyningskæderne elastiske (central-decentral vekslingsmuligheder, så nedbrud kan kompenseres hurtigst muligt)

Sikkerhed generelt - energikilderne og distributionsnettet skal kunne sikres mod misbrug (ad radioaktive produkter der kan genanvendes i våben; Internet of things, en ladeport for hackerparadiset) - hvilke energiforsyninger er mest robuste mod fx terrorrisme? Hænger sammen med 1.

Klimaneutral - mest klimaneutral på den ultrakorte bane, det haster ! - veldokumenteret klimaneutral på den lange bane

Sundhedsneutral - ingen/mindst mulig udledning af sundhedsskadelige stoffer, både under alm. drift... - ...og ved mulige katastrofer (terrorisme, brand, oversvømmelser, orkaner osv.) - affald mest uproblematisk og let håndterbart

Der er ingen perfekte energi-former, alle har bivirkninger, også uforudsete eller underbelyste. Men atomkraft har svært ved at leve op til ret mange af de mest indlysende krav til en nogenlunde sikker energiforsyning. Helt generelt er jeg meget skeptisk mht. tanken om ét stort system, der løser alle problemer, når man først har udviklet det og trykket på start-knappen. Det er de dovnes dagdrøm, der modsiges af både historien og samtiden. (Kan se at små, decentrale nuklare hygge-hjemmeværker i mellemtiden er dukket op i debattråden. De lugter altså stadig af strudseæg. Strudse passer nidkært på deres æg, men topper ikke i IQ. Tilhængere: fremlæg lige en fra vugge-til-grav/LCA-+sikkerheds analyse af disse, inkl. affaldet derfra?)

 • 8
 • 5

MF:

Anti - vaccine, jorden er flad og atomkraft er farligt https://m.youtube.com/watch?v=EOeoXvRQPiI

MF: jeg agter ikke bruge tid på en over 1 times lang youtube-Akraft-reklame video; pletså dog lidt, virker floromvunden fremfor saglig. Argument-kilder bedes være skriftlige, seriøse og velunderbyggede.

Dykkede i mellemtiden lidt ned i ældre Ing-ting om træpiller. Hurtigt dukkede en ref til REO op i en debattråd. Lidt kildesøgning gav denne REOartikel fra maj 2019: http://reo.dk/?p=1237; nederst på linksiden ( i øvrigt en polemik imod Økologisk Råd) står der:

"De nye reaktortyper, der er under udvikling lover fremragende fordele. Men de nuværende reaktorer, som Danmark kan købe i morgen, er ganske udmærkede. Og sikkerheden er helt i top. Atomkraft er mere sikker end andre andre energikilder."

Den fede skrift rummede et link: https://www.iaea.org/sites/default/files/p..., der sammenligner AK med en stribe andre energikilder, målt bl.a. i dødsfald/energienhed. Læs den og se figurerne. Skriftet fra 1978-79(!), og må vel antages at være REO's mest aktuelle reference mht. sikkerhed mv??!

 • 4
 • 5

Dette var situationen i 2017

image011dd~12.png

Hvor der næsten er opnået en 40 % af co2 udledningen.

Når Asnæsværket, Amagerværkets bio4, Skærbærk og Studstrup er kommet i drift eller snart kommer det og de udskfter kul med træ så stiger den co2-frie udlednig yderligere. Hvis Odense, Esbjerg og Ålborg også skifter til træ så er reduktionen vedr. co2 udledning sikkert på de ønskede 70 %.

 • 1
 • 9

Jeg hører tit brok over at "Jeg vil ikke købe elbil fordi jeg ikke kan køre til Sydeuropa med den". Et kompromis kunne være at leje en fossil drevet bil til sådanne ture. Lidt dyrere , lidt mere ubelejligt, men mere klimavenligt.Og så skader det ikke at spise vegetarisk 1-2-3 gange om ugen indtil de syntetiske bøffer er her.

Ja. Det forunderlige er vel i bund og grund det, at de fleste af os fint kan spare halvdelen af vores energiforbrug, uden vi på nogen måde komme til at lide. Vi kunne køre halvt så meget, spise halvt så meget kød, huske at slukke for vores elektronik, holde ferie på Mallorca 1 gange 2 uger is stedet for 2 gange 1 uge ... osv. Men politikkerne har det svært, for det går jo ud over "væksten" - hvad væksten så end er for noget?

 • 9
 • 3

Hej Lone Bech og Magnus Bredsdorff

En hurtig søgning på wikipedia (som givetvis er en dårlig kilde, men bruges i mangel på bedre) giver https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nucl... De 3 mest kendte uheld er også på listen: - Chernobyl: 134 + op til 16000 med den utroligt ringe Linear No Threshold (LNT) model der kun kan bruges til at estimerer et absolut maximum - Fukushima: Ingen direkte dødsfald fra uheldet, men en del fra den unødvendige evakuering. Yderligere op til 100 med LNT modellen. - Three Mile Island: 0

En anden teknologi du nok kender, og sikkert synes er sikker og gerne vil fremme er bygning af dæmninger og udnyttelse af hydroelektrisk energi. Den er jo så grøn som det kan blive og "on demand". Det er ca lige så udbredt som atomkraft. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Dam_failure Som du kan se er atomkraft utroligt meget mere sikkert end vandkraft. Nok omkring 100 gange mere sikkert. Vandkraft er i øvrigt i sig selv er ret sikkert.

At atomkraftanlæg kan hackes og at man kan bruge affaldet fra atomkraftanlæg der er designede til kun at lave strøm til våben er skrøner fra hollywood. Vi har i dag så lang tids erfaring (60 år) med atomkraft at der med temmelig stor sikkerhed kan siges at alting har været afprøvet og at det værste er sket. Alt lige fra orkaner, hedebølger, tsunamier, terror, gobler i kølevandsindtaget mm.

Det eneste problem er affaldet, som der er meget lidt af, og som visse reaktordesigns faktisk kan genbruge. Det er sådan set mest et politisk problem, fordi mange er irrationelt panisk angst for at opbevare det og vil gøre alt for at det ikke sker i nærheden af dem. Det er lige med undtagelse af Finnerne og svenskerne, som har gunstig geologi til langtidsopbevaring, men som ikke må importerer det fra andre lande pga. ikke spredningsaftaler. Med andre ord det er et politisk problem som rimelig nemt kunne løses hvis ellers politikerne kunne få fred fra olielobbyisterne og greenpeace til at tænke logisk i stedet for panisk.

 • 11
 • 6

Enig. Der er jo heller ikke tale om at vi skal gå i nul CO2 udledning. Heller ikke i det lange løb. Hvis man ser på den reduktion i CO2 der er nødvendig skal Danmark ned på ca 21 mio tons pr år for at opfylde 70% målet. Vi er på 51 nu så der mangler 31. Frem til 2030 svarer det i runde tal til at vi skal pille 3 mio tons ud af forbruget pr år. Eller ca 6% af det nuværende niveau. De store udledere er landbrug, industri, husholdning, transport og energi. Sidstnævnte har flyttet sig mest de sidste år men hvis vi deler de 3 mio tons pr år ud over de 5 segmenter er vi nede på 0,6 mio tons pr år i reduktion. For husholdningers vedkommende er det 200 kg pr år der skal pilles ud. Jeg synes ikke det lyder afskrækkende og som noget det kræver mere end lidt omtanke og en engang i mellem nogle andre valg som med tiden bliver til vaner. Feks har jeg en dieselbil der kører 15 km/l. Når den bliver skiftet til en der kører 20km/l og med 30.000 km/ år er det 1300kg/CO2 pr år sparet. Bil nr 2 kunne så passende blive en elbil. Yderligere lidt sparet. Osv osv Tror ganske enkelt det drejer sig om at lægge pres på alle fronter og gøre det synligt hvor man kan sætte ind. F.eks kunne man også indføre at alle produkter skulle mærkes med en CO2 belastning fra produktion til butik så man kunne se hvor meget en vare belaster. Så bliver genbrug og energieffektivitet belønnet. I dag har en almindelig forbruger jo ingen chance for at vurdere hvad der er rigtigt at gøre .

 • 1
 • 1

En hurtig søgning på wikipedia (som givetvis er en dårlig kilde, men bruges i mangel på bedre)

ja, i denne sammenhæng er det. Hvis A-kraft tilhængerne bruger hhv. wikipedia og en ca. 40 år gammel kilde til at belyse risici, så er det bare ikke godt nok. Mht. REO's kilde til grønmaling af A-kraft, har jeg nu gravet den originale baggrundsartikel frem: "Risk of energi production", Herbert Inhaber 1978 https://inis.iaea.org/search/search.aspx?o.... Som dengang blev kogt sammen til en kortere artikel "Is Solar Power More dangerous Than Nuclear?" og originalen virker relativt seriøs. Omhandler ikke kun dødsfald ved katastrofer, men også ulykker og sygdom forbundet med arbejdsmiljø og forurening.

Den oplyser også samvittighedsfuldt, at den tager udgangspunkt i aktuelle data - fra dengang, 1978. Således regner den fx med, at diverse anlægsmaterialer er produceret ved anvendelse af kul-energi (og indregner de ulykker, der skete i kulminerne og den sygdom, som luftforurening ved kulafbrænding gav - i 1978). Artiklen fremhæver også, at den ikke indregner evt. forventninger om kommende effektivisering af fx sol-energi. Den må selvsagt også bygge på datidens relative forhold mht. energi-produktivitet imellem de omhandlede ernergiformer.

Artiklen kan således kun have historisk interesse.

Når A-kraft tilhængere og deres organisation så anno 2019 henviser til denne artikel som dokumentation for A-krafts sikkerhed, er det svært at tage dem alvorligt. De har med sikkerhed aldrig læst bare lidt i artiklen, og slet ikke afsnittene om dens forudsætninger (eller også havde de voldsomt megen sand i øjnene, ad K Henneberg's fine illustration længere oppe).

 • 7
 • 3

For husholdningers vedkommende er det 200 kg pr år der skal pilles ud. Jeg synes ikke det lyder afskrækkende og som noget det kræver mere end lidt omtanke og en engang i mellem nogle andre valg som med tiden bliver til vaner

- jeg ved ikke, om det lyder 'afskrækkende', men det lyder til gengæld (for mig) totalt formålsløst/vanvittigt!: Alle sådanne, flagellantiske krumspring udsætter jo højst AGWen (den modellerede, förstås) med forholdsvis få millisekunder! ;)

Læg dig hellere psalmistens vi...ise formaning på sinde: "Ved sorg og selvskabt plage, du intet retter ud"! :))

 • 2
 • 10

mig:

..energikilderne og distributionsnettet skal kunne sikres mod misbrug (ad radioaktive produkter der kan genanvendes i våben; Internet of things, en ladeport for hackerparadiset)

RD:

At atomkraftanlæg kan hackes og at man kan bruge affaldet fra atomkraftanlæg der er designede til kun at lave strøm til våben er skrøner fra hollywood. Vi har i dag så lang tids erfaring (60 år) med atomkraft at der med temmelig stor sikkerhed kan siges at alting har været afprøvet og at det værste er sket.

Egentlig mente jeg alle energi-former, der delvist styres via nettet. Er vel ikke mindst relevant for vind- og solkraft, hvis uregelmæssige produktion og vores ditto forbrug tænkes udlignet via netbaserede løsninger (?). Når man ser, hvad kyndige banditter hidtil har brugt nettet til - altså det man har opdaget - og så alt det, man ikke har opdaget endnu, uf. Af og til oplever en selv sælsomme ting, der nemmest forklares ved kyndig, illegal net-aktivitet, også på forsyningsområdet.

Desværre cykler debatterne i de samme pro-kontra dit og dat cirkler, og andre nok så vigtige aspekter forbliver underbelyste. Og jeg bidrager selv til at diskutere jordens fladhed og hvorvidt månen er af grøn ost osv. Hvordan kommer man dog videre?

 • 2
 • 2

Hej Lone

Jeg er af den fulde overbevisning at driftstatistikken for mere end 1% af verdens energiproduktion hen over 60 år kan stå alene som garanti for anvendelighed, sikkerhed mm. Der er slet ikke brug for at henvise til 40 år gamle artikler baseret på datidens estimater og gæt, når vi i dag har data der stort set er frit tilgængelige, også selvom kilden er wikipedia. Og selvom vi tager sølvpapirshatten på, og er kritiske overfor Wikipedia, hvor mange Chernobyl/Fukushima skal der til for at atomkraft kommer bare i nærheden af at være lige så farligt som fx kul og hydro? Ville det i nutiden være muligt at mørklægge bare få ulykker af den kaliber for at få atomkraft til at se bedre ud? Og hvor meget ville greenpeace, olieindustrien, medierne og de internationale argenturer for stråling og kernekraft ikke skabe sig hvis de fik nys om noget? Og hvad med de ansatte der i givet fald er de første der dør? Jeg tror simpelthen ikke på det er muligt. Specielt ikke når Rusland for nyligt forsøgte, og fejlede i, at dække over et top hemmeligt uheld på militært område uden held.

Dermed ikke sagt at man skal lade stå til i forhold til sikkerhed på atomkraftværker. Selvfølgelig skal man sørge for at gældende sikkerhedsforskrifterne er overholdt, men man kan godt revurderer dem løbende. Fx er det tåbeligt at have regler der siger strålingen i et atomkraftværk i USA skal være mindre end baggrundsstrålingen der er tilstede alle steder i sverige pga granitten i jorden. Det er blandt andet sådanne regler skrevet af politikere der ikke ved bedre der er skyld i at atomkraft er mange gange dyrere end hvad det kunne være.

I øvrigt vil jeg godt besvare hvordan man kommer videre. Man får et fagblad til at skrive saglige historier om emnet. Ikke historier dikteret af vindindustrien. Heller ikke dem der bliver fortalt af aktivister. Nej, det kræver journalister med en hvis faglig baggrund der rent faktisk graver dybt, sætter sig ind i stoffet og finder de relevante statistikker. Og så i øvrigt ikke forsøger at lukke kommentarsporet, men i stedet med respekt og tålmodighed besvarer de spørgsmål der bliver stillet.

 • 6
 • 1

Det er desværre ikke muligt at føre en fakta baseret debat om energi i Danmark, hvis man ikke favner vindmøller, solceller og biomasse. Hvert tiltag på at omtale atomkraft, bliver skudt grundigt ned af en lille gruppe meget aktive debatører som har frit lejde til at bringe billeder af mænd med hovedet i sandet.

Atomkraften har 60 års drift erfaring og mere end 18.000 driftår med reaktore, og det er igen og igen påvist at det er den sikreste og mest stabile energikilde.

https://pris.iaea.org/PRIS/

Men debatten er fuldstændig analog med anti-vaccine debatten, hvor en lille gruppe meget aktive og dygtige debatører, har haft held med at overbevise en stor del af befolkningen om at bivirkningerne ved behandlingen er værre end sygdommen.

Et hvert argument baseret på offentlig tilgængelig stattestikke og rapporter, skydes ned og fordrejes, eller simpelhen ignoreres.

https://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_po...

WHO anslår at op mod 7 millioner dør af luftforureningen fra fossile brændstoffer, affald og biomasse afbrænding. Dette argument har jeg bragt mange gange, men det ignoreres konsekvent, og istedet bringes Tjernobyl på banen med sine 62-200 døde. Det skal ses i lyset af at Tjernobyl kraftværkets 4 reaktorer, der blev bygget i 1975-78, fortrængte 8-10 kulfyrede kraftværker, og at den sidste reaktor kørte helt til 2000.

Kulfyrede kraftværker i Sovjetunionen, bygget i 1970 erne, var ikke særligt rene, og forureningen fra disse værker, som IKKE blev bygget ville have dræbt tusinder og gjort 10 gange så mange syge.

Anti-atomkraft er ligeså skadeligt for folkesundheden som anti-vaccine bevægelsen, og baseret på den samme løgn og forvrængning af information.

På verdensplan er det tydeligt at det er kul, olie og naturgas der driver værket gennem de sidste 60 år og alle prognoser siger at det er det også om 20-30-40 år.

https://ourworldindata.org/energy-producti...

Argumentet om at Vindmøller og Solceller vil kunne forsyne Danmark med energi er muligvis rigtigt, men 30 års byggerier, af især vindmøller, dækker ca 10% af vores totale energiforbrug, og det bliver en stor opgave at udskifte vores 2,5 millioner biler og vores gigantiske handelsskibe ud med elektriske modeller.

 • 7
 • 11

At konkludere, at der ikke er gjort nok, bliver vi ikke klogere af. Hvor meget har vi nået? Hvad er gjort? Hvor meget har det hjulpen?

Jeg kan se, at man har fjernet 2000 kr. i tilskud til de små varmepumper. Der gives ligeså stor tilskud, til en varmepumpe med meget lav effektivitet, som en varmepumpe med høj effektivitet. Vi har en lov, der kræver et årligt eftersyn, som både kræver kørsel, og ødelægger økonomien. Nogle varmepumper detekterer fejl i gastryk, og giver en fejlbesked hvis det sker. Det tages der ikke hensyn til.

Jeg har meget svært ved at se, at der endnu er gjort noget, for at reducere CO2. Tværtimod har man taget halvdelen af tilskuddet til de billigere varmepumper væk, så det tilskud der er reelt intet betyder, fordi det kun gives på dyre varmepumper.

 • 2
 • 0

Argumentet om at Vindmøller og Solceller vil kunne forsyne Danmark med energi er muligvis rigtigt, men 30 års byggerier, af især vindmøller, dækker ca 10% af vores totale energiforbrug, og det bliver en stor opgave at udskifte vores 2,5 millioner biler og vores gigantiske handelsskibe ud med elektriske modeller.

Jeg tror altså du får de negative reaktioner på grund af din retorik. F.eks. når du bevidst blander primær energi sammen med elektrisk. Eller når du sammenligner manglende a-krafts-entusiasme med antivaccine-tro, selvom du godt ved at den hurtigste vej til omstilling væk fra kulafbrænding i Danmark ikke går via a-kraft.

 • 7
 • 4

Jeg har meget svært ved at se, at der endnu er gjort noget, for at reducere CO2

Måske har meget få det store overblik(?):

Videnskab.dk har to artikler, dels om hvordan man struktureret kan gøre byer CO2 neutrale, og dels om at ingen vil se på metoderne, da styrelserne slet ikke har ressourcer til at sætte sig ind heri. Man begræder i den sammenhæng, at sektorforskningsinstitutionerne forsvandt omkring strukturreformen. Evt. skal disse genoplives med henblik på den type opgaver: https://videnskab.dk/teknologi-innovation/... https://videnskab.dk/kultur-samfund/ny-dan...

Hvert tiltag på at omtale atomkraft, bliver skudt grundigt ned af en lille gruppe meget aktive debatører som har frit lejde til at bringe billeder af mænd med hovedet i sandet.

I den ene af ovennævnte artikler finder man vist også kilden til omtalte illustration, som nok er en bredt tænkt kommentar. "MF" over tidligere tråd-billede betyder muligvis "medlem af folketinget"..? Når sådanne billeder dukker op som svar på indlæg, der lovpriser A-kraft, kan det være fordi, disse er så talrige - vel umulige at undgå..

 • 0
 • 1

Jeg ved ikke om det var din mening, men jeg føler mig stadig ikke stort klogere. Kan du svare mig på. Kan vi skære forbruget af kød, bil, fladskærme, fly OSV. ned til det halve, og så stadig have vækst? Eller er såkaldt grøn vækst et fatamogana?

 • 0
 • 0

Her er der vist vendt op og ned på naturlovene: "Og så det simple: at 1 kg træ ved afbrænding momentant udleder mere CO2 end fx 1 kg kul." Man har da aldrig hørt mage ;-)

 • 3
 • 0

Her er der vist vendt op og ned på naturlovene: "Og så det simple: at 1 kg træ ved afbrænding momentant udleder mere CO2 end fx 1 kg kul." Man har da aldrig hørt mage ;-)

ja, nu da jeg har trukket hovedet op og rystet det lidt: det var da noget vås! Må være en helt tilsandet erindring, evt. sammenligning over CO2/energienhed(?). Nu ved jeg da, at der er nogen derude, der reflekterer over, hvad man skriver, maner til forsigtighed..

 • 4
 • 0

Ja, men hvad pokker kWh, kg osv kan jo være svært at holde rede på. Og for at gøre forvirringen total (med vilje måske), så opgøres CO2 nogle gange i dets rene kulstofindhold.

Jaa, men lige den her burde være intuitivt meget nem: kul består måske i det store og hele af rent kulstof, træ består i kulstof kombineret med en række andre stoffer. Så afbrænder man 1 kg af hver, så kommer der jo nok mere CO2 ud af kullene. Suk, jeg står bare i sand til knæene i denne sag.

 • 1
 • 0

Midt i al snakken om atomkraftens velsignelser, som for danske forhold forekommer temmelig irrelevant al den stund, at der lige siden folketingsbeslutningen i 1985 om offentlig energiplanlægning uden atomkraft har været meget stor opbakning om beslutningen, vil jeg tillade mig at pege på en VE form, der under planlægningen af anlæggene stort set kun møder protester fra en håndfuld fiskere. Her er selvsagt tale om bølgeenergi :-) Hvis nogen skulle have 20 minutter til overs er her en Podcast, der fortæller lidt om bølgekraftens velsignelser, og hvorfor den endnu ikke har vundet udbredelse: http://tinyurl.com/y6cyovo3

 • 1
 • 0

Skal vi holde fast i en 34 år gammel folketingsbeslutning? Der er sket megen udvikling af teknologien siden da.

Det er ganske interessant at læse indvendingerne mod atomkraft, set i lyset af at der faktisk er adskillige lande der har baseret deres el-forsyning på atomkraft.

Vi kan også se at de lande der har sat sig for at afvikle deres atomkraft, har øget deres udslip af CO2 og antallet af døde og syge som følge af luftforureningen.

Japans panik reaktion og nedlukning af deres atomkraft har kostet 23.300 menneskeliv på bare 8 år, pga øget forurening fra kul, olie og naturgas. Der til kommer +1600 døde fra den overflødige evakuering. Derved bliver den forkerte håndtering af atomkraftuheldet , værre end den tsunami , som kostede 16-18.000 menneskeliv.

Men mere end 100 års eksperimenter med bølgeenergi har endnu ikke givet et brugbart resultat, der har kunne tåle miljøet.

 • 2
 • 4

det kunne vel være en sammenligning af CO2-udledningen ved afbrænding af ét kg kul(stof?), henholdsvis ved afbrænding af den mængde træ(flis), der repræsenterer samme brændværdi??

Jo, det var netop det; her er de rigtige tal og enheder:

fyringsolie.....84 kg CO2/GJ kul ................94,5 kg CO2/GJ træ...............112 kg CO2/GJ

kilde: DCE, s112 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e... (Der er forskellige emissionsfaktorer i rapporten, disse her skulle være ikke anlægs-specifikke)

Så det man vel kan sige er, at ved dannelse af én og samme varmemængde, udleder træafbrænding ca. 19% mere CO2 end kulafbrænding og 33% mere end olieafbrænding. Hvis man ignorerer, at de to er fossile, og træ vokser frem igen. Men der er store udving og usikkerheder mht. CO2-sink effekten af det sidste. Derfor kan træs CO2-neutralitet være tvivlsom.

 • 3
 • 2

Ole Laursen.

Jeg blander ikke noget sammen om primær energi og elektrisk.

Det er dig der ikke har læst, at jeg foreslår at ALT energi kommer fra atomkraft, ikke kun Danmarks el-forsyning. Med atomkraft kan vi fremstille fjernvarme og CO2 fri brændstof af vand og CO2.

Vi har brug 170 milliarder på 30 år, på at bygge vindmøller, og det har givet os ca 10% af vores samlede energiforbrug. Det er planlagt at bygge flere vindmøller og så får vi dækket 15-20% af vores samlede energiforbrug.

Jeg har ikke påstået at atomkraft var den hurtigste metode til at fjerne kul, fra vores el-forsyning, men kul udgør en meget lille mængde, sammenlignet med mængden af olie til transport og naturgas og biomasse til opvarmning og el.

 • 2
 • 2

...Eller er såkaldt grøn vækst et fatamogana?

Ok :-) tak for svar. Der dukker jo med mellemrum folk op (og især politikkere) der taler om grøn vækst - måske tror de også på det. Det lyder jo flot. Jeg gad godt hører dem, hvad de egentlig mener. Så hvis der er nogen som læser dette som tror på grøn vækst i samfundet - hvordan ser grøn vækst ud?

 • 1
 • 3

Lone.

At du kan være begejstret for Karsten Hennebergs fine illustration siger meget om din holdning til debat.

Den omtalt illustration er nu fjernet, fordi den var en perfid og modbydelig kommentar, beregnet på at nedgøre debatøren, i mangel på fornuftige argumenter.

Der er intet forældet over vores risikovurdering, når vi igen og igen påpeger at atomkraft er langt den sikreste energikilde der findes. Hvad der virkeligt er forunderligt, er den totale mangel på reaktion og indignation over at fossile brændstoffer og biomasse dræber op mod 7 millioner mennesker årligt.

Ved at hårdnakket bekæmpe atomkraft, holder du og ligesindede dette forfærdelige energisystem i gang.

Det grønne organisationers kamp mod atomkraft, ødelægger klima, natur og dræber millioner.

Men du synes det er sjovt når Karsten Henneberg gør nar af mig? Føj for den lede!

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten