Ny forskning: Methangas er 25 procent værre for klimaet

Methangas i atmosfæren udgør en større trussel for vores klima, end man hidtil har regnet med. Drivhusgassens bidrag til at øge klodens temperatur i form af strålingspåvirkning bør nemlig opjusteres med 25 procent, viser en ny revideret klimamodel.

Det er et af de mere markante resultater, som forskere fra University of Reading og Center for International Climate and Environmental Research i Oslo præsenterer i en artikel i det videnskabelige medie Geophysical Research Letters.

Læs også: Jordbrug og kvæg skaber voldsom stigning i atmosfærisk methan

I modsætning til klimamodellerne, som eksempelvis bruges af FN’s klimapanel, IPCC, har forskerne inkluderet den kortbølgede stråling i beregningen af methangassens klimapåvirkning. Herved stiger methangassens samlede strålingspåvirkning med omkring 25 procent fra 0,48 watt pr. kvadratmeter, som det er angivet i IPCC’s vurdering fra 2013, til 0,61 watt pr. kvadratmeter.

Benytter man den reviderede model, har udslippet af et ton methan en global opvarmningseffekt svarende til 32 ton CO2 over en 100-års periode. Hidtil har methans globale opvarmningspotentiale været sat til 28 ton.

Læs også: Kulderekord. Hedetur. Afsmeltning. Methanboble ... Er 2016 vores nye virkelighed?

Skyer med i regnestykket

Indtil nu har man hovedsageligt kigget på, hvor meget infrarød stråling der bliver fanget i atmosfærens højereliggende drivhusgasser. Men ved at se på den nærinfrarøde stråling også har forskerne vist, at skydække har betydning for methans klimapåvirkning:

Læs også: Methankoncentration i luften over Arktis når nyt højdepunkt

Skyer reflekterer noget af Solens stråling tilbage i rummet, men fordi methan absorberer nogle af disse spredte stråler længere nede i atmosfæren, får methan en ekstra opvarmningseffekt – en faktor som ikke har været overvejet i tidligere studier, siger professor Ellie Highwood, medforfatter på studiet, til universitetsmediet på University of Reading.

Læs også: Undgå koen: Danmark skal lave kød af planter

Studiet er lavet på baggrund af Oslo line-by-line-kodning, som tidligere har været brugt til lignende klimamodeller. Men ved at udvide strålingsspektret i modellerne påpeger forskerne nødvendigheden af at fokusere yderligere på det menneskeskabte methanbidrag fra eksempelvis jordbrug og fossile brændsler.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der skal bringes estimater med dertilhørende usikkerheder

Jan, Ingeniøren har tidligere bragt beregninger der viste at vores mad, specielt kvæg, bidrager med en større klimabelastning end vores opvarmning og transport.

Disse beregninger og de deraf følgende konklusioner omkring vores elskede oksebøf bliver desværre ikke rokket ligegyldig hvor mange usikkerhedsberegninger vi måtte ønske.

Intet nyt under solen. det er svært er at få befolkninger til at ændre kostvaner.

 • 5
 • 4

Det er endnu sværere at få folk til at holde op med parre sig. Dét er nemlig det grundlæggende problem.

Nej det er ikke. Det er forbruget der er problemet. Og forbruget afhænger ud over befolkningstallet af købekraft og teknologisk metode. Den fattige afrikanske bonde forurener stort set ikke uanset børneflokken, men den velnærede og købestærke dansker med støt stigende forbrug er en katastrofe for fremtiden.

 • 8
 • 6

Nej - der er for mange der forurener. Danskere f.eks.

Global opvarmning og klimaændringer har ikke sin rod i afrikanske storfamilier men i vestens kernefamilier med to biler i garagen, oksekød og flyrejser ad libitum.

Så kan du komme med dit punktum nok så mange gange. Det er tilladt at tænke sig om.

 • 8
 • 8

Skrev en velnæret dansker :-)

Denne stikpille rejser et andet emne. Løsningen er ikke de bekymredes individuelle askese i forsøg på at emulere de fattiges livsform, men fælles løsninger som drejer forbruget i bæredygtig retning. Altså vind-el i stedet for kul-el når man trykker på kontakten, el-biler i stedet for diesel hakkere osv. Du ved hvad jeg taler om: alt det du ikke kan lide. Du er ideologisk imod konceptet bæredygtighed og tror det er ilde for herremandens profit. Stakkels dig.

 • 8
 • 7

Det er ingen grund til at være stolt af det udbredte idioti det sætter vores fremtid på spil til fordel for kortsigtet profit.

Aftalen i Paris er et skridt i den rigtige retning og bliver bredt bakket op. Så måske sejrer fornuften på trods af typer som dig.

 • 8
 • 5

Har nogen kendskab til, hvorvidt udslip af CH4 fra M/R-stationer i naturgasnettet indgår i beregnede udslip, og i bekræftende fald hvor stort er bidraget fra dette udslip dels i DK og dels globalt?

 • 3
 • 0

Global opvarmning og klimaændringer har ikke sin rod i afrikanske storfamilier men i vestens kernefamilier med to biler i garagen, oksekød og flyrejser ad libitum.

Så kan du komme med dit punktum nok så mange gange. Det er tilladt at tænke sig om.

Jamen jeg forsøger virkelig at tænke mig om. Men ligegyldigt hvor langt jeg tænker, kan jeg ikke komme i tanke om andre pattedyr i menneskestørrelse (eller mindre) der kan fremvise en bestand på 7 Mia. individer. Vi vist skal over i insektverdenen før tilsvarende populationer findes.

 • 6
 • 4

Jeg forstår godt hvad du mener. Mennesket har qua sin teknologiske formåen været i stand til at vokse til et uhørt højt antal individer. Og det er i sig selv en belastning på naturen. Men dertil kommer at belastningen er uhyre skæv. Hvis vi bruge fossilforbruget som en simpel indikator for naturbelastnigen så har vi at den rigeste milliard - stort set hele vesten - står for halvdelen af fossil forbruget, den næstrigeste milliard bruger 25%, den tredie rigeste 12% osv. Den fattigste milliard bruger under en procent af fossilerne. (frit efter Hans Rosling)

Man kan ikke se på befolkningens størrelse alene men må også se på den specifikke naturbelastning fra indkomstgrupperne. Hvis løsningen på klimaproblemerne er befolkningens størrelse - som du mener - så vil den mest effektive løsning umiddelbart være at reducere enten mængden af rige mennesker eller - alternativt - deres (vores) forbrug og forurening. Det kan gøres ved at ændre teknologi til f.eks. VE og / eller akraft hvis man vil reducere CO2 udledningerne, spise mindre kød hvis man vil begrænse vandforbruget osv.

At gå efter at begrænse befolkningsvæksten i de fattige lande er udmærket men løser ikke på kort sigt forureningsproblemerne. Det vigtige er a) at de fattige befolkningsgrupper kommer ud af fattigdommen - det vil erfaringsmæssigt føre til stabilisering af befolkningstallet. Dertil er det b) vigtigt at deres vækst er bæredygtig i stedet for at de følger i vores fodspor fra industrialiseringens begyndelse. For så er vi jo lige vidt selv om vi selv begynder på en bæredygtig udvikling.

 • 9
 • 5

Er der nogen tal for, hvor meget methan, 1mia indere udleder i form af prutter? Der skrives meget om køer der prutter, men mennesker lukker også gas ud.

 • 3
 • 7

Der er en lille men væsentlig fysiologisk forskel på mennesker og køer. Køer m.v. er drøvtyggere, som har flere maver. I den første, vommen, foregår omsætning, der danner meget CO2 og methan, som dyrene bøvser op. Det er altså ikke koprutter, der har den største klimaeffekt, det er kobøvser.

 • 5
 • 0

typer som dig.

Søren Fosberg: Ja, jeg er klart en anden type end du er! For du er typen på et medlem af husmandspartiet, det radikale venstre, som forlod landsbyen og drog ud i verden, i fast overbevisning om at alt ude i verden var ligesom hjemme i landsbyen, eller ihvertfald ville blive det så snart resten af verden blev lige så kloge som dig! Den misforståelse har nu gennem 50 år kostet Danmark et afsindigt antal milliarder til såkaldt ulandsbistand uden at det generelt har bedret noget ude i verden, det har Cepos dokumenteret. Eneste forskel fra dengang er at befolkningerne i mange ulande er mangedoblet så mange flere nu oplever den nød og elendighed som vi troede vi bekæmpede. Din påstand om at en fattig afrikansk bonde med en stor børneflok ikke belaster miljøet er nonsens for naturligvis slider en så voldsom vækst i antal, og ellers gør konflikterne som det skaber, mens den danske befolkning udvikler sig stabilt så den ikke ødelægger sit land og kræver nyt land!

Man antager normalt at påstande som dine bunder i selvhad, en skyldfølelse over den vestlige verdens påståede misgerninger i fortiden, derfor bør vi glæde os til at den vestlige verden fra næste uge har en leder der må siges at have lagt det bag sig :-)

 • 5
 • 11

Jo! Og Livs artikel tager ikke fat i den væsentligste misforståelse ved metans klimaeffekt, nemlig at dens GWP er 86 i de kommede dekader, hvor vi er mest pressede til at håndtere klimaændingerne: In the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, methane has a lifetime of 12.4 years and with climate-carbon feedbacks a global warming potential of 86 over 20 years and 34 over 100 years in response to emissions. Kilde: første afsnit i https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warmi...

 • 2
 • 0

Metan igen igen. Der refererer til et studie, hvor metankilderne tilsyneladende er et gætværk. De mange husdyr man referer til er et forsøg på at tørre klimaproblemerne af på landbruget, så kan klimafolkene fortsætte deres flyrejser med god samvittighed. Fakra et, at der ikke er sket nogen større udvidelse af husdyrene, for vi skal vel også medregne de "vilde" dyr? Eller vil klimafolkene også have dem væk? Der er fejl i referencerne over metans postulerede store effekt. fakta er, at metan kun absorberer varmestråler i et par meget små intervaller, der oven i købet tildels er fælles med vanddamp, der suverænt er den mest effektive klimagas vi har. Dedr mangler åbenbart fysikere i klimapanelserne? I tallene for metans drivhuseffekt summerer man over 100 år (GWP), men metans levetid er ca. 10 år. Man mangler desuden at medregne skove som metanproducent, ikke mindst regnskoven er storleverandør af metan. Den mest effektive form for at nedsætte CO2-udledningen er velkendt - nedsættelse af forbruget af fossil energi. Det gør man desværre ikke, for ingen vil undvære bilkørsel og flyrejser, de største klimasyndere. Så hellere kaste sig over landbruget, der står for den største CO2-opsamling. Det kunne passende ske over en middag med et par store bøffer.

En af de største metanudledninger sker fra olie- og gasproduktionen, fra

 • 2
 • 3

Den misforståelse har nu gennem 50 år kostet Danmark et afsindigt antal milliarder til såkaldt ulandsbistand uden at det generelt har bedret noget ude i verden, det har Cepos dokumenteret

- somme vil endda påstå, at 'bistanden' forværrer situationen hos modtagerne!:

"For God's Sake, Please Stop the Aid!" The Kenyan economics expert James Shikwati, 35, says that aid to Africa does more harm than good. The avid proponent of globalization spoke with SPIEGEL about the disastrous effects of Western development policy in Africa, corrupt rulers, and the tendency to overstate the AIDS problem

Kilde:

http://www.spiegel.de/international/spiege...

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten