Ny FN-rapport: Verden styrer mod en temperaturstigning på langt over 1,5 grad

Illustration: Kelly Sikkema on Unsplash

Hvert år udkommer FN´s såkaldte Emission Gap Report, og hvert år indeholder den samme fortælling: Vi har alle teknologier til at redde kloden, os selv og klodens dyr fra ødelæggende klimaforandringer, men hvert år stiger den økonomiske vækst, overbefolkningen og dermed også CO2-udledningerne.

Nu er Emission Gap Report 2019 udkommet og historien er den samme. Dog udkommer den med en endnu mere desperat opfordring til handling forud for den kommende FN-klimakonference i Glasgow om et år, COP nummer ...26.

»Vores konklusioner er dystre. Verdens lande har kollektivt fejlet i forsøget på at bremse væksten i globale drivhusgasser,« skriver forfatterne i deres indledning i rapporten fra FN’s miljøorganisation UNEP.

Kløften vokser år for år

I kolde tal ser situationen således ud: I 2017 var den globale udledning af drivhusgasser på 53,5 gigaton. I 2018 var den steget til 55,3 gigaton. Drivhusgasniveauet i atmosfæren er konstant stigende og nåede rekordhøje 407 ppm i 2018 ifølge en rapport fra meteorolog-organisationen WMO i mandags.

For hvert ton CO2 vi sender ud i atmosfæren, stiger udfordringen for al holde temperaturen under 1,5 grader celsius, som er det mål en stor del af verdens ledere enedes om med Parisaftalen i 2015.

Fem år inden Paris-aftalen blev indgået kunne man i den første Emission Gap Report læse, at verden “kun” skulle begrænse udledningen af drivhusgasser med 0,75 procent hvert år frem mod 2030 for at holde temperaturen under 1,5 grad celsius. I den nye rapport lyder det, at vi skal skære 7,6 procent af udledningen hvert år frem mod 2030, hvis vi vil holde temperaturen under 1,5 grad celsius. Det bliver nu anset som umuligt af flere danske og internationale forskere. Og ifølge UNEP-rapporten har verden da også kurs mod en global temperaturstigning på knap fire grader i 2100 - alt afhængig af om temperaturstigningen vil skubbe ved balancerne i naturens systemer på en måde, som vil udløse såkaldte tipping points, der vil foreværre situationen yderligere.

Verden, som vi kender den, vil ændre sig

Ifølge FN-rapporten vil det koste i omegnen af 11-26 milliarder milliarder kroner i investeringer årligt for at holde temperaturen under 1,5 grader. Gør vi det ikke vil omkostningerne ligeledes være enorme.

Ifølge forfatterne vil det være ødelæggende for den globale økonomi, biodiversiteten på kloden og vores fødevaregrundlag. Og hvis vi ikke investerer voldsomt i klimabeskyttelse- og tilpasning, så styrer vi direkte mod krig og ustabilitet, lyder det i rapporten.

Verdens største udledere af drivhusgasser. Figuren til venstre viser udledningerne fraregnet ændringer i arealanvendelse (land-use-change) grundet usikre data. Figuren til højre viser udledningerne per indbygger. Illustration: UNEP

»Der er brug for en hidtil uset indsats for at forandre samfund, økonomier, infrastruktur, og vores ledende institutioner,« konkluderer forfatterne til rapporten og fortsætter:

»På samme tid er der brug for dybe og hurtige strategier til at gøre os fri af afhængighed af fossile energikilder, og det vil kræve fundamentale strukturelle ændringer i den økonomiske sektor, virksomheder, arbejdsmarkedet og handelsmønstre,« lyder det.

Opgaven er med andre ord så enorm, at den kan forekomme uoverskuelig, så rummer rapporten ikke et glimt af håb? Jo:

»En række opmuntrende udviklinger finder sted i disse år, og det politiske fokus på klimaudfordringen vokser i mange lande, med vælgere, og protester, især fra unge, der gør det klart, at klimakrisen er deres vigtigste tema,« lyder det også i rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er et meget alvorligt problem, at der er så mange mennesker der har klima som deres levebrød. Man kan ikke komme med en forudsigelse om en temperaturstigning på 1,5°, det er simpelthen umuligt at forudsige med det tilgængelige datagrundlag.

Måske jeg bare skulle stoppe med at læse ing.dk...

 • 12
 • 53

Du taler her om DMI og alle andre nationale vejrforskningsinstitutter. De har IKKE - jeg gentager, IKKE - NOGEN SOM HELST ØKONOMISK FORDEL af dystre klimaforudsigelser. Du taler her om nogle af de dygtigste videnskabsmænd i verden som bruger løs af verdens største computere for at lave forudsigelser.

Nej, du skal ikke stoppe med at læse ing.dk, for det er forskningsbaseret OG HAR HELLER IKKE NOGEN ØKONOMISK FORDEL af dystre klimaforudsigelser. Men du må meget gerne stoppe med dine uvidenskabelige og u-underbyggede kommentarer. Tak.

 • 62
 • 12

Danmark skal fortsætte den vej vi har valgt - hvor vi investerer i klimarigtige løsninger samtidig med man ikke skaber nationaløkonimsk ravage.

Så er det da indlysende klart - følger de store lande som Kina/Indien/Rusland/USA ikke trop er Danmark´s bidrag fuldstændig ligegyldigt.

Men det største "slag" vedr. klimaforandringer kommer i sidste ende til at stå omkring, hvor mange mennesker der er plads til på Jorden og der vil Afrika i år 2100 med 5+ milliarder mennesker være det helt store problem såfremt de bare vil have et minimum af de goder vi har.

I 1960 hvor temperaturkurven begyndte at pege opad var vi 3 milliarder mennesker der per hoved forurende langt mindre en nu. Og stigningen i Co2 indholdet i atmosfæren skete helt tilbage i 1950 hvor vi var 2,5 milliarder mennesker.

En skræmmende målbar størrelse er olieforbruget der i 1950 lå på ca. 15 millioner tønder olie om dagen og har nu passeret 100+ millioner tønder om dagen.

Og de fleste eksperter regner stadig med en 2-3% vækst i olieforbruget de kommende år så det svarer til min. 7 gange forbruget i 1950

**Det hænger slet ikke sammen. **

Så er det lige meget hvor mange klimarigtige "fiks fakserier" vi worldwide får implementeret og som virker.

Det vigtigste er vi på verdensplan får indført en etbarns familiepolitik - men det er her vi fejler totalt for de lande der har en fødslesrate under 1,6 nu er i gået totalpanik og tænker kun kortsigtet ved, at opfordre alle kvinder i landet til at føde flere børn - fordi de kortsigtet er bange for økonomisk lavvækst. Men det vil alm. arbejdstidsplanlægning per år for personer over 65+ kunne klare med en gradueret arbejdsuge timemæssigt.

Det er en gammel kæphest jeg trækker frem - men desværre er det fakta, at det største problem klimamæssigt gør vi mindst ved !!!.

 • 23
 • 4

Ifølge FN-rapporten vil det koste i omegnen af 11-26 milliarder milliarder kroner i investeringer årligt for at holde temperaturen under 1,5 grader.

What?? Hvad?? Seriøst??? Er det alt hvad verdenssamfundet skal ofre? Det er jo INGENTING - hver person i verden skulle betale omkring 1,5 til omkring 3 kroner pr. år for at det går godt...

Det er da en marginal, som er overkommeligt for alle. Nogle lande er måske fattige, men come on, hvis det er det der skal til...

 • 14
 • 3

Det vigtigste er vi på verdensplan får indført en etbarns familiepolitik

Dét bliver ikke muligt i lande hvor fattigdom medfører høj børnedødelighed. Forældrer begrænser først børnetallet, når de har sikkerhed for, at de allerede fødte børn overlever.

Fattigdomsbekæmpelse er vigtigste metode til opnåelse af dette mål.

Globalt er antallet af børnfødsler allerede stabilt. I Afrika fødes flere børn, til gengæld fødes færre i Vesten og i Asien.

Vi bliver, sandsynligvis, elleve milliarder før antallet af mennesker på Jorden stabiliseres. Fordi de nu unge, bliver jo ældre.

 • 8
 • 4

Vi ved med 100% sikkerhed at atomkraft virker, for vi kan se det fungerer i en række lande som Frankrig, Sverige, Canada, og mange andre steder.

Men vi nægter hårdnakket at erkende det og satser på vejrbaserede energikilder.

Vi ved at ved stigende temperatur får vi mere uforudsigeligt klima og dermed også lokalt vejr, men satser alligevel hele butikken på vejrafhængige energikilder.

Vi ved at naturen og biosfæren er under massivt pres fra menneskelig aktiviteter, men vælger alligevel energikilder som optager enorme naturarealer, i stedet for den ultra kompakte atomkraft.

Naturligvis går det tilbage på alle fronter, når vi konsekvent gør det MODSATTE, af hvad videnskaben og logikken tilsiger.

Lad os brænde nogle skove. Det er naturligvis CO2 neutralt!

 • 20
 • 20

I rapporten står "betweenUS$1.6 trillion and US$3.8 trillion", som så her bliver til 11-26 milliarder milliarder (altså et beløb en milliard gange større end du regner med). Men mon ikke der menes en amerikansk trillion (10 i tolvte). Så ender vi med et beløb der er tusind gange større end du regner med.

Det ville være rart hvis Ingeniøren havde styr på tal-værdier, før de udgiver artiklen.

 • 26
 • 2

Det er muligt, at DKK 1.466.666.666,67 er et greb i lommen for dig og så har vi andre problemer.

Selv hvis vi alle sammen på magisk vis i morgen vågner op som super elite-danskere med doktorgrader (i bortforklaring og trumpistisk journalistak) - nå, der ER fløjtet for kommafejl - nu gik det ellers lige så godt ;o)

 • 3
 • 5

En ppm volumen i luften af CO2 svarer til 7,5Gt. Fra 17 til 18 udledte vi små 2Gt mere CO2 end året før, svarende til 0,25ppm ekstra CO2. Disse 54Gt CO2 der blev udledt svarer til 7,3ppm mere CO2, hvor tilvæksten i udledning er 0,25ppm. Altså ca 7,05ppm og året efter 7,3ppm. Alligevel steg indholdet i luften kun med 2,86ppm, selvom der blev udledet omkring 7ppm. Den årlige tilvækst i CO2 er mellem 2 og 3ppm/år, faktisk et godt stykke under de mængder vi udleder. Et enkelt år dur ikke, men det var ikke mig der startede med tal for et enkelt år, så man må vel arbejde videre på det. Tal er taget fra Mauna Loa, og de 7,5Gt er beregnet ud fra luftens masse og CO2's masse relativt til luft. CO2 opgøres officielt i volumen, så man skal passe på når der veksles mellem måleenhederne. Desuden er der spørgsmålet om det er CO2 ækvivalenter eller CO2.

 • 5
 • 13

Danmark skal fortsætte den vej vi har valgt - hvor vi investerer i klimarigtige løsninger samtidig med man ikke skaber nationaløkonimsk ravage.

Vi får 70 procent af vores energi fra fossile brændsler (2018 foreløbige tal). Det var stort set det samme i 2017, der er absolut ingen tegn i sol og måne på at det kommer til at ændre sig nævneværdigt?? Så hvilke tiltag er det vi har lavet for at forbedre det tal, og hvornår skulle det slå igennem ??

 • 9
 • 0

Lars Petersen, du har desværre ret! Der er for mange, der har snablen ned i klimakassen. De tiltag, som vi yder gennem CO2-afgifter, batter ingen ting og hvis CO2 vitterligt var så skadeligt, som det gøres til, undrer jeg mig over, at CO2-andelen har været helt oppe ved 5.000 ppm. Der bevilliges forskningsstøtte for projekter, der kan blande 'indflydelse på klimaet' med i beskrivelsen. Påfaldende er, at Nobelpristagere og forskere, der er gået på pension, advarer mod dette 'klimahysteri' . Det er kun tåber, der saver den gren af, som de selv sidder på... Der findes en række opfindelser, der kan begrænse CO2-udslippet, men de bliver ikke videreudviklet. Hvorfor må man spørge ? Hvis CO2 vitterligt var et livstruende problem, ville vi forske på livet løs på at finde og udvikle en emissionsfri energiproduktion, der er stabil.

 • 6
 • 17

Da dette mål på 1,5 eller 2 grader blev hevet op af hatten klappede alle politikerne og FN. Det var tilstrækkeligt luftigt og svævende og ikke bindende. Det ville et mål på deciderede CO2 reduktioner have været, selvom alle åbenbart bagefter regner temperatur om til reduktioner. En besynderlig process der ligner kattens gang om den varme grød. Til forvirringen hører også at CO2 og temperatur er dårligt korreleret i virkeligheden. Ja, man kan udregne forcingen fra CO2, men åbenbart er der også mange andre effekter i spil, der har lige så stor virkning, men alt udregnes i forhold til CO2, så man kan bibeholde CO2 som det væsentlige, selvom det måske kun er en lille brik i et stort puslespil. De eventuelle andre faktorer får ikke nær den samme opmærksomhed, hvorfor der ikke vides så meget om dem.

 • 7
 • 14

Klimaprofeterne siger at temperaturen ikke bør stige mere end godt 0,5 grader fra nuværende temperatur, ellers vil alskens ulykker regne ned over os. Det bedste er åbenbart at beholde den nuværende temperatur. Mærkeligt for man hører hver dag om katastrofalt vejr, storme, regn, tørke osv, og det er endda med nuværende temperatur, som vi åbenbart skal holde. Derfor vil jeg gerne høre profeternes bud på vejr og klima hvis nu temperaturen faldt 0,5 grader. Så kan vi bedre vurdere hvad vi skal vælge, hvis vi da kan vælge.

 • 9
 • 18

var over 7000 i cambrium - og den oplysning er cirka lige så relevant for en AGW-debat som en cykel er det for en fisk - -

oxygenniveauet dengang er ret uinteressant, da alt liv var marint (så vidt jeg ved) - så alt i alt er en bemærkning om CO2 niveauer på 5000 ppm ren whataboutism

 • 18
 • 0

..er vel den hurtigste måde at komme igang med CO2-besparelser. Mon ikke 3/4 af befolkningen i DK kunne sænke deres forbrug 20%, en del af dem uden overhovedet at opdage det? (Og så kunne man kompensere til de fattigste). Men sålænge økonomerne arbejder for at vi gør det stik modsatte, herunder via stadige rentenedsættelser, sker der vel det modsatte: forbruget øges. Gak-gak.

 • 13
 • 6

Jeg undrer mig lidt over figuren i artiklen (den til venstre forstår jeg ikke hvad viser - jeg har ikke undersøgt baggrunden).

Den til højre viser vel at det går den rigtige vej i EU (og tildels i USA). Til gengæld ser det ret problematisk ud for et par af de rigtig store spillere - Rusland og Kina.

Er der nogen der kender grunden til de store ændringer? Rusland går fra et faldende forbrug lige før år 2000 til en kraftig stigning. Kina stiger ret pludseligt lige efter år 2000. Er det en reel ændring eller er det kun et spm om regnemetoder?

 • 1
 • 1

Den til højre viser vel at det går den rigtige vej i EU (og tildels i USA). Til gengæld ser det ret problematisk ud for et par af de rigtig store spillere - Rusland og Kina.

Det vil russerne og kineserne nok være uenige i. Som du kan se på figuren til højre, så kan Kina ca. fordoble deres CO2 udledning før de kommer op på siden af USA. Indien kan ca. 10 doble deres CO2 udledninger før de kommer op til USA niveau. Rusland ligger pænt under USA, både i absolutte tal og pr. indbygger.

 • 5
 • 3

Vi bør fokusere på en nem og billig løsning der kan implementeres inden for rimelig tid.

Det eneste jeg kan finde på er at sende store sejl til at spærre for solen i et "helios kredsløb" så den konstant spærre for solen. Der skal ca 1000 stk foldboldbaner store sejl op og spærre!

De skal høste energik til at kunne åbne og lukke en masse spjæld så de kan både give lys og skygge, så vi undgår en Fimbulvinter hvis jorden bliver for nedkølet.

 • 3
 • 9

Det er en gang fake news. DR og alle de andre propaganda makiner køre på fuld blus, inkl. ing.dk, samt alle autoritetstro forskere. Opgørelserne der får Danmark til at ligne en "klimaduks", bygger på at man nøje kalkulere med udvalgte CO2 udslip parametre. Danmark ligger i top 10 på verdensplan af CO2 udledere (når man ser på den enkelte borger reelle CO2 footprint), på trods af vi ikke har minedrift eller større oliereserver. Grunden er at man udlader vores forbrug fra dette tal (vi sender produktionen af vores vare til Kina), og så udleder man at danmark er blevet miljøvenligt på trods af at forbruget og CO2 udslippet er øget, samt danske arbejdsplader er blevet nedlagt.

Desuden er det offentliges CO2 udslip det der bonger mest ud samlet set.

Så stop med subsidieringen af Kinesiske vare! på bekostning af danske miljøvenlige produkter. Stop! derefter afgifter på el og subsidiering af offentlige kulkraftværker. Så er vi nået mere end halvvejs, og vi har fået masser af industriarbejdpladser tilbage til landet.

Så er det ikke længere lånte fjer og elitens nye klæder. Så sker der rent faktisk mærkbare forandringer.

Jeg er ved, at være træt af at høre på folk der gerne vil have en afgiftsfri Tesla og omvende alle danskere til veganere, samt forbyde folk en brændeovn. Uden at have kigget på de reelle tal, og gjort sig nogle overvejelser om hvordan man hurtigst og lettest når målet.

 • 6
 • 6

Nu går snakken her i landet jo mest om hvor gode vi er og hvordan alt kan løses med vindmøller.

Men der er jo andet i livet end strøm i stikkontakten. Eksempelvis alt det junk der importeres i 1000 vis af skibscontainere fra Kina. Heraf en god del produkter, der før blev produceret lige her i Danmark.

q2XwHPL.jpg (Hov! Den kurve minder jo i mistænkelig grad om det fald i CO2 udledning vi har haft siden 1995 hmmm, I smell a rat!)

Hvordan "snakker" vi os ud af det CO2 aftryk vi har placeret i Kina, eller det bare noget "de andre" skal klare?

kuloer-800px.jpg?itok=0MYc8DdY

Skal vi eksempelvis klare os uden sovsekulør? Ja,- en vare til 6kr,- der importeres til Danmark fra Jiangmen Power industrial co ltd China.

 • 7
 • 4

Det jeg mente med at det går den rigtige vej er, at der trods alt sker et fald i udledning. Hvis Kina begynder at udlede ligeså meget som USA ser det rigtig skidt ud (ikke mindst når man tænker på at befolkningstallet i Kina er 4x så stort som i USA. Så hvis man i det mindste kan stabilisere udledningen må det vel være første skridt (og ja Amerikanerne har totalt set langt igen).

Nu bliver der snakket meget om Olie. Så vidt jeg ved er kul stadig en større klimasynder og Kina fortsætter med at satse på kul.

Iøvrigt - findes en lignende figur for Eu splittet op på lande?

 • 0
 • 0

Vi bør fokusere på en nem og billig løsning der kan implementeres inden for rimelig tid.

Det eneste jeg kan finde på er at sende store sejl til at spærre for solen i et "helios kredsløb" så den konstant spærre for solen. Der skal ca 1000 stk foldboldbaner store sejl op og spærre!

Du får 3 tommel-op herfra. Den første for overhovedet at foreslå en så "original" ide, Den anden for at kalde den nem, billig og hurtig implementerbar, Og den tredje for anvendelse af arealenheden "fodboldbaner". ?

 • 9
 • 2

27.11.2019 KL. 05:20 Der blev brændt mere kul af i Danmark sidste år Den officielle forklaring på det øgede kulforbrug i Danmark, er , at det blæste lidt mindre sidste år. Reelt skyldes det, at vindmøller ikke kan erstatte kraftværker, fordi de producerer strøm som vinden blæser. Og jo flere møller vi opstiller, desto større bliver problemet. Køb Ringhals kernekraftværk af Sverige, læg et HDVC kabel til Danmark derfra og vi kan lukke alle de kulosende værker og vil ikke længere have behov for at importere tysk strøm lavet på de beskidte braunkohl.

 • 5
 • 6

Der er intet tegn i atmosfæren på, at vi mennesker snakker om klima.

Ork jo, der er faktisk masser af tegn i atmosfæren. Det kræver bare en antenne og en radiomodtager, så kan man høre alle de 'tegn' der cykler rundt i atmosfæren om at vi snakker om klima som gjaldt det vores liv!

Problemet er at det åbenbart bliver ved snakken. Alle ved hvad der skal til, men alle de afgifter som kommer ind ved at vi gør alt det forkerte, dem kan staten jo ikke undvære, vel?

Og for 117. gang skal man læse en artikel som forklarer, at elbiler først er mindre CO2-udledningstung end en dieselbil efter 219.000 kilometer. 'Fordi strømmen tit kommer fra afbrænding af olie og kul'. Ja, men så lad os dog blive ved med at køre ICE. Olielagrene i undergrunden er nok uudtømmelige, og CO2-indholdet i luften ville jo blive højere hvis vi gik over til el.

Når politikerne ikke gør noget - ud over at flyve til dyre konferencer med god mad - så tror da fanden at menigmand ikke kan forstå alvoren. Man holder topmøder, og kommer hjem med nogle 'klimamål' og nogle procenter som vi skal holde os under, og så gør man ellers som man plejer. Bevares, man knalder da en vindmølle er to op hist og her, og taler op ad stolper og ned ad vægge om hvad der skal gøres 'inden 2030' og den slags, men noget seriøs handling bliver det ikke til.

Men 'tegn', dem er der masser af...!

 • 7
 • 0

FN (IPCC) har gennem årtier leveret rapporter med computermodeller (GCM) som påstås at kunne sige noget om temperaturstigninger. Det er disse modeller man bruger til at fastlægge politikkken - og det er herfra man får temperaturstigningerne som nævnes i Ingeniørens artikel.

Kvaliteten af disse computermodeller ser ikke god ud når man sammenligner med målinger.

Figuren viser den globale gennemsnitstemperatur ved jordoverfladen, sammenlignet med modellerne - se f. eks. linket her med referencer tilbage til IPCC data og kurver samt målingerne fra HadCRUT. Der findes også en mere indgående forklaring af figurens detaljer. McKitrick2.png

Den røde linje er gennemsnittet af modellerne. Det er denne kurve som "bruges af FN"! Målingerne ligger langt under denne gennemsnitskurve. Det ser ikke for godt ud for modellerne.

 • 5
 • 7

Ved den koncentration indtræder bevidstløshed ret hurtigt. Kommer den over 7.000 ppm sover man stille ind og vågner aldrig igen.

Peter, det undrer mig lidt, al den stund vi har op til 4 procent co2 i udåndingsluften. Så skulle kunstigt åndedræt jo nærmest være mord.

Wikipedia om åndedræt: Indåndingsluften er ca 20,9 % ilt og 0,036 % kuldioxid, mens udåndingsluften indeholder 17-18 % ilt og 3-4 % kuldioxid.

De 0,036 procent er nærmere 0,04 procent (400 ppm)i dag, men hvordan 7.000 ppm skulle være dødeligt, når der er 40.000 ppm i udåndingsluft, forstår jeg ikke.

Men tallet 7.000 ppm passer meget godt med en akut dødelig koncentration af kulmonoxid. Det er så naturligvis en helt anden snak, eller?

 • 1
 • 1

Men tallet 7.000 ppm passer meget godt med en akut dødelig koncentration af kulmonoxid. Det er så naturligvis en helt anden snak, eller?

Jeg taler om CO2, ikke CO!

Læs lidt her: CO2 is an asphyxiant gas and not classified as toxic or harmful in accordance with Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals standards of United Nations Economic Commission for Europe by using the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. In concentrations up to 1% (10,000 ppm), it will make some people feel drowsy and give the lungs a stuffy feeling.[122] Concentrations of 7% to 10% (70,000 to 100,000 ppm) may cause suffocation, even in the presence of sufficient oxygen, manifesting as dizziness, headache, visual and hearing dysfunction, and unconsciousness within a few minutes to an hour.[124] The physiological effects of acute carbon dioxide exposure are grouped together under the term hypercapnia, a subset of asphyxiation.

Bemærk især: Concentrations of 7% to 10% (70,000 to 100,000 ppm) may cause suffocation

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxi...

 • 1
 • 0

Bevares, man knalder da en vindmølle er to op hist og her, og taler op ad stolper og ned ad vægge om hvad der skal gøres 'inden 2030' og den slags, men noget seriøs handling bliver det ikke til.

Nej , vindmøller forslår ikke rigtig noget, men det bliver nok svært at erkende her i landet, så hårdt som vi har satset? Kunne vi derimod starte et atomkraftværk et eller andet sted på kloden hver uge fremover, så er der måske en chance for at det kan bremse væksten i CO2-udledning, men hvordan?

Jeg tror det vi kan frygte her i Europa er at blive koblet af teknologiudviklingen fordi grønne politikere luller sig ind i en forestilling om at VE er svaret på klimaproblemerne, det er det ikke, det kan derimod forsinke udviklingen af effektive CO2-frie teknologier!

For hvis Kina i løbet af 1 år eller 2 går i gang med at teste prototyper af gen IV atomkraft og derefter vælger hvilken teknologi de vil satse på så vil de formentlig kunne starte masseproduktion omkring 2030. Dermed synes planen klar, man fortsætter med at øge kulforbruget og CO2-udledningen i samme tempo som nu frem til 2030, derefter kan man gradvist lade den nye atomkraft tage over og fortsætte væksten uændret derfra, nu med atomkraft i stedet for kul. Og hvis man bliver bekymret for klimaet til den tid, så kan gen IV formentlig tilpasses så man kan sætte sådan en lille vandkoger ind på eksisterende kulkraftværker, koble kulkedlen fra og køre videre med atomer. https://www.scmp.com/news/china/science/ar...

Det er noget i den retning jeg formoder der skal til hvis man for alvor vil begrænse væksten i CO2-udslip, spørgsmålet er vel om Europa vil med på vognen, eller vi vil sidde tilbage og lege videre med vores vind- og vandmøller samtidig med at vi futter vore skove af for at holde varmen?

 • 5
 • 3

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxi...

"One of the first things my skeptic colleague did was to try and convince me that carbon dioxide was not “toxic”. He did so by citing the Wikipedia article on the topic. Now I know you are going to laugh, but Wikipedia is actually a very good place to go to for basic information about chemical compounds. I often use it to get basic information because it almost always gets the basics right. In this case it got the basics right but fell down in explaining the details [which explains why we have blogs ? ]. Specifically, Wikipedia had this to say about carbon dioxide toxicity:

CO2 is an asphyxiant gas and not classified as toxic or harmful in accordance with Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals standards of United Nations Economic Commission for Europe by using the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. In concentrations up to 1% (10,000 ppm), it will make some people feel drowsy and give the lungs a stuffy feeling.

But carbon dioxide is not just an asphyxiant, as described above, it is also toxic."

"Critical Concentrations for Carbon Dioxide:

300,000 ppm (30%) – Immediate coma, convulsions and death (BLM)

100,000 ppm (10%) – Unconscious in one minute and unless prompt action is taken, further exposure to these high levels will eventually result in death (BLM and CDC)

40,000 ppm (4%) – NIOSH Immediately Dangerous to Life or Health Concentration – CDC

30,000 ppm (3%) – OSHA short-term exposure limit (15 – minute STEL) to protect against metabolic and respiratory changes CDC

10,000 ppm – 30,000 ppm (1.5% – 3%) – electrolyte imbalances and other metabolic changes have been associated with prolonged exposures (CDC)

10,000 ppm (1%) – US OSHA 8-hour permissible exposure limit (PEL) to protect against metabolic and respiratory changes CDC

5,000 ppm (0.5%) – British Columbia Occupational Health and Safety Regulation, 8-hour Time Weighted Average exposure limit (OH&S Reg)

2,000 ppm – 5,000 ppm – level associated with headaches, sleepiness, and stagnant, stale, stuffy air. Poor concentration, loss of attention, increased heart rate and slight nausea may also be present. (WDHS)

2,500 ppm (0.25%) Satish et al 2012 observed large and statistically significant reductions occurred in seven scales of decision-making performance in office workers

1,000 ppm – 2,000 Levels associated with complaints of drowsiness and poor air (WDHS)

1,000 – 1,100 ppm – The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 62-2007 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality provides standards for ventilation based on surface area and occupancy, “a surrogate for human comfort (odour)” but “not considered a health risk.” (National Collaborating Centre for Environmental Health)

1,000 ppm (0.1%) Satish et al 2012 observed moderate and statistically significant reductions occurred in seven scales of decision-making performance in office workers

400 ppm – 1,000 ppm – Typical levels found in occupied spaces with good ventilation (WDHS)

400 ppm (0.04%) Approximate current atmospheric concentration"

https://achemistinlangley.net/2016/04/10/o...

 • 8
 • 0

Bemærk især: Concentrations of 7% to 10% (70,000 to 100,000 ppm) may cause suffocation

Ja, jeg bemærker især, at 7% CO2 eller 70.000 ppm kan føre til kvælning.

Måske skulle du så lige især bemærke, hvad du selv skriver i dit første indlæg:

Kommer den over 7.000 ppm sover man stille ind og vågner aldrig igen.

Så jeg bemærker især, at du går en faktor 10 galt i byen. Hvad bemærker du især?

(Og nej, det var ikke en skrivefejl, idet du kommenterer på en koncentration på 5.000 ppm, som du finder farlig, selv om det er grænseværdien for otte timers ophold):

 • 2
 • 2

Kommer den over 7.000 ppm sover man stille ind og vågner aldrig igen.

Ud over, at de 7.000 ppm er hamrende forkert, er din beskrivelse af symptomerne det også. Som Flemming Rasmussen skriver i en anden tråd:

"Men selv om det "kun har taget" få minutter, er en CO2 kvælning ikke nogen sjov død - den vil bogstaveligt talt opfattes som en kvælning = en oplevelse af, at man ikke kan få luft og gisper panisk efter det. Det er koncentrationen af CO2 i alveolerne, der er styrende for vores vejrtrækningsrefleks - ikke mangel på ilt. .... CO (kulmonoxid) derimod er en anden sag, der vil bevidsthøsled bare indtræde uden nogen mærkbare gener - og man sover stille ind."

 • 3
 • 0

Så skulle kunstigt åndedræt jo nærmest være mord."Den nyeste forskning viser i hvert fald, at kunstigt åndedræt i bedste fald ingen effekt har - og i værste fald forringer chancen for overlevelse, når en voksen person pludselig falder om med hjertestop"

På grund af en dødelig koncentration af CO2 i udåndingsluften?

Nå, nej. Det handler dit link jo slet ikke om, så hvorfor nu kloge sig med det?

Har i øvrigt lige være på udvidet førstehjælpskursus for sjette gang. Jeg skulle hilse og sige, at der ændrer man ikke anbefalinger, før der er langt mere viden på bordet end det par undersøgelser.

 • 1
 • 0

Den anbefaling er da også gak-gak. Hvis vi hæver priserne, er der nogle, der tjener flere penge - hvorefter de øger deres forbrug. Hvis det er afgifter, ender de i statskassen, hvilket medfører lavere skat - og større forbrug. Eller flere offentligt ansatte, som også øger forbruget.

Hvordan vil du destruere de merindtægter, der med øgede priser altid vil ende et eller andet sted?

 • 0
 • 2

Hvordan vil du destruere de merindtægter, der med øgede priser altid vil ende et eller andet sted? Administration.

Come on, det er jo et ikke-svar. Hvad vil du gøre i praksis?

Brænde sedler af i nationalbanken? Omlægge det hele til bitcoin og slette filerne? Skabe en stor inflation (nå, nej - skære jo folks gæld væk)? Indføre tvungen opsparing som i 80'erne? Sakbe en fond som i Norge? Uanset havd, så bliver pengene brugt igen før eller siden.

Produktionsbegrænsninger og forbud modta arbejde mere end 20 timer kan måske virke, men øgede priser gør ingen forskel.

 • 1
 • 1

Det eneste jeg kan finde på er at sende store sejl til at spærre for solen i et "helios kredsløb" så den konstant spærre for solen. Der skal ca 1000 stk foldboldbaner store sejl op og spærre!

Hvad med: En god portion vindmøller og solceller. En hulens masse retningsbestemte radiosendere i MW klassen , der sender S-O-S ud i rummet hver gang solen skinner eller vinden blæser.

Så konverterer vi en del af den energi solen varmer kloden op med, til elektromagnetisk energi og returer den til rummet.

Så slipper vi også for partikkelforeningen fra raketterne.

'en god portion' og 'en hulens masse' skal nok tælles på mere end 2 hænder :-D

 • 2
 • 1

Så konverterer vi en del af den energi solen varmer kloden op med, til elektromagnetisk energi og returer den til rummet.

Smart. Andre tænker på at sende energi ned fra satellitter i rummet, men det øger jo kun energitilførslen til Jorden. Din er ide er derfor genial. Vi skal da sende energien ud i rummet. Antennerne behøver ikke en gang at være specielt retningsbestemte. Meget bedre end solsejl/spejle/kunstige skyer og hvad folk ellers er kommet op med, og det generer ikke astronomerne. Ehver vindmøllepark/solcellepark bør have sådan en sender til at sende overskydende energi ud i rummet i stedet for at reducere effekten. Egentlig forbavsende at andre ikke er kommet på den ide.

 • 3
 • 2

Man kan også hæve ulandsbistanden

Hvorved du jo bare flytter forbruget fra Danmark til modtageren af bistanden. Hvis det er klimaet, du bekymrer dig om, så er det lige meget, om et kinesisk produkt bliver købt i Danmark eller i et afrikansk land.

Nogen kunne måske fristes til at optage flere billige lån, og så omsætte det til forbrug.

Men så kan den, der yder lånet, jo ikke forbruge pengene. Og lån skal betales tilbage, hvilket flytter pengene tilbage fra låntageren (som ikke kan forbruge de beløb, der afdrages) til långiveren igen. Når renten er lav, betyder det samtidig at långiveren får en mindre renteindtægt - og så kan långiveren igen forbruge tilsvarende mindre, som låntageren kan forbruge mere.

Alle dine forslag flytter bare forbrug fra en part til en anden. De skaber ikke mindre forbrug.

 • 2
 • 2

Hvorved du jo bare flytter forbruget fra Danmark til modtageren af bistanden. Hvisdet er klimaet, du bekymrer dig om, så er det lige meget, om co2 bliver udledt i Danmark eller i et afrikansk land.

Nej, hvis du flytter pengene til et land med meget lille CO2 udledning, så vil deres merforbrug kontra vores mindreforbrug resultere i en netto reduktion. For de bruger pengene anderledes end vi.

Men så kan den, der yder lånet, jo ikke forbruge pengene. Og lån skal betales tilbage, så flytter pengene tilbage fra låntageren til långiveren igen. Når renten er lav, betyder det jo samtidig at långiveren får en mindre renteindtægt - og så kan långiveren igen forbruge tilsvarende mindre.

Långiveren lever (rigtigt godt) af at låne penge ud. Han skal ikke forbruge dem selv. Husk på at ligegyldigt hvor rig du er, så kan du kun have en skjorte på ad gangen. Ellers ser du fjollet ud.

 • 2
 • 2

Ud over, at de 7.000 ppm er hamrende forkert, er din beskrivelse af symptomerne det også. Som Flemming Rasmussen skriver i en anden tråd:

"Men selv om det "kun har taget" få minutter, er en CO2 kvælning ikke nogen sjov død - den vil bogstaveligt talt opfattes som en kvælning = en oplevelse af, at man ikke kan få luft og gisper panisk efter det. Det er koncentrationen af CO2 i alveolerne, der er styrende for vores vejrtrækningsrefleks - ikke mangel på ilt.

Jan - jeg mener, det hele er forkert - svin ligner mennesker ret meget fysiologisk - se denne video og bemærk at der IKKE er et eneste skrig fra svinene, der i patenostren kører ned i CO2'en - sandsynligvis fordi de ikke får kvælningsfornemmelser http://slagteri.danishcrown.dk/sections/so...

I flg. stikkerne/ maskinmestrene ville de vågne op i løbet af 5-10 min., hvis de ikke blev stukket

 • 1
 • 0

............ikke er de fleste ! :) For de mange som Flemming hentyder til er personer med store erfaringer med Akraft drift kan jeg forstå. Desværre er de ikke bare talresistente de kan(vil heller ikke skelne) mellem viden og tro. Vindkraft kan lave meget billig energi når det blæser og det samme kan solpaneler og solceller om dagen, men bedst når solen skinner......som den har gjort det her efteråret.(sarc on) Men VE er Varierende Energi, der lige som Akraft giver nogle affaldsproblemer når de skal bortskaffes. For vindmøller er levetiden 20-30 år. Hvad levetiden er for solenergiaftagerne ved jeg ikke, men hvor levetiden for Akraft værker siges at være 60+ Co2 frie år. Jeg var ved Calder Hall på Sellafield (Windskale) for 60 år siden(1959) Det er et dekommisions område. En anden forskel på vindmøller samt solparker og Akraft er arealbehovet. Akraft fylder ingenting Det har medført at møllerne er blevet flyttet til søs. Dels fordi vindene der er fordelagtigere og dels fordi at ingen på land ønsker at bo nær( nær er bare det, at kunne se møller i større antal) den størrelse vindmøller der placeres til søs. Jævnfør balladen om Østerild! Hvis man antager at et solpanel kan give 0,2kW per M^2 . Kan man forvente 10 MW per kvadratkilometer, et areal et værk som Barsebäck med sine 1200MW nemt kunne ligge på

 • 2
 • 4

Hvordan kan en energikilde der:

Ikke forurener. Fungerer 24/7. Leverer både El og Varme. Levetide på anlæget er 60-80 år, dvs 3x VE. Vejr uafhængigt. Fylder ingenting, dvs 100-1000 x mindre end VE. Ikke kræver back-up fra anden teknologi. Er udviklet og har 60 års drifterfaring. Den sikreste energikilde, iform af sygdomme og død. Ikke kræver kabler til andre lande aht forsyningssikkerhed.

Hvodan kan det være for dyrt?

Der er jo intet at sammenligne med, som kan krydse samtlige punkter af.

 • 5
 • 4

Nåh nej, de stakkels banker. Hvor mange milliarder var det nu de havde i overskud i sidste kvartal? Næh, prøv du at gå ned i banken og sig at du vil sætte penge ind. Så tror jeg nok du bliver smidt ud af butikken.

Jer gør ikke. Jeg får oven i købet del i overskuddet (som dog er langt mindre nu end tidligere). Tricket hedder - ta da -bankaktier. Jeg er ret sikker på, at din pensionskasse også har nogle.

 • 1
 • 1

Nej, hvis du flytter pengene til et land med meget lille CO2 udledning, så vil deres merforbrug kontra vores mindreforbrug resultere i en netto reduktion. For de bruger pengene anderledes end vi.

Er det noget, du ved, eller bare noget, du slynger ud i en presset situation? Mundsvejr?

Kan du forklare, hvorfor det skulle være tilfældet?

Hvis pengene bliver brugt til fx at købe lægemidler, legetøj, smartphones, biler, ohsekød eller hvad som helt andet, er co2-bidraget da nøjagtigt det samme, som hvis vi selv køber de samme ting.

Hovedparten af ulandsbistanden bliver i øvrigt brugt til infrastrukturprojekter og uddannelse, hvor man meget ofte betaler eksperter fra udlandet for assistancen. Og så er det jo disse eksperter og deres familiers forbrug, der tæller.

Ellers kunne vi jo bare løse alle co2-problemerne ved at lade afrikanste lande købe ind for os...

Långiveren lever (rigtigt godt) af at låne penge ud. Han skal ikke forbruge dem selv. Husk på at ligegyldigt hvor rig du er, så kan du kun have en skjorte på ad gangen. Ellers ser du fjollet ud.

Og hvad så? Hvorfor skulle en långiver låne penge ud, hvis det ikke var for at få flere penge til forbrug. Er du uenig i, at rige mennesker forbruger mere end mennesker med færre penge?

Hvilken planet er du fra?

Din pensionskasse ejer en masse obligationer, som repræsenterer udlån til danske boligejere. Gevinsten (så lille den end er for tiden) udbetaler de til deres pensionister, som så bruger pengene. Troede du, at pensionskassen bare beholdt dem?

Og selv om man kun kan have en skjorte på ad gangen, kan man i øvrigt godt have 100 skjorter og 20 habitter i klædeskabet. Man kan også spise sig mæt i masser af dyrt oksekød, hvis man har råd. Man kan have flere og større biler (eller ser man også dum ud så?). Man kan have flere og større boliger, der både skal opføres og varmes op.

Helt ærligt - man låner kun penge ud for at tjene flere til større forbrug for sig selv og sin familie.

 • 0
 • 0

Karsten:

Jan - jeg mener, det hele er forkert - svin ligner mennesker ret meget fysiologisk - se denne video og bemærk at der IKKE er et eneste skrig fra svinene, der i patenostren kører ned i CO2'en - sandsynligvis fordi de ikke får kvælningsfornemmelser

Ikke alle er enige med dig: https://anima.dk/landbrugsdyr/s%C3%A5dan-a...

Har du prøvet at indånde CO2 i høje koncentrationer? - Jeg har, det er ikke sjovt.

Som sagt, er det det partialtrykket af CO2 i lungerne, der styrer vejrtrækningsrefleksen - og det vil sige, at du - bogstaveligt talt - oplever at blive kvalt. Du vil gispe desperat efter vejret - og hvis der er ilt nok, vil det fortsætte og fortsætte. Din hjerne vil narre dig til at tro, du lider af iltmangel - og du vil formentlig hyperventilere dig ihjel, selv om CO2 ikke er toksisk høj.

Vi har - af uvisse årsager - ikke udviklet vores respiration til at styre på mangel på ilt men derimod udelukkende på overskud af CO2.

I en normal atmosfære virker det fint, men i specielle situationer kan det være fatalt - f.eks. ved indånding af giftige gasser som CO eller ved indånding af iltfortrængende ikke giftige gasser som f.eks He eller N2O (som de unge jo bruger i stor stil)

Det er derfor udstødningsgas er en foretrukket selvmordsmetode - du falder simpelthen blot i søvn af iltmangel og dør.

Og det er derfor dykning på (nogle) blandingsgasser kræver tripple redundant O2 måling on the fly.

 • 0
 • 0

Du får 3 tommel-op herfra. Den første for overhovedet at foreslå en så "original" ide, Den anden for at kalde den nem, billig og hurtig implementerbar, Og den tredje for anvendelse af arealenheden "fodboldbaner".

Tak tak for den overvældende sarkasme, men nu kan jeg ikke se hvilket formål det tjener at være helt specifik i størrelsen på disse sejl?

I forhold til andre løsninger med at klippe en hæl og hukke en tå i CO2 regnskabet, at lave store dyre maskiner til at suge CO2 osv osv, så er denne løsning relativt mere simpel.

Så vidt jeg kan se vil denne løsning have den største virkning på temperaturen.

 • 1
 • 3

For nogle år siden arbejdede jeg med udviklingen af en "indeklimastation", og satte mig lidt ind i CO2s betydning for menneskers velbefindende. Hvis man vil vide mere om dette emne - herunder om CO2s indflydelse på menneskers velvære/ubehag/død kan megen viden findes her: https://www.nap.edu/read/11170/chapter/5 Skriftet er forfattet dengang atmosfæren indeholdt 372 ppm CO2, men mon ikke data vedrørende CO2s virkning på mennesker holder idag.

 • 1
 • 0

@Svend

Egentlig forbavsende at andre ikke er kommet på den ide.

Det har andre nu også. (for det er ikke noget jeg selv har fundet på)

Det med at sende energi ud i rummet har endda været nævnt her på ing, godt nok som varmestråling i ret snævert spektrum, men ideen er jo den samme.

@Erik Vesti

Men det er nok mere effektivt at udnytte alt det man kan på at fortrænge fossil energi. Men i stedet for at standse møllerne i blæsevejr? Tja, hvem kan regne på det?

At få sat en prop i fossil afbrændingen er vigtigere, men når der er for meget VE i systemet, så kunne vi i princippet tænde en simpel radio i stedet for at krøje møllerne ud. Men hvad pris/kwh "køleeffekt" vil rende op i har jeg ingen andelse om? (Men det bliver nok ikke billigt)

 • 2
 • 0

Hvorfor er 85 øre pr KWh et problem?

Det kommer uden CO2 og forurening. Det er væsentligt billigere end de 2,4 kr det koster i Danmark, som skyldes tårnøje skatter for at få penge til at støtte vindmøller og solceller, biomasse og skøre forsøg med biogas, bølgekraft og anden symbolpolitik.

Det er billigt for et anlæg der ikke kræver et fossil anlæg til at køre i tomgang ved siden af.

Det er billigt når vi sparer nogle tusinder dødsfald og sygdomme, fra røgen fra back-up.

De 85 øre skyldes jo politisk sabotage, som gør det til en rissikabel affære at bygge noget som helst i Europa, pga de sindsyge grønne organisationer.

De 85 øre skyldes den politske beslutning om at private firmaer skal bygge og financiere, istedet for statsstyrede og statsgaranterede lån på 3% og en tilbagebetalingstid på 30-40 år, som er det halve af værkets levetid.

Så atomkraft er kun " dyrt" fordi vi vælger at gøre det dyrt.

Vi kan vælge at gøre det billigt.

 • 1
 • 4

Flemming Ulbjerg.

Kan du ikke læse indenad eller er du bare polemisk for at være ubehagelig?

Vi har tårnhøje afgifter på strøm i Danmark, som går til at støtte det tåbelig Vind, sol og biomasse eventyr.

Igen og igen er det blevet diskuteret her at prisen, dvs afgifterne skal sættes ned på el for at opnå en større andel af el og dermed mindre forurening.

Men du spiller bare dum, og laver en tåbelig påstand om endnu højere pris på el.

Du er simplethen løbet tør for fornuftige argumenter og tyr nu til dumsmarte beregninger, uden hold i virkeligheden.

Der er endnu ngen her på ing,dk der er kommet med et eneste logisk og sandhedsbaseret argument mod atomkraft, som holder.

 • 1
 • 6

å får vi samtidigt løst problemet med alle Jan's penge og overforbrug

Nå, du kan ikke lide, at man korrigerer dine håbløse forslag og direkte fejl.

Men det er jo nemt og ganske ansvarsfrit at få opmærksomhed ved at sige, at "det har jeg slet ikke forstand på" - for derefter at kloge sig om det, man selv oplyser ikke at have forstand på. Nemt, men ikke særligt overbevisende.

Jeg bruger i øvrigt især alle mine penge på rimeligt dyre musikinstrumenter og skydevåben (bare rolig, jeg har alle de nødvendige tilladelser til både rifler, pistoler og revolvere; flyglet kræver ingen tilladelse), så det er da sikkert korrekt, at jeg har et overforbrug. Men jeg kan ikke være rig, for rige mennesker bruger ifølge visse kloge kommentatorer slet ikke deres penge til forbrug af frygt for at se dumme ud med to skjorter på.

Bankaktierne beholder jeg noget endnu. Selv om bankerne ifølge visse kloge kommentatorer tjener styrtende med penge, er kursen kun lidt over det halve af for to år siden. Hvad denne besyndelige modsætning skyldes, ved kun de kloge kommentatorer. Normalt vil kursen stige, når en virksomhed har store overskud.

I øvrigt har min bank ikke smidt mig ud, selv om jeg sætter penge ind ved slutningen afhver måned - selv om visse kloge kommentatorer mener, at bankerne smider alle ud, hvis de vil indsætte penge. Måske har jeg bare ikke opdaget det, fordi jeg ikke er en klog kommentator, der udtaler sig om emner uden for videndomænet.

 • 1
 • 1

Hvis det nuværende mix blev udskiftet til akraft til 85 øre pr kWh.

Prøv nu at sætte dig lidt ind i det tal du slynger ud hele tiden...

Der er nogle helt specielle forhold omkring lige netop Hinkley Point C, som du måske kan prøve at sætte dig lidt ind i.

Prøv bare for sjov at beregne hvormeget 2 blokke på til sammen 3200MW vil være i stand til at indtjene på 60år 85øre/kWh med 80% oppetid? (andre må også være med)

Hint: Det bliver et ret imponerende beløb, der måske kan lede dig på rette vej.

Udover det er prisen kun fast i 35 år. Elprisen i Finland forventes forøvrigt at FALDE når OL3 går live.

 • 2
 • 4

Fat nu mod alle I nøgterne skeptikere – vi er nemlig i øjeblikket begavet med en regering, som i tidens fylde barsler med en løsning på cirklens kvadratur, en såkaldt klimalov, som skal forhindre Jorden i at gå under og menneskeheden i at blive kogt møre inden da, men det må ikke koste noget, det må ikke skabe ulighed, det må ikke koste konkurrenceevne, og det må ikke være besværligt - kan man bl.a. læse i Ingeniøren 2019/48 …

“Du gaar nu, sagde jeg til mig selv, og bliver et gammelt Menneske, uden at være Noget og uden egentligen at foretage Dig Noget. Overalt derimod hvor Du seer Dig om i Literaturen eller i Livet, seer Du de Feiredes Navne og Skikkelser, de dyrebare og med Acclamation hilsede Mennesker fremtrædende eller omtalte, de mange Tidens Velgjørere, der vide at gavne Menneskeheden ved at gjøre Livet lettere og lettere ... hvad gjør Du?

Her afbrødes min Selvbetragtning, thi Cigaren var udrøget, og der maatte tændes en ny. Saa røg jeg igjen, og da farer pludseligen denne Tanke igjennem min Sjæl: Du maa gjøre Noget, men da det for Dine indskrænkede Evner vil være umuligt at gjøre Noget lettere end det er blevet, saa maa Du med samme menneskekjærlige Begeistring som de Andre paatage Dig at gjøre Noget sværere.

Dette Indfald behagede mig overordentligt, det smigrede mig tillige med at jeg trods Nogen vilde ved min Stræben blive elsket og agtet af hele Menigheden.”

Søren Kierkegaard: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift.

 • 3
 • 5

Nyt topmøde påvej til...?

"Viktig for suksess Arbeidet med å lede klimatoppmøtene, kjent som COP, er regnet som viktig for om de blir en suksess.

Etter toppmøtet i København i 2009 fikk danskene kritikk for dårlige forberedelser. Også etter fjorårets toppmøte i Madrid fikk det chilenske lederskapet kritikk.

Motsatt fikk Frankrike mye ros for måten de hadde forberedt seg til og ledet toppmøtet i 2015 som ledet frem til Paris-avtalen."

Kilde https://www.nrk.no/urix/boris-johnson-spar...

Håber UK laver et godt topmøde.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten