Ny flyvehøjde kan reducere flystribers effekt drastisk

Illustration: Santeri Viinamäki

Flystriber opstår, når vand, sod og andre partikler fra forbrændingen fra flymotorer bliver udledt under bestemte atmo­sfæriske forhold og fryser til iskrystaller. De kan have en levetid på helt op til 18 timer.

Flystriber er små skyer og har som disse en klimaeffekt. Bidraget til globale opvarmning er vurderet til at være af samme omfang som det, der skyldes den samlede CO2-udledning fra fly.

Læs også: Flystriber skader klimaet mere end flyenes CO2 – og det bliver kun værre

Men en ny undersøgelse viser, at det kun er ganske få procent af flyene, der står for størstedelen af flystriberne, og at man ved at justere flyvehøjden med 2.000 fod op eller ned kan reducere den samlede klimaeffekt med næsten 60 pct.

Flystriberne dannes nemlig kun i bestemte højder.

Omkostningen ved den ændrede højde vil være en stigning i energiforbrug og CO2-udledning på 0,014 pct. Selv hvis man kun vælger at ændre flyvehøjde på fly, som ikke vil få øget energiforbrug, kan man reducere flystribernes klimaeffekt med 20 pct., viser undersøgelsen.

Hvis man kombinerer ændringer i flyvehøjde med nye former for flymotorer, der mindsker udledningen af sodpartiklerne, kan klimaeffekten reduceres med lige godt 90 pct, konkluderer forskergruppen ledet af Marc E.J. Stettler fra Imperial College i London i en ny artikel i Environmental Science &
Technology
.

Forskerne har benyttet data fra det japanske luftrum, men de skriver i deres artikel, at man kvalitativt vil forvente tilsvarende forhold andres steder på nogenlunde samme breddegrad.

Potentialet for at reducere flystribernes klimaeffekt er således til stede, konkluderer forskerne, som dog også bemærker, at der bør foretages yderligere undersøgelser, der kan skelne mellem forskellige flymotorer, brændstoftyper osv., før man kan give helt konkrete anbefalinger.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Bortset fra at klimafolket har det svært med skyer i det hele taget, så burde de vel sætte sig ned og regne en GWP værdi ud for flystriber, så vi ved hvor skadelige de er. :-) Og lad os også få et tal for den totale klimaeffekt fra de nuværende flystriber, så man kan se det i sammenhæng.

 • 10
 • 10

Jeg har aldrig helt forstået det med flystriber og opvarmning. Min umiddelbare intuition ville være, at flystriber om dagen forøgede jordens albedo, og dermed nedsatte mængden af indstrålet energi og altså gav anledning til mindre opvarmning. Og at de tilsvarende om natten gav anledning til øget opvarmning ved at mindske varmeudstrålingen til verdensrummet,

 • 7
 • 0

Hej Svend og Jens

Ufrivilligt gav 2001-angrebene en sjælden mulighed for at undersøge flystribers effekt på vejret - men kun nogle dage i september måned:

Wikipedia: September 11, 2001, climate impact study: Citat: "... Measurements showed that without contrails, the local diurnal temperature range (difference of day and night temperatures) was about 1 °C (1.8 °F) higher than immediately before;[21] however, it has also been suggested that this was due to unusually clear weather during the period.[22] Condensation trails have been suspected of causing "regional-scale surface temperature" changes for some time.[23][24] Researcher David J. Travis, an atmospheric scientist at the University of Wisconsin-Whitewater, wrote in the science journal Nature that the effect of the change in aircraft contrail formation during the three days after the September 11 attacks was observed in surface temperature change, measured across over 4,000 reporting stations in the continental United States.[23] His research documented an "anomalous increase in the average diurnal temperature change".[23] The diurnal temperature range (DTR) is the difference in the day's highs and lows at any weather reporting station.[25] Travis observed a 1.8 °C (3.2 °F) departure from the two adjacent three-day periods to 11–14 September.[23] This increase was the largest recorded in 30 years, more than "2 standard deviations away from the mean DTR".[23] ..."

September 12, 2016, globalnews.ca: Empty skies after 9/11 set the stage for an unlikely climate change experiment: Citat: "... “I remember walking to and from my office (in the days after the attacks) and thinking how incredibly clear the skies were,” Andrew Carleton, a geographer at Pennsylvania State University, later wrote. About a year after the attacks, Carleton, David Travis, a geographer at the University of Wisconsin, and another colleague argued in a paper that thin clouds created by contrails reduce the range of temperatures. By contributing to cloud cover during the day, they reflect solar energy that would otherwise have reached the earth’s surface. At night, they trap warmth that would otherwise have escaped. The effect during the three days that flights were grounded was strongest in populated regions where air traffic was normally densest. The increase in range came to about two degrees Celsius. ... The warming effect happened because the high-altitude clouds that contrails created tended to trap warm air, Minnis wrote. On balance, though contrails can both warm and cool, there is more of a warming effect. ..."

(der er indlejrede kilder i begge referencer)

 • 11
 • 0

Så mangler vi bare at gøre denne viden operationel.

Fly har jo ikke et bakspejl, så de kan ikke se deres egne striber. Men måske kan de forudses ud fra flyets normale målinger?

Jeg ved tryk og temperatur har betydning, og disse måles konstant. Men jeg tænker den relative luftfugtighed også har noget at sige, og den tror jeg ikke bliver målt lokalt.

Alternativt kunne der skabes en form for feedback fra enten satellitter eller simple jord-monterede kameraer. Hvis min telefon kan se, hvilket fly der er på himlen vha. FlightRadar 24, så burde det være en smal sag for fastmonterede kameraer. De kunne evt. monteres på vejrstationer, hvor der i forvejen er datakommunikation (det er meget muligt, at der er grunde til det ikke kan lade sig gøre, fordi det forstyrrer målingerne).

Hvis det reelt er muligt at reducere flystriber ved blot at ændre højden med 2000 fod, så har de forskere, der har gjort opmærksom på dette potentielt gjort mere for at modvirke global warming end nogen andre!

 • 4
 • 0

Men kort fortalt er de højtliggende skyer langt koldere end de "normale" skyer, og derfor er deres egenudstråling mindre,

Ja, det lyder fornuftigt.

imens deres reflekterende effekt er den samme

Ja, reflektionen må være ens.

Netto giver det et opvarmende bidrag.

Ja, det må man så tro på. Når man nu ikke selv har tallene til at regne på det. Min intuition var, at reflektionen langt ville overskygge andre effekter.

Varmestrålingen fra jordoverfladen mod skyerne, må jo iøvrigt også være større mod højtliggende skyer, grundet deres lavere temperatur? Det trækker jo så i retning af, at den opvarmende effekt ikke skulle være så stor.

 • 1
 • 0

.....gøre noget uden at det kunne få andre følger som ikke er ønskede. 2000 fod er 666 meter og og luftmasserne er forskellige. Flyene bliver tildelt en flyvehøjde de skal følge. De kan ikke bare ændre højde som de har lyst til idag, da der er mange fly i luften , det skal de have tilladelse til. Men det kunne være dejligt at den del af atmosfæreforurening kunne ændres ved styret højde skift.

 • 2
 • 2

2000 fod er 666 meter og og luftmasserne er forskellige. Flyene bliver tildelt en flyvehøjde de skal følge. De kan ikke bare ændre højde som de har lyst til idag, da der er mange fly i luften , det skal de have tilladelse til.

Der er mange områder (f.eks. hele turen over atlanten) hvor der er massere af plads og begrænset med fly. Der kan man sagtens give dem en flyvehøjde på f.eks. 30-40.000 fod hele vejen over atlanten. Så kan de selv optimere det ud fra de oplysninger de har i flyet.

 • 2
 • 3

Det var også i den retning min første tanke gik: Prøver at gætte hvilke forklaringer konspirationstosserne ville komme med i en situation hvor der kom betydeligt færre kondensstriber!? Formentlig noget med at "de" havde fundet på noget nyt istedet.

 • 1
 • 0

Jeg ved tryk og temperatur har betydning, og disse måles konstant. Men jeg tænker den relative luftfugtighed også har noget at sige, og den tror jeg ikke bliver målt lokalt.

Man skal egentlig blot kende den reletaive luftfugtighed af den luftmasse man flyver i. Der er ret godt styr på hvor meget luft motorerne suger ind og hvor meget brændstof der forbruges - der er således også rigtig godt styr på udstødningens sammensætning uden at det er nødvendigt med yderligere målinger. Så når vi ved hvor meget vand der er i luften i forvejen og hvor meget vand der udledes, er resten ren matematik. Det vil således være simpelt at udregne om der dannes kondensstriber og i fald der gør; hvor længe de bliver hængende. De er jo nok svære helt at undgå - men der er stor forskel på om det er 10 minutter eller 10 timer.

Skal man så op eller ned? Luftlagende under har man jo allerede passeret og man har derfor en god ide om hvad mulighederne er dér. Hvis man får systematiseret det, kan man jo også spørge andre fly i nærheden og endelig tænker jeg at meteorologerne har et rigtigt godt bud.

Jeg kan ikke huske om fly ikke allerede har fugtighedsmålere - det vil give god mening til at forudsige isdannelse. Men hvis de har, er det jo "bare" et spørgsmål om at indsamle data og gøre dem tilgængelige - evt. så flyveledere også kan udstikke en mulig optimal højde.

 • 2
 • 0

Jeg har stavet mig igennem artiklen der refereres til. Som jeg læser den er anbefalingerne (for japansk luftrum):

1) Flyv 2000 fod (ca 600 meter) højere om vinteren, for at komme op i den mere tørre stratosfære

2) Om sommeren ligger stratosfæren for højt til at være tilgængelig, så her er det bedre at flyve 2000 fod lavere end i dag (for at komme ned i varmere temperaturer?)

3) Brug DAC motorer i stedet for SAC motorer (DAC motorer bruges især for at reducere NOx - Jeg husker nogle SAS reklamer om, at de nu skiftede til motortyper der udleder færre skadelige stoffer).

Artiklen skriver også, at man mener at flystriber bidrager omtrent lige så meget til den globale opvarmning, som afbrændingen af brændslet i sig selv (det passer meget godt med tal oplyst i tidligere artikler i ingeniøren). Så hvis de 3 tiltag virkeligt kan reducere flystriberne med 90%, og derved næsten halvere flyenes klimabelastning, er det da bare at komme i gang.

 • 7
 • 0

Men er det ikke også de højder, de allerede flyver i (og længe har gjort)??

- jeg mener, jeg tidligere har kommenteret dette - men min kommentar er åbenbart 'forsvundet'? Som udgangspunkt må det antages, at enhver operatør vil tilstræbe at gennemføre sine flyvnnger med minimalt brændstofforbrug, hvorfor han (/hun) i sin flyveplan vil vælge en rute og en marchhøjde, der tilgodeser dette. I sidste ende er det naturligvis (område)flyvekontroltjenesten, der 'bestemmer' ruten samt tildeler en marchhøjde (der normalt ændres flere gange under en længere flyvning - mhp. at udnytte luftrummets kapacitet optimalt). Normalt vil større flyvehøjde medføre bedre brændstoføkonomi (pga. mindre lufttæthed/-modstand), men der må også tages hensyn til vinden, idet fx. flyvning i en jetstrøm, der blæser mod flyveretningen, kan øge flyvetiden/brændstofforbruget ganske dramatisk! Der er således mange forhold, der skal tages i betragtning ifm. valg/tildeling af flyvehøjde, og hensyntagen til 'contrails' må antages at indgå med en lavere prioritet i det samlede billede. Mht. varsling af 'højdebånd', hvori contrails er sandsynlige, er dette en disciplin, som flyvevejrtjenesterne siden WW II har mestret: Ifm. militære operationer vil man naturligvis gå ganske vidt for at minimere egne contrails - og dermed synlighed! ;)

 • 8
 • 2

Normalt vil større flyvehøjde medføre bedre brændstoføkonomi (pga. mindre lufttæthed/-modstand), men der må også tages hensyn til vinden, idet fx. flyvning i en jetstrøm, der blæser mod flyveretningen, kan øge flyvetiden/brændstofforbruget ganske dramatisk!

Og hvilken indflydelse har fugtigheden? Kan det tænkes at tør luft giver mindre luftmodstand? Eller vil fugtig luft give et damptryk der kan forbedre motorydelsen?

Bare et par strøtanker..

 • 2
 • 0

Automatiserede observationer kan let dokumentere, hvor meget contrail en enkelt flyvning har skabt, og så skal det blot betales skat af det, inden flyet får lov at tage passagerer ombord igen.

Simpelt.

Skatten skal betales inden take-off fra en EU-lufthavn. Hvis så andre ansvarlige lande gør det samme, så skal I bare se flyselskaberne lave en løsning på nul-komma-fem.

 • 2
 • 2

Hvordan virker al den vanddamp, som ikke kondenserer heroppe omkring den tørre tropopause ? Forsvinder den bare pist væk lige som roundup ? Med hensyn til albedo. Den virker bedst i dagtimerne.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten