Ny Femern-forsinkelse kan koste en halv milliard

Illustration: Femern A/S

Den længe ventede tyske miljøgodkendelse af Femern-forbindelsen bliver udskudt med op til et halvt år, fra sommeren 2018 til slutningen af året. Det bekræftede de tyske myndigheder i går, efter at et medlem af Slesvig-Holstens delstatsparlament i Finans havde varslet forsinkelser i godkendelsesprocessen.

Den nye forsinkelse kan blive dyr, eftersom entreprenørerne i projektet kun er forpligtet til at stå ved deres tilbud indtil udgangen af 2019. Hvis byggearbejdet ført kan gå i gang senere, stiger regningen endnu en gang.

Læs også: Minister bekræfter: Femerns miljøgodkendelse forsinkes

Projekteringsselskabet Femern A/S havde – efter flere kendte forsinkelser – regnet med at stå med byggetilladelsen i hånden i sommeren 2018, og tilladelsen vil med al sandsynlighed udløse en klage fra tyske miljøorganisationer, som vil føre til omkring to års sagsbehandling. Med andre ord betyder en forsinkelse på et halvt år byggestart i slutningen af 2020, samlet set ét år efter tidsfristen i kontrakterne.

Vurderet i offentligt dokument

Ingeniøren har bedt Femern A/S om at vurdere de økonomiske konsekvenser af den nye forsinkelse, men det har ikke været muligt at få et estimat fra selskabet.

Mere hjælp er der derimod at hente i Femern A/S' egen offentligt tilgængelige finansielle analyse fra 2016, hvori selskabet i en såkaldt følsomhedsberegning netop har regnet på, hvad en forsinket tysk myndighedsgodkendelse vil koste. Og her lyder vurderingen på en ekstraregning på 500 millioner kroner for hvert år, byggestart forsinkes efter 2019.

»Samlet set er der i følsomhedsberegningen forudsat en årlig merudgift på i alt op til 500 mio. kr. om året i to år ud over de allerede forudsatte reserver ved en yderligere forsinkelse af de tyske godkendelsesproces. En samlet ramme på op til 500 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 vil kunne rumme en række forskellige aktiviteter i bygherreorganisationen og forskellige modeller for håndtering af entreprenørerne afhængigt af den konkrete situation og de strategiske vurderinger på det tidspunkt,« lyder det i selskabets finansielle analyse.

Betaler i forvejen for tre års forsinkelse

Ingeniøren har blandt andet spurgt Femern A/S, om analysens to år gamle estimat på 500 millioner kroner stadig er selskabets bedste bud på prisen på et års forsinkelse. Som svar har pressechef Jens Villemoes sendt et citat fra kommunikationschef Tine Lund-Brentlau, som ikke forholder sig til spørgsmålet.

»Kontrakterne med de entreprenører, der skal bygge Femern-tunnelen, indeholder en række mekanismer til at håndtere situationer, hvor tingene udvikler sig anderledes end forventet. Mekanismerne er indbygget for at give os de bedst mulige forudsætninger for at styre projektets økonomi og tidsplan. Det er der taget højde for i anlægsbudgettet, som det fremgår af den finansielle analyse fra 2016,« siger kommunikationschefen ifølge pressechefen.

Læs også: Nu skal Femerns tyske trafikkonsulenter kvalitetssikre deres egne prognoser

Den forventede byggestart er i forvejen udskudt fra 2016 til 2019, siden Femern A/S i foråret 2016 underskrev kontrakter for 30 milliarder kroner med to store entreprenørkonsortier på baggrund af tilbud afgivet i sommeren 2015.

Den forsinkelse har kostet Femern-selskabet 342 millioner kroner, som kan stige til maksimalt lige over en milliard kroner som resultat af udsving i lønninger og valutakurser. Det viser interne dokumenter, som Finans tidligere har omtalt. Dertil kommer selskabets egne omkostninger, som ikke er offentligt kendte.

Dokumentation – læs Femern A/S' finansielle analyse fra 2016 her:

Finansiel Analyse 2016 by Ingenioeren on Scribd