Ny DTU-rapport: Tilsæt D-vitamin til vores brød og mælk

Der skal tilsættes ekstra D-vitamin til helt almindelige dagligvarer, som danskerne spiser hver dag, for eksempel brød og mælk.

Det anbefaler en enig arbejdsgruppe med DTU Fødevareinstituttet i spidsen i en ny rapport, der gennemgår forskernes viden om D-vitamin og sygdomme.

Rapporten fastslår, at voksne danskere i gennemsnit indtager 3,4 mikrogram D-vitamin om dagen. Det er under halvdelen af myndighedernes anbefaling for alle mellem 2 og 60 år, mens anbefalinger for småbørn og ældre er endnu højere.

Samtidig har 40 procent af danskerne for lidt D-vitamin i blodet om vinteren, og op til hver tiende lider af egentlig D-vitamin-mangel. Der er desuden meget stor variation i, hvor meget D-vitamin danskerne får. De ældre får sammen med grupper af anden etnisk herkomst end dansk klart mindst.

Det skyldes blandt andet, at hovedparten af D-vitaminet dannes, når solens UVB-stråler rammer huden. Det sker ikke i noget nævneværdigt omfang om vinteren, eller hvis man altid går tildækket. Desuden skærmer hudpigment for vitamin-dannelsen.

Brødet og mælken kan give alle danskere D-vitamin

Arbejdsgruppen vurderer, at den eneste måde at sikre, at alle grupper af danskere får tilstrækkeligt D-vitamin, er ved at tilsætte det til fødevarer, som vi indtager hver dag. DTU Fødevareinstituttet har beregnet, at hvis der kommer blot 0,38 mikrogram D-vitamin per 100 gram i den danske mælk og fem mikrogram per 100 gram brød, vil 85 procent af danskerne få de anbefalede 7,5 mikrogram om dagen.

»Ved en målrettet og dækkende berigelse vil forekomsten af svær D-vitaminmangel blive tæt på nul, og en sådan berigelse er den eneste måde at nå hele befolkningen på,« skriver forskerne.

Arbejdsgruppen finder det lige så vigtigt, at ingen - heller ikke de ganske få danskere, der ikke kan tåle så meget D-vitamin som den normale befolkning - får for meget D-vitamin, når det tilsættes brød og mælk.

»Hvis der er en mulig risiko forbundet med en sådan berigelse, også hvis det kun er for en mindre gruppe af befolkningen, bør der derimod ikke beriges,« skriver forskerne og konkluderer, at risikoen er rent teoretisk.

Det skyldes, at det ifølge rapporten er sikkert at indtage helt op til 13 gange den anbefalede dosis uden risiko for skader på helbredet. Da folk reagerer meget forskelligt på D-vitamin, bliver den grænse i praksis delt med to af sikkerhedshensyn, men det giver stadig højt til loftet i forhold til de mængder, som der skal i vores brød og mælk.

DTU-undersøgelse skal vise, om tilsætningen virker

Forskerne vil ikke tilsætte D-vitamin til brødet lige med det samme. De vil gerne være sikre på, at det rent faktisk øger koncentrationen af vitaminet i danskerne blod. Derfor planlægger DTU en undersøgelse til vinter, hvor forsøgspersoner skal spise brød og mælk med ekstra D-vitamin.

En række lande beriger ganske vist allerede i dag fødevarer med D-vitamin. Men formanden for arbejdsgruppen bag den nye rapport, seniorforsker Lone Banke Rasmussen fra DTU Fødevareinstituttet, oplyser, at der er meget få undersøgelser af effekten.

»Vi har kun fundet resultater fra Finland, som beriger mælk og margarine, og det er nok ikke det bedste. Resultaterne er ikke overbevisende,« siger hun.

Lone Banke Rasmussen forventer, at DTU har svar på sin undersøgelse i løbet af næste år.

Allerede for et år siden erklærede et politisk flertal på Christiansborg sig klar til at stemme for at berige fødevarer med D-vitamin. Det ville dog vente på en anbefaling fra rapporten fra DTU, som de har fået nu.

D-vitamin er vitalt for blandt andet opbygningen af knogler og muskelstyrke. Det spiller også en rolle for vores immunforsvar, ligesom alvorlig mangel kan føre en række sygdomme med sig.

Fisk er den fødevare, som har det højeste indhold af D-vitamin, men generelt er det vanskeligt at spise sig til et tilstrækkeligt højt indtag af vitaminet, mens solen gennem huden er en fin kilde, hvis blot vi opholder os ude i korte perioder i sommerhalvåret.

Det er, fastslår rapporten, ikke nødvendigt at være så længe i solen, så huden rødmer, hvilket øger risikoen for hudkræft, ligesom det ikke kan tilrådes at droppe solcremen.

Emner : Ernæring