Ny direktør i Lysteknisk Selskab: Lys skal sætte dagsordenen

Lysteknisk Selskab vil fremover sætte mere fokus på at formidle mellem forskellige grupper med hver sit faglige sprog: ingeniører, arkitekter, designere og byplanlæggere.

Sådan lyder et par målsætninger fra Kenneth Munck, der 1. maj overtager direktørposten i Lysteknisk Selskab efter Jørgen Klausen, der har præget selskabet i 40 år.

»Det bliver spændende, at holde sammen på meget forskellige faggrupper, der til tider kan have svært ved at kommunikere,« siger den 40-årige Kenneth Munck, der siden 2002 har været souschef i Lysteknisk Selskab som led i et planlagt generationsskifte.

Han kalder det selv at have været i mesterlære som direktør hos Jørgen Klausen.

»Ofte oplever man, at belysning ikke virker optimalt i nye byggerier. Det kan have mange årsager lige fra vinduernes størrelse, lyskildernes placering til farven på væggene. Der er mange faktorer, som skal spille sammen,« siger Kenneth Munck og fortsætter:

»Lysteknisk Selskabs rolle er dels at binde de implicerede parter sammen og få bygherrer, arkitekter og rådgivere til at tænke lidt mere i æstetik.«

Han mener, at mange lysmæssige problemer blandt andet skyldes, at byggebranchen gennem mange år har været meget fokuseret på energibesparelser og økonomi, så der ikke har været tilstrækkelig plads til belysningskvalitet.

Det gælder både om at få belysning til at virke godt og se ordentligt ud. Man kan skabe stemninger med belysning afhængig af opgaven. Men mange belysningsanlæg er kedelige og uinspirerende.

Mere udadvendt

Lysteknisk Selskab er en faglig forening med ca. 800 medlemmer, hvoraf 250 er firmaer.

Foreningen dækker tekniske, kunstneriske og designmæssige problematikker omkring belysning. Det er også et uafhængigt videncenter inden for belysning.

Den nye direktør vil satse på at hverve flere medlemmer, så der kan skabes basis for at udvide selskabets udadvendte aktiviteter og tilbyde flere kurser og seminarer målrettet forskellige grupper. Eksempelvis vil han gå efter at få flere arkitekter interesseret i belysning.

Et af trækplastrene er Lysets Dag, en stor international konference, der for første gang blev afviklet i 2003 med 700 deltagere. Fremover er det hensigten at invitere til Lysets Dag hvert andet år, altså næste gang i 2005.
Kenneth Munck peger på de helt nye muligheder, der opstår med anvendelse af lysdioder, som nu også produceres i hvid med kraftigere lyskvalitet, der kan anvendes til specifikke belysningsformål, hvis man bruger nok af dem.

»Det er et nyt område, som belysningsbranchen og armatur-designere skal have fat i. Nu har man en ny elektronikkomponent, der skal bygges ind i armaturerne.«

»Her skal vi som selskab være med til at understøtte en udvikling, så branchen kan udnytte en ny teknologi.«

Samarbejde med By og Byg

»Vi vil gerne være et stort fagligt selskab med mange profilskabende aktiviteter,« konluderer Kenneth Munck, der tilbyder sig som bindeled mellem alle tænkelige aktører i byggeri og bymiljø.

Han ser gerne et mere formelt samarbejde med By og Byg, som har fokuseret meget på udnyttelsen af dagslys.

»Men det er jo også en vigtig lyskilde i boligen.«

I fremtiden vil der også blive lagt op til flere projektorienterede aktiviteter i samarbejde med elselskaber, Elsparefonden, rådgivende arkitekter, ingeniører og kommuner. Også flere aktiviteter vendt mod den enkelte forbruger.

Som eksempel fremhæver Kenneth Munck brochuren "Godt Lys i boligen", som elselskaberne har distribueret i 400.000 eksemplarer. En brochure med mange meget konkrete råd til belysning i hjemmets forskellige rum.

Under devisen "lys giver liv" giver brochuren bl. a. følgende råd:

»Det er de færreste, der tænker på, at dårlig belysning kan have en uheldig effekt på både humøret og elregningen. De fleste boliger kan let skære 15-20 pct. af elforbruget til lys væk og samtidig få bedre lys. Det gælder om at have den rigtige belysning på rette sted, til rette tid - hverken mere eller mindre.«

Lys i natten

Efter Kenneth Muncks opfattelse henstår alt for mange spændende bygninger og statuer i et fatalt mørke efter solnedgang.

»Med små midler kan man skabe nye oplevelser for beboere og turister i byerne. Selvfølgelig kræver det noget økonomi og drift, som kommunen må stå for. Men for eksempel i Frankrig kunne man ikke drømme om en by uden illuminering om aftenen.«

Byforskønnelse og lysevents er to andre elementer, som den nye direktør vil satse mere på gennem samarbejde og som bindeled mellem forskellige aktører i det danske byrum.

»Rundt om i Europa bruges mange ressourcer på at bruge lys som kreativt element.«

Kenneth Munck er civilingeniør fra 1991, men har arbejdet med kommunikation i mange år.

» Jeg startede med at skrive, da jeg studerede, og i 1991-93 var jeg teknisk redaktør for Jern og Maskinindustrien, hvorefter jeg blev chefredaktør på Dansk Teknisk Tidsskift fra 1993-98.«