Ny direktør vil trække virksomheder ind i DTU’s diplomundervisning

Lars Dyreborg Christoffersen skal fra 1. juni 2013 være direktør for DTU Diplom – det tidligere Ingeniørhøjskolen i København (IHK), som nu er blevet til DTU Ballerup Campus og samtidig center for diplomingeniøruddannelserne. Inden for nogle år skal to tredjedele af DTU’s diplomingeniøruddannelser foregå på Ballerup Campus.

Virksomheder vil i fremtiden blive en endnu større del af uddannelserne, hvor virksomhedsprojekter og -samarbejder skal spille en stor rolle. Det bunder i virkeligheden i, at Lars D. Christoffersen vil skabe uddannelser, som tænder eleverne. De skal være tættere på den virkelighed, de færdige ingeniører arbejder i.

Han er tidligere afdelingsleder i Alectia og brænder for udvikling af medarbejdere og deres talenter. I den sammenhæng har undervisning altid ligget ham meget på sinde.

Og så er der er noget, som ikke fremgår af Lars D. Christoffersens cv, men som i mange år har sat tankerne i gang omkring uddannelse og har givet ham kompetencer til sin nye stilling. Hans kone, civilingeniør Desiré Christoffersen, er vicedirektør på Københavns Tekniske Skole.

»Min kone har haft job inden for undervisningsområdet i mange år, og det betyder, at vi bruger meget tid på at tale uddannelse, og hvad der motiverer undervisere og studerende,« siger Lars D. Christoffersen.

Virksomhedsprojekter i fokus

De studerendes projekter på DTU Diplom skal i højere grad inkludere virksomheder, og virksomheder skal kunne få lavet udviklingsprojekter gennem uddannelsen.

»Profilen på DTU Diplom skal gøres mere skarp i relation til praksisnærhed og samarbejde mellem virksomheder,« siger Lars D. Christoffersen.

Det betyder også, at de studerende får flere gæsteundervisere ude fra virksomhederne, som skal gøre emnerne konkrete. Her understreger han, at han vil inddrage både små og mellemstore virksomheder.

Når Lars D. Christoffersen tænker tilbage på sin egen tid som DTU-studerende, er det de inspirerende undervisere, der står klarest i hukommelsen.

»En ting, jeg i særdeleshed lærte på DTU, er, hvilken betydning underviserne har for at tænde de studerende og deres talent,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil være sikker på, at underviserne har en helt klar forståelse af, hvilken betydning de har for de studerende. At de ikke bare skal formidle stoffet i bøgerne, men tænde de studerendes lærelyst.«

Kulturen på DTU Diplom er allerede ved at ændre sig efter overgangen fra IHK til DTU. Men kulturændringen skal ifølge Lars D. Christoffersen styrkes ‘ganske kraftigt’ i retning af, at DTU Diplom bliver et stærkt center for mødet mellem uddannelse og virksomheder. Ikke bare, når de studerende er i praktik. Innovation og iværksætteri skal være en del af uddannelsen.

»De studerende skal komme ud som færdige ingeniører, der skal kunne virke i virksomhederne fra første dag,« siger Lars D. Christoffersen.

Fakta: Lars Dyreborg Christoffersen

Født: 1961

1991: Civilingeniør ved DTU

1991-92: Forskningsassistent på Laboratoriet for Varmeisolering, DTU

1996: Lic.techn. (ph.d.) ved Lunds universitet

1996-2013: Ingeniør og siden afdelingsleder, forskningschef og udviklingschef i Alectia

2010-12: Bestyrelsesmedlem ved IHK

2010: Adjungeret professor ved DTU

Har bl.a. deltaget i bedømmelse af ph.d.-projekter og været jurymedlem i konkurrencen Unge Forskere.