Ny dansk forskning skal fjerne 15 procent af metanen fra kobøvser

Nyt forskningsprojekt skal udvikle foder, som får køer til at bøvse mindre. Det vil kunne mindske udslippet af metan fra køer med hele 10-15 procent, skønner forsker.

37 procent af verdens metanudslip kommer fra husdyr, fordi køerne bøvser og grisene prutter, så den kraftige drivhusgas fiser ud i atmosfæren.

Metan er 21 gange stærkere end CO2, når det gælder drivhuseffekten. Det vil sige, at hver gang der udledes et ton metangas, svarer det til 21 ton CO2 for vores svedende klode.

Uskyldige ser de ud. Men deres vom producerer metan. En drivhusgas, der virker 21 gange stærkere end CO2. (Foto: Wikimedia) Illustration: CTPhil/Wikicommons

Forskere på Århus Universitet går nu i gang med at finde den helt rigtige fodersammensætning, som vil give så få bøvser som muligt, men uden at mælkeproduktionen falder.

»Det handler selvfølgelig om at mindske metanudslippet fra køerne, men hvis mælkeproduktionen falder tilsvarende, så er du lige vidt,« siger forskningsleder Peter Lund.

Så i sidste ende handler det altså om, at finde den foderkombination, som giver det laveste metanudslip per produceret liter mælk.

Første mave udleder metan

Koens udledning af metan er tæt knyttet til koens evne til at omsætte fiber ved hjælp af bakterier, som primært findes i vommen, den første af koens fire maver.

Når bakterierne dér skal nedbryde fibre, bliver der dannet brint, som efterfølgende reagerer med kuldioxid og ender i en metanbøvs, forklarer Peter Lund.

Hvis bakterierne i vommen istedet nedbryder stivelse, sker der et forbrug af brint, som ellers kunne omdannes til metan.

»Man kan sige at de bakterier, der nedbryder stivelse, konkurrerer med de metan-producerede mikrober om brinten i vommen,« fortæller han.

En ko, som får meget stivelse fra kraftfoderet, for eksempel byg, istedet for grovfoder, for eksempel græs, vil altså udlede mindre metan, fordi der skal nedbrydes mindre fiber.

Løsningen er dog ikke at tage alle fibrene ud af foderet. Så vil der godt nok ikke blive udledt metan. Men til gengæld vil omsætningen i vommen gå i stå og koen vil stoppe med at æde, fortæller Peter Lund.

»Konsekvensen, hvis koen får for meget stivelse, er, at ph-værdien i vommen falder. Så går vommen i stå, og koen bliver syg og dør,« forklarer han.

En ko i en osteklokke

Forskerne skal nu i gang med at finde den helt rigtige fodersammensætning. Drømmeresultatet er masser af mælk, et minimum af metan og køer, som ikke falder døde om.

Metanproduktionen måler forskerne ved at putte den enkelte ko ind i en slags overdimensioneret osteklokke.

»Øverst i osteklokken er der et udsug næsten som en emhætte. Så kan vi ved at måle metankoncentration og luftflow beregne udskillelsen af metan hos en malkeko,« forklarer Peter Lund.

Og så er det ellers i gang med at teste de forskellige foder kombinationer.

Emner : Dyr
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu fiser en ko vel mere end den bøvser? Om der eventuel skulle snige sig metan med ud i en bøvs, går jeg så ud fra nogen har "forsket" i. Forfriskende.

Man må da håbe at der så kommer noget ud af de 2,9 mio.-- og det hele ikke ender i en P...

I forvejen er "koen", ---hvis man kan kalde en sådan toptunet produktionsmaskine, noget så gammeldags som en ko--- et resultat af århundreder af års misrøgt -- hvis et menneske skulle kunne producere det samme i forhold til koen ??? sygt. Men nu at fratage koen en af dens enest hyggetjanser-- at prutte til arbejdet- er da ligeså sygt---- stakkels køer.

 • 0
 • 0

Nu fiser en ko vel mere end den bøvser? Om der eventuel skulle snige sig metan med ud i en bøvs, går jeg så ud fra nogen har "forsket" i. Forfriskende.

Man må da håbe at der så kommer noget ud af de 2,9 mio.-- og det hele ikke ender i en P...

I forvejen er "koen", ---hvis man kan kalde en sådan toptunet produktionsmaskine, noget så gammeldags som en ko--- et resultat af århundreder af års misrøgt -- hvis et menneske skulle kunne producere det samme i forhold til koen ??? sygt. Men nu at fratage koen en af dens enest hyggetjanser-- at prutte til arbejdet- er da ligeså sygt---- stakkels køer.

Koen bøvser metan, som det er beskrevet i artiklen!!! Grise og mennesker prutter metan, da deres fordøjelsen ved hjælp af bakterier sker i tarmen. Derfor er en sammenligning af menneskets og koens metabolisme også langt ude :-)

 • 0
 • 0

Som Nigel Calder så rigtigt bemærkede i en udsendelse, så er der rigtig mange forskningspenge i projekter, der har en eller anden forbindelse til klimaet. Jordkloden skal være glad for især klovdyrenes metanproduktion, uden den ville vi have en lille istid. Dyrenes metanproduktion er imidlertid et ikke-eskisterende problem, idet klodens samlede dyretal er nogenlunde det samme som for 50-100 år siden. En øget mængde husdyr opvejes stort set af et mindre antal "vilde dyr". At ændre på køernes fysiologi vil sikkert vise sig at have så mange bieffekter, at man står sig bedst ved at stole på, at naturens egen udvælgelse er det bedste for dyrene. Men derfor kan det da være en udmærket beskæftigelsesforanstaltning for mange forskere at arbejde lidt med dette emne.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg har forstået metans store påvirkning på drivhuseffekten (omend påvirkningen er markant kortere end CO2's: 8,4 år vs. over 100 års levetid i atmosfæren). Omvendt er metan også kendt som naturgas og er en af de reneste brændselstyper vi har. Lidt provokerende kunne man opfordre køerne til at bøvse mere og så udnytte både gas og gylle til naturgas-fremstilling.

Wikipedia: "Methane is important for electrical generation by burning it as a fuel in a gas turbine or steam boiler. Compared to other hydrocarbon fuels, burning methane produces less carbon dioxide for each unit of heat released. At about 891 kJ/mol, methane's combustion heat is lower than any other hydrocarbon; but a ratio with the molecular mass (16.0 g/mol) divided by the heat of combustion (891 kJ/mol) shows that methane, being the simplest hydrocarbon, produces more heat per mass unit than other complex hydrocarbons."

 • 0
 • 0

det er de ligninger der præsentere som bevis

1 C6H12O6 + 2H2O -> 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 Eddikesyre

2 4H2 + CO2 -> CH4 + 2H2O Metan

men der ligger noget forud for dette og efter dette

planter laver kulhydrater

0 6 C02 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6O2

eddikesyre og metan omdannes til CO2 og vand

3 CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O

4 CH3COOH + 2O2 -> 2 CO2 + 2H2O

altså er ligningen

(6 CO2 + 6 H2O) + 2 H2O -> (C6H12O6 + 6O2) + 2 H2O -> (C6H12O6 + 2 H2O ) + 6O2 -> (2CH3COOH + 2CO2 + 4H2) + 6O2 -> 2CH3COOH + CO2 + 4O2 + ( 2O2 + CH4) + 2H20 -> 2CH3COOH + CO2 + 4O2 + (CO2 + 2H20) + 2H20 -> 2(CH3COOH + 2O2) + 2CO2 + 4 H2O -> 2( 2 CO2 + 2H2O) + 2CO2 + 4 H2O -> (6 CO2 + 6H20) + 2 H20

CO2 + vand -> planter -> køer -> omgivelser -> C02 + vand

altså ligevægt -> altså ingen CO2 ubalance

Dette er hermed et opgør med en af de største løgne i klimadebatten køer påvirker ikke CO2 balancen ved at prutte og bøvse!!!!

politikerne misbruger vores penge til tiltag der ikke har reel effekt

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten