Ny dansk forskning: Kroppens celler kommanderer med hinanden

Når sår skal heles, eller et foster dannes, bevæger kroppens celler sig. Nu har et hold danske forskere fundet ud af, at de individuelle cellers bevægelser styres af instrukser fra de omkringliggende naboceller.

Ved hjælp af kemiske signaler finder cellerne ud af, hvad der skal gøres, og bevæger sig i samme retning.

Opdagelsen kan på sigt give en bedre forståelse af, hvorfor kroppen ikke altid reagerer, som den burde.

»Cellebevægelse er en fundamental mekanisme i flercellede organismer. Hvis denne mekanisme ikke fungerer optimalt, kan der eksempelvis opstå misdannelser i fostret eller dårlig sårheling. Vores forskning kortlægger, hvordan celler opfører sig, når de er blandt andre celler. Det kan være med til at skabe en bedre forståelse af, hvad der sker, når noget går galt,« fortæller studiets ophavsmand, postdoc Søren Vedel fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

For at holde øje med den enkelte celles bevægelse og dermed konstatere, at cellerne taler sammen, har forskerne benyttet en ny teknologi af såkaldte 'micro fluid devices'. Teknologien består af meget små kamre, som forskerne kan kontrollere med meget stor præcision og dermed holde præcis kontrol med antallet af celler i enkelte kamre samt hvordan miljøet i kamrene ser ud.

Opdagelsen er første skridt på vejen mod en øget forståelse af cellernes bevægelse, og af hvilken betydning bevægelserne har for hele organismen. Inden opdagelsen kan få en praktisk anvendelse, skal der dog mere forskning til, og så skal resultatet eftervises i et mere realistisk forsøg end det hidtil opstillede.

Studiet bliver snart offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

Læs mere på Videnskab.dk