Ny dansk algoritme finder selv på spørgsmål

En danskudviklet "intelligent" algoritme er grundlaget for en ny avanceret spørgsmål-svar tjeneste på internettet, der tilpasser sig selv efter erfaringer på, hvad brugere svarer.

I denne uge turnerer Esben Bistrup Halvorsen, ph.d. i matematik fra Københavns Universitet og Rasmus Resen Amossen, cand.scient. i datalogi fra Københavns Universitet og ph.d.-studerende på IT Universitetet rundt på de danske universiteter for at gøre opmærksomhed på deres nye tjeneste, Kuneco.
Hensigten er nemlig, at brugerne - både spørgere og svarere - i første omgang skal hentes i universitetsmiljøet.

»Her er der et klart behov for velkvalificerede svar, og vores algoritme gør det muligt at matche spørgere og svarere mest hensigtsmæssigt,« forklarer Esben Halvorsen.

Skal målet om mere end 50.000 brugere inden for et år nås, skal brugerkredsen dog udvides, erkender de to initiativtagere.

Som udgangspunkt tager algoritmen fat i de emneord, som spørgere og svarere selv lægger ind i systemet. Men algoritmen er 'intelligent' forstået på den måde, at den efterhånden bliver så meget 'klogere', at den finder ud af, at en bruger som har oplyst, at kunne svare på spørgsmål om 'matematik' nok også kan besvare et spørgsmål, hvor kun ordet 'algebra' optræder. Algoritmen sørger således for, at spørgsmål sendes videre til netop de eksperter, der bedst kan besvare spørgsmålet.

Idé udsprang af behov for sprogviden

Idéen til Kuneco opstod for fire år siden, da Esben Halvorsen deltog i en organisation, som arrangerer aktiviteter for internationale studerende, Erasmus Student Network. Der var et behov for, at de studerende fra forskellige lande kunne stille hinanden spørgsmål om sprog.

Da Esben Halvorsen senere diskuterede emnet med Rasmus Amossen, fandt de dog ud af, der ingen grund var til at begrænse sig til spørgsmål om sprog. Tjenestenen kunne lige så vel bruges til at bringe spørgere og svarere sammen inden for mange andre områder. Og med deres matematiske indsigt fik de udviklet den algoritme, der gør det bedst muligt.

Tjenesten er gratis at bruge, men de to ophavsmænd håber, at det med tiden bliver muligt at gøre det til en forretning.

»Dels er der jo muligheden for at bringe målrettede reklamer på siden, og dels kan man forestille sig at nogle spørgere vil tilbyde en mindre betaling for et svar, og at procentdel af denne betaling kunne tages som betaling for formidling af svaret,« siger Esben Halvorsen, der tror på, at tanken om at få betaling for gode svar ikke er så fjern - og derfor er muligheden indført i systemet fra begyndelsen.

I første omgang lanceres Kuneco på dansk og engelsk, men netop fordi de oprindelige idéer til tjenesten var baseret på spørgsmål og svar om sprog, er systemet opbygget, så det er uhyre enkelt at lave udgaver af tjenesten på andre sprog. Kuneco betyder i øvrigt fællesskab på esperanto.

Emner : Matematik